Psykisk helsetjeneste - voksne

Hva tilbyr vi?

Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus. Tilbudet blir tilpasset dine behov og utformet sammen med deg. Vårt hovedfokus er mestring, endring og bedring. 

Tilbudet kan inneholde:

  • Strukturerte samtaler med fokus på din endringsprosess
  • Støtte til bedring og mestring av psykiske problemer
  • Hjelp til å få en struktur i hverdagen, samt meningsfulle aktiviteter
  • Samtalegruppe for foreldre med psykisk helse og rus utfordringer: relasjonsutfordring og foreldrefungering 
  • Samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
  • Bistand til medisinadministrering
  • Ansatte i teamet er koordinator og utarbeider en individuell plan i samarbeid med deg, når du har rett til og behov for dette.
  • Tilbudet kan gis hjemme hos deg eller på psykisk helsetjenestes kontor.
  • Vi benytter tilbakemeldingsverktøyet FIT (Feedback Informerte Tjenester) slik at du selv kan gi tilbakemeldinger på tjenesten og på eget utbytte av tilbudet.

Slik søker du

Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. 

Du søker ved å bruke søknadsskjema for helse og omsorgsjtenester og sender det til Tjenestekontoret. Det er ønskelig at fastlegen sender informasjon om din helsetilstand. .  

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Innsatsteam psykisk helse

Innsatsteam er et tilbud til deg over 18 år i Arendal kommune som har lettere psykiske helseplager og ønsker hjelp. Les mer om Innsatsteam psykisk helse

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Korona - dette gjør vi for å hindre smitte

Beredskap i påsken
Følgende teamtelefoner er åpne fra kl. 09-15 alle dager fra skjærtorsdag til 2.påskedag:
Psykisk helsetjeneste voksne, tlf. 41 56 85 54
Miljøarbeidertjenesten, tlf. 97 09 14 79
Oppfølgingstjenesten, tlf. 90 60 69 17

--

Vi har utvidet åpningstiden på telefon til Arendalshjelpa: Mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00 (gjelder ikke i påskeuken)

Alle kurs- og gruppetilbud avlyses. Samtaler og oppfølging med pasienter/klienter gjennomfører vi i størst mulig grad pr. telefon. 

Hvis det er behov for fysiske møter må det avklares at personer ikke har symptomer eller har vært på reise. Vi ber om forståelse for at det er litt ventetid før saker og henvendelser kan tas opp til vurdering.

Kontakt oss

Arendalshjelpa

Trenger du hjelp eller råd?
Dette er Arendalshjelpa


Tlf: 90 92 80 90 
Man-fre: kl. 09:00 - 15:00
Ikke helg/høytid. Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale.

E-post:
arendalshjelpa@arendal.kommune.no. Husk at du ikke må skrive sensitive personopplysninger i e-post.

Teamtelefon psykisk helsetjeneste
 
Avdelingsleder:
 
Besøksadresse:
Arendal kultur- og rådhus, 4. etg.
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal

Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
Man-fre: 09:00 - 15:00
09:00 - 14:30 (11. mai - 9. oktober)
Postmottak