Informasjon om fastlegesituasjonen i Arendal 

Denne våren vil flere leger slutte som fastlege i Arendal kommune. Dette berører mange av våre innbyggere og vi forstår at dere har spørsmål om hva som vil skje framover. Vi håper svarene under vil gi dere god informasjon.  

Det er ikke alt vi har et klart svar på pr. i dag, men vi vil oppdatere informasjonen her når vi vet mer.

Sist oppdatert: 10.03.2023

Hvilke fastleger slutter i sin stilling og fra hvilke tidspunkt? 

Stoa legesenter 

  • Ole Christian Fiane – slutter 1. april 
  • Kristian Efjestad Austad – slutter 1. mai 
  • Torstein Værland – slutter 1. mai 

Havblikklegene

  • Knut Gimre Hernes – slutter 1. mai
  • Torkil Padkær Andersen  – fortsetter med redusert liste  

Hisøy legesenter 

  • Hildur Gudmundsdottir – sluttet 1. februar - ny lege har overtatt fra samme dato 

Nedenes legesenter 

  • Robert Sillerud – slutter 1. juni 
Min fastlege slutter i løpet av våren. Hva skjer da?

Du skal forholde deg til fastlegen din helt fram til han eller hun slutter i jobben. 

I løpet av mars vil alle som mister fastlegen sin få en melding fra Helfo (på sms og/eller e-post avhengig av hvilken kontaktinformasjon de har på deg). I den meldingen får du beskjed om du har fått plass hos en ny fastlege. Arendal kommune er i ansettelsesprosess med 8 nye fastleger og vi regner med at de fleste som mister sin fastlege vil få plass på liste hos en av disse.

Hvis det ikke er ledig plass hos en fastlege, blir du flyttet til en "liste uten fast lege". Dette får du beskjed om i meldingen du får fra Helfo. Du får også opplyst hvilket legekontor du er tilknyttet når du står på en liste uten fast lege. Med unntak av pasientene på Havblikk, vil alle bli flyttet til andre legekontor enn de har i dag. 

Hvis du er tilknyttet et legesenter, vil ofte de andre legene på legesenteret kunne betjene deg inntil ny lege er på plass. Vi jobber for at alle – også de på «liste uten fast lege» skal bli tilknyttet et legekontor. 

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk og ikke har fått tildelt ny fastlege?
  • Jeg trenger sykemelding, medisiner/resepter eller en generell legesjekk:

Vi håper at alle skal kunne få ny fastlege ganske snart. I mellomtiden kan du henvende deg til det legekontoret der du står på venteliste. Legene der har ikke plikt til å ta deg imot, men vil ofte kunne være behjelpelige. 

 Vi jobber for at alle – også de på «liste uten fast lege» skal bli tilknyttet et legekontor.

  • Jeg blir akutt syk   

Hvis du blir akutt syk og ikke har fastlege må du henvende deg til legevakten.
 

Kan jeg velge hvilken lege jeg evt. kan bli overført til?

Nei, du kan ikke velge hvilken lege du skal bli overført til. Overføringen skjer automatisk fra Helfo. Du kan takke nei til den fastlegen du blir tildelte, men da må du enten bytte til en annen lege som har ledig plass eller sette deg på venteliste hos den legen du ønsker. Du har lov til å bytte fastlege to ganger i året.

Les mer om bytte av fastlege her.

Vil det komme en ny lege på Nedenes og Stoa? 

Nei, dessverre. Både Stoa legesenter og Nedenes legesenter blir lagt ned. De nye legene vil holde til på andre fastlegekontorer i kommunen. 
 

Må jeg ta imot plass hos en fastlege med kontor langt fra der jeg bor? 

Du kan takke nei til plass hos din nye fastlege, men da må du selv bytte til en annen fastlege som har ledig liste eller sette deg på venteliste hos den legen du ønsker. 

Les mer om bytte av fastlege her.

Er det ledig plass hos noen fastleger i Arendal kommune? 

Pr. i dag er det ingen ledige listeplasser i kommunen. 

Hvis det ansettes nye leger med ledig listeplass, kan innbyggere selv bytte fastlege som de ønsker. Du må selv sjekke eventuelle nye ledige plasser på fastlegeoversikten på helsenorge.no.

Bør jeg sette meg på venteliste hos en fastlege så fort som mulig? 

Hvis fastlegen din slutter, er det lurt å sette seg på venteliste hos en ny lege.
 

Jeg står allerede på venteliste hos en fastlege. Vil jeg miste plassen hvis jeg nå blir overført til en ny lege?

Nei, du mister ikke ventelisteplassen. 
Når du har kommet øverste på denne ventelista, vil du få automatisk beskjed fra Helfo om at du har fått ny fastlege.
 

Kan jeg velge en fastlege i en annen kommune? 

Ja, du kan fritt velge fastlege i hele Norge.
 

Jeg har barn under 16 år som mister fastlegen sin. Hva skjer med dem? 

Barn under 16 år følger sin mor, hvis ikke foresatte har valgt en annen lege for barnet. 
 

Jeg har barn over 16 år - hva skjer med dem? 

Barn over 16 år bytter fastlege som beskrevet ovenfor. De får melding fra Helfo. 
 

Hvor lenge må jeg regne med å være uten fastlege?

Du har rett på fastlege og kommunen har plikt til å tilby deg dette. Dessverre er situasjonen slik at det nå er 250 000 mennesker i Norge uten fastlege, slik at ordningen fungerer ikke alle steder. 
Arendal kommune jobber hardt med å få ansatt nok fastleger og har et godt håp om å få dette på plass i løpet av kort tid.