Koronavaksine - Arendal kommune

Oppfriskningsvaksine

Ny oppdatert vaksine blir levert til kommunen rundt uke 41.

Koronavaksine

Oppfriskningsdose for høst/vintersesongen 23/24

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler følgende målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023. 

Målgrupper 

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe, 
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 
  • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
  • Gravide i 2 og 3 trimester

Aldersgruppen 75 år og eldre samt sykehjemsbeboere, som allerede har fått oppfriskningsdose 5, bør ta ny oppfriskningsdose høsten 2023. Intervallet mellom dose 5 og oppfriskningsdose skal være minimum 4 mnd. 

Ny oppdatert vaksine blir levert til kommunen rundt uke 41. Se status på vaksinelevering på fhi.no.

Endringer i anbefaling om grunnvaksinasjon

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

Det har gjennom pandemien vært en høy oppslutning om koronavaksinasjonsprogrammet og i tillegg har mange gjennomgått covid-19 én eller flere ganger. Dette innebærer at de aller fleste har en form for grunnimmunitet mot SARS-CoV-2 og behovet for grunnvaksinasjon er mindre nå enn det var tidligere i pandemien.

Barn og unge under 18 år med alvorlig grunnsykdom

  • Kontakte en lege som kjenner barnet godt og få en vurdering
  • Dersom legen vurderer at barnet kan vaksineres, må legen lage en skriftlig bekreftelse på dette som foreldre/foresatte tar med til vaksinering.
  • Denne gruppen kan ikke benytte drop-in. Bestill time på vaksine@arendal.kommune.no

Samtykke fra foresatte for barn under 16 år

Alle under 16 år må ha med samtykke fra begge foresatte for å få koronavaksinen. Dere må fylle ut samtykkeskjema for hver dose, og dette må registreres før dere kommer til vaksinering. 

Registrer samtykke digitalt på c19.no
Registrering av samtykke - brukerveiledning (PDF, 211 kB) 
Du kan også ta med ferdig utfylt samtykkeskjema: Samtykkeskjema for vaksinering av barn og ungdom under 16 år

Les mer om vaksinering av barn og unge

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge - fhi.no
Koronavaksine for ungdom 12-15 år - informasjonsark fra fhi.no

Drop-in på helsestasjonen

Vi har drop-in på Arendal helsestasjon. Alti Arendal 3. etg. i Vesterveien 4 

Åpningstider

Hver tirsdag fra kl. 16 - 19:30. 

Hvem kan bruke drop-in?

Alle innbyggere kan bruke drop-in. Gjelder ikke barn under 16 år med underliggende sykdom. 

Hvilken vaksine får jeg?

Pr. september 2023 tilbys kun Comirnaty fra Biontech/Pfizer. 

Bestill time 

Det er ikke lenger mulig å bestille time uten å avtale dette. Foresatte til barn under 16 år med underliggende sykdom, avtaler time ved å henvende seg på vaksine@arendal.kommune.no
Har du andre spørsmål kontakt oss på vaksine@arendal.kommune.no

Til deg som skal ut å reise 

Vi kan ikke svare på spørsmål om koronapass. «Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app. Her finner du god informasjon. Reiseklar kan lastes ned fra App Store og Google Play

Om koronasertifikat og reise - helsenorge.no
Råd før reiser til utlandet - helsenorge.no

Etterregistrering av vaksine 

Du kan få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet hvis de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Det betyr at du kan få dem i ditt norske koronasertifikat. 

Ta kontakt med oss på vaksine@arendal.kommune.no for å avtale registrering. 

Om vaksinen

Koronavaksinen er gratis. Hvis du tar influensavaksine samtidig må du betale for influensavaksinen.

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.
Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Kontakt oss

Spørsmål om koronavaksine? 
Send en e-post til vaksine@arendal.kommune.no.