Informasjon til rusavhengige - Arendal kommune

Informasjon til rusavhengige

Hva tilbyr vi?

Avhengighet til alkohol, medisiner eller andre rusmidler kan påvirke flere områder i livet, blant annet fysisk og psykisk helse, økonomi, bolig, skole/arbeid og nettverk. Kommunens tilbud og tjenester skal bidra til å øke den enkeltes mestring på slike viktige områder i livet. Du kan få praktisk oppfølging, råd og veiledning i forkant av rusbehandling, mens du mottar behandling fra spesialisthelsetjenesten og i ettervernsfasen.

Vi ønsker å tilby tjenester så tidlig som mulig i et behandlingsforløp. Hos oss blir du møtt med respekt og verdighet. Her finner du kommunens tilbud til personer med rusavhengighet. Sørlandet sykehus ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling tilbyr behandling for rusmiddelavhengighet. En oversikt over behandlingstilbudet finner du på helsenorge.no. Din fastlege eller ruskonsulenten på NAV kan henvise til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Hvem kan få tjenester fra kommunen?

Rusmiddelavhengige, personer som er i behandling og personer som har avsluttet et misbruk av rusmidler.

Hvordan få tjenester?

Noen tjenester og tilbud kan du oppsøke og benytte uten henvisning eller søknad i forkant. Eksempler på slike tilbud er Aktivitet for voksnefeltsykepleie og T5.

Andre tjenester må du søke på. Det er tildelingskontoret som vurderer søknaden. Du blir kontaktet for en kartleggingssamtale. Samtalen kan skje på rådhuset eller hjemme hos deg. Dersom du ønsker det kan du ha med en pårørende eller en annen person til møtet. 

Du kan ta kontakt om hjelp uten å vite hvilken tjeneste eller tiltak du ønsker.

Brukermedvirkning

Vi ønsker å gjøre vårt beste for å gi deg hjelp til det du mener er viktig i ditt liv. For at vi skal lykkes med dette, er vi helt avhengige av din mening. Din påvirkningsmulighet er størst hvis vi snakker godt sammen om dine behov og hva vi kan gjøre.

Vi ønsker at du snakker med oss om:

  • innholdet i tjenester du får
  • hvordan og når du får tjenestene
  • hvem som skal delta på dine møter
  • hva du er fornøyd med eller hva du ikke er fornøyd med

Søknad og klage

Les mer om hvordan du søker om helse- og omsorgstjenester og dine klagemuligheter.

Lover

Oversikt over helse- og omsorgslovgivningen.

Kontakt oss

Malin Tellefsen-Shuli
Tlf. 95 55 42 32

Kikki Berg 
Tlf: 45 91 16 76

Besøksadresse
NAV Arendal
Nedre Tyholmsvei 13
4836 Arendal

Postadresse
NAV Arendal
Postboks 705 Stoa
4808 Arendal

Tildelingskontoret
Tlf: 37 01 30 00 - trykk så tast 7
Man-fre: 11:00 - 14:00
Postmottak

Avdelingsleder
Maria Edelsteen Kjær