Rådgiver - gode pasientforløp

Hva tilbyr vi?

Rådgiver som tilbyr:

  • Koordinering og samarbeid med alle avdelinger i kommunen og sykehuset til deg som får tjenester.
  • Råd og veiledning til deg som har tjenester i Arendal kommune.
  • Informasjon om tilbud og tjenester i kommunen og sykehuset.

Målet med tjenesten

  • Bidra til gode tjenester for deg i nært samarbeid med pårørende, tjenestekontor, utøvende tjenester i kommunen, fastlegene og sykehuset.
  • Bidra til forutsigbarhet og tillit ved å lage gode planer for oppfølging som gjør det lettere for deg, pårørende og fagpersonell.

Hvem kan få tilbudet?

Eldre pasienter som har behov for koordinerte og faglig gode tjenester. 

Hvordan få tilbudet?

Du tar kontakt med vår rådgiver. 

Kontakt oss

Rådgiver - gode pasientforløp
Kristin Tveito
Tlf: 95 91 94 12