Boveiledertjenesten

Hvem kan få tilbudet?

Boveiledertjenesten gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming.
 
Formålet med tjenesten er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.
 
Er du funksjonshemmet og har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om slike tjenester. Du må bo i egen bolig eller i en av kommunens tilrettelagte boliger.
 

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.  Det er tjenestekontoret som behandler søknaden.
 

Hva koster det?

Boveiledertjenesten er gratis.
 
Dersom du har behov for transport i forbindelse med tjenesten, betaler du etter disse satsene:
 
Transport - sosial- og miljøturer
Transport - sosial- og miljøturer Pris Merknad
Kjøring inntil 20 km. kr 4 pr. km. Deretter kr 3 pr. km. To personer kr 2 pr. km.
Tak pr. mnd. for kjøring korte turer med kommunale tjenestebiler kr 1 479 pr. mnd.

 

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
Man-fre: 09:00 - 14:30
Postmottak

Avdelingsleder
Maria Edelsteen Kjær
Tlf. 91 89 54 54