Pleie og omsorg

Besøksordning på bo- og omsorgsinstitusjoner

Fra og med 6. august må besøkende som har vært utenfor Norge vente 10 dager før de kan besøke beboere på institusjon. 

Se oppdatert info om besøksordning på www.arendal.kommune.no/koronavirus.