Innsatsteam ettervern rus - Arendal kommune

Innsatsteam ettervern rus

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr en individuell tilpasset oppfølging etter rusbehandling. Vi er en recovery-støttende tjeneste som tar utgangspunkt i at bedring er en sosial og personlig prosess, hvor målet er at den enkelte kan leve et meningsfylt liv uten bruk av rusmidler. Varigheten på oppfølgingsperioden er tilpasset den enkeltes behov. 

Vi kartlegger dine ressurser og behov og utarbeider en oppfølgingsplan i samarbeid med deg. Vi har stort fokus på mestring gjennom egeninnsats. Dette ser vi på som viktig fordi endrings- og mestringsarbeid handler om å være beslutningstaker i eget liv, samt aktivt jobbe for å oppnå egne mål. Hovedmålet er å stå støtt i eget liv og klare seg uten kommunale tjenester på sikt. 

Vi har tett samarbeid med offentlige instanser og med andre aktuelle etterverns- og behandlingstilbud

Hvem kan få tilbudet?

Personer som er under eller har gjennomført rusbehandling. Du må være rusfri, motivert og være aktiv i eget ettervern

Slik får du tilbudet

Ta kontakt med Arendalshjelpen, eller direkte med Innsatsteam ettervern rus på telefon eller e-post. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt oss

Arendalshjelpa
Tlf: 90 92 80 90 

Man-fre: 10:00 - 14:00
Ikke helg/høytid. Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale.

E-post:
arendalshjelpa@arendal.kommune.no. Husk at du ikke må skrive sensitive personopplysninger i e-post.

Koordinatorer Innsatsteam
Monica P. Jamvold
Tlf: 90 27 70 37

Bent Martin Westvik
Tlf: 47 45 39 80

Teamtelefon miljøarbeidertjenesten 
Tlf: 97 09 14 79
Man-fre: 08:00 - 15:30

Leder
Ingvild Jacobsen Rørvik
Tlf: 94 52 31 58