Brukerrådet

Brukerrådet for pårørende til personer med utviklingshemming, autisme og multifunksjonshemming

Brukerrådet er sammensatt av pårørende eller verger til personer med utviklingshemming, autisme eller multifunksjonshemming, som mottar tjenester i Enhet Funksjonshemmede i Arendal kommune.
 

Hvilken funksjon har brukerrådet?

Brukerrådets funksjon er knyttet til samhandling og dialog med ledernivået i Enhet Funksjonshemmede.
 
Brukerrådets hensikt er å bidra til et bedre og helhetlig tilbud til brukerne. Oppgavene er avgrenset til dialog på systemnivå, ikke individnivå.
 
Brukerrådet vil kunne være representert i ulike utviklingsprosjekter i enheten og i Arendal kommune. Brukerrådet kan også bistå som høringsinstans i saker som gjelder enheten.

Kontakt oss

Brukerrådet

Sigrun Ottersland (leder)

Hilde Grunde

Gunn Randi Vigdeil

Anders Haslestad

Bjørn Emanuelsen

Enhet mestring og habilitering
Leder Grete Nærbøe
Tlf: 48 89 69 33