Fastlege

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Finne eller bytte fastlege

I Arendal er det 42 fastleger fordelt på 11 legesentre. På helsenorge.no kan du se hvilke fastleger som har plass til flere pasienter, og du kan velge fastlege eller bytte fastlege.

Finne eller bytte fastlege i Arendal - helsenorge.no

Legesentre i Arendal

Allmennlegetjenester for personer på besøk i Arendal

Hvis du trenger legehjelp, kan du henvende deg til det nærmeste legesenteret. Legegruppen Arendal, Kystveien Legesenter og Bjorbekk Legesenter har turnuslege som er ansatt i Arendal kommune og har derfor noe ekstra kapasitet. Legesentrene er åpne på dagtid alle hverdager.

Legevakten i Arendal, telefon 116 117, kan benyttes ved behov for øyeblikkelig hjelp om kvelden og natta på hverdager og hele døgnet på helligdager.

Ved alvorlig, livstruende skade eller sykdom: ring 113.