Kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH

Hva er kommunal øyeblikkelig hjelp?

Tjenesten er et alternativ til innleggelse i sykehus for innbyggere i Arendal, Froland, Åmli, Nissedal, Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei.

Sengeplassene er for tiden lokalisert på Myratunet i Arendal og oppholdet vil normalt være 3-5 døgn. 

Ambulant KØH 

Ved ledig kapasitet tilbyr vi også ambulant KØH i 3 ulike løp:

 1. Faglig veiledning og praktisk bistand - Sykepleier til sykepleier
 2. Ambulant oppfølging etter innleggelse KØH – Trygghet i overføringsfase
 3. Medisinsk behandling i hjemmet -  Krav til innleggelse

Digital hjemmeoppfølging til koronapasienter

Telemedisinsk sentral Agder tilbyr digital hjemmeoppfølging til koronapasienter for alle samarbeidskommuner på Agder. Hensikten er å frigjøre ressurser og kapasitet i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Oppfølgingen har som mål å ivareta pasienten på et lavest mulig effektivt omsorgsnivå, identifisere tidlige tegn på forverring og øke trygghet og mestring for den smittede. Les mer om digital hjemmeoppfølging her.

Hvem kan få tilbudet?

Pasienter som trenger en medisinsk behandling. Det er fastlege, legevaktslege eller sykehuslege (skadepoliklinikk) som legger inn pasienter i samråd med KØH-legen. Pasientene må være tilsett av en lege og det må foreligge en behandlingsplan i forkant av innleggelse. 

Eksempler på pasientgrupper som kan være aktuelle:
 • smertebehandling etter fall
 • infeksjoner (urinveisinfeksjon, lungebetennelse)
 • væskebehandling
 • økende pustebesvær
 • økende forvirringstilstand
 • kvalme og oppkast
 • mage- og tarmproblemer
 • personer med lettere eller moderate psykiske helse og /eller rusproblemer som kan behandles etter vanlige allmennmedisinske metoder
Eksempler på pasientgrupper som ikke er aktuelle:
 • brystsmerter
 • akutt funksjonssvikt hos eldre uten kjent årsak
 • mistanke om psykose, svær uro, selvmordsproblematikk eller alvorlig selvskading
 • akutt og uavklart rusmiddelforgifting
 • barn under 18 år

Hva kan du forvente etter innleggelse

 • rask igangsetting av behandling, observasjon og oppfølging i samsvar med behandlingsplanen
 • daglig undersøkelse av KØH-lege
 • lege i beredskap 24 timer i døgnet/7 dager i uken
 • sykepleier til stede på avdelingen 24 timer i døgnet/7dager i uken
 • fysioterapeut/ergoterapeut, mandag - fredag
 • tett samarbeid om overføring til tilbud i egen kommune før utskriving

Hva koster det?

Oppholdet er gratis. 

Kontakt oss

Kommunal øyeblikklig hjelp (KØH)
Avdelingsleder
Janice Marcussen
Tlf: 95 24 66 82 / 37 05 50 28

Døgnåpen vakttelefon
Tlf: 37 05 51 20

Besøksadresse:
Myratunet
Østensbuveien 55
4848 Arendal