Brukerrådet - Arendal kommune

Brukerrådet

Brukerrådet er sammensatt av pårørende eller verger til personer med utviklingshemming, autisme eller multifunksjonshemming, som mottar tjenester i Enhet Funksjonshemmede i Arendal kommune.

Hvilken funksjon har brukerrådet?

Brukerrådets funksjon er knyttet til samhandling og dialog med ledernivået i Enhet Funksjonshemmede. Brukerrådets hensikt er å bidra til et bedre og helhetlig tilbud til brukerne. Oppgavene er avgrenset til dialog på systemnivå, ikke individnivå. Brukerrådet vil kunne være representert i ulike utviklingsprosjekter i enheten og i Arendal kommune. Brukerrådet kan også bistå som høringsinstans i saker som gjelder enheten.

Kontakt oss

Brukerrådet

Sigrun Ottersland (leder)
Hilde Grunde
Gunn Randi Vigdeil
Anders Haslestad
Bjørn Emanuelsen