Innsatsteam psykisk helse

Hva tilbyr vi?

Innsatsteam psykisk helse er et tilbud til deg over 18 år i Arendal kommune som har lettere psykiske helseplager og ønsker hjelp.

Når du tar kontakt vil du få tilbud om å gå på mestringskurs. Mestringskursene er åpne, ukentlige undervisninger om psykisk helse. Kursene vil ha fokus på hvordan du kan jobbe med deg selv for å få en bedre hverdag. Du kan delta på alle kursene så mange ganger du vil. Vi tilbyr også tilgang til selvhjelpsprogrammer på nett og annet selvhjelpsmateriell. Tilbudene er gratis og krever ingen påmelding eller henvisning.

Frisklivssentralen har også kurs som kan passe for deg, bla. annet kurs i depresjonsmestring (KID), kurs i belastningsmestring (KIB), søvnkurs og mestringskurset tankevirus.

Etter gjennomført kurs ønsker vi at du forsøker å benytte deg av mestringsstrategiene du har lært. Hvis dette ikke er tilstrekkelig er du velkommen til å kontakte oss på nytt, så vil vi sammen med deg finne ut hva du kan ha nytte av videre. Dette kan være: 

  • Veiledet selvhjelp
  • Grupper/kurs
  • Kortvarige individuelle samtaler

Det er nødvendig med motivasjon og egeninnsats for å jobbe med endring.

Tjenesten er tverrfaglig sammensatt av sosionom, psykiatriske sykepleiere og psykologer.

Hvordan ta kontakt?

Du kan nå oss direkte på telefonen til Arendalshjelpa eller kontakte oss på e-post. Husk at du må ha en avtale hvis du vil ha et møte med oss. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.

Kontakt oss

Arendalshjelpa
Tlf: 90 92 80 90 

Man-fre: 10:00 - 14:00
Ikke helg/høytid. Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale.

E-post:
arendalshjelpa@arendal.kommune.no. Husk at du ikke må skrive sensitive personopplysninger i e-post.

Avdelingsleder:
Liv Håkedal Skjæveland
Tlf: 99 35 83 83

Besøksadresse:
Arendal kultur- og rådhus, 4. etg.
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal