Miljøarbeidertjenesten - oppfølgingstjeneste for rusmiddelavhengige

Hva tilbyr vi?

Vi gir hjelp og bistand til rusavhengige og bostedsløse. Vårt hovedfokus er livsmestring og økt livskvalitet. Tjenesten omfatter:
  • praktisk bistand og veiledning for å mestre dagliglivet og boevne.
  • støttesamtaler, motivasjonssamtaler og veiledning
  • hjelp til å komme i kontakt med helsetjenester, tannhelsetjenester og offentlige kontorer når du selv ikke er i stand til å mestre dette
  • hjelp til å komme i gang med sosiale aktiviteter, fritidstilbud for å få en meningsfull hverdag
Tjenesten er tilgjengelig på dagtid alle ukedager utenom søndag. Kveldsbemanning tirsdager og fredager.
 

Hvem kan få tilbudet?

Rusavhengige og bostedsløse. Vi prioriterer deg som nylig har vært til behandling og er motivert for å endre et negativt livsmønster.
 

Slik søker du

Du bruker søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er tjenestekontoret som behandler søknaden.
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Arendalshjelpa

Trenger du hjelp eller råd?
Dette er Arendalshjelpa


Tlf: 909 28 090 

Man-fre: kl 11:00-14:00
Ikke helg/høytid. Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale.
arendalshjelpa@arendal.kommune.no

Teamtelefon miljøarbeidertjenesten 
Tlf: 970 91 479
Man-fre: 08:00 - 15:30

Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
Man-fre: 09:00 - 15:00
09:00 - 14:30 (11. mai - 9. oktober)
Postmottak