Informasjon til etterlatte ved rusrelatert død

Trenger du noen å snakke med?

Kommunens psykososiale kriseteam tilbyr støtte og oppfølging til personer som har akutt behov for hjelp som følge av tragisk dødsfall, kriser og ulykker. Dette gjelder også ved plutselig død med rusrelatert årsak. I den akutte fasen etter dødsfallet er kriseteamet et tilbud til etterlatte. 

Kontakt med kriseteamet etableres via fastlege på dagtid eller legevakten på kveld/natt/helg.

Les mer om psykososialt kriseteam
 

Overdoseteam

Arendal kommune har et overdoseteam som også er et tilbud til etterlatte etter overdosedødsfall. I overdoseteamet finner du ansatte med kompetanse på rus, og god kjennskap til rusavhengiges og pårørendes situasjon. Overdoseteamet tilbyr samtaler med pårørende og etterlatte. 

Imidlertid er det psykososialt kriseteam som har kompetanse på kriser og som derfor vil være rette instans i en akutt krise.

Her finner du kontaktinformasjon og utfyllende informasjon om overdoseteamet.