VIP-programmet - Arendal kommune

VIP-programmet

VIP står for viktig, interessant person. Programmet skal gi våre innbyggere kunnskap og bedre evne til å forstå hva som er vold, samtidig som de får økt selvbestemmelse og evne til å sette grenser. Programmet gir deg også mulighet til å bli bedre kjent med deg selv og andre mennesker. 

Vårt mål er å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser får et helthetlig voldsforbyggende program som forebygger og ivaretar deres rettigheter.

Hvorfor bør jeg bli med på VIP?

Målet med VIP-programmet er å gi deg bedre evne til medvirkning og selvbestemmelse gjennom økt selvtillit og kunnskap om deg selv og de rundt deg. Gjennom VIP vil du lære å forstå:

  • Dine egne følelser
  • Dine og andres grenser
  • Hva som er vold
  • Hva er greit og ikke greit
  • Deg selv som person
  • Kommunikasjon med andre

Hva tilbyr vi? 

VIP-programmet foregår over 12 uker. Du vil delta på et gruppetreff hver uke sammen med 3-5 andre personer. Gruppetreffet ledes av to gruppeledere som jobber i kommunen. 
Gruppetreffet varer i 2 timer til et fast tidspunkt hver uke. På gruppetreffene gjøre vi øvelser, rollespill, tegner, snakker sammen, deler erfaringer og lærer om og av hverandre. Hvert gruppetreff har et eget tema som deretter repeteres.

Hvem kan få tilbudet? 

Hvis du syns VIP-programmet høres interessant ut ta kontakt med noen fra kommunen som du får hjelp av. Vi kan da fortelle deg mer om VIP. Det er helt frivillig å delta på VIP-programmet. Det kan hende du ikke får plass på programmet med en gang, men da får du tilbud når vi får ledig plass. 

Hva koster det? 

Kurset er gratis.

Slik melder du deg på

Send oss en e-post med navn, alder, adresse til anne.marit.fone@arendal.kommune.no. Gi oss beskjed om ev. spesielle behov. (f.eks. tolk, piktogram eller allergier.)