Innsatsteam ettervern rus

Hva tilbyr vi?

Et tidsavgrenset og intensivt oppfølgingstilbud etter rusbehandling. Varigheten på oppfølgingsperioden vil avhenge av om du har effekt av tiltakene.

Målet er at du skal mestre en rusfri hverdag. Oppfølgingen blir individuelt tilpasset. Vi kartlegger dine ressurser og behov og utarbeider en oppfølgingsplan i samarbeid med deg. Vi har fokus på aktivitet og meningsfullt innhold i hverdagen. 

Hvem kan få tilbudet?

Personer som har gjennomført rusbehandling. Du må være rusfri, være motivert og være aktiv i eget ettervern. 

Slik får du tilbudet

Ta kontakt med koordinator Innsatsteam ettervern rus på telefon eller e-post, evt. miljøarbeidertjenestens teamtelefon.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt oss

Koordinator Innsatsteam
Ingvild Rørvik
Tlf: 94 52 31 58

Andre kontaktpersoner
Monica P. Jamvold
Tlf: 90 27 70 37

Teamtelefon miljøarbeidertjenesten 
Tlf: 97 09 14 79
Man-fre: 08:00 - 15:30

Leder
Liv H.Skjæveland
Tlf: 99 35 83 83