Kommuneoverlege - Arendal kommune

Kommuneoverlege

Oppgaver

Kommuneoverlegen har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og legetjenester. 

Legetjenester

Kommuneoverlege Erik L. Werner har ansvaret for fastleger, helsestasjonsleger  og fengselsleger. 

Kommuneoverlege Jan Ståle Nilsen har ansvar for eldremedisin og kommunal øyeblikkelig hjelp. Klagesaker rundt tjenester for denne pasientgruppen går til nærmeste leder med kopi til Dr Nilsen.  Jan Ståle Nilsen bistår også beredskapskoordinatoren og sitter i kriseledelsen. 

Kommuneoverlege Marianne Skreden har ansvarsområdet barn, unge og familie. Hun samarbeider tett med helsestasjonen, oppvekst og barnevern. Klagesaker rundt tjenester som innbefatter denne pasientgruppen går til leder av tjenesten med kopi til Dr Skreden. 

Kommunen har fem heltids sykehjemsoverleger ved bo- & omsorgssenterene, i tillegg til egen heltids lege for KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp). Legetjenestene ved helsestasjonen og fengselshelsetjenesten ivaretas av fastleger. Legevakten er organisert som egen, interkommunal enhet, med to legevaktsoverleger. 

Klager på tilgjenglighet og organisering av legetjenestene rettes til kommuneoverlegen. Klager på undersøkelse og behandling hos fastlegen rettes til Helsetilsynet i Aust-Agder (Fylkeslegen), mens klage på undersøkelse og behandling hos legetjenesten for øvrig rettes til kommuneoverlegen.
 

Smittevern og miljørettet helsevern

Kommuneoverlege Jan Ståle Nilsen har ansvaret for smittevern og miljørettet helsevern. 

Smittevern

Les mer om smittevern og varsling av smitte.

Godkjenning av virksomheter

Kommuneoverlegen fører tilsyn med og godkjenner virksomheter som blant annet skoler, barnehager, solarier og tatoveringsstudioer. Godkjenningen av skoler og barnehager inkluderer vurderinger av sikkerhet ute og inne, hygieniske forhold, luftkvalitet, renhold, helsemessig beredskap m.m. Alle kommunale og private skoler og barnehager i Arendal er godkjente. 

Støy, radon og inneklima

Kommunens fagmiljø gir råd i forbindelse med støymålinger, radongassmålinger og inne-klimaproblemer. Noen ganger foretar vi målinger og tar prøver selv.
Her finner du skjema for kartlegging av støy (ODT, 32 kB), inkludert informasjon om støygrenser i sentrum.

Badevannskvalitet og helsefarlige utslipp

Kommunen tar vannprøver på de mest brukte friluftsbadeplassene en gang hver 14. dag i sommersesongen.
Kommuneoverlegen gjør undersøkelser i forbindelse med helsefarlige utslipp.

Kontakt oss

Kommuneoverlegene

Medisinskfaglig rådgiver for legetjenester
Erik L. Werner
Tlf: 37 01 33 14 (tor)
Mob: 91 76 84 13 

Medisinskfaglig rådgiver for eldremedisin og sykehjemslegene
Jan Ståle Nilsen

Medisinskfaglig rådgiver for barn, unge og familier
Marianne Skreden

Medisinskfaglig rådgiver for flyktningehelse, rus og psykiatri
Andreas Ask