Klage på helse- og omsorgstjenester

Hva kan du klage på?

  • vedtaket du har fått
  • innholdet på tjenesten du får

Klage på vedtaket

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.
  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Du kan klage ved å skrive et brev og sende det til kommunen. Du kan også bruke skjema for klage på enkeltvedtak.
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på 

Tjenestekontoret eller tjenestekontoret for barn og unge går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Dersom vedtaket ikke endres, sendes klagen med saksutredning videre til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som avgjør saken.
 

Hjelp til å klage

Tjenestekontoret eller servicesenteret kan hjelpe deg med å utforme klagen. 
 
Hvis klagen gjelder barn og unge kan du ringe tjenestekontoret for barn, unge og familier og få hjelp og veiledning fra saksbehandlerne der.
 

Klage på innhold i tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.
 
Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som gjør en vurdering av saken. Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren. Får du ikke medhold fra Fylkesmannen er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
Man-fre: 09:00 - 14:30
Postmottak

Avdelingsleder
Maria Edelsteen Kjær
Tlf. 91 89 54 54

Tjenestekontor for barn og unge
Saksbehandler Pablo Simonsen
Tlf: 90 84 16 37
 

Servicesenteret
Sentralbord: 37 01 30 00
E-post servicesenteret

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad

Åpningstider

Servicesenteret
Man-fre: 09:00-15:30
Sommertid: (10. mai - 9. okt.)
Man-fre: 09:00-15:00