Psykisk helse

Korona: dette gjør vi for å hindre smitte

Beredskap i påsken
Følgende teamtelefoner er åpne fra kl. 09-15 alle dager fra skjærtorsdag til 2.påskedag:
Psykisk helsetjeneste voksne, tlf. 41 56 85 54
Miljøarbeidertjenesten, tlf. 97 09 14 79
Oppfølgingstjenesten, tlf. 90 60 69 17

--

Arendalshjelpa har utvidet åpningstid på telefon. (gjelder ikke i påskeuken)

Alle kurs- og gruppetilbud avlyses. Samtaler og oppfølging med pasienter/klienter gjennomfører vi i størst mulig grad pr. telefon. 

Hvis det er behov for fysiske møter må det avklares at personer ikke har symptomer eller har vært på reise. Vi ber om forståelse for at det er litt ventetid før saker og henvendelser kan tas opp til vurdering.

Alle teamtelefoner er betjent, men det kan være litt ventetid. 

Her finner du en oversikt over noen nasjonale hjelpetelefoner

Egendefinert