Smittevern

Smittevernloven gir kommunen mange oppgaver innen forebygging og behandling av smittsomme sykdommer. Det er kommuneoverlegen som har det overordnede ansvaret for at smittevernlovens bestemmelser følges opp. 

 

Varsling av smitte

Ved utbrudd av smittsomme sykdommer i barnehager og institusjoner skal den ansatte som oppdager smitteutbruddet snarest mulig kontakte kommuneoverlegen, evt. hygienesykepleier. Kommuneoverlegen varsler videre til aktuelle instanser som legevakt, fastleger, mattilsynet, fylkeslegen, folkehelseinstituttet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Kommuneoverlege
Preben Aavitsland
Tlf: 37 01 38 59 (ons og tor)
Mob: 901 98 221

Seniorrådgiver smittevern
Lene Vaaje Hansen
Tlf: 913 29 174