Arendalshjelpa - Arendal kommune

Arendalshjelpa

Hva er Arendalshjelpa?

Arendalshjelpa er et felles telefonnummer til alle kommunens tjenester innen psykiske helse og rus. Den er for alle som bor i Arendal - barn, ungdom og voksne. Vårt mål er å kunne gi deg den tjenesten du trenger, og sammen med deg finner vi vei videre ut fra ditt behov. 

Ring Arendalshjelpa hvis du:

  • har behov for samtaler i en vanskelig livssituasjon
  • har angst eller depresjon
  • har behov for hjelp i foreldrerollen
  • ønsker en vurdering av hjelpebehov eller aktivitetstilbud
  • ønsker hjelp som pårørende 
  • ønsker hjelp med rus/ avhengighetsproblematikk

Hvis du trenger akutt helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.

Tjenester du kan få gjennom Arendalshjelpa

Familietjenesten 

Mestringskurs  

Psykisk helse - voksne  

Miljøarbeidertjenesten 

Oppfølgingstjenesten 

Aktivitet voksne

Andre tjenester innen psykisk helse

Frisklivssentralen - kurs

Frisklivssentralen har kurs med fokus på lettere psykiske plager og hvordan få en bedre hverdag.

Fritidskontakt

En fritidskontakt (det som før het støttekontakt) tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter.

Familievernkontoret i Arendal

Familievernkontoret i Arendal tilbyr samtaleterapi, veiledning og kurs. Du trenger ikke henvisning. 

Botilbud for mennesker med psykisk lidelse/rus
Individuell plan

Individuell plan (IP) er et dokument som hjelper deg som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester å sette langsiktige mål for hvordan du skal mestre hverdagen.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til at fagpersoner både i kommunen og spesialisthelsetjenesten gir gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som pasient.

Selvmordsforebyggende team

Forebyggende team i Arendal kommune har et samarbeid med Sørlandet sykehus Arendal om å følge opp personer etter selvpåført skade. Les mer om selvmordsforebyggende team.


Selvhjelpsverktøy

Vi har laget en side med anbefalte selvhjelpsverktøy slik at du kan begynne å jobbe aktivt med endring på egenhånd. 

Ring oss eller send oss en melding

Det er bare å ta direkte kontakt med oss på telefon eller ved å sende oss en melding i skjemaet under. NB: Husk at du ikke må skrive sensitive opplysninger. 

 

Kontakt oss

Arendalshjelpa
Tlf: 90 92 80 90 

Man-fre: 10:00 - 14:00
Ikke helg/høytid. Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale.

E-post:
arendalshjelpa@arendal.kommune.no. Husk at du ikke må skrive sensitive personopplysninger i e-post.