Arendalshjelpa - psykisk helse og rus

Hva er Arendalshjelpa?

Arendalshjelpa er inngangsporten til kommunens tjenester innen psykisk helse og rus.

Arendalshjelpa er til for deg som trenger:

  • psykisk helsehjelp
  • hjelp med rus/ avhengighetsproblematikk
  • samtaler i en vanskelig livssituasjon
  • råd og veiledning
  • vurdering av hjelpebehov
  • hjelp som pårørende

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.

Hvem kan få tilbudet?

Arendalshjelpa er til for alle barn/ungdom/familier med psykiske vansker og voksne med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.

Hvordan få tilbudet?

Du tar direkte kontakt med oss ved å ringe vår kontakttelefon. Du trenger ikke henvisning.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinfo

Arendalshjelpa
Tlf: 909 28 090 

Man-fre: kl 11:00-14:00
Ikke helg/høytid. Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale.
arendalshjelpa@arendal.kommune.no