Boveiledertjenesten - Arendal kommune

Boveiledertjenesten

Hvem kan få tilbudet?

Boveiledertjenesten gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming.

Formålet med tjenesten er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.

Er du funksjonshemmet og har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om slike tjenester. Du må bo i egen bolig eller i en av kommunens tilrettelagte boliger.

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er tildelingskontoret som behandler søknaden.

Hva koster det?

Boveiledertjenesten er gratis. Hvis du har behov for transport i forbindelse med tjenesten, betaler du etter disse satsene:

Transport - sosial- og miljøturer
Transport - sosial- og miljøturer Pris Merknad
Kjøring inntil 20 km. kr 4 pr. km. Deretter kr 2 pr. km. To personer kr 2 pr. km.
Tak pr. mnd. for kjøring korte turer med kommunale tjenestebiler kr 1 553 pr. mnd.

Kontakt oss

Tildelingskontoret
Tlf: 37 01 30 00 - trykk så tast 7
Man-fre: 11:00 - 14:00
Postmottak

Avdelingsleder
Maria Edelsteen Kjær