Søke sykehjemsplass

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

 
I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.
 

Hva får du?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass. Du kan ønske deg plass på et bestemt sykehjem, men vi kan ikke garantere at du får plass der.  Oversikt over alle sykehjemLes mer om korttidsplass og langtidsplass
 

Pris for korttidsopphold på sykehjem

Korttidsopphold sykehjem - priser
Korttidsopphold på sykehjem Pris
Pr. døgn (settes lik statens satser i statsbudsjettet) kr 180

Pris for langtidsopphold på sykehjem

Prisen for en langtidsplass beregnes ut fra din grunnpensjon fra Folketrygden, se  nærmere beregning i § 3 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tjenestekontoret som behandler søknaden. Ledige plasser blir tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste.

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
Man-fre: 09:00 - 14:30
Postmottak

Avdelingsleder
Maria Edelsteen Kjær
Tlf. 91 89 54 54