Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie.Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Arendal er i regi av Arendal kommune i samarbeid med Demensforeningen i Arendal.

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

  • demenssykdommene -sykdomslære
  • kommunikasjon med personer med demens
  • pårørendes opplevelse og egenmestring
  • lovverket; rettigheter for den syke og for pårørende
  • kommunens tjenestetilbud og hjelpemidler

Alle samlinger holdes fra kl.18-20.30.

Kurset er gratis og blir annonsert her på nettsiden, i avisen og på kommunens facebook. Ta kontakt med demensteamet hvis du har spørsmål.

Demensrådgivning

Se vår side om demensrådgivning for mer informasjon og lenke til nyttige nettsider.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Hukommelsesteam
Astrid Saudland
Tlf:952 85 780  (man-tor)
Anne Gry Bleie
Tlf: 974 94 408 (man - tor)