Psykisk helsetjeneste - voksne

Hva tilbyr vi?

Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus. Tilbudet blir tilpasset dine behov og utformet sammen med deg. Vårt hovedfokus er mestring, endring og bedring. 

Tilbudet kan inneholde:

  • Strukturerte samtaler med fokus på din endringsprosess
  • Støtte til bedring og mestring av psykiske problemer
  • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter
  • Samtalegruppe for foreldre med psykisk helse og rus utfordringer: relasjonsutfordring og foreldrefungering 
  • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
  • Bistand til medisinadministrering
  • Ansatte i teamet er koordinator og utarbeider en individuell plan i samarbeid med deg, når du har rett til og behov for dette.
  • Tilbudet kan gis hjemme hos deg eller på psykisk helsetjenestes kontor.
  • Vi benytter tilbakemeldingsverktøyet FIT (Feedback Informerte Tjenester) slik at du selv kan gi tilbakemeldinger på tjenesten og på eget utbytte av tilbudet.

Slik søker du

Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. 

Du søker ved å bruke søknadsskjema for helse og omsorgstjenester og sender det til tjenestekontoret. Vi ønsker at fastlegen sender informasjon om din helsetilstand.   

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Innsatsteam psykisk helse

Innsatsteam er et tilbud til deg over 18 år i Arendal kommune som har lettere psykiske helseplager og ønsker hjelp. Les mer om Innsatsteam psykisk helse

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Kontakt oss

Arendalshjelpa
Tlf: 90 92 80 90 

Man-fre: 10:00 - 14:00
Ikke helg/høytid. Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale.

E-post:
arendalshjelpa@arendal.kommune.no. Husk at du ikke må skrive sensitive personopplysninger i e-post.

Teamtelefon psykisk helsetjeneste
 
Avdelingsleder:
 
Besøksadresse:
Arendal kultur- og rådhus, 4. etg.
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal

Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
Man-fre: 09:00 - 14:30
Postmottak