Informasjon om fastlegesituasjonen i Arendal  - Arendal kommune

Informasjon om fastlegesituasjonen i Arendal 

Sist oppdatert: 12.09.2023

Nye fastleger i Arendal kommune

Legegruppen Arendal

Julia Ryen Sannæs - startet 1. august 2023.

Bjorbekk legesenter 

Martin Grandalen - startet 1. september 2023.

Hisøy legesenter

Carina Dahl - startet 1. september 2023.

Hvilke fastleger slutter i sin stilling og fra hvilke tidspunkt? 

Stoa legesenter 

  • Ole Christian Fiane – slutter 1. april 2023
  • Kristian Efjestad Austad – slutter 1. mai 2023
  • Torstein Værland – slutter 1. mai 2023

Havblikklegene

  • Knut Gimre Hernes – slutter 1. mai 2023
  • Torkil Padkær Andersen  – fortsetter med redusert liste  

Hisøy legesenter 

  • Hildur Gudmundsdottir – sluttet 1. februar 2023 - ny lege har overtatt fra samme dato 

Nedenes legesenter 

  • Robert Sillerud – går av med pensjon fra 1. januar 2024. 

Moland legesenter 

  • Nikolai Tsomidis - slutter 1. desember 2023. 
Min fastlege slutter. Hva skjer da?

Du skal forholde deg til fastlegen din helt fram til han eller hun slutter i jobben. 

Alle som mister fastlegen sin få en melding fra Helfo (på sms og/eller e-post avhengig av hvilken kontaktinformasjon de har på deg). I den meldingen får du beskjed om du har fått plass hos en ny fastlege. 

Hvis det ikke er ledig plass hos en fastlege, blir du flyttet til en "liste uten fast lege". Dette får du beskjed om i meldingen du får fra Helfo. Du får også opplyst hvilket legekontor du er tilknyttet når du står på en liste uten fast lege. 

Hvis du er tilknyttet et legesenter, vil de andre legene på legesenteret kunne betjene deg inntil du har fått en ny fastlege. Dette gjelder også for deg som er på en "liste uten fast lege".

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk og ikke har fått tildelt ny fastlege?

Jeg trenger sykemelding, medisiner/resepter eller en generell legesjekk

Hvis du ikke har fått ny fastlege står du på en "liste uten fast lege". Du skal henvende deg til det legekontoret du står på "liste uten fast lege" hos. 

Jeg blir akutt syk   

Hvis du blir akutt syk og ikke har fastlege skal du henvende deg til det legekontoret du står på "liste uten fast lege" hos. Hvis det er utenom åpningstid må du ta kontakt med legevakten. 

Kan jeg velge hvilken lege jeg evt. kan bli overført til?

Nei, du kan ikke velge hvilken lege du skal bli overført til. Overføringen skjer automatisk fra Helfo. Du kan takke nei til den fastlegen du blir tildelte, men da må du enten bytte til en annen lege som har ledig plass eller sette deg på venteliste hos den legen du ønsker. Du har lov til å bytte fastlege to ganger i året.

Les mer om bytte av fastlege her.

Vil det komme en ny lege på Nedenes og Stoa? 

Nei, dessverre. Stoa legesenter er lagt ned og Nedenes legesenter blir lagt ned 1. januar 2024. 
 

Må jeg ta imot plass hos en fastlege med kontor langt fra der jeg bor? 

Du kan takke nei til plass hos din nye fastlege, men da må du selv bytte til en annen fastlege som har ledig liste eller sette deg på venteliste hos den legen du ønsker. 

Les mer om bytte av fastlege her.

Er det ledig plass hos noen fastleger i Arendal kommune? 

Du må selv sjekke eventuelle nye ledige plasser på fastlegeoversikten på helsenorge.no.

Jeg står allerede på venteliste hos en fastlege. Vil jeg miste plassen hvis jeg nå blir overført til en ny lege?

Nei, du mister ikke ventelisteplassen. 
Når du har kommet øverste på denne ventelista, vil du få automatisk beskjed fra Helfo om at du har fått ny fastlege.
 

Kan jeg velge en fastlege i en annen kommune? 

Ja, du kan fritt velge fastlege i hele Norge.
 

Jeg har barn under 16 år som mister fastlegen sin. Hva skjer med dem? 

Barn under 16 år følger sin mor, hvis ikke foresatte har valgt en annen lege for barnet. 
 

Jeg har barn over 16 år som mister fastlegen sin. Hva skjer med dem? 

Barn over 16 år følger ikke sin mor. De får melding fra Helfo. 
 

Hvor lenge må jeg regne med å være uten fastlege?

Du har rett på fastlege og kommunen har plikt til å tilby deg dette. Dessverre er situasjonen slik at det nå er 250 000 mennesker i Norge uten fastlege, slik at ordningen fungerer ikke alle steder. 

Arendal kommune jobber hardt med å få ansatt nok fastleger til våre innbyggere.