Bestill et besøk

Du kan bestille besøk på Myratunet via vår elektroniske bookingside minst 48 timer før besøket gjennomføres. Vi gjør oppmerksom på at det er regler for hvem som kan komme på besøk.

Du kan også avtale ved å ringe 37 01 39 49 mellom 11:00 og 14:00 alle hverdager. For omsorgsboligene er det ingen endringer.  

Ved spesielle behov gjøres egne avtaler direkte med avdelingen.

 

Munnbind

Alle som kommer på besøk, må bruke munnbind under hele besøket. Du må selv ta med munnbind. Det er viktig å fortsatt holde 1 meters avstand, selv når du bruker munnbind. 

Myratunet

Om Myratunet

Myratunet ligger i landlige omgivelser ved Myra, kort vei fra Stoa. Vi har samlokalisering av ulike typer korttidsplasser, frisklivssentral, dag- og døgnrehabilitering, hverdagsrehabilitering og fysio- og ergoterapitjenesten i Arendal kommune.

Døgnavdelinger

 • 20 korttidssplasser fordelt på 2 avdelinger 
 • Avlastningsplasser
 • Døgnrehabilitering med 9 plasser 
 • Avdeling - Psykiatri/ rus - 8 plasser, hvorav 1 KØH-plass
 • Kommunal Øyeblikkelig hjelp (KØH) med 8 plasser
 • 2 senger til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset

Andre tjenester

 • Bofelleskap for personer med utviklingshemming
 • Bofellesskap for sterkt funksjonshemmede
 • Innsatsteam hverdagsrehablitering
 • Dagrehabilitering – grupper
 • Fysio- og ergoterapeuter
 • Frisklivssentralen

Tilbud

Tilsynslege
Kafé
Frisør
 

Parkering

Parkering i tilknytning til bygget med god kapasitet.
 

Besøk

Besøk på institusjonene kan bestille besøk via vår elektroniske bookingside minst 48 timer før besøket gjennomføres. Du kan også avtale ved å ringe 37 01 39 49 mellom 11:00 og 14:00 alle hverdager. For omsorgsboligene er det ingen endringer.

Ved spesielle behov gjøres egne avtaler direkte med avdelingen.

Munnbind

De besøkende må bruke munnbind når de er på besøk, dette må de besøkende selv ha med seg. Vi oppfordrer til å ha på munnbind på under hele besøket. Munnbind er ikke i stedet for å holde avstand, 1 meter er fortsatt gjeldene!

Kontakt oss

Besøksadresse:
Østensbuveien 55
4848 Arendal
 
Korttid 2 etg
Tlf: 37 05 50 20 (vaktrom)
Avdelingsleder May Tone Nilsen
 
Korttid 3 etg 
Tlf: 37 05 51 10 (vaktrom)
Avdelingsleder Inger Rastad
 
Døgnrehabilitering
Tlf: 37 05 52 85 (vaktrom)
Avdelingsleder Inger Rastad
 
Skjermet plass psykiatri
Tlf: 37 05 50 85 (vaktrom)
Avdelingsleder Hege Spieler Nilsen
 
Avdeling Solsia for sterkt funksjonshemmede
Tlf: 37 05 50 60 (vaktrom)
Avdelingsleder Hege Spieler Nilsen
 
Kommunal øyeblikkelig hjelp og utskrivelsesklare pasienter
Tlf: 37 05 51 20 (vaktrom)
Avdelingsleder Janice Marcussen
 
Bofellesskap for personer med utviklingshemming
Avdelingsleder Sissel Saga
 
Innsatsteam hverdagsrehabilitering
Tlf: 97 77 90 76 (vakttelefon)
Avdelingsleder Anne-Sofie Rønningen
 
Dagrehabilitering
Avdelingsleder Anne-Sofie Rønningen
 
Fysioterapeuter og ergoterapeuter
Avdelingsleder Anne-Sofie Rønningen
 
Frisklivssentralen
Avdelingsleder Ina Standal