Meld deg på pårørendeskolen - oppstart 28. oktober 2021

Sted: Eureka kompetanse, Kystveien 2B, Arendal
Tid: 28.okt., 04.nov., 11.nov., 18.nov. og 25. nov.  Alle samlinger fra kl.18.00 - 20.30.
Påmeldingsfrist: 25. oktober 2021

Mer informasjon og påmelding
Kontakt demensrådgiver Astrid Saudland på telefon/sms 952 85 780  eller e-post astrid.saudland@arendal.kommune.no
Når du melder deg på trenger vi: ditt navn, telefon, e-postadresse, din relasjon til demensrammet og om den demenssyke bor hjemme eller på institusjon.

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

  • Demenssykdommene – sykdomslære og behandlingsmuligheter
  • Kommunikasjon med personer med demens
  • Pårørendes opplevelse og egenmestring
  • Lovverket; rettigheter for den syke og for pårørende
  • Kommunens tjenestetilbud og hjelpemidler. 

Det vil være forelesere fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Alle samlinger holdes fra kl.18:00 - 20:30.

Kurset er gratis og blir annonsert her på nettsiden, i avisen og på kommunens facebook. Ta kontakt med demensteamet hvis du har spørsmål.

Demensrådgivning

Se vår side om demensrådgivning for mer informasjon og lenke til nyttige nettsider.

Kontakt oss

Hukommelsesteam
Astrid Saudland
Tlf: 95 28 57 80  (man-tor)


Anne Gry Bleie
Tlf: 97 49 44 08 (man - tor)