Arendalshjelpa - psykisk helse og rus

Hva er Arendalshjelpa?

Arendalshjelpa er inngangsporten til kommunens tjenester innen psykisk helse og rus.

Arendalshjelpa er til for deg som trenger:

  • psykisk helsehjelp
  • hjelp med rus/ avhengighetsproblematikk
  • samtaler i en vanskelig livssituasjon
  • råd og veiledning
  • vurdering av hjelpebehov
  • hjelp som pårørende

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113.

Hvem kan få tilbudet?

Arendalshjelpa er til for alle barn/ungdom/familier med psykiske vansker og voksne med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.

Hvordan få tilbudet?

Du tar direkte kontakt med oss ved å ringe vår kontakttelefon. Du trenger ikke henvisning.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Korona: dette gjør vi for å hindre smitte

Beredskap i påsken
Følgende teamtelefoner er åpne fra kl. 09-15 alle dager fra skjærtorsdag til 2.påskedag:
Psykisk helsetjeneste voksne, tlf. 41 56 85 54
Miljøarbeidertjenesten, tlf. 97 09 14 79
Oppfølgingstjenesten, tlf. 90 60 69 17

--

Vi har utvidet åpningstiden på telefon til Arendalshjelpa: Mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00 (gjelder ikke i påskeuken)

Alle kurs- og gruppetilbud avlyses. Samtaler og oppfølging med pasienter/klienter gjennomfører vi i størst mulig grad pr. telefon. 

Hvis det er behov for fysiske møter må det avklares at personer ikke har symptomer eller har vært på reise. Vi ber om forståelse for at det er litt ventetid før saker og henvendelser kan tas opp til vurdering.

Kontakt oss

Arendalshjelpa
Tlf: 90 92 80 90 

Man-fre: kl. 09:00 - 15:00
Ikke helg/høytid. Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale.

E-post:
arendalshjelpa@arendal.kommune.no. Husk at du ikke må skrive sensitive personopplysninger i e-post.