Rustiltak

Mestringskurs for pårørende 

Velkommen til kurs for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler. 
Kurset starter 24. april. 
Mer informasjon og påmelding på Sørlandet sykehus nettside

Egendefinert