Informasjon til pårørende til rusavhengige

Behov for akutt hjelp

Ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Råd og veiledning

Du som er pårørende til en person med rusavhengighet kan få generelle råd og veiledning av fastlege eller ruskonsulent. Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder. Men du som pårørende kan gi opplysninger om den som har et rusproblem til oss. 

Dersom du har behov for tjenester fordi din helsetilstand er påvirket av rusmiddelmisbruk i familien, anbefaler vi deg å snakke med din fastlege.
 

Barn som er pårørende

 

Overdoseteam

Overdoseteamet er et tilbud til personer som har opplevd en overdose og deres pårørende.

Alvorlig bekymring og mulighet for tvangsinnleggelse

Dersom du er pårørende og er alvorlig bekymret for en rusmiddelavhengig, kan du be kommunen om å vurdere å fremme en sak for fylkesnemnda om tilbakehold etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §10-2. Denne retten er hjemlet i lovens §10-1. Du kan melde din bekymring anonymt.
 
Det er ruskonsulenten ved NAV som vurderer og eventuelt fremmer saker om tilbakehold/tvang for fylkesnemnda. Du kan sende en skriftlig bekymringsmelding til ruskonsulenten. Du kan også drøfte bekymringen din direkte med ruskonsulenten. Som pårørende skal du få en tilbakemelding på avgjørelsen om kommunen har besluttet å fremme en sak eller ikke.  
 

Bekymring for rusmiddelbruk hos gravide

Gravide rusmiddelavhengige skal tilbys lokale oppfølgings- og hjelpetiltak. Ruskonsulenten ved NAV har ansvar for å følge opp og sikre at den gravide tar imot og retter seg etter hjelpe- og kontrolltiltak, for eksempel utvidet oppfølging på helsestasjon, svangerskapspoliklinikken eller hos fastlege. Dersom hjelpetiltakene ikke er tilstrekkelig, og det er overveiende sannsynlig at fosteret kan bli født med skade, kan den gravide legges inn på institusjon og holdes tilbake inntil barnet er født. Denne muligheten er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester §10-3.
 
Du kan sende en skriftlig bekymringsmelding til ruskonsulenten. Dersom du ønsker å drøfte en bekymring kan du kontakte ruskonsulenten på telefon.
 

Pårørendeorganisasjoner

Al-Anon - for familie og venner av folk med drikkeproblemer
Ivareta - pårørende berørt av rus
A-larm - bruker- og pårørendeorganisasjon
 

Kontakt oss

Ruskonsulent NAV Arendal
Mona Gabrielli
Tlf: 41 24 48 14

Vakttelefon rus
Tlf: 90 41 92 21
(Hverdager 08:30-15:30)

Besøksadresse
NAV Arendal
Nedre Tyholmsvei 13
4836 Arendal

Postadresse
Nav Arendal
Ruskonsulenten

Postboks 1853 Stoa
4858 Arendal

Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
Man-fre: 09:00 - 15:00
09:00 - 14:30 (11. mai - 9. oktober)
Postmottak