Miljøarbeidertjenesten - oppfølgingstjeneste for rusmiddelavhengige

Hva tilbyr vi?

Vi gir hjelp og bistand til rusavhengige og bostedsløse. Vårt hovedfokus er livsmestring og økt livskvalitet. Tjenesten omfatter:
  • praktisk bistand og veiledning for å mestre dagliglivet og boevne.
  • støttesamtaler, motivasjonssamtaler og veiledning
  • hjelp til å komme i kontakt med helsetjenester, tannhelsetjenester og offentlige kontorer når du selv ikke er i stand til å mestre dette
  • hjelp til å komme i gang med sosiale aktiviteter, fritidstilbud for å få en meningsfull hverdag
Tjenesten er tilgjengelig på dagtid alle ukedager utenom søndag. Kveldsbemanning tirsdager og fredager.
 

Hvem kan få tilbudet?

Rusavhengige og bostedsløse. Vi prioriterer deg som nylig har vært til behandling og er motivert for å endre et negativt livsmønster.
 

Slik søker du

Du bruker søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er tjenestekontoret som behandler søknaden.
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.
 

Korona: dette gjør vi for å hindre smitte

Beredskap i påsken
Følgende teamtelefoner er åpne fra kl. 09-15 alle dager fra skjærtorsdag til 2.påskedag:
Psykisk helsetjeneste voksne, tlf. 41 56 85 54
Miljøarbeidertjenesten, tlf. 97 09 14 79
Oppfølgingstjenesten, tlf. 90 60 69 17

--

Vi har utvidet åpningstiden på telefon til Arendalshjelpa: Mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00 (gjelder ikke i påskeuken)

Alle kurs- og gruppetilbud avlyses. Samtaler og oppfølging med pasienter/klienter gjennomfører vi i størst mulig grad pr. telefon. 

Hvis det er behov for fysiske møter må det avklares at personer ikke har symptomer eller har vært på reise. Vi ber om forståelse for at det er litt ventetid før saker og henvendelser kan tas opp til vurdering. 

Vår teamtelefon er betjent, men at det kan være litt ventetid.

Kontakt oss

Arendalshjelpa

Trenger du hjelp eller råd?
Dette er Arendalshjelpa


Tlf: 90 92 80 90 
Man-fre: kl. 09:00 - 15:00
Ikke helg/høytid. Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale.

E-post:
arendalshjelpa@arendal.kommune.no. Husk at du ikke må skrive sensitive personopplysninger i e-post.

Teamtelefon miljøarbeidertjenesten 
Tlf: 97 09 14 79
Man-fre: 08:00 - 15:30

Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
Man-fre: 09:00 - 15:00
09:00 - 14:30 (11. mai - 9. oktober)
Postmottak