Til ansatte i Arendal kommune

Kriseledelsen

Kriseledelsen i Arendal kommune

Koronavaksine

Slik gjennomføres vaksineringen i Arendal kommune
Prioriteringsliste for ansatte i helse- og omsorg

Endringer som eksempelvis smittesituasjoner, kan medføre endringer i prioriteringer. Slike eventuelle endringer vil ivaretas underveis. Prioritering har tatt utgangspunkt i FHI sin prioriteringsveileder for helsepersonell.

Veiledningen har to hovedkriterier:

 1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.
 2. Helsepersonell som har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

Status pr. juni 2021

Alle prioriterte grupper av helsepersonell har fått tilbud om vaksine. 

Slik har prioriteringen vært: 

 1. Personell ved KØH
 2. Personell ved Legevakta
 3. Personell som inngår i planene for covid-19-feltsykehjem på Sør Amfi, samt transporttjenesten 
 4. Personell i enhet for funksjonshemmede 
 5. Personell ved fastlegekontorene og feltsykepleier.
 6. Personell på lindrende avdeling på sykehjem
 7. Personell i hjemmesykepleien og innsatsteam hverdagsrehabilitering 
 8. Personell på andre sykehjemsavdelinger 
 9. Kommunale fysioterapeuter og ergoterapeuter
 10. Personell i miljøarbeidertjenesten psykisk helse og rus, Torbjørnsbu
 11. Kommuneoverleger med medarbeidere og smittesporingsteam
 12. Personell på teststasjon
 13. Personell i koronavaksinasjonsteam
 14. Personell på helsestasjon 
 15. «Foresatte og BPA» i omsorgsfunksjon
 16. Stemmehagen barnehage – personell for funksjonshemmede barn
 17. Fylkeskommunale tannlegekontorer
 18. Private tannlegekontorer og kjeveortopeder
 19. Utvalgte private legespesialister 
 20. Personell med særlige oppgaver med funksjonshemmede barn i skolene
 21. Personell på Krisesenteret
 22. Apotek 
 23. Private fysioterapeuter og kiropraktorer
 24. Private fotterapeuter
 25. Innsatsteam psykisk helse
 26. Miljøarbeidertjenesten
 27. Private psykologer
 28. Apotek, andre
 29. Barnevernet
 30. Ellengård 
 31. Tjenestekontoret og rådgiverteamet

Personell som har arbeidsavtale med sykehuset, skal vaksineres av sykehuset.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med din leder. 

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

Veilederen inneholder informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper. Oppdateringer skjer fortløpende. 

Les FHI sin vaksinasjonsveileder for helsepersonell (Vaksinasjonsboka)

Til deg som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen

Informasjon om dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine (07.05.21)

Til deg som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen

Informasjonsskriv fra FHI: Til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen. (23.04.21)

Sykdom, testing og nærkontakt

Hold oversikt over nærkontakter - bruk loggskjema på jobb

Arbeidet med smitteoppsporing er viktig og krevende. Det kan være vanskelig å huske hvem man har vært i nærkontakt med. Derfor ber vi alle ansatte i kommunen om å bruke et loggskjema for å holde oversikt over hvem du har hatt kontakt med i løpet av jobbdagen. Se hvem som er nærkontakter her. 

Noter ned navnet på pasienter, elever, barn, foresatte, kollegaer eller andre du har vært i nærkontakt med i løpet av arbeidsdagen.  Hva som regnes som nærkontakt er beskrevet i skjemaet. Avklar med din leder om hvor skjemaet skal oppbevares. 

Loggskjema over nærkontakter på jobb (PDF, 103 kB)

Når skal du være hjemme og når skal du teste deg

Når må jeg være hjemme fra jobb?

Du skal ikke på jobb når du føler deg forkjølet eller er syk med luftveissymptomer. Hvis du har feber, skal du heller ikke gå på jobb. 

Se oversikt over de vanligste symptomene på covid 19.

Bør jeg teste meg?

Ved milde symptomer:
Det kan være lurt å vente 2-3 dager for å være sikker på at du har nok virus i luftveiene til å fange opp en evt. COVID-19 infeksjon. Du kan selv vurdere om du vil se det an noen dager før du eventuelt bestiller en COVID-19 test.

Ved sterke symptomer:
Du må vurdere om du trenger en legesjekk - ring da fastlegen. Om du kun trenger test, ring kommunens testtelefon.  

Når kan jeg komme tilbake på jobb?

Du kan komme tilbake på jobb når allmenntilstanden din er god. 

Hvis du følger deg i fin form etter noen dager med sykdom, men fortsatt har litt rennende nese, sporadisk hoste eller litt «rusk» i halsen, kan du allikevel gå på jobb. Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon.

En negativ test er IKKE det som avgjør når du kan komme tilbake på jobb - det er allmenntilstanden.

Ved positiv test skal du være isolert hjemme. Den positive bli kontaktet av smitteoppsporingsteamet i kommunen. Du vil få god veiledning av smitteteamet.

Egenmelding og sykmelding ved sykdom eller karantene

Egenmelding

Du finner regler for egenmelding i personalhåndboka. Les mer om reglene her.

Husk å bruke riktig kode når du fører fravær som følge av korona. Riktig fraværskode er viktig for at kommunen skal kunne søke refusjon. 

Ansatte som er friske i karanteneperioden og kan jobbe hjemmefra, skal ha hjemmekontor.

Er du borte utover 8 dager skal du ha sykmelding.
NAV har laget en veiledning om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset.

Sykt barn/omsorgsdager

NAV har laget en side som svarer på spørsmål om bruk av omsorgsdager. Les mer på nav.no.

Influensavaksine til personer i risikogruppe og helsepersonell

I fjor hadde kommunen et utvidet tilbud om influensavaksinasjon til de ansatte på rådhuset, i de kommunale barnehagene og skolene og i enkelte andre tjenester. Det gjentas ikke i år.

Bakgrunnen er for det første at smittevernteamet ikke har kapasitet til å gjennomføre det, og for det andre at det er et nasjonalt forbud mot å vaksinere andre enn risikogruppene og helsepersonell (foreløpig fram til 1. desember, kanskje lenger).

Ansatte som tilhører risikogruppene, må henvende seg til fastlegen for vaksinering. Egenandel kr. 50,-.

Kommunalt helsepersonell vil få vaksinasjonstilbud som vanlig.

Hjemmekontor, møter og reiser

Hjemmekontor

Gjelder fra tirsdag 20. april 2021

Regjeringen anbefaler fortsatt arbeid hjemmefra for de som kan. Det er arbeidsgiver som må vurdere behovet for fysisk oppmøte. 

I Arendal kommune har arbeid hjemmefra vært hovedregelen over tid. Av hensyn til driften og oppgavene vurderes det nå som nødvendig at en andel av de ansatte med kontorjobb kan begynne å bruke ordinær arbeidsplass igjen fra og med 20. april. 

Det må avklares med nærmeste leder om du skal komme på jobb eller jobbe hjemmefra. Nærmeste leder må regulere antallet ansatte på ordinær arbeidsplass slik at det ikke blir vanskelig å opprettholde det generelle smittevernet. Smittesituasjonen vil bli vurdert fortløpende og tiltaket kan bli justert hvis det blir behov for det. 

I forbindelse med møter følger kommunen internt de reglene som gjelder for arrangementer. I korte trekk er dette: 

 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser

I tillegg må begrensninger i de enkelte møterommene overholdes.

Møter, kurs, arrangementer og tjenestereiser

Møter

I forbindelse med møter følger kommunen internt de reglene som gjelder for arrangementer. I korte trekk er dette: 

 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser

I tillegg må begrensninger i de enkelte møterommene overholdes.

Kurs og seminarer 

Nasjonale regler gjelder.

Det er forutsatt at man kan holde 1 meter avstand under hele arrangementet. Dermed vil størrelsen på lokalet sette en begrensning på antall deltakere i et arrangement. I tillegg gjelder disse smittevernreglene. 

 • Det må være en ansvarlig arrangør
 • Arrangøren må registrerer navn og kontaktinfo til alle som er til stede.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Det må være lett for deltakerne å vaske hender når de kommer og underveis i arrangementet
 • Man må ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom deltakerne

Selv om 1 meter er overhold, er det ingen garanti for at deltakerne unngår karantene. Dette vurderes av smitteoppsporingsteamet i hvert enkelt tilfelle.

Tjenestereiser

Tjenestereiser skal begrenses til det som er absolutt nødvendig. Deltakelse på samlinger på steder med høy smitte skal unngås. Reiser til kurs skal ikke skje kollektivt hvis det kan unngås. Alle slike reiser må godkjennes av leder.

Karantene ved reiser og nærkontakt

Reiser til områder med høy smitte

Smitteteamet fraråder sterkt ansatte om å reise til områder med høy smitte.

Vi anbefaler alle ansatte/ledere som ikke har pasientrettet arbeid å ha hjemmekontor 10 dager etter reise til områder med høy smitte. Hvis dette ikke er mulig, skal de teste seg før de går tilbake på jobb.

Innreisekarantene

Se oppdatert informasjon om fritidsreiser på fhi.no.

Ansatte som planlegger reise til "røde land" må på forhånd avtale ferie, avspasering eller mulighet for hjemmekontor i karantenetiden med leder.

Karantene ved nærkontakt

Hvis du må i karantene på grunn av nærkontakt med en smittet, og er frisk, skal du ha hjemmekontor hvis det er mulig.

Les mer om karantenereglene her. 

Slik bruker du Teams

Veiledninger

 

Teamsbakgrunner fra Arendal 

Har du ikke rukket å rydde hjemmekontoret før møtet? Vi har laget noen flotte bakgrunnsbilder fra Arendal som du kan laste opp i Teams og bruke når du har møte.

Tenk sikkerhet på hjemmekontor

Det er viktig at du tenker på sikkerheten når du jobber hjemme. 

 • Ikke la andre bruke eller låne din ansatt-PC
 • Vær oppmerksom på at sensitive opplysninger i større grad kan komme på avveie når du bruker hjemmekontor. 
 • Husk å lås PCen din også når du er på hjemmekontor
 • Hvis du deler bilder på sosiale medier av hjemmekontoret ditt, tenk på hvilke opplysninger som vises på skjermen. 
 • Husk at taushetsplikten også gjelder på hjemmekontor
Tilgang til hjemmekontor


Trenger du hjelp? 

Ta kontakt med IKT-Agder via IKTsia.no (skriv inn e-posten din hvis du ikke er på jobb-nettverket) eller på tlf: 37 05 52 20 

Tilgang til HR-portalen hjemmefra (fra privat PC)

Slik logger du deg på HR-portalen hjemmefra:

 • Skriv inn adressen iktagder.bluegarden.net i din nettleser.
 • Skriv inn ditt brukernavn og passord. Dette er samme brukernavn og passord som du bruker til å logge på PCen når du er på jobb/din bruker i tynnklienten.
 • Du vil nå motta en engangskode på det mobilnummeret du er registrert med i HR-portalen
 • Skriv inn engangskoden du mottok på mobilen
 • Du er nå innlogget i HR-portalen

Har du ikke brukernavn/passord fra før? (men har vært innlogget i kommunens system før)

Gå inn på selvbetjeningsportalen 

 • Klikk på "Reset passord via SMS"
 • Skriv inn fødselsnummer, klikk på Neste 
 • Du vil da motta en kode på mobilen
 • Legg inn koden du har fått på mobilen, klikk på gå videre
 • Legg inn det passordet du ønsker, klikk på Lagre

Nå kan du logge deg på HR-portalen. Følg bruksanvisningen i punktet over.

Ansatte og arbeidsoppgaver

Endrede arbeidsoppgaver ved behov

I enkelte deler av kommunen er det knapphet på ressurser. Det forventes derfor at ledere og ansatte er fleksible med tanke på å omdisponere oppgaver og arbeidskraft når det er behov for det. De ekstraordinære tiltakene som settes inn for å begrense smitte krever dette.

Dette støttes av hovedtillitsvalgte. 

Omplassering av ansatte med helsefaglig kompetanse

Ansatte med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester må påregne å bli midlertidig omplassert for helsefaglig tjeneste internt i Arendal kommune.

Flere arbeidsgivere og ekstravakter

Kan arbeidsgiver beordre arbeidstakere med flere arbeidsgivere til å arbeide kun for seg?

En person med to deltidsstillinger har rett og plikt til å arbeide i begge stillingene. Kommunen kan derfor ikke ensidig beordre en ansatt til å arbeide i full stilling på bekostning av annen arbeidsgiver. Flere arbeidsforhold vil øke antall kontakter mellom arbeidstaker og potensielle smittekilder, og kunne spre disse til andre annen arbeidsgiver. For å redusere smittespredning er det viktig å redusere antall personer den enkelte arbeidstaker er i kontakt med. Dette gjelder brukere/pasienter, men også kontakt med andre ansatte. Arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering av smitterisiko og beredskap i det enkelte tilfellet. Les mer hos KS.

Kan jeg ta ekstravakter på sykehuset når jeg jobber i Arendal kommune?

Ja, men ifølge KS kan din hovedarbeidsgiver, som følge av et ekstraordinært behov for din arbeidskraft, nekte deg å ta slike vakter. Er du tilkallingsvikar har du ikke plikt til å ta vakter hos biarbeidsgiver, med unntak av de vaktene som allerede er avtalt. 

Permittering av ansatte

Det er ikke planer for permittering av ansatte i kommunen. Ansatte som har ledig tid som følge av koronatiltak må påregne andre arbeidsoppgaver der det er behov.

For å unngå permitteringer og for å være forberedt på ordinær drift til høsten er det ønskelig at ansatte som har lite oppgaver tar ut avspasering, seniordager og feriedager som er overført fra i fjor. Dette gjelder særlig i tjenester som er stengt ned og tjenester som har vesentlig lavere aktivitet enn normalt. 

Hovedtillitsvalgte i Arendal kommune støtter at kommunen kan omplassere personer til de oppgavene det er behov for.  Ansatte må påregne å være fleksible.  

Ansatte som tilhører risikogrupper

Arbeidsoppgaver til ansatte i risikogrupper

Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av korona:

 • Alder over 65 år
 • hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • diabetes

Se en oversikt over andre grupper som kan ha økt risiko på folkehelseinstituttets nettside. Folkehelseinsituttet oppdaterer denne siden etter hvert som de får mer kunnskap.

Legeerklæring

Ansatte må ha en legeerklæring på at de er i en risikogruppe. Arbeidstakere i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre tilrettelegging ikke er mulig.

Vikarer

Personer som tilhører risikogruppene bør ikke leies inn som vikarer under pandemien. 

Gravide arbeidstagere

Dette gjelder for gravide arbeidstagere i kommunen:

 • det er ingen kunnskap som tilsier at gravide med normalt svangerskapsforløp utgjør noen risikogruppe for Covid19 smitte, verken for seg selv eller fosteret
 • det er ikke anbefalt sykmelding for gravide med grunnlag i graviditet og eventuell eksponeringsrisiko
 • hvis mulig, uten at tjenesten blir forringet, kan gravide som ønsker det unntas fra de mest fremskutte posisjoner i behandling som medfører en potensiell smitterisiko
 • det er viktig for gravide, som for alle andre, å følge hygieneråd med hyppig håndvask og anbefalt avstand til andre mennesker
Agder Arbeidsmiljø - informasjon om hjelp og råd

Tilbud om samtaler til ansatte som sliter med å stå i jobb

Enkelte opplever det som krevende å være i jobb i disse dager. Dette kan dreie seg om frykt for smitte dersom man jobber i helsetjenesten eller det kan være vanskelig å få strukturene på plass rundt hjemmekontoret. Dersom du trenger en å snakke med ønsker vi å tilby samtaler med våre HMS-rådgivere. Vi ber deg fortrinnsvis om å sende en epost til  agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no med ditt telefonnummer hvis du ønsker å benytte deg av dette tilbudet. 

Vi minner også om at det er opprettet hjelpelinjer for de som har spørsmål relatert til dagens situasjon:

 • Frivillighetens koronalinje: 23 12 00 80, 09.00 -15.00 alle dager. (Tjenesten driftes av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.) 
 • Helsedirektoratets informasjonstelefone: 815 55 015 

Særskilt for ledere og medlemmer AMU/HMS- og kvalitetsutvalg

Risikovurderinger: våre HMS-rådgivere kan bistå med risikovurderinger, enten relatert til smittefare eller opprettholdelse av kritiske funksjoner i virksomheten.
Leder/VO: ta kontakt hvis du ønsker en samtale om din rolle i disse dager. Vi er også gjerne med på AMU møter og andre møter i forbindelse med koronautbruddet på Teams. 

Vi vil avslutningsvis minne om at alle har et ansvar for å gjøre tiltak for å holde seg frisk. Det er viktig at alle etterlever de generelle rådene som er gitt av helsemyndighetene. Selv om dette er en krevende situasjon er det viktig at vi opprettholder en så normal hverdag som mulig. Ta vare på hverandre og vis raushet for at vi er ulike.

Nyttige lenker om korona for arbeidsplassen

Agder Arbeidsmiljø IKS er betjent hverdager fra kl. 09.00 - 15.00. Du når oss på telefon 37 00 67 80 eller epost: agder.arbeidsmiljo@aa-miljo.no.   
 

Økonomi

Dokumentasjon på merkostnader/inntektstap

I forbindelse med tiltak knyttet til situasjonen rundt koronaviruset så er det opprettet et prosjektnummer hvor alle merkostnader og mindreinntekter knyttet til dette skal dokumenteres.

For å kunne få mulig kompensasjon for dette i etterkant,  alle kostnader dokumenteres gjennom fakturaer, vedtak eller annen form for dokumentasjon.

Alle enhetsledere har fått e-post om dette.  

For ansatte i helse og omsorg

Munnbind i kommunens helsetjenester - oppdatert 7. mai

Bruk av munnbind for helsepersonell i helse/levekår

Se prosedyre for bruk av munnbind datert 11.05.21 i kvalitetshåndboken under kapittel Covid-19 for ansatte i Arendal kommune. 

Regler for bruk av munnbind:

 • Munnbind SKAL brukes der hvor man ikke kan overholde 1 meter til andre ansatte og pasienter/brukere av omsorgstjenester
 • Besøkende må bruke munnbind av hensyn til at de kan smitte pasienter/brukere
 • Ansatte skal bruke munnbind selv om de er vaksinert.
 • Ansatte møter besøkende med munnbind eller holde god avstand.
Karanteneregler og vaksine

Se karanteneregler datert 11.05.21 i kvalitetshåndboken under kapittel Covid-19 for ansatte i Arendal kommune. 

Dette gjelder i Arendal kommune: 

Smittekarantene (for nærkontakter til en smittet)

Fullvaksinerte (fått begge vaksiner) slipper smittekarantene dersom det er gått 1 uke etter dose 2.

Personer som har fått 1. dose for 3-12 uker siden:

 • Helsepersonell kan fortsatt være på jobb, men skal ha på seg munnbind der man ikke kan overholde 2 meter

Ventekarantene (for hustandsmedlemmer til den som er i smittekarantene)

Unntak for ventekarantene:

 • For husstandsmedlemmer som er vaksinert, fått 1.dose for 3-12 uker siden, eller 2.dose for minst 1 uke siden
 • Der nærkontakten er vaksinert, trenger ikke husstandsmedlemmer å gå i ventekarantene

Har det gått mere enn 12 uker siden første dose regnes man som uvaksinert

 • Alle som har fått 1. dose AstraZeneca vil få tilbud om Pfizer
 • Har man fått 1.dose AstraZeneca og så får 2.dose Pfizer innenfor 12 uker regnes man som fullvaksinert.
 • Har det gått mer enn 12 uker mellom 1. og 2.dose, er man ikke fullvaksinert før det har gått 1 uke etter dose 2.

Dersom fullvaksinert personer får symptomer, bør de teste seg da det fortsatt er mulig å bli smittet og smitte videre. Derfor er det viktig å overholde de basale smittevernsrutinene, og isolere pasienter ved mistanke om smitte (selv om de er fullvaksinert)

 

Reiser: karantene og testing av ansatte med pasientnært arbeid

Reiser til områder med høy smitte

Smitteteamet fraråder sterkt ansatte om å reise til områder med høy smitte

Ansatte og studenter, som har pasientrettet arbeid og som har vært i områder med høy smitte de siste 7 dager må gjøre følgende:

 • Reis hjem fra jobb
 • Bestill test
 • Kan returnere til jobb om negativt testsvar, men må ha munnbind på til enhver tid på sitt arbeidssted
 • (også på vaktrommet mm).
 • Ta ny test på dag 7. Om negativ, kan den ansatte/studenten forholde seg til gjeldende munnbindrutine
 • ved nærkontakt med pasienter (denne rutinen gjelder fortsatt for alle ansatte uavhengig av reise).
 • Obs: Munnbindet skal byttes hver 4.time.

Minner om at ansatte med pasientrettet arbeid, skal ha tilrettelagt arbeid (uten pasientkontakt), om husstandsmedlemmer er i karantene på grunn at nærkontakt med covid-19 smitte. Gjelder frem til husstandsmedlem er ute av karantene.

Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Se liste over områdene på fhi.no.

Smittevern og prosedyrer - covid 19

Retningslinjer for smittevern fra Folkehelseinstituttet

Ved mistanke eller påvist smitte av covid-19 skal ansatte følge retningslinjene som til enhver til er gitt av Folkehelseinstituttet. 

Siste oppdaterte prosedyrer

Husk å hold deg oppdatert på gjeldende prosedyrer. 
Siste versjon finner du alltid i KF håndbok. 

Se også beredskapsplan personell - pandemi 2020 - oppdatert på ansattportalen.

Tilgang for ansatte utenfor IKT Agder-nettverket

Gå inn på Håndbok - KF Kvalitetsstyring
Velg logon.ikt-agder.no
Logg inn med e-postadresse og passordet du bruker når du logger deg inn på jobbPC eller jobb e-post. 

Råd om håndtering av covid-19 på skip

Folkehelseinstituttet har opprette en nettside med råd om håndtering av covid-19 på skip.

Her finner du råd om håndtering ved mistanke om eller bekreftet covid-19-smitte om bord på et fartøy. Rådene gjelder for helse- og omsorgstjenesten i kommunen og rederier/virksomheter som er ansvarlige for fartøy som seiler langs norskekysten.

For ansatte i barnehager og skoler

Nasjonale veiledere for skole og barnehage

Alle skoler og barnehager i Arendal følger de nasjonale smittevernveilederne.

Du finner alle veilederne og informasjon fra utdanningsdirektoratet på vår nettside om koronatiltak for barnehager og skoler

Har du spørsmål, ta kontakt med din enhetsleder. 

Kommunikasjonsrutine – smitte ved en skole eller barnehage

Rutinen gjelder både kommunale og private skoler og barnehager.

Varsling

Smittesporingsteamet varsler skole- og barnehagesjef om ev. smitte koblet til skole/barnehage.
Skole- og barnehagesjef varsler kommunalsjef barn, unge og familier.

Første kontakt

Kommuneoverlege/seniorrådgiver på vakt tar kontakt med skole- eller barnehagekontoret.

Kontakt med skolen/barnehagen

Skole og barnehage-kontoret tar kontakt med leder ved skolen/barnehagen for å kartlegge. Kommuneoverlege/seniorrådgiver på vakt tar kontakt i forbindelse med smittesporing.

Kommunikasjon ut

Tekster som skal sendes ut kvalitetssikres faglig av vakthavende kommuneoverlege/seniorrådgiver, sammen med rektor/barnehageleder og skolekontor/barnehagekontor. Ingenting går ut til foreldre/barn eller media før man er samkjørte og enige om innholdet.

Kommunikasjon får kopi av alle tekster som skal sendes ut.

Ordfører uttaler seg på vegne av kriseledelsen.

Skolen/barnehagens ansvar

Det er skolen og barnehagen som sender ut informasjon til foresatte og ansatte. De skal ikke si noe om karantenetid.

Kommuneoverlege/seniorrådgivers ansvar

Har ansvar for kommunikasjon med den som er smittet og foresatte. De har også ansvar for kontakt med nærkontaktene.

 • Oppfølging av smittet og nærkontakter
 • Informasjon om karantenetid

Kommunikasjon ut – kanaler og ansvar


Kommunens kanaler

www.arendal.kommune.no (ansvar: kommunikasjon)

Smittetall og informasjon om smittesituasjonen: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/smittesituasjonen-i-arendal/

Kommunens sosiale medier (ansvar: kommunikasjon)
Vi legger ut daglig status hvis det er nye smittede på Facebook og Twitter

Skolen/barnehagens kanaler

Meldinger (ansvar: skolen v/rektor eller leder)
Meldinger via skolens/barnehagens adminsystem eller e-post til foreldre. Her kan skolen/barnehagen sende bekreftet og kort info til klasser/avdelinger/grupper. Fortelle kort om situasjonen og ev. vise til egen nettside og kommunens side om smittesituasjonen.

Skolens/barnehagens nettside (ansvar: skolen v/rektor eller barnehageleder)
Skolen/barnehagen kan også legge ut godkjent informasjon til foreldre her. Lenk gjerne til kommunens side for oppdaterte smittetall.

Her kan man også informere om praktiske ting som for eksempel gjennomføring av hjemmeskole, oppmøte, henting og levering, hvilke klasser/ barn som er satt i karantene, hvilke klasser/barn som kan komme på skolen/barnehagen, smittevernrutiner osv.

For ansatte i kommunalteknikk og geodata

Smitteverntiltak

Disse tiltakene må alle følge 

Våre tiltak som gjelder i tillegg 

 • Hold inngangsdører låst 
 • Skrivebord, datautstyr o.l. som brukes av flere, skal rengjøres/sprites etter bruk 

Oppmøte
 • Begrens ditt oppmøte på Solborg, hvis det er mulig 
 • Dra direkte hjemmefra til oppmøteplass, hvis det er mulig  
 • Ta tjenestebilen med hjem hvis avtalt oppmøteplass er et annet sted enn Solborg/Saulekilen. (Avtal først med nærmeste leder.) 
 • Kjører du maskin/lastebil, gå rett til maskinen/bilen og kjør til oppmøteplass 
Gjester
 • Gjester kan tas med inn i bygninger, men de må følge våre smitteverntiltak 
 • Gjester skal ikke bruke våre spiserom og garderober  
 • Gjester skal, så langt det er mulig, kun bruke toaletter som er merket for gjester 
Solborg
 • Ta helst ikke spisepausen inne på Solborg. Maks. to personer pr. bord i spiserommet 
 • Drift vann skal bruke inngangen til venstre for hovedinngangen 
 • Drift vann skal bruke garderoben ved «vann-kontoret» 
 • Det er kun drift avløp som har tilgang til avløp sine garderober. Maks tre (evt. to) av gangen 
Samkjøring
 • Maks. to kolleger kan kjøre i samme bil. Jobb i faste team så langt det er mulig 
 • Rengjør kontaktpunkter i bilen etter bruk. Bruk rengjøringsmidler fra verkstedet  
 • Før enkel kjørebok som viser hvem som har kjørt og hvor, og at bilen er klargjort 
Anlegg
 • Ta helst ikke spisepauser inne i anleggsbrakka  
 • I anleggsbrakka skal det ikke være flere samtidig enn det som er angitt på oppslag i brakka 
 • Etter møter i anleggsbrakka har møtets leder ansvar for at alle kontaktflater er rengjort/spritet.