Til ansatte i Arendal kommune

Kriseledelsen

Informasjon fra kriseledelsen

Kommunen har fortsatt satt kriseledelsen i forbindelse med koronasituasjonen. Kriseledelsen har møter hver uke og følger situasjonen nøye. 

Når kommunen setter kriseledelse er det vanlig prosedyre at all informasjon om krisen skal koordineres og godkjennes. Dette gjør vi for å sikre at viktig informasjon til innbyggere og ansatte er riktig. Samtidig har alle ansatte ytringsfrihet og rett til å uttale seg på vegne av seg selv. 

Du kan se status fra kriseledelsen her: www.arendal.kommune.no/koronavirus

Spørsmål til kriseledelsen

Hvis du som ansatt har spørsmål ber vi deg om å ta disse opp med din nærmeste leder eller enhetsleder. Enhetsleder tar eventuelle spørsmål videre til kriseledelsen. 

Sykdom og testing

Når skal du være hjemme og når skal du teste deg

Når må jeg være hjemme fra jobb?

Du skal ikke på jobb når du føler deg forkjølet eller er syk med luftveissymptomer. Hvis du har feber, skal du heller ikke gå på jobb. 

Se oversikt over de vanligste symptomene på covid 19.

Bør jeg teste meg?

Ved milde symptomer:
Det kan være lurt å vente 2-3 dager for å være sikker på at du har nok virus i luftveiene til å fange opp en evt. COVID-19 infeksjon. Du kan selv vurdere om du vil se det an noen dager før du eventuelt bestiller en COVID-19 test.

Ved sterke symptomer:
Du må vurdere om du trenger en legesjekk - ring da fastlegen. Om du kun trenger test, ring kommunens testtelefon.  

Når kan jeg komme tilbake på jobb?

Du kan komme tilbake på jobb når allmenntilstanden din er god. 

Hvis du følger deg i fin form etter noen dager med sykdom, men fortsatt har litt rennende nese, sporadisk hoste eller litt «rusk» i halsen, kan du allikevel gå på jobb. Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon.

En negativ test er IKKE det som avgjør når du kan komme tilbake på jobb - det er allmenntilstanden.

Ved positiv test skal du være isolert hjemme. Den positive bli kontaktet av smitteoppsporingsteamet i kommunen. Du vil få god veiledning av smitteteamet.

Egenmelding og sykmelding ved sykdom eller karantene

Egenmelding

Du finner regler for egenmelding i personalhåndboka. Les mer om reglene her.

Husk å bruke riktig kode når du fører fravær som følge av korona. HR har laget en egen veileder for hvordan fravær skal føres. Denne finner du på ansattportalen. Spør din leder hvis du ikke har tilgang til ansattportelen. Riktig fraværskode er viktig for at kommunen skal kunne søke refusjon. 

Ansatte som er friske i karanteneperioden og kan jobbe hjemmefra, skal ha hjemmekontor.

Er du borte utover 8 dager skal du ha sykmelding.
NAV har laget en veiledning om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset.

Sykt barn/omsorgsdager

NAV har laget en side som svarer på spørsmål om bruk av omsorgsdager. Les mer på nav.no.

Hjemmekontor, møter og reiser

Arbeidsplass og smittevernregler

Alle ansatte kan møte på ordinær arbeidsplass som vanlig, men ledere skal likevel tilrettelegge for hjemmekontor når det er hensiktsmessig. Du som ansatte har ansvar for å følge reglene og vise hensyn overfor kollegaene dine. 

For å forebygge en ny smittebølge av korona-viruset i Arendal kommune er det sendt ut nye retningslinjer (PDF, 156 kB) fra HR som gjelder fra fra og med 12. august 2020 og inntil videre. 

Er du syk?
Les mer om når du kan gå på jobb og når du må holde deg hjemme. 

Vi holder minst 1 meters avstand til hverandre. Det betyr blant annet at:

 • kontorpulter er plassert med god nok avstand
 • antall personer i møterom er redusert for å kunne holde god nok avstand
 • vi viser hensyn og holder avstand i kaffebarer, pauserom, kantiner, ganger o.l. 

Vi vasker hendene godt og ofte

 • Arbeidsplassen skal ha antibac ved alle innganger, i fellesarealer, møterom og kantiner

Vi har gode hostevaner

 • bruk parpirlommetørkle eller albuekroken

Vi har ekstra godt renhold

 • møteansvarlig vasker møterommet etter hvert møte – bord, fjernkontroller, dørhåndtak o.l.
 • vi har ansvar for vår egen pult og desinfiserer jevnlig tastatur, mus og skjerm
 • arbeidsplassen skal ha rengjøringsutstyr på hvert møterom
 • arbeidsplassen skal ha ekstra renhold av kontaktflater som dørhåndtak, trappegelendere o.l.
Reiser, ferie og karantene

Se oppdatert informasjon om fritidsreiser på fhi.no.

Ansatte som planlegger reise til "røde land" må på forhånd avtale ferie, avspasering eller mulighet for hjemmekontor i karantenetiden med leder.

Hvis du må i karantene på grunn av nærkontakt med en smittet, og er frisk, skal du ha hjemmekontor hvis det er mulig. 

Møter og kurs

Møter i kommunens lokaler med eksterne deltagere er ok så lenge de ordinære smittevernreglene overholdes, og det ikke er flere i møterommet enn det antallet deltagere rommet er angitt for. 

Fysiske kurs, seminar og samlinger begrenses til det som er absolutt nødvendig. Reiser til disse skal ikke skje kollektivt hvis det kan unngås. Alle slike reiser må godkjennes av leder. Det er høyere terskel for å delta på samlinger i områder med høyere smitte, som for eksempel Oslo, enn i Agder. 

 

Hjemmekontor og teamsmøter

Hjemmekontor og teamsmøter kan være et godt alternativ

Denne våren har mange av oss opplevd at hjemmekontor og teamsmøter er en god og effektiv måte å jobbe på. Vi oppfordrer fortsatt ansatte til å bruke disse løsningene dersom det er praktisk og mulig å gjennomføre. Når ikke alle ansatte samles på jobb samtidig, vil det også være enklere å følge smittevernreglene på arbeidsplassen. Husk at du alltid skal avklare bruk av hjemmekontor med din leder.

Slik bruker du Teams

Veiledninger

 

Teamsbakgrunner fra Arendal 

Har du ikke rukket å rydde hjemmekontoret før møtet? Vi har laget noen flotte bakgrunnsbilder fra Arendal som du kan laste opp i Teams og bruke når du har møte.

Tenk sikkerhet på hjemmekontor

Det er viktig at du tenker på sikkerheten når du jobber hjemme. 

 • Ikke la andre bruke eller låne din ansatt-PC
 • Vær oppmerksom på at sensitive opplysninger i større grad kan komme på avveie når du bruker hjemmekontor. 
 • Husk å lås PCen din også når du er på hjemmekontor
 • Hvis du deler bilder på sosiale medier av hjemmekontoret ditt, tenk på hvilke opplysninger som vises på skjermen. 
 • Husk at taushetsplikten også gjelder på hjemmekontor
Tilgang til hjemmekontor


Trenger du hjelp? 

Ta kontakt med IKT-Agder via IKTsia.no (skriv inn e-posten din hvis du ikke er på jobb-nettverket) eller på tlf: 37 05 52 20 

Tilgang til HR-portalen hjemmefra (fra privat PC)

Slik logger du deg på HR-portalen hjemmefra:

 • Skriv inn adressen iktagder.bluegarden.net i din nettleser.
 • Skriv inn ditt brukernavn og passord. Dette er samme brukernavn og passord som du bruker til å logge på PCen når du er på jobb/din bruker i tynnklienten.
 • Du vil nå motta en engangskode på det mobilnummeret du er registrert med i HR-portalen
 • Skriv inn engangskoden du mottok på mobilen
 • Du er nå innlogget i HR-portalen

Har du ikke brukernavn/passord fra før? (men har vært innlogget i kommunens system før)

Gå inn på selvbetjeningsportalen 

 • Klikk på "Reset passord via SMS"
 • Skriv inn fødselsnummer, klikk på Neste 
 • Du vil da motta en kode på mobilen
 • Legg inn koden du har fått på mobilen, klikk på gå videre
 • Legg inn det passordet du ønsker, klikk på Lagre

Nå kan du logge deg på HR-portalen. Følg bruksanvisningen i punktet over.

Ansatte og arbeidsoppgaver

Endrede arbeidsoppgaver ved behov

I enkelte deler av kommunen er det knapphet på ressurser. Det forventes derfor at ledere og ansatte er fleksible med tanke på å omdisponere oppgaver og arbeidskraft når det er behov for det. De ekstraordinære tiltakene som settes inn for å begrense smitte krever dette.

Dette støttes av hovedtillitsvalgte. 

Omplassering av ansatte med helsefaglig kompetanse

Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester må påregne å bli midlertidig omplassert for helsefaglig tjeneste internt i Arendal kommune.

Permittering av ansatte

Det er ikke planer for permittering av ansatte i kommunen. Ansatte som har ledig tid som følge av koronatiltak må påregne andre arbeidsoppgaver der det er behov.

For å unngå permitteringer og for å være forberedt på ordinær drift til høsten er det ønskelig at ansatte som har lite oppgaver tar ut avspasering, seniordager og feriedager som er overført fra i fjor. Dette gjelder særlig i tjenester som er stengt ned og tjenester som har vesentlig lavere aktivitet enn normalt. 

Hovedtillitsvalgte i Arendal kommune støtter at kommunen kan omplassere personer til de oppgavene det er behov for.  Ansatte må påregne å være fleksible.  

Ansatte som tilhører risikogrupper

Arbeidsoppgaver til ansatte i risikogrupper

Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av korona:

 • Alder over 65 år
 • hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • diabetes

Se en oversikt over andre grupper som kan ha økt risiko på folkehelseinstituttets nettside. Folkehelseinsituttet oppdaterer denne siden etter hvert som de får mer kunnskap.

Legeerklæring

Ansatte må ha en legeerklæring på at de er i en risikogruppe. Arbeidstakere i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre tilrettelegging ikke er mulig.

Vikarer

Personer som tilhører risikogruppene bør ikke leies inn som vikarer under pandemien. 

Gravide arbeidstagere

Dette gjelder for gravide arbeidstagere i kommunen:

 • det er ingen kunnskap som tilsier at gravide med normalt svangerskapsforløp utgjør noen risikogruppe for Covid19 smitte, verken for seg selv eller fosteret
 • det er ikke anbefalt sykmelding for gravide med grunnlag i graviditet og eventuell eksponeringsrisiko
 • hvis mulig, uten at tjenesten blir forringet, kan gravide som ønsker det unntas fra de mest fremskutte posisjoner i behandling som medfører en potensiell smitterisiko
 • det er viktig for gravide, som for alle andre, å følge hygieneråd med hyppig håndvask og anbefalt avstand til andre mennesker
Kan jeg ta ekstravakter på sykehuset når jeg jobber i Arendal kommune?

Ja, men ifølge KS kan din hovedarbeidsgiver, som følge av et ekstraordinært behov for din arbeidskraft, nekte deg å ta slike vakter. Er du tilkallingsvikar har du ikke plikt til å ta vakter hos biarbeidsgiver, med unntak av de vaktene som allerede er avtalt. 

Agder Arbeidsmiljø - informasjon om hjelp og råd

Tilbud om samtaler til ansatte som sliter med å stå i jobb

Enkelte opplever det som krevende å være i jobb i disse dager. Dette kan dreie seg om frykt for smitte dersom man jobber i helsetjenesten eller det kan være vanskelig å få strukturene på plass rundt hjemmekontoret. Dersom du trenger en å snakke med ønsker vi å tilby samtaler med våre HMS-rådgivere. Vi ber deg fortrinnsvis om å sende en epost til  agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no med ditt telefonnummer hvis du ønsker å benytte deg av dette tilbudet. 

Vi minner også om at det er opprettet hjelpelinjer for de som har spørsmål relatert til dagens situasjon:

 • Frivillighetens koronalinje: 23 12 00 80, 09.00 -15.00 alle dager. (Tjenesten driftes av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.) 
 • Helsedirektoratets informasjonstelefone: 815 55 015 

Særskilt for ledere og medlemmer AMU/HMS- og kvalitetsutvalg

Risikovurderinger: våre HMS-rådgivere kan bistå med risikovurderinger, enten relatert til smittefare eller opprettholdelse av kritiske funksjoner i virksomheten.
Leder/VO: ta kontakt hvis du ønsker en samtale om din rolle i disse dager. Vi er også gjerne med på AMU møter og andre møter i forbindelse med koronautbruddet på Teams. 

Vi vil avslutningsvis minne om at alle har et ansvar for å gjøre tiltak for å holde seg frisk. Det er viktig at alle etterlever de generelle rådene som er gitt av helsemyndighetene. Selv om dette er en krevende situasjon er det viktig at vi opprettholder en så normal hverdag som mulig. Ta vare på hverandre og vis raushet for at vi er ulike.

Nyttige lenker om korona for arbeidsplassen

Agder Arbeidsmiljø IKS er betjent hverdager fra kl. 09.00 - 15.00. Du når oss på telefon 37 00 67 80 eller epost: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no.   
 

Økonomi

Dokumentasjon på merkostnader/inntektstap

I forbindelse med tiltak knyttet til situasjonen rundt koronaviruset så er det opprettet et prosjektnummer hvor alle merkostnader og mindreinntekter knyttet til dette skal dokumenteres.

For å kunne få mulig kompensasjon for dette i etterkant,  alle kostnader dokumenteres gjennom fakturaer, vedtak eller annen form for dokumentasjon.

Alle enhetsledere har fått e-post om dette.  

For ledere i helse og omsorg

Hold deg oppdatert på ny informasjon

24. august

Vi har lagt ut presisering av retningslinjer for reising til gule land. 

Les mer under reise, karantene og testing i informasjon til ansatte helsearbeidere. 

7. august kl. 10.25 - Regler for egenmelding i påvente av svartest ved utenlandsreiser

Se rutiner for utenlandsreiser for ansatte med pasientnært arbeid her.

De som reiste før den 07.august kan benytte egenmelding med fraværskode "korona" i påvente av svartest.

De som eventuelt reiser utenlands etter denne dato, kan ikke bruke egenmelding i påvente av svartest. 

Alle må ta testen umiddelbart etter hjemkomst til Norge.

 

6. august 13:46 - Nye retningslinjer for testing av ansatte etter reiser utenfor Norge

Ansatte skal testes etter retur til Norge og ha én negativ test før retur til arbeid. 

Retningslinjene er gitt av kommunens smittevernteam og gjelder fra og med 6. august 2020. 

Les hele retningslinjen 

22. juli - Nye reiseråd til ansatte og arbeidsgivere i helsetjenesten

Helsedirektoratet har kommet med nye reiseråd til ansatte og arbeidsgivere i helsetjenesten.

Kommuneoverlegen har gitt følgende råd for Arendal kommunes medarbeidere med pasientnært arbeid.

Vi ber om at du som leder/stedfortreder setter deg inn i rådene og at du videresender informasjonen til alle ansatte som du har ansvar for.

30. juni kl. 14:00 - Sommervikarer i helse og omsorg

Det er lagt ut informasjon til alle ansatte om sommervikarer i helse og omsorg. 
Vi ber alle ledere informere sine ansatte. Det er spesielt viktig at ledere som har ferievikarer på sin avdeling informerer om dette. Les om sommervikarer

Det er også lagt ut informasjon om testing av ansatte i helse og levekår.

Oppdaterte prosedyrer

Husk å hold deg oppdatert på gjeldende prosedyrer. 
Siste versjon finner du alltid i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

15. mai - Beredskapsplan personell - pandemi 2020

Beredskapsplan personell - pandemi 2020 ligger på ansattportalen. Den erstatter tidligere prosedyre «Nok personell på jobb ved pandemi".

12. mai kl. 14:11 Oppdaterte prosedyrer

 • Covid 19 - Prosedyre ved avvik nærkontakt Alle enheter (12.05)
 • Covid 19 - Besøk til pasienter på dødsleie i periode med epidemi/pandemi luftveissmitte (12.05)

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

4. mai kl. 14:56 Oppdaterte prosedyrer

Covid 19 - Prosedyre på smitteoppsporing ved bekreftet smitte for ansatte i samfunnskritiske funksjoner (04.05)
Loggskjema - kontakt på jobb (04.05)

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

29. april kl. 14:30 - Informasjon fra Helsedirektoratet om prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester

Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
Les prioriteringsnotatet 

28. april kl. 09:00 - Oppdatert flytskjema for testing

24. april kl. 15.04 - Ny prosedyre Covid-19 prøvetaking.

Det er publisert ny prosedyre i håndboka i dag: Covid-19 prøvetaking. 

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

20. april kl. 13:55 - Oppdaterte retningslinjer for når helsepersonell kan gå på jobb

Vi har oppdatert retningslinjer for når helsepersonell kan gå på jobb. Vi anbefaler dere å bruke flytskjemaet fra Folkehelseinstituttet for å vurdere når ansatte kan gå på jobb. 

16. april kl. 17.05 Oppdatert prosedyre

Prosedyrene: Covid -19 – koordinerende enhet og institusjon. Mistanke om og bekreftet koronasmitte er oppdatert.

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

10. april kl. 10:23 Oppdaterte prosedyrer Østre Agder krisesenter og enhet hjemmebaserte tjenester

 • Østre Agder krisesenter - hvordan ivareta beboere i karantene (ny 10.04)
 • Enhet hjemmebaserte tjenester - prosedyre ved bekreftet koronasmitte hos hjemmeboende pasienter (ny 10.04)

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

8. april kl. 10:17: Oppdatert prosedyre legemidler og utstyr

Oppdatert prosedyre KF håndbok: Behov for legemidler og utstyr ved en pandemi

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

6. april kl. 13:20 Oppdaterte prosedyrer

To nye Covid 19 prosedyrer er publisert i KF håndbok

 • Prosedyre besøk av pårørende i terminal fase (oppdatert 06.04)
 • Covid -19 - stell av døde (ny 06.04)

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

3. april kl. 09:05 - Ansatte i risikogrupper - arbeidsoppgaver

Se oppdatert informasjon for ansatte som er i risikogrupper.

 • Hvem er i risikogrupper?
 • Hvilke arbeidsoppgaver kan de ha?
 • Hva gjelder for vikarer?

Du finner informasjonen under punktet Ansatte og arbeidsoppgaver

2. april kl. 18:03 Oppdaterte prosedyrer

Oppdaterte prosedyrer: 

 • Loggskjema (ny 06.04)
 • Prosedyre på smitteoppsporing ved bekreftet smitte for ansatte i samfunnskritiske funksjoner (ny 06.04)'

Prosedyrene ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

31. mars kl. 11:11 Oppfølging av akutt luftveisinfeksjon hos ansatte i helsetjenesten(flytskjema)

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. 
Se flytskjema på fhi.no

Presisering: Milde luftveissymptomer gjelder akutt ny oppstått sykdom som ikke skyldes annen naturlig forklaring som allergi.

26. mars kl. 21:30: Oppdatert prosedyre: Covid-19 Prosedyre besøk av pårørende i terminal fase. 

Prosedyren ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

26. mars kl. 10:00 - Tjenesten med eget telefonnummer for helsepersonell avsluttes

Til nå har helsepersonell ansatt i Arendal kommune kunnet henvende seg på eget telefonnummer til legevakten for testing av koronavirus. Dette ble iverksatt for å dempe presset på fastlegene og for å få rask avklaring om personell var smittet. Vi registrerer at disse henvendelsene til legevakten nå er omtrent fraværende, og avslutter derfor den rutinen.

Det betyr at også ansatte i Arendal kommune skal henvende seg til sin fastlege ved spørsmål om luftveissykdom. Fastlegen vurderer disse på vanlig måte, evt. henviser til luftveisklinikken.

23. mars kl. 15:45: Oppdaterte prosedyrer pandemi

Alle prosedyrer for pandemi er oppdatert i Håndbok - KF Kvalitetsstyring

23. mars kl. 14:50 - Revidert prosedyre vedr. besøk til pasienter på dødsleie

I samarbeid med institusjonslegene har kommuneoverlegen vært nødt til å stramme inn ytterligere på besøksordningen. Det er nå bare mulig å besøke personer som er på dødsleie (forventet levetid mindre enn 24 timer). Dette gjøres for å redusere smittefaren for andre beboere og ansatte i våre institusjoner. Det er en vanskelig avgjørelse å ta og vi forstår at det er vondt for pårørende å ikke kunne besøke sine kjære som er i siste fase av livet. Vi er likevel nødt til å ha klare og rettferdige rutiner for dette. 

Prosedyren ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring
 

23. mars kl. 13:15 - Luftveisklinikk og korona-avdeling

Luftveisklinikken i Arendal
Luftveisklinikken åpnet mandag 23. mars kl. 10.00. Når det er mistanke om smitte hos en pasient, vil fastlegen kontakte luftveispoliklinikken og få en time til pasienten der. Alle fastleger er informert om tilbudet.

Korona-avdeling på Myratunet
Det er etablert en egen korona-avdelingen på Myratunet for syke pasienter med mistanke eller bekreftet koronasmitte. 

Les mer på det nye tilbudene på nettsiden om helse og omsorgstiltak ved koronavirus.

23. mars kl. 07:10 - Prosedyre på behandlingsavklaringer knyttet til livsforlengende behandling

Det er publisert en prosedyre om behandlingsavklaringer knyttet til livsforlengende behandling. Den ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring under Enhet helse og levekår Felles. 

20.mars kl. 13:00 - Begrenset antall pårørende på Sørlandet sykehus

Beskjed fra sykehuset: Det er begrenset hvor mange pårørende som kan følge pasienten inn på sykehuset.

19. mars kl. 14:35 - Oppdatert prosedyre - utkjøring av smittevernutstyr

Oppdatert prosedyre "Utkjøring av smittevernutstyr Covid -19". Ligger i Håndbok - KF Kvalitetsstyring. Informasjon er også lagt under informasjon til ansatte på denne siden.  

19.mars kl. 16:30 - Spørsmål fra ansatte om de kan gå på jobb

Det mange ansatte som lurer på om de kan gå på jobb eller ikke. Kommunelegene har laget rutiner som svarer på disse spørsmålene. Se svar under informasjon til ansatte.

 

For ansatte i helse og omsorg

Reiser: karantene og testing av ansatte med pasientnært arbeid

Retningslinjene er gitt av kommunens smittevernteam og gjelder fra og med 6. august 2020. 

Reise i «gule områder» i Norden og Europa

Vi oppfordrer ansatte til å unngå unødvendige reiser. Dersom du må reise, ber vi deg avklare reisen med din leder på forhånd. Du må også planlegge fraværet på grunn av testing ved hjemkomst. 

Du trenger ikke innreisekarantene, men vi ber deg teste deg to ganger etter hjemkomst. Du kan ikke benytte egenmelding mens du venter på svaret.

Første test: test deg rett etter at du kommer hjem – gjerne i havna eller på flyplassen. Denne testen må være negativ før du vender tilbake på jobb.
Andre test: test deg tre dager etter hjemkomst. Det er en fordel om din arbeidsplan kan tilpasses slik at du kan vente med å vende tilbake til jobb til også denne testen er negativ.

Etter reise i «røde områder» i Europa eller utenfor Europa 

Du skal være i innreisekarantene i ti dager. I denne perioden skal du ikke ha pasientnært arbeid. Ansatte som planlegger reise til "røde land" må på forhånd avtale ferie eller avspasering i karantenetiden med leder.

Har du symptomer på covid-19?

Dersom du begynner å få hoste, halsbetennelse, er kortpustet eller har feber, er det viktig at du ikke møter på jobb, men kontakter lege på telefon for å avtale testing.

Testing

Alle ansatte som skal testes kontakter testtelefonen. Slik avtaler du testing.

Hva er grønne og røde områder?

Se liste over områdene på fhi.no.

Hvordan foregår innreisekarantene?

Du må holde deg hjemme eller på et annet egnet sted i 10 dager. Du skal ha minst mulig kontakt med andre mennesker. Du kan ikke gå på skole, jobb, og andre aktiviteter. Du kan ikke ta kollektivtransport (buss, trikk, t-bane, tog, fly eller ferge), men du kan gå en tur ute alene.

Nasjonale råd og testkriterier

Smittevern og prosedyrer - covid 19

Retningslinjer for smittevern fra Folkehelseinstituttet

Ved mistanke eller påvist smitte av covid-19 skal ansatte følge retningslinjene som til enhver til er gitt av Folkehelseinstituttet. 

Siste oppdaterte prosedyrer

Husk å hold deg oppdatert på gjeldende prosedyrer. 
Siste versjon finner du alltid i KF håndbok. 

Se også beredskapsplan personell - pandemi 2020 - oppdatert på ansattportalen.

Tilgang for ansatte utenfor IKT Agder-nettverket

Gå inn på Håndbok - KF Kvalitetsstyring
Velg logon.ikt-agder.no
Logg inn med e-postadresse og passordet du bruker når du logger deg inn på jobbPC eller jobb e-post. 

For ansatte i barnehager og skoler

Nasjonale veiledere for skole og barnehage

Alle skoler og barnehager i Arendal følger de nasjonale smittevernveilederne.

Du finner alle veilederne og informasjon fra utdanningsdirektoratet på vår nettside om koronatiltak for barnehager og skoler

Har du spørsmål, ta kontakt med din enhetsleder. 

For ansatte i kommunalteknikk og geodata

Smitteverntiltak

Disse tiltakene må alle følge 

Våre tiltak som gjelder i tillegg 

 • Hold inngangsdører låst 
 • Skrivebord, datautstyr o.l. som brukes av flere, skal rengjøres/sprites etter bruk 

Oppmøte
 • Begrens ditt oppmøte på Solborg, hvis det er mulig 
 • Dra direkte hjemmefra til oppmøteplass, hvis det er mulig  
 • Ta tjenestebilen med hjem hvis avtalt oppmøteplass er et annet sted enn Solborg/Saulekilen. (Avtal først med nærmeste leder.) 
 • Kjører du maskin/lastebil, gå rett til maskinen/bilen og kjør til oppmøteplass 
Gjester
 • Gjester kan tas med inn i bygninger, men de må følge våre smitteverntiltak 
 • Gjester skal ikke bruke våre spiserom og garderober  
 • Gjester skal, så langt det er mulig, kun bruke toaletter som er merket for gjester 
Solborg
 • Ta helst ikke spisepausen inne på Solborg. Maks. to personer pr. bord i spiserommet 
 • Drift vann skal bruke inngangen til venstre for hovedinngangen 
 • Drift vann skal bruke garderoben ved «vann-kontoret» 
 • Det er kun drift avløp som har tilgang til avløp sine garderober. Maks tre (evt. to) av gangen 
Samkjøring
 • Maks. to kolleger kan kjøre i samme bil. Jobb i faste team så langt det er mulig 
 • Rengjør kontaktpunkter i bilen etter bruk. Bruk rengjøringsmidler fra verkstedet  
 • Før enkel kjørebok som viser hvem som har kjørt og hvor, og at bilen er klargjort 
Anlegg
 • Ta helst ikke spisepauser inne i anleggsbrakka  
 • I anleggsbrakka skal det ikke være flere samtidig enn det som er angitt på oppslag i brakka 
 • Etter møter i anleggsbrakka har møtets leder ansvar for at alle kontaktflater er rengjort/spritet.