Pårørende - psykisk helse og rus - Arendal kommune

Pårørende - psykisk helse og rus

Behov for akutt hjelp?

Ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Arendalshjelpa

Arendalshjelpa er inngangsporten til kommunens tjenester innen psykisk helse og rus. Her kan du også få hjelp som pårørende. 

Råd og veiledning fra fastlege

Som pårørende kan du ta kontakt med fastlegen din og få hjelp og veileding.

Barn som er pårørende

Oversikt over tilbud til barn som er pårørende.

Pårørende til rusavhengige

Råd og veiledning fra ruskonsulent

Pårørende til en person med rusavhengighet kan få generelle råd og veiledning av ruskonsulenten.

Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder. Men du som pårørende kan gi opplysninger om den som har et rusproblem til oss. 

Dersom du har behov for tjenester fordi din helsetilstand er påvirket av rusmiddelmisbruk i familien, anbefaler vi deg å snakke med din fastlege.

Kontakt ruskonsulenten

Mestringskurs for pårørende

ARA - avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus har mestringskurs for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler. 

Les mer om innhold og påmelding

Pårørendekontakt

Alle avdelinger i psykisk helse og rus har en pårørendeansvarlig.

Pårørendekontakten har som hovedoppgave å ha fokus på pårørende både når det gjelder rettigheter og samarbeid. Pårørendekontakten har ulik rolle i de forskjellige avdelingene, og alle avdelinger har rutiner for pårørendearbeid.  

Ta kontakt med den avdelingen som er aktuell og spør etter pårørendekontakten.

Alvorlig bekymring og mulighet for tvangsinnleggelse

Dersom du er pårørende og er alvorlig bekymret for en rusmiddelavhengig, kan du be kommunen om å vurdere å fremme en sak for fylkesnemnda om tvang.

Det er ruskonsulenten ved NAV som vurderer og eventuelt fremmer saken for fylkesnemnda. Du kan sende en skriftlig bekymringsmelding eller drøfte bekymringen din direkte med ruskonsulenten. Du kan velge å være anonym.

Som pårørende skal du få en tilbakemelding på avgjørelsen om kommunen har besluttet å fremme en sak eller ikke.  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-1 og 10-2.

Bekymring for rusmiddelbruk hos gravide

Gravide rusmiddelavhengige skal få tilbud om lokale oppfølgings- og hjelpetiltak. Ruskonsulenten ved NAV har ansvar for å følge opp og sikre at den gravide tar imot og retter seg etter hjelpe- og kontrolltiltak, for eksempel utvidet oppfølging på helsestasjon, svangerskapspoliklinikken eller hos fastlege. 

Hvis hjelpetiltakene ikke er tilstrekkelig, og det er overveiende sannsynlig at fosteret kan bli født med skade, kan den gravide legges inn på institusjon og holdes tilbake inntil barnet er født. 

Du kan sende en skriftlig bekymringsmelding til ruskonsulenten. Hvis du ønsker å drøfte en bekymring kan du kontakte ruskonsulenten på telefon.

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester §10-3.

Overdoseteam

Overdoseteamet tilbyr samtaler med pårørende og etterlatte. 

Rustelefonen

RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel.

Pårørendeorganisasjoner

Al-Anon - for familie og venner av folk med drikkeproblemer

Ivareta - pårørende berørt av rus

A-larm - bruker- og pårørendeorganisasjon


Psykososialt kriseteam

Kommunens psykososiale kriseteam tilbyr støtte og oppfølging til personer som har akutt behov for hjelp som følge av tragisk dødsfall, kriser og ulykker. I den akutte fasen etter dødsfallet er kriseteamet et tilbud til etterlatte. Les mer om psykososialt kriseteam