Til ansatte i Arendal kommune

Kriseledelsen og kontakt

Informasjon fra kriseledelsen

Kriseledelsen er satt i kommunen. 

Når kommunen setter kriseledelse er det vanlig prosedyre at all informasjon om krisen skal koordineres og godkjennes. Dette gjør vi for å sikre at viktig informasjon til innbyggere og ansatte er riktig. Samtidig har alle ansatte ytringsfrihet og rett til å uttale seg på vegne av seg selv. 

Status fra kriseledelsen finner du på www.arendal.kommune.no/koronavirus

Spørsmål til kriseledelsen

Kriseledelsen og administrasjonen jobber hele tiden med å få avklart spørsmål og nye problemstillinger. Nasjonale myndigheter oppdaterer sine råd og retningslinjer fortløpende, og kommunen følger disse.

Hvis du som ansatt har spørsmål ber vi deg om å ta disse opp med din nærmeste leder eller enhetsleder. Enhetsleder tar eventuelle spørsmål videre til kriseledelsen. 

Servicesenteret på Arendal kultur- og rådhus

Servicesenteret ved Arendal kultur- og rådhus er delvis åpent fra mandag 15. juni. Du kan bestille tid via e-post eller telefon. Du kan også komme innom, men det kan det bli litt ventetid.  Sentralbordet er som vanlig betjent fra kl. 9:00 - 15:30.

Hjemmekontor og møter

Kontoransatte på rådhuset kan nå komme tilbake til sin arbeidsplass

Etter en konkret vurdering av smittesituasjonen og plass tilgjengelig på rådhuset åpnes det nå for full tilbakeføring av alle ansatte. 

Ansatte som er i risikogruppe eller har familiemedlemmer i risikogruppe kan i dialog med sin leder få lov til å fortsette med hjemmekontor inntil videre. Det samme gjelder ansatte som trenger tilrettelegging på grunn av spesielle forhold, for eksempel reduserte åpningstider i barnehage eller lignende. 

Vi minner samtidig om at det er viktig å følge de generelle smittevernreglene om god håndhygiene, unngå håndhilsning og klemming og holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjoner.

Les retningslinjene fra 29. april. (PDF, 196 kB) Med unntak av at vi åpner opp for at alle ansatte kan komme tilbake til arbeidsplassen på rådhuset gjelder disse retningslinjene fremdeles. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med HR.

Bruk av hjemmekontor

Det åpnes nå for en gradvis tilbakeføring til en normal arbeidssituasjon. Det er laget egne retningslinjer for ansatte på rådhuset. (PDF, 196 kB) 

Du kan fortsatt bruke hjemmekontor. Husk at bruk av hjemmekontor alltid skal avklares med leder. 

Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta utstyret med seg hjem.

Nøkkelpersonell og ledere må være lett tilgjengelige, og må være forberedt på å komme på jobb på kort varsel. 

Tenk sikkerhet - også hjemme

IKT Agder ber alle ansatte om å tenke på sikkerheten når du jobber hjemme. 

 • Hjemmekontorvirksomhet kan eksponere sensitive opplysninger i større grad enn når man jobber på arbeidsplassen. Du bør ha økt bevisstgjøring rundt informasjonen som behandles ved hjemmekontor for å redusere at risikoen for at informasjon eksponeres mer enn nødvendig.
 • Ansatt PC som benyttes hjemme skal ikke lånes bort eller benyttes av andre.
 • Når en arbeider hjemmefra er det viktig å tenke på hvem som har tilgang til PC og sørge for at denne låses på lik linje som på jobb. Vi har også notert oss at en del personer har begynt å dele bilder av «eget hjemmekontor» i sosiale medier. Vi anbefaler at en er forsiktig med å dele slik informasjon i sosiale medier og spesielt hva som er på skjermen på disse bildene.
Tilgang til hjemmekontor


Trenger du hjelp? 

Ta kontakt med IKT-Agder via IKTsia.no (skriv inn e-posten din hvis du ikke er på jobb-nettverket) eller på tlf: 37 05 52 20 

Tilgang til HR-portalen hjemmefra (fra privat PC)

Slik logger du deg på HR-portalen hjemmefra:

 • Skriv inn adressen iktagder.bluegarden.net i din nettleser.
 • Skriv inn ditt brukernavn og passord. Dette er samme brukernavn og passord som du bruker til å logge på PCen når du er på jobb/din bruker i tynnklienten.
 • Du vil nå motta en engangskode på det mobilnummeret du er registrert med i HR-portalen
 • Skriv inn engangskoden du mottok på mobilen
 • Du er nå innlogget i HR-portalen

Har du ikke brukernavn/passord fra før? (men har vært innlogget i kommunens system før)

Gå inn på selvbetjeningsportalen 

 • Klikk på "Reset passord via SMS"
 • Skriv inn fødselsnummer, klikk på Neste 
 • Du vil da motta en kode på mobilen
 • Legg inn koden du har fått på mobilen, klikk på gå videre
 • Legg inn det passordet du ønsker, klikk på Lagre

Nå kan du logge deg på HR-portalen. Følg bruksanvisningen i punktet over.

Møter og møterom

Hvis du skal ha et fysisk møte er det viktig å følge smittevernsreglene, blant annet ved å holde 1 meters avstand.
Dette gjelder også møter med eksterne. 

På rådhuset er det satt opp plakater med maks antall møtedeltagere i hver møterom. Den som innkaller til møte vasker kontaktflatene med sprit etter møtet. Bruk enten "keyboard wipes" eller antibac og klut. Bruk de blå klutene som ligger i plastbokser på kjøkkenet. 

 

Slik bruker du Microsoft teams

Tenk på nettkapasitet 

Det er mange som bruker digitale løsninger nå. Vi ber derfor ansatte som bruker teamsmøter om å bare bruke lyd og ikke video. 

Veiledninger

Ansatte og arbeidsoppgaver

Endrede arbeidsoppgaver ved behov

I enkelte deler av kommunen er det knapphet på ressurser. Det forventes derfor at ledere og ansatte er fleksible med tanke på å omdisponere oppgaver og arbeidskraft når det er behov for det. De ekstraordinære tiltakene som settes inn for å begrense smitte krever dette.

Dette støttes av hovedtillitsvalgte. 

Omplassering av ansatte med helsefaglig kompetanse

Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester må påregne å bli midlertidig omplassert for helsefaglig tjeneste internt i Arendal kommune.

Permittering av ansatte

Det er ikke planer for permittering av ansatte i kommunen. Ansatte som har ledig tid som følge av koronatiltak må påregne andre arbeidsoppgaver der det er behov.

For å unngå permitteringer og for å være forberedt på ordinær drift til høsten er det ønskelig at ansatte som har lite oppgaver tar ut avspasering, seniordager og feriedager som er overført fra i fjor. Dette gjelder særlig i tjenester som er stengt ned og tjenester som har vesentlig lavere aktivitet enn normalt. 

Hovedtillitsvalgte i Arendal kommune støtter at kommunen kan omplassere personer til de oppgavene det er behov for.  Ansatte må påregne å være fleksible.  

Ansatte som tilhører risikogrupper

Arbeidsoppgaver til ansatte i risikogrupper

Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av korona:

 • Alder over 65 år
 • hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • diabetes

Se en oversikt over andre grupper som kan ha økt risiko på folkehelseinstituttets nettside. Folkehelseinsituttet oppdaterer denne siden etter hvert som de får mer kunnskap.

Arbeidstakere i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre tilrettelegging ikke er mulig.

Vikarer

Personer som tilhører risikogruppene bør ikke leies inn som vikarer under pandemien. 

Gravide arbeidstagere

Dette gjelder for gravide arbeidstagere i kommunen:

 • det er ingen kunnskap som tilsier at gravide med normalt svangerskapsforløp utgjør noen risikogruppe for Covid19 smitte, verken for seg selv eller fosteret
 • det er ikke anbefalt sykmelding for gravide med grunnlag i graviditet og eventuell eksponeringsrisiko
 • hvis mulig, uten at tjenesten blir forringet, kan gravide som ønsker det unntas fra de mest fremskutte posisjoner i behandling som medfører en potensiell smitterisiko
 • det er viktig for gravide, som for alle andre, å følge hygieneråd med hyppig håndvask og anbefalt avstand til andre mennesker
Kan jeg ta ekstravakter på sykehuset når jeg jobber i Arendal kommune?

Ja, men ifølge KS kan din hovedarbeidsgiver, som følge av et ekstraordinært behov for din arbeidskraft, nekte deg å ta slike vakter. Er du tilkallingsvikar har du ikke plikt til å ta vakter hos biarbeidsgiver, med unntak av de vaktene som allerede er avtalt. 

Agder Arbeidsmiljø - informasjon om hjelp og råd

Tilbud om samtaler til ansatte som sliter med å stå i jobb

Enkelte opplever det som krevende å være i jobb i disse dager. Dette kan dreie seg om frykt for smitte dersom man jobber i helsetjenesten eller det kan være vanskelig å få strukturene på plass rundt hjemmekontoret. Dersom du trenger en å snakke med ønsker vi å tilby samtaler med våre HMS-rådgivere. Vi ber deg fortrinnsvis om å sende en epost til  agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no med ditt telefonnummer hvis du ønsker å benytte deg av dette tilbudet. 

Vi minner også om at det er opprettet hjelpelinjer for de som har spørsmål relatert til dagens situasjon:

 • Frivillighetens koronalinje: 23 12 00 80, 09.00 -15.00 alle dager. (Tjenesten driftes av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.) 
 • Helsedirektoratets informasjonstelefone: 815 55 015 

Særskilt for ledere og medlemmer AMU/HMS- og kvalitetsutvalg

Risikovurderinger: våre HMS-rådgivere kan bistå med risikovurderinger, enten relatert til smittefare eller opprettholdelse av kritiske funksjoner i virksomheten.
Leder/VO: ta kontakt hvis du ønsker en samtale om din rolle i disse dager. Vi er også gjerne med på AMU møter og andre møter i forbindelse med koronautbruddet på Teams. 

Vi vil avslutningsvis minne om at alle har et ansvar for å gjøre tiltak for å holde seg frisk. Det er viktig at alle etterlever de generelle rådene som er gitt av helsemyndighetene. Selv om dette er en krevende situasjon er det viktig at vi opprettholder en så normal hverdag som mulig. Ta vare på hverandre og vis raushet for at vi er ulike.

Nyttige lenker om korona for arbeidsplassen

Agder Arbeidsmiljø IKS er betjent hverdager fra kl. 09.00 - 15.00. Du når oss på telefon 37 00 67 80 eller epost: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no.   
 

For ledere i helse og omsorg

Hold deg oppdatert på ny informasjon

30. juni kl. 14:00 Sommervikarer i helse og omsorg

Det er lagt ut informasjon til alle ansatte om sommervikarer i helse og omsorg. 
Vi ber alle ledere informere sine ansatte. Det er spesielt viktig at ledere som har ferievikarer på sin avdeling informerer om dette. Les om sommervikarer

Det er også lagt ut informasjon om testing av ansatte i helse og levekår.

Oppdaterte prosedyrer

Husk å hold deg oppdatert på gjeldende prosedyrer. 
Siste versjon finner du alltid i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

15. mai - Beredskapsplan personell - pandemi 2020

Beredskapsplan personell - pandemi 2020 ligger på ansattportalen. Den erstatter tidligere prosedyre «Nok personell på jobb ved pandemi".

12. mai kl. 14:11 Oppdaterte prosedyrer

 • Covid 19 - Prosedyre ved avvik nærkontakt Alle enheter (12.05)
 • Covid 19 - Besøk til pasienter på dødsleie i periode med epidemi/pandemi luftveissmitte (12.05)

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

4. mai kl. 14:56 Oppdaterte prosedyrer

Covid 19 - Prosedyre på smitteoppsporing ved bekreftet smitte for ansatte i samfunnskritiske funksjoner (04.05)
Loggskjema - kontakt på jobb (04.05)

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

29. april kl. 14:30 - Informasjon fra Helsedirektoratet om prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester

Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
Les prioriteringsnotatet 

28. april kl. 09:00 - Oppdatert flytskjema for testing

24. april kl. 15.04 - Ny prosedyre Covid-19 prøvetaking.

Det er publisert ny prosedyre i håndboka i dag: Covid-19 prøvetaking. 

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

20. april kl. 13:55 - Oppdaterte retningslinjer for når helsepersonell kan gå på jobb

Vi har oppdatert retningslinjer for når helsepersonell kan gå på jobb. Vi anbefaler dere å bruke flytskjemaet fra Folkehelseinstituttet for å vurdere når ansatte kan gå på jobb. 

16. april kl. 17.05 Oppdatert prosedyre

Prosedyrene: Covid -19 – koordinerende enhet og institusjon. Mistanke om og bekreftet koronasmitte er oppdatert.

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

10. april kl. 10:23 Oppdaterte prosedyrer Østre Agder krisesenter og enhet hjemmebaserte tjenester

 • Østre Agder krisesenter - hvordan ivareta beboere i karantene (ny 10.04)
 • Enhet hjemmebaserte tjenester - prosedyre ved bekreftet koronasmitte hos hjemmeboende pasienter (ny 10.04)

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

8. april kl. 10:17: Oppdatert prosedyre legemidler og utstyr

Oppdatert prosedyre KF håndbok: Behov for legemidler og utstyr ved en pandemi

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

6. april kl. 13:20 Oppdaterte prosedyrer

To nye Covid 19 prosedyrer er publisert i KF håndbok

 • Prosedyre besøk av pårørende i terminal fase (oppdatert 06.04)
 • Covid -19 - stell av døde (ny 06.04)

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

3. april kl. 09:05 - Ansatte i risikogrupper - arbeidsoppgaver

Se oppdatert informasjon for ansatte som er i risikogrupper.

 • Hvem er i risikogrupper?
 • Hvilke arbeidsoppgaver kan de ha?
 • Hva gjelder for vikarer?

Du finner informasjonen under punktet Ansatte og arbeidsoppgaver

2. april kl. 18:03 Oppdaterte prosedyrer

Oppdaterte prosedyrer: 

 • Loggskjema (ny 06.04)
 • Prosedyre på smitteoppsporing ved bekreftet smitte for ansatte i samfunnskritiske funksjoner (ny 06.04)'

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

31. mars kl. 11:11 Oppfølging av akutt luftveisinfeksjon hos ansatte i helsetjenesten(flytskjema)

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. 
Se flytskjema på fhi.no

Presisering: Milde luftveissymptomer gjelder akutt ny oppstått sykdom som ikke skyldes annen naturlig forklaring som allergi.

26. mars kl. 21:30: Oppdatert prosedyre: Covid-19 Prosedyre besøk av pårørende i terminal fase. 

Prosedyren ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

26. mars kl. 10:00 - Tjenesten med eget telefonnummer for helsepersonell avsluttes

Til nå har helsepersonell ansatt i Arendal kommune kunnet henvende seg på eget telefonnummer til legevakten for testing av koronavirus. Dette ble iverksatt for å dempe presset på fastlegene og for å få rask avklaring om personell var smittet. Vi registrerer at disse henvendelsene til legevakten nå er omtrent fraværende, og avslutter derfor den rutinen.

Det betyr at også ansatte i Arendal kommune skal henvende seg til sin fastlege ved spørsmål om luftveissykdom. Fastlegen vurderer disse på vanlig måte, evt. henviser til luftveisklinikken.

23. mars kl. 15:45: Oppdaterte prosedyrer pandemi

Alle prosedyrer for pandemi er oppdatert i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

23. mars kl. 14:50 - Revidert prosedyre vedr. besøk til pasienter på dødsleie

I samarbeid med institusjonslegene har kommuneoverlegen vært nødt til å stramme inn ytterligere på besøksordningen. Det er nå bare mulig å besøke personer som er på dødsleie (forventet levetid mindre enn 24 timer). Dette gjøres for å redusere smittefaren for andre beboere og ansatte i våre institusjoner. Det er en vanskelig avgjørelse å ta og vi forstår at det er vondt for pårørende å ikke kunne besøke sine kjære som er i siste fase av livet. Vi er likevel nødt til å ha klare og rettferdige rutiner for dette. 

Prosedyren ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring
 

23. mars kl. 13:15 - Luftveisklinikk og korona-avdeling

Luftveisklinikken i Arendal
Luftveisklinikken åpnet mandag 23. mars kl. 10.00. Når det er mistanke om smitte hos en pasient, vil fastlegen kontakte luftveispoliklinikken og få en time til pasienten der. Alle fastleger er informert om tilbudet.

Korona-avdeling på Myratunet
Det er etablert en egen korona-avdelingen på Myratunet for syke pasienter med mistanke eller bekreftet koronasmitte. 

Les mer på det nye tilbudene på nettsiden om helse og omsorgstiltak ved koronavirus.

23. mars kl. 07:10 - Prosedyre på behandlingsavklaringer knyttet til livsforlengende behandling

Det er publisert en prosedyre om behandlingsavklaringer knyttet til livsforlengende behandling. Den ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring under Enhet helse og levekår Felles. 

20.mars kl. 13:00 - Begrenset antall pårørende på Sørlandet sykehus

Beskjed fra sykehuset: Det er begrenset hvor mange pårørende som kan følge pasienten inn på sykehuset.

19. mars kl. 14:35 - Oppdatert prosedyre - utkjøring av smittevernutstyr

Oppdatert prosedyre "Utkjøring av smittevernutstyr Covid -19". Ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring. Informasjon er også lagt under informasjon til ansatte på denne siden.  

19.mars kl. 16:30 - Spørsmål fra ansatte om de kan gå på jobb

Det mange ansatte som lurer på om de kan gå på jobb eller ikke. Kommunelegene har laget rutiner som svarer på disse spørsmålene. Se svar under informasjon til ansatte.

 

For ansatte i helse og omsorg

Sommervikarer i helse og omsorg

Hvert år har Arendal kommune behov for utenlandske sommervikarer i helsetjenesten. I år gjorde vi en ekstra grundig vurdering av bruk av utenlandske ferievikarer på grunn av koronasituasjonen. Vi er avhengige av disse vikarene for å kunne gi gode helsetjenester i sommerferien. Kommunen har i år ansatt både norske og utenlandske ferievikarer. Etter råd fra kommuneoverlegen ble det bestemt at de utenlandske vikarene skulle være ti dager i karantene før de startet i jobb.

Arendal kommune har ansatt ni utenlandske sommervikarer. To av sommervikarene fikk lette symptomer i starten av karantenetiden. De ble derfor testet og fikk påvist koronavirus. De ble isolert i 12 dager. Sommervikarene har i karantene/isolasjonsperioden ikke hatt kontakt med pasienter. De er nå ferdig med karantene/isoleringsperioden, er friske og har begynt sin sommerjobb. 

Vikarer i Arendal kommune blir fulgt opp på lik linje som øvrige ansatte i helsetjenesten og følger de samme retningslinjene som andre ansatte i våre helsetjenester. 

Det er viktig at vi som medarbeidere i helsetjenesten og innbyggere er bevisst på at det fortsatt finnes koronasmitte i samfunnet. Vi må alle overholde rådene om god hygiene og om å holde avstand. Dette er spesielt viktig i ferietiden hvor vi reiser mer og er mer sosiale i ulike sammenhenger.  

Testing av ansatte i helse og omsorg

Vi følger nasjonale retningslinjer for hvem som blir testet.

Ansatte som har testet positivt på korona blir satt i isolasjon. Når den ansatte ikke lenger har symptomer og isolasjonstiden er over kan hun/han gå tilbake på jobb. Vi re-tester ikke ansatte som ikke har symptomer på koronasykdom.

En test for korona kan slå positivt ut på grunn av aktiv infeksjon, der personen som testes vil ha symptomer på koronasykdom, og være smitteførende. Testen kan også slå positivt ut etter gjennomgått sykdom, i tilfeller der personen er ferdig med sin isolasjonstid og er symptomfri. Dette fordi det kan være rester av døde virus igjen i kroppen, og testen ikke skiller på dette og aktivt virus. I slike tilfeller vil personen ikke lenger være smitteførende.

Det gjøres fortløpende vurderinger i særskilte situasjoner som gjelder ansatte i helsetjenesten.
Vurderingen gjøres av smittevernteamet i Arendal kommune; Helene Rakeie, Preben Aavitsland og Lene Vaaje Hansen.

Symptomer - når kan helsepersonell gå på jobb?

Lurer du på om du er smittet og kan gå på jobb? 

Vi trenger så mange som mulig på jobb. Det er derfor viktig at dere tar en god vurdering før dere mener at dere må bli hjemme. 

Ansatte må holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon (selv ved milde symptomer). Får du symptomer på akutt luftveisinfeksjon på jobb, skal du ta på munnbind og straks forlate arbeidsstedet.

Flytskjema for ansatte i helsetjenesten

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Se flytskjema på fhi.no - scroll nedover siden til skjemaet for helsepersonell.

Presisering: Milde luftveissymptomer gjelder akutt, nyoppstått sykdom som ikke skyldes annen naturlig forklaring som allergi e.l.

Drift av tjenestene

Vi oppfordrer alle avdelingene om å organisere seg slik at pleierne har færrest mulig pasienter å forholde seg til. Dette gjelder særlig om pleieren er tett opp i pasientene i forbindelse med all form for stell/behandling. La pleier følge sin pasient ut vakta.  

Smittevern og prosedyrer - covid 19

Retningslinjer for smittevern fra Folkehelseinstituttet

Ved mistanke eller påvist smitte av covid-19 skal ansatte følge retningslinjene som til enhver til er gitt av Folkehelseinstituttet. 

Siste oppdaterte prosedyrer

Husk å hold deg oppdatert på gjeldende prosedyrer. 
Siste versjon finner du alltid i KF håndbok. 

Se også beredskapsplan personell - pandemi 2020 - oppdatert på ansattportalen.

Tilgang for ansatte utenfor IKT Agder-nettverket

Gå inn på Håndbok - KF Kvalitetsstyring
Velg logon.ikt-agder.no
Logg inn med e-postadresse og passordet du bruker når du logger deg inn på jobbPC eller jobb e-post. 

Utenlandsreiser

​Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet 7. mai. Forbudet ansees ikke lenger som forholdsmessig, slik belastningen på helse- og omsorgtjenesten er nå.

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Dette gjelder alle land. Se oppdatert informasjon på fhi.no. 

For ansatte i barnehager og skoler

Nasjonal veileder om smittevern for skoler 1. - 7. trinn

Den nasjonale veilederen gir råd om smitteforebyggende tiltak i skolene, smitterisiko, gode hygieneråd, hvem som ikke kan møte på skolen og spesielle hensyn som må tas til både barn og ansatte. 

Alle skolene i Arendal kommune følger veilederen for å sikre en god og forsvarlig oppstart.

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn

Filmer for barn og voksne 

Informasjon til foreldre om skolehverdagen 

Nasjonal veileder om smittevern i barnehager

Den nasjonale veilederen gir råd om smitteforebyggende tiltak i barnehagene. Alle barnehager i Arendal kommune følger veilederen og lager rutiner tilpasset egen barnehage for å sikre en god og forsvarlig drift.

Smittevernveileder for barnehager

Filmer for barn og voksne 

Plakat og sjekkliste til din barnehage

Informasjon til foreldre om barnehagehverdagen

Råd til barn og unge som trenger noen å snakke med

Reiser og ferier

Tjenestereiser

Alle tjenestereiser skal inntil videre avlyses, med mindre det er strengt nødvendig å delta. Møter utenfor egen kommune kan gjerne gjennomføres via teams eller andre nettbaserte løsninger.  

Reiser og ferie

Se oppdatert informasjon om fritidsreiser på fhi.no. 

Ansatte må også være forberedt på at fastsatt ferie kan bli endret. 

Karantene etter utenlandsreise

Se oppdatert informasjon på regjeringen.no

Ansatte som har karantene og er friske, skal ha hjemmekontor hvis det er mulig.

 

Karantene og sykdom

Hva skal ansatte gjøre hvis de har sykdomssymptomer?

Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Ansatte kan arbeide hjemmefra, dersom det er mulig.

Det er laget egne rutiner på hva som gjelder for helsepersonell i Arendal kommune når det gjelder sypmtomer og mulig testing av koronasmitte. Vi viser til informasjon sist oppdatert 20. april. Denne informasjonen ligger under punktet "For ansatte i helse og omsorg" på denne siden.  

Egenmelding og sykmelding ved sykdom eller karantene

Arendal kommune har utvidet perioden for egenmelding til 16 dager til bruk ved sykdom eller karantene. Dette gjennomføres for å avlaste fastlegene og legevakten. Se hvem som skal være i karantene på fhi.no. 

Husk å bruke riktig kode når du fører fravær som følge av korona. HR har laget en egen veileder for hvordan fravær skal føres. Denne finner du på ansattportalen. Spør din leder hvis du ikke har tilgang til ansattportelen. Riktig fraværskode er viktig for at kommunen skal kunne søke refusjon. Frist for å registrere på riktig kode er 15. mai 2020. 

Ansatte som er friske i karanteneperioden og kan jobbe hjemmefra, skal ha hjemmekontor.

Er du borte utover 16 dager skal du ha sykmelding.
NAV har laget en veiledning om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset.

Økonomi

Dokumentasjon på merkostnader/inntektstap

I forbindelse med tiltak knyttet til situasjonen rundt koronaviruset så er det opprettet et prosjektnummer hvor alle merkostnader og mindreinntekter knyttet til dette skal dokumenteres.

For å kunne få mulig kompensasjon for dette i etterkant,  alle kostnader dokumenteres gjennom fakturaer, vedtak eller annen form for dokumentasjon.

Alle enhetsledere har fått e-post om dette.