Alle sykehjem og omsorgsboliger

Åpent for besøk på våre bo- og omsorgsinstitusjoner

Alle våre bo- og omsorgsinstitusjoner er åpne for besøk uten forhåndsavtale.