Aktivitetsgrupper

Endringer og pause i aktivitet kan skje på kort varsel, basert på anbefalinger fra helsemyndighetene og smittevernansvarlige i Arendal kommune.

Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes anbefalinger i henhold til smittevern. Hvis noen har symptomer på luftveisinfeksjoner må de holde seg hjemme. Vi følger retningslinjene fra myndighetene og vil derfor ha fortløpende registrering over hvem som deltar på hvilken aktivitet. 

Våre aktivitetsgrupper

Når du  søker om fritidskontakt kan du få tilbud om å delta i aktivitetsgrupper, dersom dette kan være et bedre tilbud for deg enn å ha individuell fritidskontakt. Det er tjenestekontoret som vurderer dette og fatter vedtak.

Noen av aktivitetene trenger du ikke å søke på

Vil du være med på Grane håndball, Øyestad fotball, musikkgruppe, bowling eller Klubb Kilden, trenger du ikke søke om dette. Du kan bare møte opp, men noen av aktivitetene må du betale for. 

I tillegg til de ukentlige aktivitetene våre arrangerer vi sommeravslutning og nyttårsball.

Våre aktivitetsgrupper
 

Mandag
17:00–20:00: Mandagsklubben, oppmøte på Kulturkammeret.
Fritidsgruppe for unge voksne. Varierte inne- og uteaktiviteter som planlegges i samarbeid med deltakerne. 

Onsdag
13:00-16:00: Matglede i Reddal, Grimstad
Matlagingsgruppe for voksne

17:00–20:00: Grønn Glede i Reddal, Grimstad
Aktivitetsgruppe for ungdom. 

18:00-19:00: Øyestad IF - fotball for alle, ballbingen utenfor Norac stadion/Stintahallen

18:00-19:00: Bading i varmtvannsbassenget på Bjorbekk

19:15-21:00: Bowling for alle, på Arendal Bowling

Torsdag
17:00–20:00: Gutta på tur, oppmøte etter avtale/Kulturkammeret
Aktivitets- og friluftsgruppe for ungdom. 

17:30-18:30: Grane TH - håndball for alle, i Granehallen

18:00-21:00: Klubb Kilden, for alle, på Kulturkammeret
Diskotek og åpen kafé med mulighet for å spille brettspill m.m.