Søke sykehjemsplass - Arendal kommune

Søke sykehjemsplass

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

Søk sykehjemsplass ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Hva får du?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass. Du kan ønske deg plass på et bestemt sykehjem, men vi kan ikke garantere at du får plass der.  Oversikt over alle sykehjemLes mer om korttidsplass og langtidsplass

Pris for korttidsopphold på sykehjem

Korttidsopphold sykehjem - priser
Korttidsopphold på sykehjem Pris
Pr. døgn (settes lik statens satser i statsbudsjettet) kr 185


Pris for langtidsopphold på sykehjem

Prisen for en langtidsplass beregnes ut fra din inntekt, se nærmere beregning i § 3 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingskontoret som behandler søknaden. Ledige plasser blir tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste.

Kontakt oss

Tildelingskontoret
Tlf: 37 01 30 00 - trykk så tast 7
Man-fre: 11:00 - 14:00
Postmottak

Avdelingsleder
Maria Edelsteen Kjær