Arbeid - Arendal kommune

Arbeid

NAV har utviklet tilbud og tiltak for personer med rusavhengighet og psykiske helseproblemer. Målet er å hjelpe deg til å være i jobb og aktivitet.

I samarbeid med helsetjenesten jobber NAV med å videreutvikle og forbedre de ulike, lokale tilbud. Alle fylker har en egen fylkeskoordinator på feltet og disse kan kontaktes hvis du ønsker oversikt over tilbudene i ditt fylke.

Les mer om NAV sitt tilbud innen arbeidsrettede tiltak