Status fra kriseledelsen

Hvor mange er bekreftet smittet i Arendal kommune?

Se status på smittede her.

Status fra kriseledelsen

Statusen gir en oppsummering av tema og tiltak som er diskutert i kriseledelsen. Arendal kommunes kriseledelse består av kommunens administrative ledelse, ordfører og ansatte i informasjonsberedskap. Oppdatert informasjon om tiltak finner du på arendal.kommune.no/koronavirus

16. juni

Som følge av regjeringens gjenåpningsplan, smittenivået i kommunen og at ca. 50% av befolkningen over 18 nå har fått første vaksinedose avvsluttes kriseledelsen fra og med 16. juni.

Arbeidet med smittesporing fortsetter og det er fortsatt viktig å følge retningslinjer for smitte- og ventekarantene.

Dersom kommunen får store smitteutbrudd eller situasjoner som krever krisehåndtering settes kriseledelsen på nytt. 

9. juni

Informasjonsberedskapen avsluttes
Med utgangspunkt i regjeringens gjenåpningsplan og antall vaksinerte vurderer kriseledelsen det slik at situasjonen går mot normalisering utover sommeren. Det anses derfor ikke nødvendig å opprettholde informasjonsberedskap knyttet til koronasituasjonen fremover. 

Skole og barnehage
Skoleferien starter fra og med onsdag 23. juni. Det vil være langt færre barn i SFO fra dette tidspunktet og i løpet av sommeren er det også færre barn i barnehagene. Kriseledelsen mener derfor det er forsvarlig å gå over til grønt nivå i SFO og barnehager fra og med 23. juni. 

Russ og sosiale samlinger
Kommunens vaktselskap gir positive tilbakemeldinger på at russen følger smittevernsreglene. Russen går inn i sin siste helg med feiring denne uka. Kommunens vakthold fortsetter som forebyggende tiltak.

Serveringsbransjen
Kommunen fortsetter kontrollen med at serveringsbransjen følger smittevernreglene.

26. mai

Smittesituasjonen
Det har vært flere smittede i Arendal i forrige uke og 9 smittede pr. nå i denne uka. Mange er i karantene og ventekarantene. Teststasjonen har hatt økt kapasitet og testet mange de siste dagene. Smittesporingsteamet venter fortsatt på mange prøvesvar.  

Nye nasjonale tiltak f.o.m. torsdag 27. mai
Regjeringen går til andre trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til torsdag 27. mai. Smittesituasjonen i Arendal er ikke slik at vi bør ha lokale tiltak og Arendal kommune vil følge de nye nasjonale reglene og anbefalingene. 

Skoler og barnehager i Arendal fortsetter på gult nivå
Hittil har det vært nasjonalt besluttet gult tiltaksnivå i alle barnehager og skoler. Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. 

På grunn av smittesituasjonen i Arendal og områdene rundt oss, vurderer kriseledelsen at alle barnehager og skoler skal fortsette på gult nivå fram til sommeren. Det er smitte blant elever på skolene og flere klasser/trinn er i karantene.  

5. mai

Smittesituasjonen ved Stuenes skole
De siste ukene har det vært flere smittede og mange personer i karantene ved Stuenes skole. Kriseledelsen får mange henvendelser og spørsmål fra foreldre og andre som er bekymret for smittesituasjonen og har derfor invitere foreldre og foresatte til et møte torsdag 6. mai. Der vil vi informerer om situasjonen ved skolen og svarer på spørsmål knyttet til smitteverntiltak.  

Russefeiringen
Kommunen følger opp samarbeidet med russen og skal ha et nytt møte med dem og politiet i slutten av uken. Målet er å kunne sikre en trygg og god russefeiring.

Serveringsbransjen
Kriseledelsen er bekymret for smittevernet på serveringsstedene i byen og opplever at dette følges opp i forskjellig grad. Kommunen vil derfor intensivere kontroller på serveringsstedene for å sikre at smittevernreglene følges.

28. april

Russefeiring
På grunn av smittesituasjonen i kommunen er smitteteamet bekymret for russefeiringen. Det er for tiden en del smitte blant ungdom i kommunen og de videregående skolene er på rødt nivå. Kommunen hadde tidligere denne uken et møte med russen og politiet for å diskutere mulige løsninger og russen ble bedt om å utsette feiringen til 12. mai. I dag skal det være et møte med statsforvalteren for å diskutere situasjonen og vurdere samkjøring av tiltak i fylket. 

Vaksinering
Vaksineringen går etter planen. Denne uken er det personer som er født i 1956 og tidligere som får tilbud om vaksine, samt innbyggere med underliggende sykdom. 

Det forventes et større antall vaksiner i løpet av de neste månedene og kommunen forbereder nå hvordan vaksineringen skal gjennomføres i løpet av sommersesongen.

Forskrift om registering av besøkende på serveringssteder
Det legges frem en sak til bystyret i morgen, 29. april, om å forlenge forskrift om registering av besøkende på serveringssteder.

 

21. april

Det er økende smitte blant barn og unge i Arendal og flere klassetrinn er i karantene på ulike skoler. Kommunen er på risikonivå 2, men det vil i samråd med FHI og Statsforvalteren vurdere om det blir nødvendig å sette inn målrettede tiltak rettet mot barn og unge. 

En del serverings- og skjenkesteder erfarer at mange ikke registerer seg. Dette kan skyldes at noen ikke ønsker å registrere seg eller at man tror man har registrert seg uten å ha fått det til. Det skal være et møte med serveringsbransjen fredag 23. april der dette tas opp. Det vurderes å videreføre lokal forskrift om krav til registrering av gjester på steder som har skjenkebevilling.

 

14. april

I tillegg til kriseledelsen deltok Statforvalteren på dagens møte. Fra Statsforvalteren deltok Statsforvalter Stein A. Ytterdahl, fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen og fylkesberedskapssjef Yngve Årøy. 

Statsforvalteren fremhever at Arendal kommune har vært handlekraftig gjennom epidemien og at kommunen har blitt brukt som eksempel i mange sammenhenger. Når det gjelder vurderingen rundt forskriften er denne basert på flere forhold enn de rent medisinskfaglige. Statsforvalteren ønsker god dialog og samarbeid fremover.

Kommunen ønsket på sin side at kommunikasjon rundt oppheving av forskriften ble tatt direkte med kommunen. 

Det var enighet om å ha kontakt ved behov for fremtidige lokale tiltak. Som følge av at gjenåpningen av samfunnet nå starter må det forventes at det oppstår smitte og at det kan bli behov for lokale tiltak og forskrifter knyttet til smitteutbrudd også fremover.

 

7. april

Påsken har vært rolig mht. smitte i Arendal. Dersom smitten ikke øker mye de kommende dagene vil det vurderes å oppheve lokal forskrift fra mandag 12. april. 

Inneværende uke får kommunen 1700 vaksinedoser. Vi får en del spørsmål om hva slags vaksine som settes. Dette oppgis under vaksinering på hjemmesiden og det opplyses også om dette når vaksinen settes. Pr. nå vaksineres det bare med Pfizer/BioNTech i Arendal. 

 

31. mars

Smittesituasjonen
De siste dagene har vi hatt nye smittetilfeller og smitteteamet følger situasjonen tett gjennom påsken. 

Serveringssteder
Vi minner om at alle bør holde 2 meters avstand til andre enn de man bor sammen med. Dette gjelder også på kafeer og restauranter. I løpet av påskeuken vil det gjennomføres kontroller på serveringsstedene i byen for å sikre at smittevernreglene følges.

Vi ønsker alle en god påske!

24. mars

Det er lav smitte i Arendal foran påsken, men vi er bekymret for økt smitte fra tilreisende. 

Det kom nye nasjonale anbefalinger og regler knyttet til påsken 23. mars. Arendal kommune følger disse, men bystyret vil også ta stilling til revidert lokal forskrift 25. mars. Forslag til endringer i forskriften er gjennomgått og vurdert av kriseledelsen. I hovedtrekk foreslås det å ta ut punkter som er godt regulert av nasjonale anbefalinger og regler. Samtidig er det ønskelig å beholde noen lokale tiltak. 

Vi oppfordrer studenter som kommer hjem på påskeferie om å teste seg. Dersom de bestiller time før fredag kl. 14:00 får de test samme dag. 

19. mars

Kriseledelsen har vurdert ytterligere endring i forskrift fra 12. mars. Det er for tiden lav smitte i Arendal og på bakgrunn av dette gjøres det noen endringer i forskriften. Vi er likevel bekymret for påsken og for økning i smitte som følge av tilreisende fra områder med høy smitte.

Følgende endringer er gjort i forskriften:

 • Det er tillatt med organisert idrett for barn og unge under 20 år.
 • Idrettsarrangementer for barn og unge fra samme kommune er unntatt krav om faste, tilviste plasser. Maks antall deltakere på idrettsarrangementer for barn og unge er fortsatt 50. 
 • Voksne kan drive organisert trening utendørs med grupper på maks 10 personer. Deltakere må holde minst to meters avstand

Det legges frem en sak for bystyret 25. mars for å vurdere videreføring eller endring av forskriften. 

Kriseledelsen møtes onsdag 24. mars for å vurdere nødvendige tiltak rundt og beredskap i påsken. 

17. mars

Smittesituasjonen i Arendal er for øyeblikket oversiktelig. Eventuell justering av tiltak i forskrift vedtatt 12. mars ble utsatt til fredag 19. mars. 

Sommervannet vil ikke slås på til påske. 

Det er viktig at påsketurister følger regler fra sin hjemkommune hvis de tilbringer påsken i Arendal. 

Det gjennomføres et møte med serveringsbransjen i forkant av påsken. 

12. mars

Kriseledelsen hadde møte for å vurdere den lokale forskriften som ble vedtatt 6. mars. Forskriften ble justert primært rundt tiltak knyttet til barn og unge. De viktigste endringene er:

 • Det er tillatt med arrangementer der deltakere sitter på faste, tilviste plasser. Med noen begrensninger.
 • Barnehager og grunnskoler går fra rødt til gult nivå. Arendal kommune endrer onsdag 18. mars. 
 • Det åpnes opp for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn t.o.m 16 år
 • Idrett på elitenivå følger nasjonal forskrift

Spesielt i Arendal kommune gjelder:

 • Arendal voksenopplæring går fra rødt til gult nivå
 • Kulturskole, bibliotek og museer åpner igjen. Kulturskolen kan også gi tilbud til unge t.o.m. 19 år

Kriseledelsen møtes igjen onsdag 17. mars for å gjøre nye vurderinger.

10. mars

Smittesituasjonen og nivå på smitteverntiltak i Arendal
Det er fortsatt smitte i Arendal. Flertallet av de smittede har fått påvist mutert virus. Som følge av dette opprettholder kommunen de tiltakene som ble vedtatt i egen forskrift lørdag 6. mars. 

Det er likevel viktig å presisere at kommunen følger smittesituasjonen nøye. Tiltakene skal være i samsvar med smittesituasjonen. Kriseledelsen møtes igjen fredag 12. mars for å vurdere om det skal gjøres endringer f.o.m. mandag 15. mars.

Smittevernteamet opplever at innbyggere er gode til å følge opp familiekarantene. Vi vurderer familiekarantene som et svært effektivt tiltak for å hindre spredning av smitte. 

Barnehager og skoler
Skoler og barnehager har tiltak på rødt nivå. Som følge av strenge krav til størrelse på grupper og press på bemanning har barnehagene redusert åpningstid og er åpne 7 timer hver dag. Noen skoler veksler mellom undervisning på skolen og hjemmeskole. SFO har redusert åpningstid. Sårbare barn og familier med foresatte i samfunnskritiske funksjoner prioriteres. 

Fritidsaktiviteter for barn og unge
Kommunen får spørsmål om begrunnelse for at fritidsaktiviteter for barn og unge er stengt. Dette er fordi det har vært smitte av mutert virus blant barn. Barn har ofte små eller ingen symptomer. Det har derfor vært nødvendig med forebyggende tiltak for å sikre at eventuell skjult smitte ikke sprer seg. 

Antall vaksiner i Arendal
Det har vært oppslag i media om at Arendal har vaksinært færre enn andre kommuner i Agder. Arendal kommune setter og utnytter alle vaksinedoser vi mottar og vaksinerer i henhold til de prioriteringer nasjonale myndigheter gjør.

Basert på den informasjonen vi har fra sentrale myndigheter er det  gode utsikter til at alle over 30 år er vaksinert før fellesferien. Leveransene kommunen får varierer fra uke til uke. Det er derfor vanskelig å gi presise prognoser for ukene fremover. 


 

6. mars

Smittesituasjon i Arendal er alvorlig. Smitten øker og vi har flere tilfeller med mutert virus. Samtidig øker smitten i nabokommunene våre. Det er derfor nødvendig å innføre nye tiltak for å begrense smitten.

Kriseledelsen har hatt et møte i dag tidlig og vi vil informere om nye tiltak så snart som mulig. Se oppdatering av nye tiltak her.

Det innføres blant annet rødt nivå for alle skoler og barnehager

Formannskapet møtes lørdag 6. mars kl. 14 for å få informasjon om situasjonen.  

17. februar

Smittesituasjonen
Smittesituasjonen i Arendal er for tiden stabil. Smittesporingsteamet følger situasjonen tett og er glade for å se at folk følger smittevernreglene og fullfører hele karantenetiden. På den måten bidrar de til at smittesituasjonen for tiden er under kontroll. 

Vaksinasjon
Vaksinasjonen går etter planen og denne uken starter vi opp med vaksinasjon av personer født i 1941 og tidligere. På nettsiden ligger det nå ukentlig status for antall vaksinedoser vi mottar og fordeling av disse. 

Det blir utarbeidet et informasjonsskriv som oversettes til flere språk og distribueres via innvandrerrådet. 

 

 

10. februar

Smittesitasjonen
Smittesituasjonen knyttet til Arendal internasjonale skole og Steinerskolen ser ut til å være under kontroll. Det har vært en del spørsmål knyttet til at familiemedlemmer til nærkontakter også skulle i karantene, men i det store og hele ser det ut til at folk har vært flinke til å følge kommunens råd.

Utleie av kommunens lokaler til aktivitet for voksne
Kommunene praktiserer råd knyttet til aktivitet for voksne over 20 år ulikt. I Arendal var vi strenge i starten og valgte etter hvert å åpne opp for organisert aktivitet på treningssentre. Det har vært noen spørsmål om hva vi tillater i kommunens lokaler. Hovedregelen for kommunen er at aktiviteter som kan overholde avstandskrav tillates. Nettsiden oppdateres.

Vaksinering
Det etterspørres status over antall vaksinerte. Vi ser på en rutine for å informere om dette.

3. februar

Vaksinering
Kriseledelsen gjennomgikk erfaringer med vaksinering på Sør Amfi torsdag 28. januar. Det ble notert ned mange læringspunkter som nå tas med videre og vi forventer at organiseringen i forbindelse med vaksinering inneværende uke blir bedre. 

Smittesituasjonen
Smittesituasjonen som har tilknytning til Arendal internasjonale skole og Steinerskolen er foreløpig uoveriktelig. Det er god kontroll på nærkontakter til de som er smittet, men det endelige omfanget av smitte blir ikke klart før flere er testet. Som følge av dette er det satt inn flere føre-var-tiltak. Det er sendt tester av viruset til FHI for forhåpentligvis å utelukke mutert virus. Vi vet ikke når vi får svar på prøvene.

Organisert idrett i kommunens idrettshaller og lokaler
Organisert idrett for voksne er fortsatt frarådet og som følge av dette tillater ikke kommunen organiserte idrettsaktiviteter i egne lokaler. 

27. januar

Smittesituasjonen
Det er fortsatt lavt smittetrykk i Arendal.

Smittevernteamet følger godt med på situasjonen rundt det muterte viruset og alle som tester seg må opplyse om de har vært i utlandet den siste tiden. 

Vi oppfordrer alle som har vært i Oslo-regionen i løpet av de siste dagene til å begrense antall nærkontakter så mye som mulig. Dersom du får symptomer er det viktig at du tester deg. Vi ber om at innbyggerne nå forholder seg til den situasjonen som er i Oslo-regionen og lar være å reise dit hvis det ikke er helt nødvendig.

Starter vaksinering på Sør Amfi
Vi er godt forberedt på å ta imot de første personene til vaksinering på Sør Amfi torsdag 28. januar. Det er personer over 85 år som har fått time denne dagen. 

20. januar

Arendal har for tiden lavt smittetrykk. Kommunen følger Stortingets vedtak og tillater skjenking i forbindelse med matservering fra fredag 22. januar. 

Stortingets vedtak tolkes slik at det er tillatt å skjenke alkohol til maten. Skjenkestopp gjelder fra midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Det vil gjennomføres stikkprøver og kontroll for å sikre at reglene opprettholdes.

Kommunen ønsker fortsatt at skjenkesteder og restauranter registrerer besøkende. Bystyret behandler lokal forskrift om obligatorisk registrering i bystyremøtet 21. januar. 

13. januar

Vaksinering
Vaksinering på institusjoner fortsetter. I løpet av uken vil vi starte vaksinering av helsepersonell, deretter vil beboere i omsorgsboliger få tilbud om vaksine. 
Det legges ut synlig informasjon på kommunens nettsider om hvordan de som får tilbud om vaksine varsles i løpet av onsdag 13. januar. 

Hjelp til arbeid med vaksinering
307 personer har så langt meldt interesse for å hjelpe til med arbeidet med vaksinering. Omtrent 50% av de som har meldt seg er helsepersonell. Vi er imponerte og takknemlige over responsen. 

Stikkprøver blant folk som har kommet fra utlandet
Kommmunen har tilgang på register over personer som er kommet fra utlandet og som oppholder seg i kommunen. Smittesporingsteamet vil gjennomføre stikkprøver for å sjekke om personene er testet. 

Videreføring av tiltak etter 19. januar
Vi følger regjeringens pressekonferanser fremover og vurderer hvilke tiltak som skal videreføres eller endres i Arendal etter 19. januar. Pr. i dag er smitten lav i kommunen. 

6. januar

Treningssentre
Noen kommuner tillater gruppetrening på treningssentrene. Arendal kommune holder fast på at gruppetrening på treningssentrene kommer inn under kategorien organisert idrett.

Vaksinering
Arendal begynner vaksinering 6. januar. 

Mange har meldt seg for å bistå med vaksinering. Fristen for å melde seg har ikke gått ut og det er fortsatt mulig å melde interesse via kommunens nettside. 

Testing og smittesporing
Arbeidet med smittesporing går som det skal. Det skal nå også legges til rette for testing i helgene. Dette utfordrer kapasiteten vår og det jobbes med løsninger for å ha nok personell avhengig av behovet for testing. 

Skoler og barnehager
Ungdomsskolene er på rødt nivå. Med noen få unntak for enkelte valgfag gjennomføres undervisningen på skolen. Barneskoler og barnehager er på gult nivå. 

3. januar

For å få tilbake kontrollen på smittespredningen av koronaviruset i Norge, innføres det nye nasjonale tiltak fra og med mandag 4. januar. Tiltakene vil i første omgang gjelde i 14 dager fra og med 4. januar til og med 18. januar.

Arendal kommune følger de nasjonale anbefalingene. 

Antall smittede i Arendal har vært lav de siste dagene og situasjonen er oversiktelig. Det er likevel viktig å følge nasjonale retningslinjer. Vi ønsker at så mange som mulig tester seg i tiden som kommer. Dette gjelder også hvis man har vage symptomer.

Ungdomskolene i Arendal er på rødt nivå. Barneskoler og barnehager er på gult nivå. Det er svært viktig at retningslinjer for de ulike nivåene følges. Dersom det er mulig anbefales det å unngå offentlig transport og skoleskyss. 

Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til det. Dette skal bidra til at de som må være på jobb har det så trygt som mulig. 

Det er forbud mot skjenking av alkolhol på serveringssteder og i forbindelse med arrangementer tom. 18. januar. I forbindelse med nye tiltak ble også lokal forskrift om å registrere gjester på serveringssteder forlenget tom. 18. januar. Det sendes ut informasjon til serverings- og skjenkesteder i løpet av 4. januar. 

30. desember

Kriseledelsen har hatt et kort siste møte i 2020. I 2021 blir vaksinering noe av det viktigste vi gjør. Kommunen søker nå etter personell som kan bistå i arbeidet. Mer informasjon i stillingsannonse publisert på kommunens nettsider og i sosiale medier.

Godt nytt år! 

23. desember

Kommunen følger nøye med på smittesituasjonen gjennom julen. 

Tirsdag 22. desember ble det gjennomført et møte med serveringsstedene om smittevernregler og julen. Det er viktig at alle besøkende på utestedene bidrar til at reglene opprettholdes. Det er utarbeidet plakater som skal minne besøkende på dette. 

16. desember

Kriseledelsen har sitt ukentlige statusmøte. Status for smittesituasjonen i Arendal er oppdatert på kommunens hjemmeside. 

Arbeidet med vaksinasjonsplanlegging har startet. Det er forventet at kommunen kommer i gang med vaksinering i januar. 

9. desember

Smittesituasjonen i kommunen er for tiden rolig. Vi har ikke registrert smittede de siste dagene. 

Kommuneoverlegene jobber med en plan for hvordan vaksineringen skal gjennomføres når de første koronavaksinene er klare. 

 

2. desember

Kriseledelsen har hatt møte. Situasjonen er rolig pr. i dag, men kommunen er forberedt på at smitten kan stige i julen. 

Smittesporingsteamet styrker beredskapen til over nyttår for å sikre god bemanning ved eventuelt smitteutbrudd. 

Vi har diskutert behovet for at kommunikasjon oppdaterer nettsider og sosiale medier på kveldstid og i helger. Når det er lite eller ingen smitte oppdateres informasjon på kommunens nettside og sosiale medier ca. kl. 09:00 påfølgende dag. I forkant av jula legges det ut råd og informasjon på kommunens nettside om retningslinjer som gjelder og oppfordring til at alle tester seg hvis de har symptomer. 

25. november

Smittesituasjonen 
De siste par ukene er det registrert en økning i smittetilfellene i kommunen, men kommuneoverlegene vurdere fortsatt situasjonen til å være oversiktlig. Det jobbes godt med smitteoppsporing og oppfølging av de som er smittet og de som blir satt i karantene. 

Kollektivtrafikk
Hilde Bergersen, plansjef i AKT, deltok på deler av krisemøtet og informerte om arbeidet AKT gjør, både med smittetiltak og økt busskapasiteten. AKT følger Helsedirektoratets veileder for kollektivtrafikken og har et godt samarbeid med kommuneoverlegen når det oppstår spesielle smittesituasjoner knyttet til busstilbudet. Busskapasiteten for skoleskyss er økt med 100 plasser og vurderes tilstrekkelig til å frakte elevene i Arendal på en trygg måte ut fra dagens situasjon.
 

Julen
Arendal kommune følger de nasjonale rådene for julen.
Husk at det gjelder særlige råd for deg som skal reise hjem til jul. Det gjelder også egne råd og tips for en trygg og god julefeiringen og julehandel.

5. november

Kommunens nettsider oppdateres med lenker til nye nasjonale retningslinjer. Det settes ikke inn ytterligere lokale tiltak i Arendal nå.

Skoler og barnehager får egen informasjon rundt gjennomføring av juleavslutninger, juleball og julebord. Det vil være mulig med arrangementer for barn som er i samme kohort, men uten foreldre til stede. 

Det går ut informasjon til ledere i kommunen om at reisevirksomhet til steder med mye smitte bare skal skje helt unntaksvis og at reiser alltid skal avklares med leder. 

4. november

Nyli barnehage
Barn og ansatte er i karantene tom. søndag 8. november. Det er godt samarbeid med barnehagen. Barna er testet. Det er ikke meldt om flere smittede onsdag formiddag.

Nye nasjonale retningslinjer
Det er bekymring knyttet til smittenivået nasjonalt og spesielt i Oslo, Bergen og der det er lokale utbrudd. Regjeringen kommer med nye retningslinjer torsdag 5. november. Arendal kommune vurderer lokale tiltak i etterkant av regjeringens pressekonferanse.

Ny teststasjon på Longum
Det etableres ny testasjon på Longum. Informasjon om tilbudet legges ut når det er klart. Inntil videre foregår testing utenfor legevakten. Alle som har vært i nærkontakt med smittet og som har symptomer bør testes. 
 

 

21. oktober

Kriseledelsen i Arendal kommune har hatt jevnlige møter under smittesituasjonen som startet i september. 

I samråd  med kommuneoverlegene, har kriseledelsen vurdert at situasjonen nå er under kontroll. Derfor går vi over i normal drift. Dette betyr at kriseledelsen ikke fortsetter med faste møter framover. 

Hvis situasjonen endrer seg, vil vi sette kriseledelse og smittesporingsteamet vil kunne etablere seg raskt.

14. oktober

Registrering av gjester på serveringssteder

Den lokale forskriften som satte krav til å registrere alle besøkende på serverings- og utesteder i Arendal er opphevet fra og med 13. oktober. 

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal imidlertid fortsette å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til dette. Dette følger av nasjonale regler gitt i covid-19-forskriften. 

Kriseledelsen oppfordrer også serveringssteder som ikke skjenker alkohol til å registrere alle gjester som sitter for å spise og drikke i lokalet.

Registrering av gjestene vil gjøre en eventuell smitteoppsporing mer effektiv. 

Les mer om hva som gjelder for smittevern og registrering av gjester på serveringssteder. 

9. oktober

De siste dagene viser at smittesituasjonen i Arendal er mer oversiktelig. Kriseledelsen har derfor etter råd fra kommuneoverlegen kommet frem til at tiltakene i den midlertidige forskriften oppheves fra og med 13. oktober. Fra samme dag følger Arendal de nasjonale smittevernreglene. 

Det må imidlertid forventes enkelttilfeller av smitte fremover og det oppfordres derfor fortsatt til å begrense og holde oversikt over nærkontakter. Det er fortsatt svært viktig å følge med på nasjonale råd og retningslinjer for å begrense nye smitteutbrudd.

Testklinikken på Filadelfia holder fortsatt åpent.  

 

7. oktober

Testkapasitet

Kommunens to teststasjoner har god testkapasitet og dekker dagens behovet for testing. Teststasjonene kan også øke testkapasitet ytterligere hvis situasjonen krever det. 

Barnehager og skoler

Alle barnehager og skoler er i vanlig drift igjen. 

Møte i kriseledelsen

Neste møte i kriseledelsen blir fredag 9. oktober kl. 14.30.

5. oktober

Videreføring av forskrift 

Formannskapet vedtok i møtet 5. oktober å videreføre forskrift om midlertidige smitteverntiltak i Arendal kommune fram til og med 12. oktober. 

Bakgrunnen for vedtaket er at antall nye smittetilfeller i Arendal kommune er fortsatt høyt. De tiltakene som er iverksatt, blant annet innføring av lokal forskrift til smittevernloven, synes å ha bidradd til utflating av tallene for nye smittede, men det kommer fortsatt nye smittetilfeller hver dag. Det er derfor behov for sterkere tiltak en periode for å begrense  smittespredningen og få situasjonen under kontroll. 

Dette er tiltakene som er videreført t.o.m 12. oktober:

Begrensninger på private sammenkomster
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster der flere enn 10 personer er til
stede samtidig. Som privat sammenkomst regnes blant annet fester, selskaper og andre
tilstelninger, utendørs og innendørs.
Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten.
Arrangøren skal legge til rette for at smittevernrådene kan følges.

Begrensninger på offentlige arrangementer
Det er tillatt å arrangere og delta på offentlige arrangementer som faller inn under covid-19-
forskriften § 13. Antallet deltakere på slike arrangementer begrenses til 50.

Skjenkesteder og restauranter
Skjenkesteder og restauranter skal registrere telefonnummer til gjestene og tidspunktet for besøket og slette
disse listene etter 10 dager.

Saksfremlegg til formannskapet og forskriften

2. oktober

Nye smittede 2. oktober kl. 16:00
Det er meldt om tre nye smittede kl. 16:00, fredag 2. oktober. En av de smittede er elev i 9. klasse ved Stuenes skole. Det ser ut til at personen har tilknytning til et av de tre selskapene kjent fra tidligere. Ca. 100 personer er satt i karantene tom. 5. oktober. Dette eksempelet viser at symptomer kan komme først sent etter nærkontakt og kriseledelsen understreker derfor viktigheten av å opprettholde karantenetiden. 

Gode erfaringer med teststasjonene
Det testes samlet sett ca. 120 personer i Arendal hver dag. Den nye teststasjonen utenfor Filadelfia fungerer veldig godt, og har fortsatt god kapasitet.

Besøksordning på institusjoner
Smittevernteamet begynner å få oversikt over smitteutbruddene. Det har primært dreid seg om tre isolerte smitteutbrudd. De smittede er i hovedsak i aldersgruppen 20-40 år. Kommuneoverlegene har derfor i samråd med FHI besluttet å åpne opp for besøk på insitusjoner fra og med mandag 5. oktober. Det vil likevel gjelde noen begrensninger. Mer informasjon om dette kommer i løpet av helgen. 

Foreslår å videreføre forskrift med begrensninger på antall personer som kan møtes
Gjeldende forskrift om begrensninger på antall personer foreslås videreført til og med mandag 12. oktober. Saken legges frem i et ekstraordinært møte i formannskapet mandag 5. oktober. Videreføringen begrunnes med at smitten så langt har oppstått i private, sosiale sammenkomster der unge voksne har møttes. Mange i gruppen har barn og det er derfor ønskelig fortsatt å begrense antall nærkontakter for denne gruppen for å unngå større spredning av smitte.

Skoler og barnehager
Det sette ikke inn nye tiltak i skoler og barnehager.

Munnbind
Kommunen har hatt møte med FHI for å vurdere anbefaling om munnbind. Pr. i dag vurderes det sånn at de viktigste smitteverntiltakene er at syke holder seg hjemme, at man holder avstand og har god hånd- og hostehygiene. Generell bruk av munnbind vurderes fortløpende ut fra den gjeldende situasjonen.

Behov for å fortsette dugnaden
Smittesporingen i Arendal har så langt gitt resultater. Vi oppfordrer derfor til at alle fortsetter å begrense antall nærkontakter (nærmere en 2 meter i mer enn 15 minutter) den kommende uken. Dersom alle bidrar til denne dugnaden bidrar vi til å få kontroll over situasjonen. I Arendal kommune skal møter på mer enn 10 personer gjennomføres på teams. Det oppfordres også til hjemmekontor for de som kan bruke det. 

30. september

Elever og ansatte i karantene ved Nedenes skole

En ansatt ved Nedenes skolen er smittet av koronavirus. Som følge av dette er alle elevene ved 1. trinn satt i karantene frem til og med mandag 5. oktober. Det er også totalt 14 ansatte på småtrinnet i karantene. Dette medfører at det trolig ikke blir fysisk undervisning ved 1.- 4. trinn mandag 5. oktober på grunn av mange ansatte i karantene på disse trinnene.

Ny teststasjon åpnet på Filadelfia

Teststasjonen på Filadelfia åpner i dag, onsdag 30. september kl. 12. Da er det mulig å teste seg både på legevakten og på Filadelfia. Det er åpnet for bestilling via kommunens nettside.

Antall smittede

Totalt er det pr. onsdag 30. sept. kl. 10 registrert 83 personer som er eller har vært smittet av koronavirus i Arendal siden mars 2020.

I den aktuelle smittesituasjonen vi har hatt i september, har vi pr. onsdag 30. sept. kl. 10:00 registrert 42 smittede. Dette tallet inkluderer også personer som ble smittet tidlig i smitteutbruddet og som nå er friske igjen. 

Ny vurdering av smitteverntiltak

Kriseledelsen møtes igjen fredag 1. oktober og vil da ta en ny status og vurdering av aktuelle smitteverntiltak. 

27. september

Det er fortsatt behov for å øke kapasiteten for testing. Alternativ teststasjon med større kapasitet forventes å være i drift i løpet av uken. Mer informasjon kommer når det er klart.

Kommunens smittesporingsteam fortsetter å jobbe utover uken. Erfaringene så langt er at de som kontaktes gjør en grundig innsats for å få oversikt over sine nærkontakter. Det er veldig bra. Alle nye smittede i løpet av lørdag var allerede i karantene. Dette tyder på at man har nådd ut til riktige personer.

En ansatt på Røed avlastningssenter er smittet. Alle ansatte som har vært i nærkontakt med den  smittede er satt i karantene. Avlastningstilbudet på Røed er stengt som følge av dette. 

Det hadde ikke kommet nye smittetall under kriseledelsens møte. Foreløpig er ingen smittede innlagt på sykehus. 
 

25. september

I løpet av fredag er det registrert 9 nye smittede i Arendal. Syv av de smittede kan så langt knyttes tilbake til arrangementene 13. og 19. september. Det jobbes med å kartlegge de to nyeste tilfellene. 

Kommunens smittevernteam jobber kontinuerlig med smittesporing. Nærkontakter til de smittede kontaktes. Pr. i dag er det ca. 220 personer i karantene i kommunen. Tallet er stigende.

Legevakten opplever stor pågang rundt testing. Det jobbes med å øke testkapasiteten. 

Kommunen får en del henvendelser når det gjelder fulle busser. Vi har kontakt med AKT om dette. Pr. nå vurderer ikke Folkehelsinstituttet risikoen for å bli smittet på buss som stor, men passasjerer oppfordres til å respektere det når bussen er merket full og å vise hensyn til sine medpassasjerer. 

24. september

I løpet av 24. september er det meldt om 7 nye smittede i Arendal. To personer kan knyttes tilbake til arrangement 13. september. Fire personer ble smittet på festen 19. september. En smittet er bosatt i en annen kommune og blir fulgt opp der. 

Kommunens smittevernteam jobber kontinuerlig for å spore opp nærkontakter som må i karantene. 

For å få kontroll på smittesituasjonen i Arendal har bystyret vedtatt en forskrift for Arendal kommune for å begrense smitte ved sosiale sammenkomster. Forskriften gjelder fra i dag t.o.m. mandag 5. oktober og begrenser antall personer som kan være samlet i private og offentlige arrangementer og setter krav til å føre oversikt over besøkende på serverings- og skjenkesteder. 

Det er sendt SMS til alle innbyggere for å informere om innholdet i forskriften.

Besøksforbud på insitusjoner
Det er viktig at beboere og pårørende fortsatt kan ha kontakt, enten på telefon eller videosamtale. I løpet av de nærmeste dagene og senest innen tirsdag 29. september vil pårørende bli kontaktet av sin primærkontakt. 

Informasjon på flere språk
Det arbeides med å oversette informasjon om smittesituasjonen til flere språk i tillegg til engelsk
 

23. september

I løpet av onsdag 23. september er det meldt om 3 nye smittede i Arendal. En av de smittede har tilknytning til selskapet fra søndag 13. september. To var til stede på på en fest lørdag 19. september. Les mer om smittetallene her. 

Med dette er smittesituasjonen i kommunen er uoversiktlig. Inntil situasjonen er under kontroll innføres det tiltak for å beskytte beboerne på institusjonene (kort- og langtidsplasser) i en periode, foreløpig fram til 5. oktober.

Dagtilbudene stenger
Kaféene på institusjonene stenger
Servicetilbud som frisør, fotpleie med mer på institusjonene opphører
Besøksforbud innføres på institusjonene

Bystyret vil torsdag 24. september vurdere ytterligere tiltak knyttet til private fester og offentlige arrangementer.

19. september - pressekonferanse

Pressekonferanse 19. september kl. 17:00

Til stede fra kommunen:

Ordfører Robert C. Nordli, kommuneoverlege Helene Rakeie, seniorrådgiver for smittevern Lene Vaaje Hansen og skolesjef Øystein Neegaard. 

Smitteutbrudd i Arendal

Kommunen har oppdaget et utbrudd av covid-19 knyttet til et lite privat arrangement søndag 13. september.

Smittekilden var en deltaker fra Østlandet. Hun hadde ikke symptomer og var ikke klar over smitten. Hennes smitte ble bekreftet på Østlandet onsdag kveld, 16. september.

Foreløpig er tre personer påvist smittet. Ingen av dem er alvorlig syke.

Personer i karantene

Alle deltakere i arrangementet er underrettet og i karantene.

Kommunens smitteoppsporingsteam har fredag og lørdag drevet smitteoppsporing på vanlig måte rundt de smittede. Nærkontaktene til disse omfatter trinn 1 og 2 ved Nesheim skole og deres lærere og enkelte andre. Alle disse er underrettet og satt i karantene for 10 dager. Skolen følger opp elevene med hjemmeskole.

Samlet sett er nå 64 personer i karantene knyttet til denne hendelsen pr. 19. september kl. 17.00.

Testing av korona

Mange av de 64 personene har valgt å teste seg ved teststasjonen på legevakten. Det betyr at det kan komme flere smittetilfeller blant disse personene som altså allerede er i karantene.

Folk som ønsker å teste seg, kan gjerne vente fem dager etter de var utsatt for smitte. Før dag 5 er det mindre sjanse for at testen vil slå ut. Personer som tester seg og får negativt svar, må uansett sitte i karantene i ti dager.

Trygt å gå på skole og barnehage

Andre barn, elever og personer med tilknytning til den aktuelle skolen og virksomhetene der personer er i karantene, kan fortsette med sine aktiviteter som før.

Kommunen følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige. Kommunen har underrettet Folkehelseinstituttet om utbruddet. Det viktigste tiltaket er fortsatt smitteoppsporing og karantene.

18. september

Nye smittetilfeller og personer i karantene

Det er registrert 3 nye personer som har testet positivt for koronavirus i Arendal. En av disse er elev ved Nesheim skole. 

Som følge av dette er alle elever ved 1. og 2. klasse ved Nesheim skole satt i karantene. Elevene må være i karantene til og med søndag 27. september. Barna behøver ikke testes hvis de ikke har symptomer. Foreldrene til alle de berørte elevene er kontaktet. Det er kun elevene som må være i karantene, ikke foreldre, søsken eller andre som har vært i nærkontakt med eleven. Les mer om hvem som skal være i karantene her. Det er også 4 lærere som er satt i karantene.

I tillegg har rundt 30 personer vært i nærkontakt med de 3 nye smittede og alle disse er satt i karantene. 

Kommunen vil fortsette arbeidet med smittesporing gjennom helgen og vil ta kontakt med de som blir omfattet av smittesituasjonen. 

2. september

Smittetall
Det er ingen nye smittede i Arendal kommune.

Vi har justert informasjonen om antall smittede på kommunens nettside, slik at tallet nå inkluderer smittede som er folkeregistrert i kommunen, men som ikke bor her. Totalt antall som er/har vært smittet er 36 personer. 

Testing
Vi har utvidet kapasiteten på kommunens testtelefon, men opplever fortsatt stor pågang. På nettsiden er det en veileder som viser når du bør teste deg og vi anbefaler alle å bruke denne. I tillegg vurderer kommunen nå løsninger for digital timebestilling til testing og håper å få dette på plass innen kort tid. 

12. august

Utvidet kapasitet på testing
Nasjonale helsemyndigheter har i dag kommet med nye kriterier for testing. Smittevernteamet i kommunen arbeider med en plan for å utvide kapasiteten på testing. Les mer om hvem som bør testes og hvordan dette skal skje her.

Luftveisklinikken planlegges gjenåpnet i løpet av august. 

Utvidet kapasitet på smittesporing
Kommunen utarbeider en plan for å sikre tilstrekkelig kapasitet for smittesporing, slik at vi er forberedt hvis vi skulle få en større smittesituasjon. 

5. august

Fortsatt viktig med godt smittevern
Vi ser nå en økende smittetrend i Norge. Heldigvis har vi ikke det i Arendal og det er ingen nye smittede i kommunen. 

Det er likevel svært viktig at vi fortsatt har stort fokus på smittevern. Vi må holde avstand, vaske hendene godt og alle som er syke må holde seg hjemme. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakten.

Det er mange som nå kommer hjem fra ferie og i neste uke er barn og unge tilbake for fullt i barnehager og skoler. Vi ønsker at alle i Arendal skal få en god og trygg start på høsten.

Gjennomgang av rutiner og retningslinjer
Denne uken vil vi sammen med smittevernoverlegen gå gjennom retningslinjene som gjelder for våre tjenester og tilbud. Dette gjelder blant annet bruken av kommunens idrettshaller, svømmehaller og andre lokaler og rutiner for besøksordningen på våre institusjoner.

29. juli

Det er ingen nye smittede i Arendal kommune. 

I forbindelse med vanlig skjenkekontroll på utestedene ser kontrollørene også på situasjonen rundt smittevern. Kommuneoverlegen følger opp hvis det er nødvendig. 

Kommuneoverlegen følger med på situsjonen rundt oppblussing av smitte i Moss. Situasjonen der er et eksempel på at smitten kan øke. Det utarbeides en beredskapsplan for tilsvarende situasjoner i Arendal basert på Folkehelseinstituttets anbefalinger. 

 

15. juli

Det er ingen nye smittede i Arendal kommune. 

Smittevernteamet i kommunen hadde møte med serveringsbransjen 9. juli. Kommuneoverlegen har laget en presisering av Covid-19-forskriften som er formidlet til bransjen. De viktigste punktene er lagt ut på kommunens hjemmeside. 

8. juli

Felles møte med aktører i byen

Kommunens kriseledelse har invitert representanter fra Arendal By, Næringsforeningen, politiet, utelivsbransjen med flere til et møte torsdag 9. juli. Målet er å samles om en felles innsats for å unngå smittespredning. Det er mange besøkende i byen vår i sommer - både på utesteder, i butikker og ute i gatene. Det er fortsatt svært viktig at alle følger de smittevernreglene som gjelder. 

24. juni

Underveisevaluering

Det gjennomføres en intern underveisevaluering av kommunens arbeid med koronakrisen. Evalueringen vil baseres på dybdeintervjuer med  medlemmer av kriseledelsen og annet nøkkelpersonell, samt en kvantitativ undersøkelse blant et tilfeldig utvalg ansatte. En gruppe fra forebyggende avdeling i Østre Agder brannvesen gjennomfører evalueringen. 

Smitteverntiltak ved serverings- og skjenkesteder

Det er fortsatt utfordringer med å overholde reglene om 1 meter avstand på serverings- og skjenkesteder. Kommuneoverlegen vil gjennomføre kontroll og vurdere om det må settes inn ytterligere tiltak for å sikre smittevern.

Kriseledelsen minner alle som besøker restauranter og utesteder om å forholde seg til 1-metersregelen. Dette er viktig for at utestedene skal kunne holde åpent gjennom sommeren. 

17. juni

Økt bemanning på legevakten i sommer
Legevakten i Arendal øker bemanningen i sommer for å ta høyde for økt sommertrafikk og koronatesting. 

Skjenkesteder
Alle skjenkestedene i Arendal skal følge de retningslinjer som gjelder for smittevern. Det vil fortsatt bli gjennomført kontroller av utestedene. I samarbeid med smittevernsoverlegene, følger kommunen opp med konkrete tiltak overfor steder som evt. ikke følger retningslinjene. 

5. juni

Serveringssteder

Fra 1. juni kan alle typer serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Dette følger av covid-19-forskriften. 

Kriseledelsen vil presisere at det fortsatt er svært viktig at alle serveringssteder i Arendal følger de regler som gjelder for smittevern. Vi viser til informasjon som er gitt til serveringsstedene om retningslinjer og konsekvenser ved eventuelle brudd på disse. 

Besøksordning på institusjon

Helsedirektoratet kom i forrige uke med en ny veileder for besøksordning på bo- og omsorgsinstitusjoner. Den nye veilederen åpner nå for besøk på institusjon, men besøket må alltid avtales i forkant. Det er fortsatt viktig å hindre smitte på institusjonene og derfor har vi laget rutiner for besøksordningen.

27. mai

Besøksvert på institusjoner

Denne uken tilbyr de første av våre institusjoner besøksverter som organiserer besøk fra pårørende. Besøkene gjennomføres etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, blant annet når det gjelder å holde avstand. I løpet av neste uke er målet av de fleste av bo- og omsorgssentre kan tilby besøksverter. 

Gradvis gjenåpning av tilbud

Arendal kommune følger helsedirektoratets anbefalinger om å åpne ulike tilbud gradvis opp. Følg med på den enkelte tjenestes nettside for oppdatert informasjon om tilbudet. 

Møter i kriseledelsen

Kriseledelsen i Arendal kommune har fast møte én gang i uken framover. 

15. mai

Besøk på institusjoner

Ordningen med å få på plass besøksverter på institusjonene tar dessverre lenger tid enn antatt. Dette skyldes blant annet at de ansatte som har vært omdisponert til Helse og levekår nå må tilbake til sine ordinære oppgaver. 
Frem til besøksverter er på plass vil det fortsatt være krav om å holde 3 meters avstand. Institusjonene vil også måtte legge til rette for besøk på forskjellige måter. Noen vil kunne tilby besøkstelt. Andre finner alternative løsninger. 

SMS til alle innbyggere, smittevern og 17. mai

Kommunen får en del henvendelser fra innbyggere som mener andre ikke følger smittevernreglene. Det er viktigere enn noen gang at reglene overholdes og ordføreren sender derfor i dag ut følgende sms til alle innbyggere: 

Kjære alle i Arendal, når samfunnet nå åpner gradvis opp er det viktigere enn noen gang å begrense smitte. Hold minst en meters avstand og husk god håndhygiene.  Nasjonaldagen står for døren. 17. mai er en dag for felleskap. I år må vi likevel være sammen med litt avstand. Jeg ønsker dere alle en god feiring. Programmet og lenker til direktesending fra sentrum finner du på  www.arendal.kommune.no/17mai. Vennlig hilsen, Robert Cornels Nordli, ordfører

8. mai

Som følge av nye retningslinjer fra regjeringen jobber kommunen med gjenåpning av skoler for alle klassetrinn. Alle elever får beskjed om når deres skole åpner og om evt. tiltak for å ta hensyn til smittevernregler.

Pårørende til beboere på kommunens institusjoner får informasjon om gjeldende besøksordninger. Besøksverter vil komme på plass i løpet av mai. Frem til dette vil det tilrettelegges for vindus-, terasse og i noen tilfeller utendørsbesøk. 

Informasjon knyttet til idretts- og kulturaktiviteter og åpning av idrettshaller oppdateres mandag 11. mai. 

4. mai

Pressetreff – informasjon om besøk på institusjoner og smittevern

For å følge opp media med informasjon om kommunens smittevernstiltak på våre institusjoner, inviterte kommunen i dag til pressetreff.

Ordfører Robert Cornels Nordli, rådmann Harald Danielsen, kommunalsjef Helse og levekår Torill Skår og kommuneoverlege Helene Rakeie var til stede. Her følger en kort oppsummering:

Kommunen tar på største alvor det ansvar vi har for å sikre at smitte ikke sprer seg på våre bo- og omsorgsinstitusjoner.

Ordfører retter en takk til alle pårørende som har vist forståelse for de retningslinjer som gjelder for å hindre koronasmitte på våre institusjoner. Nordli fremhevet også den store innsatsen de ansatte gjør for å hindre smitte blant våre beboere.

Arendal kommune har pr. i dag ingen smitte på våre bo- og omsorgssentre. Dette er vi veldig glade for og det er en situasjon vi ønsker å opprettholde så lenge som mulig.  Kommunen har hele tiden fulgt de råd og retningslinjer som er gitt fra nasjonale helsemyndigheter og dette vil vi fortsette med. Derfor opprettholder vi besøksforbudet for alle våre bo- og omsorgsinstitusjoner.

Vi har stor forståelse for at pårørende gjerne skulle kunne gå på besøk, ta en kaffe og gi en klem til sine nærmeste.  Derfor har vi nå startet arbeidet med å vurdere alternative besøksordninger og skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av ulike løsninger.  Vi håper å kunne tilby en alternativ besøksordning innen kort tid, men før vi gjør det må vi være trygge på at det kan skje på en forsvarlig måte.

29. april

Besøk institusjoner

Enkelte kommuner har åpnet opp for besøk på institusjoner. Dette etterspørres nå også i Arendal. Pr. i dag har vi ikke smitte på institusjoner og bofellesskap i Arendal. Dette er en situasjon vi ønsker å opprettholde så lenge som mulig. Vi endrer derfor foreløpig ikke praksis i Arendal, men følger Folkehelseinstituttets råd. 

Behov for ressurser i skoler og barnehager

For å være forberedt på evt. smitte ved barnehager og skoler går kommunen i løpet av kort tid ut med et skjema der innbyggere med erfaring fra barnehager og skoler og mulighet til å jobbe kan melde seg. 

Fritidsaktiviteter og arrangementer

Vi forventer nye nasjonale retningslinjer i løpet av 30. april. Ny informasjon legges på kommunens nettsider oppdateres fortløpende etter mandag 4. mai. 

24. april

Arendal næringsforening, Arendal by og politiet var til stede på møtet. 

Arendal voksenopplæring

Voksenopplæringen jobber med å få i gang et tilbud for unge i gruppen 16. - 23. år. Kommuneoverlegen har bekreftet at tilbudet er forsvarlig. Alle smittevernregler følges. Før tilbudet går i gang skal det avklares med fylkesmannen og fylkeskommunen.

Retningslinjer for arbeid ved Arendal rådhus

Kommuneoverlegen vil bidra til en plan med tanke på gradvis åpning av rådhuset. Inntil planen foreligger oppfordres ansatte fortsatt til å ha hjemmekontor.  

Innspill fra næringslivet og Arendal by

Store deler av næringslivet er i en svært krevende situasjon. Det etterlyses tiltak fra kommunen. Arendal næringsforening og Arendal by presenterte forslag til tiltak fra næringslivet. Det skal legges frem en melding til bystyret på møtet 30. april. Det kan i løpet av mai være aktuelt å gjøre egne undersøker lokalt om hvordan nasjonale tiltakspakker har fungert og hvordan man oppplever kommunens bidrag.

Retningslinjer for restauranter og kaféer

Kommunen ønsker at restauranter og kaféer skal holde oppe samtidig som smittevernreglene følges. Kommunen tar kontakt med utestedene og det utarbeides en plakat med noen enkle retningslinjer. 

17. april

Nettmøte om åpning av barnehagene

Det ble i dag gjennomført nettmøte med mulighet for å stille spørsmål om åpningen av barnehagene. Alle de kommunale barnehagene åpner 20. april. Informasjon om åpningstider, smittervernprosedyrer mm. ligger på kommunens nettsider. Det tyder på at 60-70% av barna kommer i barnehagen allerede fra første dag. 

Nettmøte om åpning av skolene

Det gjennomføres et nytt nettmøte i forbindelse med åpning av skolene, onsdag 22. april. Møtet sendes via Facebook. 

 

15. april

Barnehagene åpner igjen 20. april

Kommunen forbereder åpning av barnehagene. Kommunen har fått noen spørsmål fra foreldre og ansatte i barnehager om hvordan smittevern skal ivaretas. Regjeringen publiserer veileder til barnehager og skoler 15. april. Vi har tillit til at retningslinjer fra nasjonale myndigheter sikrer trygge forhold både for barn og ansatte. Ordfører og ansatte fra administrasjonen inviterer til nettmøte fredag 17/4 kl. 10 der foreldre kan stille spørsmål til kommunen. 

Skolene åpner for 1.-4. trinn 27. april

Skolene forbereder seg for å ta i mot elver på 1. - 4. trinn fra 27. april. Skolene har stor plass og det skal gå fint å ønske barna velkommen på en trygg måte. 

Helse

Luftveisklinikken på Nedenes legges når skolen åpner igjen. Tilbudet flyttes til brakken utenfor Legevakten. Dette er for å sikre trygge utearealer for barna på skolen. 

Hjemmesykepleien forventer at flere av deres brukere kan utsettes for smitte fremover. Kommunen har behov for mer smittevernutstyr. Dette er kommunisert til fylkesmannen og følges opp fremover. 

Generelt

Selv om barnehager og skoler åpner igjen er det viktig å huske på at alle fortsatt må følge retningslinjer og råd fra nasjonale helsemyndigheter. 

7. april

Helsetjenestene

Helsetjenestene er godt forberedt foran påsken og har planer for å håndtere en økning i antall smittede. 

Barnehager og skoler

Nasjonale myndigheter har bestemt at barnehagene kan åpnes fra 20. april og at 1.-4. trinn og SFO åpner igjen 27. april. I Arendal tas det sikte på at barnehagene åpner 20. april. Det vil bli utarbeidet konkrete retningslinjer for smittevern som skal være klare 16. april. Kommunen følger råd fra nasjonale myndigheter og vil gjøre nødvendige tiltak for å følge å begrense smitte. 

Smittevern

Selv om nasjonale myndigheter i løpet av april løser opp noen av begresningene knyttet til smittevern gis det tydelig beskjed om at alle må forholde seg til de reglene som fortsatt gjelder. 

Kommunens informasjon om koronaviruset

Som følge av nye retningslinjer fra nasjonale myndigheter vil kommunens nettsider med informasjon om koronaviruset oppdateres etter hvert som det som gjelder lokalt blir klart. 

Neste møte i kriseledelsen blir etter påske. 

3. april

Smittevernregler og aktivitet i påsken

Kriseledelsen oppfordrer alle innbyggere til å fortsette å følge smittevernreglene i påsken. Det er plass til alle som vil ut i naturen, men husk å holde avstand, gå i grupper på maks 5 personer og følg regler om håndhygiene.

Opplæring i helsetjenestene og omplassering av ansatte

Det har vært stor fokus på å forberede kommunen på at mange kan bli syke. Pr. i dag er det relativt rolig i mange tjenester, men ansatte fra andre tjenester får opplæring på ulike områder for å kunne bistå godt når flere blir syke. 

Rådmannen har presisert at ansatte som har ledig tid må være forberedt på å ta alle typer oppgaver i kommunen. 

Kriseledelsen møtes igjen på ettermiddagen tirsdag 7. april.

 

2. april

Tiltak innen psykisk helse og rus i forbindelse med påsken

Kommunens tjenester innen psykisk helse og rus vil ha beredskap for innbyggere som har behov for kontakt. Teamtelefonene til psykisk helse, miljøarbeidertjenesten og oppfølgingstjenesten vil være åpne alle dager i uka. Se mer informasjon under psykisk helse

Kirkens bymisjon og T5 holder åpent i teltet på Teaterplassen

Sammen med Kirkens bymisjon har T5 satt opp telt på Teaterplassen for matservering og sosialt samvær. I påsken holder teltet åpent mandag - onsdag kl. 10-14 og langfredag og påskeaften kl. 11-14.

Ansatte på institusjon bruker loggskjema for bedre smittesporing

Kommunen har satt i gang en pilot på Myratunet der helsepersonell fyller ut et loggskjema over nærkontakt de har hatt med ansatte og pasienter i løpet av dagen. Dette vil kunne gi nyttig informasjon og et bedre grunnlag for smitteoppsporing hvis vi skulle få en smittet på et av våre bo- og omsorgssentre.

1. april

Idrettsanlegg og fotballbaner

Som følge av nye retningslinjer fra helsedirektoratet åpnes idrettsanlegg og fotballbaner opp for organisert og uorganisert aktivitet så lenge smittvernreglene følges. Kommunens nettside er oppdatert og det settes opp plakater som oppfordrer til å følge reglene. 

Sommervann

Det er ikke bestemt om sommervannet skal slås på før 1. mai. Pr. nå begrunnes dette med at økt aktivitet på hytter generelt innebærer økt press på helsetjenester. 

Barnehager og SFO i påskeferien

Kommunale barnehager og SFO holder åpent for de som har kritisk behov for barnehage gjennom påsken. Foreldre er informert og henvendelser må rettes til den barnehagen eller SFO barnet vanligvis går i. 

31. mars

Oppfølging av samarbeid med Østre-Agder-regionen

Som et ledd i samarbeidet med de andre kommunene i Østre-Agder-regionen, arbeider kommunen med å sikre nok plasser til personer som kan bli smittet av koronaviruset. Hvis det skulle bli behov for flere plasser enn vi har plass til på Covid-19-avdelingen på Myratunet, vil kommunen vurdere å ta i bruk Sør Amfi.

Hverdagshelter

Det er mange hverdagshelter rundt oss nå. For at #hverdagsheltene skal holde seg friske så de kan gå på jobb og holde hjulene i gang, er det viktig at vi alle følger nasjonale retningslinjer.

På facebook deler vi nå flere poster om våre #hverdagshelter.

30. mars

Samarbeid med sykehuset og andre kommuner

Arendal kommune deltar i møter med sykehuset og de andre kommunene. Det er interesse fra kommunene i Østre Agder om samarbeid rundt luftveisklinikken og hjelp til å bryte ned tallprognoser for de enkelte kommunene. 

Forberedelser til påske

Helsesektoren vurderer ekstratilbud innenfor enkelte tjenester i påsken. Informasjon om dette legges ut på kommunens hjemmeside.
 

27. mars

Kriseledelsen har hatt møte.

Planer for mottak av pasienter 

Det jobbes med å ruste kommunen for å kunne ta i mot mange syke. Det at smittespredningen ikke har vært større frem til nå har gitt tid til å få på plass gode planer for å kunne skalere opp mottak og behandling av pasienter. 

Sårbare barn og unge

Det er utarbeidet informasjonsmateriell for at alle som jobber med barn og unge skal kunne følge opp sårbare barn og unge på en god måte. Dette gjøres som en del av kommunens satsing på bedre tverrfaglig innsats (BTI)

26. mars

Leder av NAV, Geir Svendsen deltok på møtet

Møte med sykehuset 

Det er god dialog mellom sykehuset og kommunen som en del av helsefellesskapet. Det er behov for å diskutere arbeidsfordeling mellom sykehus og kommune dersom antall pasienter blir så stort at sykehuset ikke kan håndtere det innenfor sin bygningsmasse.

Kommunens planer for mottak av et stort antall Covid-pasienter

Det er etablert en Covid 19-avdeling ved Myratunet. Kommunen kan på kort tid og ved behov komme raskt opp med 50 ekstra sengeplasser. 

NAV

NAV mottar et stort antall dagpengesøknader. Det jobbes med å utvide kapasiteten for å behandle søknadene. 
 

25. mars

Politiske møter

Oppsatte komitemøter 26. mars avlyses. Bystyremøtet 2. april avholdes som nettbasert møte.
Etter påske avholdes alle politiske møter som planlagt, men som nettbaserte møter så lenge det ikke anbefales å samle folk til fysiske møter.

Barn og unge, sårbare grupper

Det er lagt ut informasjon til barn og unge som trenger noen å snakke med på kommunens nettside.

E-helse Agder

Arendal kommune vurderer å ta i bruk teknologi for digital overvåking av Covid19-pasienter. Det vurderes å bruke løsninger som kommunen allerede er i ferd med å utvikle sammen med Regional koordineringsgruppe for eHelse Agder. 

Omplassering av ansatte

For å være godt forberedt starter nå opplæring av ansatte fra andre tjenester som skal inn for å avlaste med oppgaver i helsesektoren. Dette gjelder både personell med helsefaglig bakgrunn og andre.

Omsorgstilbud for barn i påsken

Behov for omsorgstilbud i påsken, for barn med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, vurderes fortløpende.

24. mars

Luftveisklinikken i Arendal

Luftveisklinikken ved Nedeneshallen åpnet 23. mars. Det var ca. 10 pasienter inne i løpet av den første dagen.

Pasienter kan ikke kontakte luftveisklinikken selv. Det er kun fastlegen som kan henvise. 

Covid-avdeling på Myratunet

Avdelingen for syke pasienter med mistanke om eller bekreftet koronasmitte er i drift. Det planlegges for videre utvidelse ved behov. 

Bystyremøtet i april

Møte i Arendal bystyre, 2. april, gjennomføres digitalt med fullt bystyre. Løsningen prøves ut og testes i forkant av møtet. 
 

23. mars

Kriseledelsen har vært samlet til møte i dag tidlig. 

Kommuneoverlege Preben Aavitsland var til stede på møtet og ga en status i arbeidet som gjøres. Kommunen er forberedt på at tiltakene som er iverksatt fra nasjonale myndigheter kan bli forlenget.  

Luftveisklinikken i Arendal 

For å hindre spredning av koronaviruset på legekontorene, åpner kommunen en egen luftveisklinikk i Arendal. Når det er mistanke om smitte hos en pasient, vil fastlegen kontakte luftveisklinikken og få en time til pasienten der.  

Pasienten kan ikke kontakte luftveisklinikken selv. Det er kun fastlegen som kan henvise. Alle som møter opp på klinikken uten avtale vil bli avvist ved døren.  

Korona-avdeling på Myratunet 

Det er også opprettet en egen avdeling for syke pasienter med mistanke om eller bekreftet koronasmitte. Den gjelder pasienter som ikke trenger sykehusinnleggelsen, men som har behov for økt medisinsk bistand. Avdelingen er på Myratunet og har pr. i dag 9 sengeplasser. 

Informasjon til barn og unge 

Kommunen er opptatt av å gi god og riktig hjelp til barn og unge som har ekstra behov for det i disse ukene vi er inne i. Ansatte i familietjenesten, barnevernet og helsestasjonen vil lage en samlet oversikt over hjelpetiltak og kontaktinformasjon til barn og unge.  

17. mai 

Det er ikke tatt noen avgjørelse om årets 17. maifeiring. Vi avventer nasjonale råd, men vi må nok allerede nå forberede oss på en annerledes feiring. 

20. mars

Kriseledelsen har vært samlet.  Ordfører og kommunalsjef helse og levekår har hatt møte med sykehuset.  

Neste møte i kriseledelsen er mandag 23. mars. 

Takeaway-bibliotek 

Biblioteket er stengt, men tilbyr nå utlån av bøker via tjenesten Takeaway-bibliotek. Les mer om tilbudet på arendalbibliotek.no

Hytteforbud 

Nasjonale helsemyndigheter har fra og med 19. mars innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. 

Identitetskort for kommunens ansatte 

Ansatte i hjemmetjenesten har alltid identitetskort når de kommer hjem til folk.  

Møte med sykehuset 

Ordfører og kommunalsjef Helse og levekår har hatt møte med SSHF, Kristiansand, Flekkefjord og fylkeskommunen i dag. Notat fra Helsedirektoratet datert 19.03 om «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien» var tema. Vi samarbeider om scenarier for Agder: Hvor mange syke får vi? Arendal kommune er i gang med å se på dette, og vil samarbeide med SSHF og Kristiansand kommune om dette.  

19. mars

Kriseledelsen har vært samlet i ett møte. 

Kommuneoverlege Preben Aavitsland var til stede og informerte. Det jobbes med ulike planer og tiltak i alle sektorer. 

Antall henvendelser til kommunens publikumstjeneste har gått ned. Det virker som om mange nå finner informasjon om kommunens tiltak. 

I fasen vi går inn i blir det viktig å forsøke å gjøre hverdagen så grei som mulig for alle. Mens konsekvensene av smitte er mest alvorlig for eldre og sårbare grupper, er konsekvensene av tiltakene krevende for alle grupper av befolkningen. Mange vil kanskje streve med å forstå nødvendigheten av tiltakene fremover. Det vil fortsatt være veldig viktig at alle følger råd og retningslinjer fra nasjonale myndigheter.

Spesialisthelsetjenesten barn og unge (ABUP, HABU)

Kommunen ønsker å være i dialog med spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Det er viktig at sårbare barn og unge får nødvendig hjelp. Dersom det er behov for andre lokaler enn sykehuset kan kommunen bidra med lokaler.
 

18. mars

Følgende temaer har vært diskutert: 

Næringsliv    

Kriseledelsen i Arendal kommune, Arendal næringsforening v/ Morten Haakstad og Arendal by v/Sverre Knutsen har hatt et felles møte for å diskutere situasjonen for vårt lokale næringsliv. Temaene som ble tatt opp var blant annet behovet for tiltak for lokalt næringsdrivende. Det er også laget en egen informasjonsside for næringslivet på kommunens nettside om koronasituasjonen. 

Friskus - dugnad for Arendal under koronaviruset 

Vi er veldig glade for at mange innbyggere vil hjelpe andre i denne spesielle situasjonen. Mange har engasjert seg i facebookgruppen Arendal står sammen. Arendal kommune tar nå i bruk en plattform for å koordinere frivillig innsats i forbindelse med koronaviruset Denne heter Friskus - dugnad for Arendal

Borgerlig vigsel 

Alle borgerlige vigsler vil fra og med 19. mars holdes i den store salen i Arendal gamle rådhus og ha maks 10 personer til stede.  

Nettkapasitet 

Det er stort press på kommunens nettverk nå og bruk av video gjør at skolene får store problemer med sin digitale undervisning. Derfor har kommunen bedt alle ansatte som bruker Teams, Skype eller lignende om å slå av kamera og bare bruke mikrofon i digitale møter. 

Politiske møter 

Den 18. mars ble det vedtatt at formannskapet får myndighet til å opptre som bystyret.  Formannskapetvil dermed ha to møter i måneden, ett som formannskap og ett som bystyret.  Se bystyrets vedtak her.

Taksering av eiendommer

Det har blitt stilt spørsmål ved om besiktigerne for taksering av eiendommer skal fortsette arbeidet sitt framover. Det er selskapet Geomatikk IKT AS som utfører arbeidet for Arendal kommune og de ansatte der skal følge anvisninger fra folkehelseinstituttet i sitt arbeid. Selskapet har tatt egne grep ved å sende besiktigerne til fritidseiendommer slik at de skal treffe færrest mulig personer. De har også fått beskjed om å holde god avstand til de aktuelle beboere. 

Gjestehavner og bruk av fritidsbåter 

Arendal kommune vil følger de nasjonale rådene som eventuelt gis for bruk av fritidsbåter og gjestehavner.   

17. mars

Politiet og kirkevergen var til stede på dagens møte i kriseledelsen.  

Følgende temaer har vært diskutert:  

Ungdom

Det er viktig at ungdom ikke samler seg i store grupper og fester. Politiet har vært klare overfor foreldre at de må si nei til at ungdom søker sammen. Hvis politiet får beskjed om fester vil de følge opp dette.  

Kommunen samarbeider med politiet hvis det er behov for spesielle budskap ut til ungdom og foreldre.  

Kommunens familietjeneste

Familietjenesten forbereder seg på at trykket på førstelinjen vil øke når for eksempel sykehuset begrenser sin kapasitet. Det jobbes med gode løsninger for videomøter via Norsk helsenett.  

Det jobbes med samlet og koordinert informasjon fra kommunen til sårbare familier.  

Spørsmål rundt skolenes lekeområder/ballbinger etc. 
Skoleområdene er stengt for andre enn de barna som har omsorgstilbud på skolen.  

Kommuner følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter og ønsker ikke at barn og unge samles til lek på skolens områder. Samtidig er det viktig å huske på at barna og unge har behov for frisk luft og fysisk aktivitet og mange unge også tar ansvar hygiene og råd om avstand hvis de samles til f eks løpeturer.  

Samtidig som vi skal følge råd og retningslinjer for å begrense smitte syns vi helseministerens budskap om å vise raushet i den offentlige samtalen er viktig.  

Hytter 

Mange ber om tillatelse til å være på hyttene sine. Kommunen forholder seg til nasjonale retningslinjer og kommer ikke til å fatte vedtak om opphold på hytter.  

Bibliotek - går det an å organisere utlån uten å åpne biblioteket? 

Vi undersøker med smittevernlegen. Det ligger også god informasjon på bibliotekets hjemmeside om gode digitale utlånstjenester https://arendalbibliotek.no/2020/03/digitale-tjenester/ 

Konfirmasjoner og kirkelige seremonier 

Konfirmasjoner er utsatt til høsten. Datoer blir distribuert fra prosten i Arendal.  

Maks 50 personer til stede i forbindelse med seremonier. Mer informasjon om kirkelige seremonier.

Smittevern sykehjem 

Ingen er bekreftet smittet på våre institusjoner. Det jobbes med å lage rutiner for situasjoner der det mistenkes eller bekreftes smitte.  

Det arbeides med å opprette en kommunal øyeblikkelig hjelp-enhet knyttet til kornaviruset.  

Kommunen har god oversikt over smittevernutstyr. Det utarbeides rutiner for at alle legekontor har utstyr og for at alle enheter/institusjoner som har behov har et kontaktpunkt for dette.   

16. mars

Kriseledelsen i Arendal kommune har vært samlet mandag 16. mars.  

I løpet av dagen har vi hatt møte med Heimvernet, Sivilforsvaret, politiet og Røde kors for å diskutere muligheter for samarbeid og assistanse.  

I tillegg har vi diskutert hvordan vi skal sikre gode tjenester, samtidig som vi reduserer muligheten for smitte blant innbyggere og ansatte.  

Stenging av skoler og barnehager 

Mangler lurer på om de skal betale for SFO og barnehage. Det er foreløpig bestemt at regning for mars må betales, men at utsending av regning for april utsettes inntil videre. Innbetalte beløp for plasser som ikke er i bruk i mars refunderes.  

Ordningen for omsorg for barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner eller med spesielle behov gjelder for barn under 12 år.  

Det har vært problemer med digitale løsninger over hele landet i dag. Skolekontoret jobber med løsninger for å ivareta dialog mellom lærere og elever. Vi trenger å tenke mer kreativt hvis det skal fungere hjemme.  

Tiltak i helsesektoren 

Som følge av at fysioterapeuter må stenge jobber kommunen med å finne alternativ til pasienter som er avhengig av fysioterapi som et ledd i nødvendig helsehjelp.  

Det jobbes med å forsterke legetilgang for beboere på sykehjem. Vi vurderer også muligheten for å opprette et eksternt legekontor for pasienter med luftveissymptomer.  

Rekruttering av frivillige 

Arendal kommune støtter initiativet rundt Facebookgruppen Arendal står sammen. Vi vurderer å bruke Friskus som plattform for organisasjoner som ønsker å rekruttere frivillige. Vi er i dialog med frivilligsentralene og Røde kors om dette.  

Hvordan forholder vi oss til de som oppholder seg på hytter og fritidsboliger? 

Vi legger til grunn regjeringens retningslinjer om at eiere av fritidseiendommer oppholder seg i sin hjemkommune. 

I Arendal har vi 20 000 boliger og 2000 hytter/fritidsboliger. Vi er derfor mindre utsatt for storinnrykk fra hytteturister enn andre kommuner. Mange som bor fast i Arendal har også hytte i Arendal. 

Retningslinjer til ansatte i Arendal kommune 

Egenmeldingsperioden for de som er i karantene utvides til 14 dager 

Hovedtillitsvalgte i Arendal kommune støtter at kommunen kan omplassere personer til de oppgavene det er behov for.  

Ansatte må påregne å være fleksible.  

Mer informasjon fra kommunen 

Utfyllende informasjon finnes under de ulike temaene på denne siden: www.arendal.kommune.no/koronavirus 

Vi oppdaterer nettsidene daglig og legger ut en status fra kriseledelsen ca. kl. 16 hver ettermiddag.  

15. mars

Kriseledelsen i Arendal kommune har vært samlet søndag 15. mars.

Vi har jobbet med planer og tiltak for å sikre at alle retningslinjer fra nasjonale myndigheter overholdes og for å forhindre spredning av smitte i vår kommune.

Stenging av skoler og barnehager

Mange spør oss om hvordan skolene vil følge opp undervisningen når skolene er stengt og hvordan vi tar hensyn til barn med spesielle behov.

Det er mange ulike problemstillinger vi skal ta stilling til.  Tjenestene for barn, unge og familier jobber videre med ulike avklaringer og oppdaterer sin informasjon i løpet av 16. mars.

Skolebibliotekene vil være stengt så lenge skolene er stengt.

Tiltak i helsesektoren

Helsesektoren står overfor en krevende periode og gjennomfører disse tiltakene for å redusere sårbarhet som følge av sykdom blant ansatte og for å forhindre smitte:

 • Kartlegging av helsefaglig kompetanse blant innbyggere
 • Dersom behov vurdere om helsefaglig personell som jobber deltid skal tilbys full stilling i en begrenset periode
 • Kartlegge hvilke ansatte som kan omplasseres. Dette gjelder også ansatte som kan utføre oppgaver som ikke krever helsefaglig kompetanse (eks. kjøkkentjenester etc.)
 • T5 setter opp telt for suppeservering til sine brukere. Dette gjøres for å få bedre plass og opprettholde krav til avstand mellom de som serveres.
 • Det utarbeides oversikt over smittevernutstyr og prosedyrer for bruk av dette.
 • Vi etterspør smittevernutstyr hos bedrifter som kan avse dette.  Det begynner å komme tilbakemeldinger.
 • Det jobbes med å få nødvendig utstyr og prosedyrer til institusjoner og hjemmesykepleien

Rekruttering av frivillige

Noen ringer for å tilby sin hjelp og på Facebooksiden Arendal står sammen er et fantastisk flott initiativ. Kommunen er takknemlig for at innbyggere og næringsliv engasjerer seg. Vi ser på hvordan kommunen kan være med å forsterke engasjementet og kobler blant annet på kulturenheten for å vurdere dette.

Hvordan forholder vi oss til de som oppholder seg på hytter og fritidsboliger?

Vi legger til grunn regjeringens retningslinjer om at eiere av fritidseiendommer oppholder seg i sin hjemkommune.

Vil vi begrense aktivitet på utendørs anlegg og i populære turområder som Hove?

Alle utendørs idrettsanlegg er stengt og skal ikke brukes. Vi har imidlertid mange flotte turområder med god plass og oppfordrer til å bruke disse. Mange ønsker å benytte seg av Hove. Husk å holde god avstand til andre dersom du legger turen til Hove. Dersom du er i karantene ber vi om at du tar turen til områder med færre besøkende.

Her finner du en oversikt over flotte turområder i Arendal.

Se oppdaterte retningslinjer som gjelder for hjemmekarantene på fhi.no

Retningslinjer til ansatte i Arendal kommune

Vi ønsker å forhindre spredning av smitte blant ansatte. Ansatte oppfordres til å ha hjemmekontor. Dette skal skje i avklaring med nærmeste leder. Ansatte må påregne å møte på jobb hvis det er behov for det.

Vi får spørsmål om kommunen vurderer permittering av ansatte. Det er foreløpig ikke konkrete planer for dette. Vi ser i første omgang på alternativ bruk av ansatte som har ledig tid som følge av koronatiltak.

Mer informasjon fra kommunen

Utfyllende informasjon finnes under de ulike temaene på www.arendal.kommune.no/koronavirus

Vi oppdaterer siden daglig og vil også legge ut en daglig status fra kriseledelsen ca. kl. 16 hver ettermiddag.

12. mars: Pressekonferanse