Aktivitetssentre for personer med demens - Arendal kommune

Aktivitetssentre for personer med demens

Hva tilbyr vi?

På aktivitetssentrene får personer med demens tilbud om:
  • tilrettelagte aktiviteter
  • sosialt samvær
  • fysisk aktivitet
  • frokost, middag og kaffe
Vi har fire aktivitetssentre:
  • Kastanjen på Hisøy - for yngre personer med demens
  • Houenly på Hisøy 
  • Varden på Tromøy
  • Lia aktivitetssenter på Saltrød

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for personer med demens i tidlig og moderat fase. 

Slik søker du

Du bruker søknad for helse- og omsorgstjenester

Hva koser det?

Aktivitetssenter - priser
Tilbud Pris
Opphold pr. dag (settes lik statens satser i statsbudsjett) kr 95
Tillegg for transport pr. gang kr 56

 

Kontakt oss

Kastanjen
Tlf: 37 06 23 18 / 99 35 93 53
Kirkeveien 172
4817 His

Houenly
Tlf: 37 01 33 61 / 91 62 23 57
Kirkeveien 172
​4817 His

Varden
Tlf: 37 01 85 25 / 94 17 10 96
Skilsøveien 186
4818 Færvik

Lia 
Tlf: 94 79 30 50
Liaveien 9
4815 Saltrød

Avdelingsleder
Henriette Walbeck Hoddevik
Tlf: 40 07 28 19

Åpningstider

Alle aktivitetssentrene
Mandag til fredag