Psykisk helse - barn, unge og familier - Arendal kommune

Psykisk helse - barn, unge og familier

Trenger du noen å snakke med?

Psykisk helse handler om hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. De fleste av oss opplever tunge perioder. Når du har det vanskelig er det viktig å ta tak i problemene så tidlig som mulig.

Hvis du sliter med vanskelige følelser og tanker, er det beste rådet å snakke med noen. Når du får hjelp tidlig, er sjansen større for at du får det bra igjen raskere.

Hvem kan hjelpe meg?

Her har vi samlet en oversikt over de som kan hjelpe deg. Det viktigste er ikke hvem du kontakter først, men at du tar kontakt med noen. Våre tjenester samarbeider tett og finner den beste løsningen for deg i din situasjon. 

Helsesykepleier på skolen - skolehelsetjenesten

Alle skoler har en helsesykepleier. Snakk med helsesykepleieren hvis du sliter med trivsel, søvn, mobbing, stress, seksualitet, identitet, rus eller om du har andre problemer.

Både foreldre og elever kan ta kontakt for samtaler, råd og veiledning. Helsesykepleierne har taushetsplikt. 

Du finner kontaktinformasjon til helsesykepleieren på skolens nettside. 
Les mer om skolehelsetjenesten.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen for ungdom er et tilbud for ungdom opp til 24 år. Du kan snakke med oss om psykisk og seksuell helse.

Alle som jobber hos oss har taushetsplikt. Vi henviser til fastlege eller spesialist hvis det er behov.

Les mer om helsestasjon for ungdom.

Helsetjeneste på videregående skole

Alle videregående skoler har en helsesykepleier som kan hjelpe med psykiske problemer og gi råd og veiledning. 

Helsesykepleier har taushetsplikt og kan henvise videre ved behov.

Les mer om helsetjenesten på videregående skole.

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen for barn fra 0-5 år gir veiledning til foreldre om blant annet psykisk helse. Ta gjerne kontakt med oss for en prat hvis noe er vanskelig.

Les mer på vår nettside. 

Arendalshjelpa

Arendalshjelpa er til for alle barn, ungdom, familier og gravide med psykiske vansker. 

Ta kontakt med oss hvis du trenger psykisk helsehjelp, samtaler i en vanskelig livssituasjon eller råd og veiledning.

Les mer om Arendalshjelpa her.

Familietjenesten

Familietjenesten gir hjelp og veiledning til barn og ungdom opp til 23 år, deres familie og gravide som har ulike utfordringer. Det kan for eksempel være angstutfordringer, depresjon, søvnvansker, skoleutfordringer, familierelasjoner, samspillsvansker o.l

Les mer om vårt tilbud her.

Fastlegen

Fastlegen din kan hjelpe deg hvis du har det vanskelig. Fastlegen kan også henvise deg videre til spesialithelsetjenesten hvis det er behov for det. 

Her er oversikt over fastleger i kommunen.

Spesialisthelsetjenesten

Abup er avdeling for barn og unges psykiske helse på Sørlandet sykehus. Abup gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske utfordringer, og deres pårørende.

Kontakt fastlegen din for å drøfte en eventuell henvisning til Abup.

Er du usikker på om det er kommunens helsetjenester eller spesialisthelsetjenesten som passer best for deg, kan du kontakte familietjenesten, fastlegen eller helsesykepleier som hjelper deg med å finne ut av dette.


Hjelpetelefoner og nettsider

Her finner du en oversikt over hjelpetelefoner eller nettsider.

Mobbing

Hvis du blir mobbet eller plaget er det viktig at du forteller det til en voksen. Du kan ta kontakt med læreren din, helsesykepleier, foreldrene dine, en trener eller andre du kjenner. Les mer på våre nettsider Mobbing i skolen og Mobbing i barnehagen

LHBTI

Les mer om råd og veiledning på nettsiden Skeiv i Arendal.

Barn som pårørende

Barn som er pårørende kan ha behov for ekstra oppfølging.

Problemer med rus?

Kontakt helsesykepleier, Arendalshjelpa eller familietjenesten for å få oppfølging, råd og veiledning. Du finner lenke til disse tjenesten i oversikten øverst på denne siden.

Arendal kommune og politiet i Arendal samarbeider om å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn, ungdom og unge voksne. Denne samarbeidsmodellen heter SLT som står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak. Målet er at alle i kommunen vår skal få riktig hjelp til riktig tid og at hjelpeapparatet samarbeider på tvers av etater og faggrupper. Les mer om SLT her.

Vold og seksuelle overgrep

Les mer om hva du kan gjøre hvis du, eller en du kjenner, er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Samarbeid og koordinerte tjenester

Vi skal sikre helhetlig og koordinert oppfølging av utsatte barn, unge og familier. Her ser du en oversikt over samarbeidsarenaer.