Aktivitetssentre for eldre

Hva tilbyr vi?

På aktivitetssentrene får eldre som bor hjemme tilbud om:
  • aktiviteter
  • trening i dagliglivets gjøremål
  • enkel fysisk trening
  • sosialt samvær
  • frokost og middag
Vi har 3 aktivitetssentre. Disse er Myratunet, Solhaug og Saltrød aktivitetssenter. Vi forsøker å tilby opphold på det som ligger nærmest ditt hjem.
 

Hvem kan få tilbudet?

Dette er et tilbud til deg som bor hjemme og som kan ha behov for:
  • å komme deg ut av en isolert tilværelse
  • aktivisering og rehabilitering
  • avlastning for pårørende

Slik søker du

 

Hva koster det?

Aktivitetssenter - priser
Tilbud Pris
Opphold pr. dag (settes lik statens satser i statsbudsjett) kr 95
Tillegg for transport pr. gang kr 56
 

Kontakt oss

Myratunet aktivitetssenter
Tlf: 94 52 31 22
Østensbuveien 55
4848 Arendal

Solhaug aktivitetssenter
Tlf: 37 06 53 35
Gamle Songevei 14
4841 Arendal

Saltrød aktivitetssenter
Tlf: 48 26 20 13
Liaveien 9
4815 Saltrød

Avdelingsleder
Henriette Walbeck Hoddevik
Tlf: 40 07 28 19

Åpningstider

Myratunet aktivitetssenter
Tirsdag, onsdag og torsdag

Solhaug aktivitetssenter
Mandag til fredag

Saltrød aktivitetssenter
Mandag, onsdag og torsdag