Smittesituasjonen i Arendal - Arendal kommune

Fra mai 2022 oppdaterer vi ikke lenger smittetallene

Les mer om korona og vaksine her. 

Smittesituasjonen i Arendal

Smittesituasjonen

Siste nytt om smittesituasjonen i Arendal (oppdatert 2. februar)

Status fra møte i kriseledelsen 2. februar

Fra 1. februar 2022 gjelder nye nasjonale regler og anbefalinger. Arendal kommune følger disse og har ingen egne lokale tiltak. 

PCR-testing på Longum teststasjon

De nye reglene for testing sier at det kun er utvalgte grupper som skal ta en pcr-test. Det er fortsatt mange som bestiller pcr-test uten at de trenger det. Dette gir stort press på teststasjonen og fører til unødvendig ventetid for de som må ta en pcr-test. Vi ber derfor om at alle som har tre vaksiner ikke tar PCR-test.

Skole og barnehage

Alle skoler og barnehager fortsetter på grønt nivå med smittevernfaglig forsvarlig drift. Jevnlig testing av elever og barn avsluttes. 

Status fra møte i kriseledelsen 14. januar

Regjeringen innfører nye regler og anbefalinger fra 14. januar 2022. Arendal kommune følger nasjonale tiltak. Etter en vurdering av smittesituasjonen, vil skoler og barnehager driftes på grønt nivå.

Skoler og barnehager 

Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO. Regjeringen åpner opp for at kommunene selv kan vurdere tiltaksnivået.

Kriseledelsen i Arendal har i dag vurdert smittesituasjonen og bestemt at skolene kan driftes på grønt nivå. Ved økt smittetrykk i enkelte trinn/klasser, vil vi øke testingen for elever og lærere. 

Kommunale barnehager driftes også på grønt nivå. Barnehager som har et økt smittetrykk, vil kunne drives på gult nivå etter en vurdering av kommuneoverlegen. 

Grønt nivå vil bli innført så fort som mulig, og senest onsdag 19. januar. 

Testing i skole 

Vi fortsetter med jevnlig testing ved alle skoler 1 gang i uka. 

Utlevering av hurtigtester 

Regjeringen har lovet økt tilgang på hurtigtester, og bruk av hurtigtester vil framover erstatte karanteneplikten for de som er definert som øvrige nærkontakter.  

Alle nærkontakter vil fra og med i morgen, lørdag 15. januar, kunne hente hurtigtest i Kloa.  

Politiske møter 

Politiske møter blir fortsatt gjennomført digitalt. 

Status fra møte i kriseledelsen 11. januar

Smittesituasjonen 

I forrige uke var det registrert 302 smittede i Arendal. Blant disse er det ikke spesielt mange barn og unge. 

Det er pr. i dag 7 pasienter innlagt ved sykehuset i Arendal.  Den midlertidig avdeling ved Myratunet bo- og omsorgssenter for utskrivingsklare pasienter fra sykehuset (ikke Covid) er nå i drift. Forrige uke var det totalt 4 pasienter på avdelingen, pr. i dag er det ingen innlagte. 

Testing i skolene 

Alle elever i Arendalsskolen har blitt jevnlig testet i ukene før jul og etter nyttår. Den siste uken er det få elever som er registrert smittet. Fra uke 3 vil vi redusere antall tester pr. uke. Ved økt smittetrykk ved enkelte skoler, trinn eller klasser, vil kommuneoverlegen følge opp med mer testing blant elever og lærere som er berørt. Det blir sendt ut informasjon om dette til alle skolene. 

Vaksinasjon 

Det er nå utvidet mulighet for drop-in-vaksinasjon på Maxis. Alle kan bruke drop-in i normal åpningstid. Mellom kl. 19-19:30 er det kun drop-in. Se åpningstider og hvem som kan bruke drop-in.

Fra og med neste uke vil det være mulig å vaksinere seg på apotek. I første omgang gjelder dette for Vitus apotek på Alti Arendal, Boots apotek på Alti Harebakken og Apotek 1 på Krøgenes. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.  

Status fra møte i kriseledelsen 4. januar

I løpet av juleferien har smittetallene i kommunen gått litt ned. Det forventes imidlertid at smitten vil stige over nyttår og oppfordrer derfor på det sterkeste til fortsatt å følge nasjonale regler og anbefalinger.

Arendal kommune fortsetter med jevnlig testing av elever i grunnskolen. Ansatte og elever på skolene får egen informasjon om dato for testing og om tilgang til hurtigtester.

Status fra møte i kriseledelsen 28. desember 

Arendal kommune følger alle nasjonale regler og anbefalinger. 

Vaksinering 

Det er god kapasitet i drop-in-tilbudet på Maxis og vi ønsker at enda flere benytter seg av dette. Kommunen sender derfor ut følgende sms til alle innbyggere med oppfordring om å benytte seg av tilbudet:

Kjære alle i Arendal. Tusen takk for den innsatsen dere gjør for å begrense smitte. Det aller viktigste nå, er at alle som kan vaksinerer seg. Nå kan alle over 18 år som ikke har tatt dose 1 eller 2, og de med mer enn 20 uker siden dose 2 (oppfriskningsdose) benytte seg av drop-in-tilbud på Maxis. Åpningstider finner du her: arendal.kommune.no/koronavaksine Unngå kø. Bruk hele åpningstiden. Godt nytt år! Vennlig hilsen, Robert Cornels Nordli, ordfører

Status fra møte i kriseledelsen 22. desember 

Regjeringen innførte nye tiltak onsdag 15. desember. Arendal kommune følger alle nasjonale regler og anbefalinger. 

Vaksinering 

Arendal kommune har fortsatt høyt trykk på vaksineringen. I julen har vi drop-in på Maxis. Det er god kapasitet og vi oppfordrer alle som kan til å bruke vaksinetilbudet så raskt som mulig.

Sykehuset i Arendal

Det er pr. i dag 11 pasienter innlagt på sykehuset i Arendal. I samarbeid med kommunene i Østre Agder jobbes det med å åpne en midlertidig avdeling ved Myratunet bo- og omsorgssenter for utskrivingsklare pasienter fra sykehuset (ikke Covid). Avdelingen har kapasitet til å ta imot 9 pasienter og åpner i begynnelsen av januar.

Skoler og barnehager 

Skoler og barnehager i Arendal planlegger for drift på gult nivå fra nyttår.

Det anbefales sterkt at barn og ansatte i barnehager og skoler tester seg før første barnehage-/skoledag over nyttår.

Status fra møte i kriseledelsen 14. desember 

Regjeringen innfører nye tiltak fra natt til onsdag 15. desember. Arendal kommune følger alle nasjonale regler og anbefalinger. 

Vaksinering 

Arendal kommune har fortsatt høyt trykk på vaksineringen. I julen har vi drop-in på Maxis. Vi justerer intervallet mellom dose 2 og 3 til 4,5 måneder i tråd med nasjonale anbefalinger. 

I tråd med regjeringens anbefaling vil personell i skole og barnehage bli prioritert når de oppfyller intervallet på 4,5 måneder. Det blir sendt ut informasjon direkte til skolene og barnehagene om dette.  

Regjeringen har oppfordret apoteker å bistå med vaksinering der det er behov. Arendal kommune vil tak kontakt med apotekene for å se på et mulig samarbeid. 

Skoler og barnehager 

Alle skoler og barnehager i Arendal planlegger nå for drift på gult nivå fra onsdag. Det vil være behov for redusert åpningstid for de kommunale barnehagene. Oppdatert informasjon legges ut på barnehagesidene.  

Testing av elevene før jul fortsetter. I tillegg vil også lærerne teste seg fram til juleferien. Barn som skal bruke SFO-tilbudet i løpet av julen skal fortsette testingen i denne perioden.  

Den enkelte skole vurderer gjennomføring av interne arrangementer, eks. skolegudstjenester. Disse arrangementene må følge nasjonale regler og råd for blant annet kohorter og avstand. 

Kontinuitetsplanlegging 

Vi jobber med å sikre bemanningssituasjonen og nok personell framover. Dette gjelder både for våre ordinære tjenester og for å sikre nok ressurser til smittesporing, testing og vaksinasjon. 

Mandag 13. desember – møte i kriseledelsen 

I forrige uke var det registrert 413 smittetilfeller i Arendal kommune.  

Lokalt vedtak om husstandskarantene

Fra og med mandag 13. desember innføres det et lokalt vedtak om husstandskarantene for familier hvor en person er bekreftet smittet. Dette gjelder også personer som er tilsvarende nære til en smittet. Karanteneperioden er 10 dager. Karantenen kan avsluttes ved negativ PCR-test tatt på dag 7. Dette tiltaket vil redusere risikoen for at søsken og andre familiemedlemmer sprer smitten videre.

Les forskrift om husstandskarantene.  (PDF, 130 kB)

Tiltak i skoler og barnehager

Vi fortsetter å teste alle elever regelmessig frem til juleferien. Dette har vist seg å være et godt og effektivt tiltak for å begrense smittespredning. Dette tiltaket er etter kriseledelsens vurdering langt mer effektivt enn gult nivå. Skolene og barnehagene vil fortsette på grønt nivå fremover. 

Arrangementer 

Vi følger nasjonale anbefalinger for arrangementer. Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare på enkelthenvendelser ang. dette. 

Munnbind

Julehandelen er i full gang og vi minner om påbudet om å bruke munnbind. Dette gjelder på kjøpesentre, i butikker og der du ellers ikke kan holde 1 meter avstand. 

Vaksinering

Vaksinetelefonen har nå god kapasitet denne uken. Vi har drop-in hver dag, men vi ønsker at de som har fått beskjed om at de kan få boosterdose bestiller time via c19 eller på vaksinetelefonen. 
 

Onsdag 8. desember - møte i kriseledelsen

Nye nasjonale tiltak fra 9. desember 

Nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker, men vil bli vurdert på nytt etter to uker. 

Oversikt over alle nasjonale tiltak fra 9. desember finner du på regjeringen.no. 

Dette gjelder i Arendal nå 

Arendal kommune følger nasjonale regler og anbefalinger.  

De nasjonale tiltakene som innføres har store konsekvenser også for Arendal. For enkeltmennesker, for næringslivet og for arbeidsplasser. Vi hadde gledet oss til en vanlig jul, men det blir ikke helt sånn. Men vi må ikke miste motet, vi kommer oss gjennom dette slik vi har klart det før. 

Skoler og barnehager på grønt nivå 

Kriseledelsens vurdering er at både skoler og barnehager i Arendal kan fortsette på grønt nivå fram til juleferien. Alle elever på grunnskolene blir regelmessig testet fram mot juleferien.  

Juleavslutninger og andre arrangementer på skoler og barnehager 

Alle arrangement i kommunale skoler og barnehager hvor foresatte, søsken, besteforeldre og andre inviteres inn, avlyses for inviterte gjester. Vi forventer at de private barnehagene og skolene gjør det samme.  

Arrangementer som kun samler elever og barnehagebarna kan gjennomføres som planlagt, for eksempel Luciatog og andre juleavslutninger. 

Arrangementer og sammenkomster 

Arendal kommune følger de nye nasjonale reglene for arrangementer – det gjelder blant annet begrensninger på antall deltakere på arrangementer, 1-meters avstandskrav, bordservering, skjenkestopp kl. 24 og frivillig registrering av besøkende. 

Besøk på bo- og omsorgssentre

Alle er velkommen til å komme på besøk. Alle besøkende må ha på munnbind. Husk å holde deg hjemme hvis du er syk. 

Smittestopp-appen 

Vi anbefaler alle å bruke smittestopp-appen for å kunne begrense smitten så mye som mulig.

Vaksiner deg

Vi oppfordrer sterkt til at alle som ennå ikke har vaksinert seg, tar vaksinen. Vi har drop-in-vaksinasjon på Maxis. Les mer om vaksinering og åpningstider her.

Utlevering av hurtigtester 

Helsedirektoratet har strammet inn på utlevering av tester. Det betyr at kommunen bare kan dele ut gratis hurtigtester til nærkontakter til en person som er smittet. Disse kan få maks 5 hurtigtester pr. husstand. Hurtigtestene kan hentes i Kloa ved Arendal kultur- og rådhus. Se åpningstider her. 

Bystyremøte og komitemøter

Det er valgfritt om man vil delta fysisk eller på teams på bystyremøter og komitemøter. Det sikres minst 1 meters avstand mellom deltakerne. Alle som har symptomer må holde seg hjemme og delta digitalt. 

Hjemmekontor 

Arendal kommune legger til rette for bruk av hjemmekontor. Alle våre tjenester som krever tilstedeværelse, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper, vil holde åpent som vanlig. 
 

Torsdag 2. desember: Regelmessig testing av elever i grunnskolen i Arendal

På grunn av smittesituasjonen innfører vi regelmessig hurtigtesting av elevene ved alle grunnskolene i Arendal kommune. Testingen gjelder fram til juleferien på faste dager. Hver elev vil få utdelt 5 hurtigtester fredag 3. desember som de tar med seg hjem. Det vil komme ytterligere 5 hurtigtester i uke 50. Kommunelegen ber om at hver elev tester seg før de kommer på skolen om morgenen på disse dagene:

 • Mandag 6. desember
 • Onsdag 8. desember
 • Fredag 10. desember
 • Mandag 13. desember
 • Onsdag 15. desember
 • Fredag 17. desember
 • Mandag 20. desember

Skolene sender ut informasjon til alle foresatte/foreldre innen fredag 3. desember. 

Smittesituasjonen 1. desember 

Smittesituasjonen i Arendal

Smittetallet i Arendal er for tiden høyt og har økt den siste uken. 
30. november var det 77 nye smittede. Ca. 2/3 er barn og deres familiemedlemmer. Ca. 1/3 er eldre som i mange tilfeller har hatt kontakt med smittede barnefamilier. 
Til tross for økt smitte er belastningen på helsetjenesten akseptabel. 
Arendal kommune følger fortsatt nasjonale anbefalinger. Samtidig vurderes behov for lokale tiltak fortløpende. 

Vaksinasjon

Personer over 65 år får i disse dager innkalling til oppfriskningsdose. Vi oppfordrer alle til å takke ja. Personer som ennå ikke har fått sin første eller andre dose, kan benytte drop-in-vaksinering.
Les mer om koronavaksinering i Arendal.

Testing av skoleelever

Det vurderes å innføre testing av alle elever ved skolene. Mer informasjon om dette kommer i løpet av de neste dagene. Elever og foreldre får egen informasjon om dette. 

Isolasjon og karantene

Fra 30. november skal den som er smittet være i isolasjon i 5 døgn fra positivt prøvesvar (PCR-test) og den som er smittet skal i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer før isolasjon avbrytes.
Mer informasjon om isolasjon og karantene finner du på helsenorge.no.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet kan etter første negative test og under gjeldende testregime gå på arbeid og skole. Se de nasjonale retningslinjene for nærkontakt med en person som er smittet.

For å begrense smittespredning anbefaler vi sterkt at disse ikke deltar på fritidsaktiviteter, øvelser, arrangementer, selskap, restauranter mm. der mange mennesker samles, så lenge den smittede er i isolasjon.

Anbefaling om munnbind

Fra 30. november er det innført nasjonale anbefaling om munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand til andre. 

Det er også innført nasjonal anbefaling om å bruke munnbind når man er i kontakt med helse- og omsorgstjenester i kommunen. Dette gjelder pasienter og besøkende. 

Julebord og liknende

Arendal kommune følger nasjonale anbefalinger. Arbeidsgivere kan redusere smitterisikoen ved at medarbeidere som har symptomer eller som har smittede i husstanden, ikke deltar. Arbeidsgivere kan også kjøpe hurtigtester og la medarbeiderne teste seg før julebordet.

Det vil komme egne nasjonale råd til skolene om juleavslutninger.

Aktiver og bruk smittestoppappen

Smittestoppappen er et effektivt verktøy for å hindre smitte. Vi oppfordrer til at alle over 16 år laster ned, aktiverer og registrerer smitte i appen.
Verken du eller noen andre får vite hvem smitten gjelder, bare at du har vært i nærheten av noen som er smittet. Dette gjør det mulig å ta tidligere forholdsregler for å forhindre videre smitte. 

Smittesituasjonen 8. november 

I løpet av den siste uka var det 52 smittede i Arendal kommune. Smitten er primært knyttet til barn som igjen smitter sine familiemedlemmer. Det er ingen som er innlagt på sykehus nå.

Det er fortsatt 18% av den voksne befolkningen i Arendal som ikke har vaksinert seg. Vi oppfordrer sterkt til at alle som kan vaksinerer seg. Dersom du vaksinerer deg er det mindre risiko for å bli alvorlig syk og mindre risiko for å smitte andre.

For å bremse smittespredning er dette viktig nå:

 • Følg med på nasjonale råd om hvordan du begrenser smitte
 • Hold deg hjemme hvis du er syk – det er også andre virus i omløp nå. Vi ønsker å begrense all smitte så mye som mulig.
 • Hold barna hjemme fra skole og barnehage dersom de er syke.
 • Ta en hurtigtest dersom du føler deg syk. Ha gjerne hurtigtester i beredskap hjemme. Dersom du får en positiv hurtigtest er det viktig at du bestiller time til en PCR-test.

Fredag 25. september - smittetall

Fredag 25. september ble det registrert 1 ny smittet. 
Totalt antall som er eller har vært smittet til og med 25. september : 706 personer.

Onsdag 22. september - smittetall

Tirsdag 21. september ble det registrert 1 ny smittet. Den smittede var allerede i karantene. 

Fredag 17. september - smittetall

Torsdag 16. september ble det registrert 2 nye smittede.

Tirsdag 14. september - smittetall

Mandag 13. september: 2 nye smittede. Begge var allerede i karantene. 

Mandag 13. september - smittetall

Fredag 10. september: 6 nye smittede. Fem satt allerede i karantene. 
Søndag 12. september: 1 ny smittet. Den smittede var allerede i karantene. 

Fredag 10. september - smittetall

Torsdag 9. september ble det registrert 3 nye smittede. 

Onsdag 8. september - smittetall

Tirsdag 7. september ble det registrert 6 nye smittede. Tre av de smittede satt allerede i karantene. 

Tirsdag 7. september - smittetall

Mandag 6. september ble det registrert 3 nye smittede. 

Mandag 6. september - smittetall

Fredag 3. september: 5 nye smittede. Fire satt allerede i karantene. 
Lørdag 4. september: 1 ny smittet. 

Onsdag 1. september - smittetall

Tirsdag 31. august ble det registrert 4 nye smittede. To av de smittede satt allerede i karantene. 

Tirsdag 31. august - smittetall

Onsdag 25. august: 3 nye smittede. Alle satt i karantene. 
Fredag 27. august: 4 nye smittede. 
Lørdag 28. august: 1 ny smittet. 
Søndag 29. august: 1 ny smittet

Onsdag 25. august - smittetall

Tirsdag 24. august ble det registrert 5 nye smittede. Fire av de smittede satt i karantene. 

Mandag 23. august - smittetall

Fredag 20. august: 1 ny smittet. Den smittede satt allerede i karantene. 
Lørdag 21. august: 5 nye smittede. To av de smittede satt allerede i karantene. 
Søndag 22. august: 2 nye smittede. Begge satt i karantene. 

Fredag 20. august - smittetall

Torsdag 19. august, ble det registrert 6 smittede i Arendal. Alle de smittede satt i karantene.

Onsdag 18. august - smittetall 

Tirsdag 17. august, ble det registrert 2 smittede i Arendal.

Tirsdag 17. august - smittetall 

Mandag 16. august, ble det registrert 1 smittet i Arendal. 

Mandag 16. august - smittetall 

Fredag 13. august, ble det registrert 3 smittede i Arendal.

Torsdag 12. august - smittetall

Onsdag 11. august, ble det registrert 1 smittet i Arendal.
Torsdag 12. august ble det registrert 1 smittet i Arendal. 

Tirsdag 10. august - smittetall

Tirsdag 10. august, ble det registrert 1 smittet i Arendal.

Torsdag 5. august - smittetall

Torsdag 5. august, ble det registrert 1 smittet i Arendal.

Tirsdag 3. august - smittetall

Tirsdag 3. august, ble det registrert 7 smittede i Arendal.

Mandag 2. august - smittetall

Mandag 2. august, ble det registrert en ny smittet i Arendal.

Lørdag 31. juli - smittetall

Lørdag 31. juli, ble det registrert tre nye smittede i Arendal.

Fredag 30. juli - smittetall

Torsdag 29. juli, ble det registrert tre nye smittede i Arendal.

Til deg som har vært på Quick bet på Stoa

Vi ber personer som har vært innom Quick bet på Stoa i løpet av lørdag 24. juli være oppmerksomme på symptomer, og ha lav terskel for å teste seg.

Torsdag 29. juli - smittetall

Onsdag 28. juli, ble det registrert to nye smittede i Arendal.

Onsdag 28. juli - smittetall

Tirsdag 27. juli, ble det registrert åtte nye smittede i Arendal.

Mandag 26. juli - til deg som har vært på Madam Reiersen

To personer som var på Madam Reiersen fra kl. 17-18 har testet positivt for Covid-19. Personer som har vært tilstede i restauranten på dette tidspunktet bes være oppmerksomme på symptomer, og ha lav terskel for å teste seg.

Mandag 26. juli - til deg som har vært på Cafe Viktor

Gjester på Cafe Victor mandag 26. juli mellom klokka 13.00 og 14.30 bør følge med på symptomer og eventuelt teste seg. En smittet person var til stede i kafeen på disse tidspunktene.

Lørdag 24. juli - til deg som har vært på Mør biffhus

Gjester på Restaurant Mør fredag 23. juli mellom klokka 14 og stengetid og lørdag 24. juli mellom klokka 17 og stengetid bør følge med på symptomer og eventuelt teste seg. Gjester som registrerte seg, får direkte varsling. En smittet person var til stede i restauranten på disse tidspunktene.

Tirsdag 27. juli - smittetall

Mandag 26. juli, ble det registrert tre nye smittede i Arendal.

Fredag 23. juli - til deg som har vært på Mør biffhus

En person som var på Mør biffhus fredag 23. juli har testet positivt for Covid-19. Alle som har registrert seg får SMS fra smittesporingsteamet, men smittesporingsteamet ber alle gjester på Mør biffhus den fredagen være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.
Du bestiller time for testing her.

Søndag 25. juli - smittetall

Lørdag 24. juli, ble det registrert en ny smittet i Arendal.

Lørdag 24. juli - smittetall

Fredag 23. juli, ble det registrert fem nye smittede i Arendal.

Fredag 23. juli - smittetall

Torsdag 22. juli, ble det registrert tre nye smittede i Arendal.

Torsdag 22. juli - smittetall

Onsdag 21. juli, ble det registrert to nye smittede i Arendal. Begge hadde kjent smittevei.

Onsdag 21. juli - smittetall

Tirsdag 20. juli, ble det registrert to nye smittede i Arendal. En av de satt allerede i karantene.

Tirsdag 20. juli - smittetall

Mandag 19. juli, ble det registrert to nye smittede i Arendal. En av de satt allerede i karantene.

Fredag 16. juli - smittetall

Torsdag 15.juli, ble det registrert 5 nye smittede i Arendal. Alle satt allerede i karantene.

Onsdag 14. juli - smittetall

Tirsdag 13. juli, ble det registrert 8 nye smittede i Arendal. Tre av de satt allerede i karantene.

Tirsdag 13. juli - smittetall

Mandag 12. juli, ble det registrert to nye smittede. En av de satt allerede i karantene. 

Mandag 12. juli - smittetall

I løpet av helga er det registrert en ny smittet i Arendal. Den smittede var allerede i karantene. 

Lørdag 10. juli - smittetall

Fredag 9. juli, ble det registrert 4 nye smittede i Arendal. 

Fredag 9. juli - smittetall

Torsdag 8. juli, ble det registrert 2 nye smittende i Arendal. 

Onsdag 7. juli - smittetall

Tirsdag 6. juli, ble det registrert 7 nye smittede i Arendal. 4 av de var allerede i karantene. Det er påvist Deltavirus for 1 av de smittede. Denne smittede har ingen kjente nærkontakter i Arendal.

Mandag 5.juli - til deg som har vært på Castelle mellom kl 18:30- 20:00

En person som besøkte Castelle mandag 5. juli 2021 mellom kl 18:30-20:00 har testet positivt for Covid-19. 
Smittesporingsteamet ber alle gjester på Castelle i aktuelt tidsrom være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

Viktig at befolkningen fortsatt  etterlever gjeldende smittevernråd og regler, har lav terskel for å teste seg dersom de opplever symptomer, og at de har oversikt over og oppgir sine nærkontakter dersom de blir kontaktet av smittesporingsteamet.

Du bestiller time for testing her.

Tirsdag 6. juli - smittetall

Mandag 5. juli, ble det registrert 2 nye smittede i Arendal. Begge var allerede i karantene.

Mandag 5. juli - smittetall

Det er registrert 2 nye smittede i løpet av helga i Arendal. Begge var allerede i karantene.

Lørdag 3. juli - smittetall

Fredag 2. juli, ble det registrert fire nye smittede i Arendal. 

Fredag 2. juli - smittetall 

Torsdag 1. juli, ble det registrert 5 nye smittede i Arendal. 

Torsdag 1. juli - smittetall 

Onsdag 30. juni, ble det registrert 7 nye smittede i Arendal. Alle de smittede var i karantene. 

Onsdag 30. juni - smittetall 

Tirsdag 29. juni, ble det registrert 9 nye smittede i Arendal. 7 av de smittede var i karantene. 

Tirsdag 29. juni - til deg som har vært på Trippel M på Stoa torsdag 24. juni i tidsrommet kl. 13-18 

En person som jobber på Trippel M har testet positivt. Kommuneoverlegen ber personer som har besøkt Trippel M i dette tidsrommet være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. 

Du bestiller time for testing her

Tirsdag 29. juni - smittetall

Mandag 28. juni, ble det registrert 5 nye smittede i Arendal. 

Mandag 28. juni - smittetall

Fredag 25. juni, ble det registrert 2 nye smittede i Arendal. Ingen av de smittede var i karantene. 
Lørdag 26. juni, ble det registrert 4 nye smittede i Arendal. Alle var i karantene. 

Fredag 25. juni - smittetall

I går, torsdag 24. juni, ble det registrert 6 ny smittede i Arendal. Alle var i karantene.

Torsdag 24. juni - til ungdommer som har vært på fest på Buøya mandag kveld 21. juni.

Smittesporingsteamet har oppdaget at en smittet elev ved Sam Eyde videregående skole var til stede på en fest for to avgangsklasser på Buøya mandag 21. juni. Elevene i disse avgangsklassene, og deres husstandsmedlemmer, har allerede fått beskjed om å gå i karantene og teste seg på mandag.

Vi ber andre som var til stede på denne festen om gå i karantene til de har fått en negativ test. Testing kan bestilles for fredag 25. juni eller mandag 28. juni. Du bestiller time for testing her

Torsdag 24. juni - smittesituasjonen

I går, onsdag 23. juni, ble det registrert 2 ny smittede i Arendal. Begge var i karantene.

Onsdag 23. juni - smittesituasjonen

I går, tirsdag 22. juni, ble det registrert 8 nye smittede i Arendal. 6 av disse satt allerede i karantene. Smittesporingsteamet har jobbet med å kartlegge nærkontakter og over 45 personer er nå satt i karantene som følge av de nye smittetilfellene. 

Det er en del smitte i området vårt nå. Vi ønsker derfor å minne om at det fortsatt er viktig å følge smittevernreglene. Vi oppfordrer til å møtes utendørs, holde avstand og ha god oversikt over nærkontakter. Smittesporingsteamet ber alle som tror at de kan ha vært i kontakt med en smittet person, om å være ekstra oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

Uke 24, 14. - 20. juli - smittetall

Mandag: 0
Tirsdag: 1
Onsdag: 7
Torsdag: 4
Fredag: 2
Lørdag: 2
Søndag: 0

Det var totalt 16 smittede. 10 av de smittede var allerede i karantene. 

Fredag 18. juni - til deg som har vært på Espressohouse mellom kl. 10-16 tirsdag 15. juni

To person er som har testet positivt har vært på Espressohouse på Alti Arendal mellom kl 10 og 16 tirsdag 15. juni. Kommuneoverlegen ber personer som har besøkt Espressohouse i dette tidsrommet være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. 

Du bestiller time for testing her

Lørdag 12. juni - smittetall

Det er meldt om 9 nye smittede i dag. 8 av de smittede var allerede i karantene. Alle nærkontakter har blitt kontaktet. 

Torsdag 10. juni - smittetall 

Det er meldt om 4 nye smittede i dag. En person var allerede i karantene.

En person er elev ved Arendal videregående skole, avdeling Barbu. Elever og lærere som har vært nærkontakter er i karantene. Husstandsmedlemmer er i ventekarantene.

En person er elev ved Sam Eyde videregående skole. Elever og lærere som har vært nærkontakter er i karantene. Husstandsmedlemmer er i ventekarantene.

En person er ansatt ved Rema 1000 på His. Nærkontakter og husstandsmedlemmer er i karantene og ventekarantene. Vi ber personer som har vært på Rema 1000 på His lørdag 5. juni og/eller mandag 7. juni mellom kl. 07 og kl. 15 om å være oppmerksomme på symptomer og å ha lav terskel for å teste seg. 

Vi ber også om at personer som har vært på Mappstore i Arendal tirsdag 8. juni mellom kl. 14 og 17 om å være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

I tillegg ber vi personer som har vært i Barbu park og spilt volleyball mellom kl. 19 og 21 lørdag 5. juni om å være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. 

3 dansepartier ved Bølgen dansestudio som hadde trening onsdag 9. juni er satt i karantene. Husstandsmedlemmer er i ventekarantene. 

Onsdag 9. juni - smittetall 

Det er meldt om 1 ny smittet i dag. Den smittede satt allerede i karantene. 

Tirsdag 8. juni - smittetall 

Det er meldt om 2 nye smittede i dag. Begge var i karantene. 

Mandag 7. juni - smittetall 

Det er meldt om 1 ny smittet i dag. Den smittede satt allerede i karantene. 

Lørdag 5. juni - smittetall

Det er meldt om 4 nye smittede i dag. Tre var allerede i karantene. Alle har kjent smittevei. 

Barn og ansatte ved Helsvika naturbarnehage er satt i forebyggende karantene i påvente av prøvesvar for en som er nærkontakt til en smittet.

Tirsdag 1. juni - smittetall

Det er meldt om 6 nye smittede i dag. To av dem satt allerede i karantene, mens 4 har ukjent smittevei. Rundt 40 personer er satt i smittekarantene og deres husstander er i ventekarantene. 

En elev på 4. trinn ved Roligheden skole har vært i nærkontakt med en som er smittet og hele trinnet er derfor satt i forebyggende karantene til testsvar for eleven som er nærkontakt foreligger. Barn og ansatte ved Vippa FUS barnehage avd. Strandsnipa er også satt i forebyggende karantene. Familiemedlemmer til dem som er i forebyggende karantene behøver ikke i ventekarantene.

Mandag 31. mai - smittetall 

Det er meldt om 1 ny smittet i dag. Den smittede satt allerede i karantene. 

Lørdag 29. mai - smittetall

Det er meldt om 2 nye smittede i dag. En av de smittede satt i karantene. Den andre har ukjent smittevei og smittesporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter. 

Fredag 28. mai - smittetall

Det er meldt om 8 nye smittede i dag. Syv av de smittede satt allerede i karantene, og en har ukjent smittevei. Alle nye nærkontakter er informert.  

Karantene for 8. trinn på Stinta skole

En elev på 8. trinn har testet positivt i dag. Kommunelegen har derfor bestemt at alle elever på 8. trinn ved Stinta skole er i karantene med umiddelbar virkning til og med fredag 4. juni.
Kommunelegen ber alle elever på 8. trinn teste seg tirsdag 1. juni. Test må bestilles mellom 14:00 og 16:00 på mandag 31. mai. 
 
Alle familiemedlemmer til elevene skal i ventekarantene med umiddelbar virkning. Familiemedlemmer behøver ikke teste seg med mindre man har symptomer. Familiemedlemmer kan avslutte sin ventekarantene hvis eleven tester negativt på test tatt tirsdag 1. juni eller senere. Dette gjelder ikke eleven, som må være i karantene uavhengig av negativt svar til og med fredag 4. juni. 

Forlenget karantene for 9. trinn på Stinta skole

En ny elev ved 9. trinn har testet positivt for covid19 i går. Eleven var på skolen den 25. mai noe som medfører at  karantenen for alle elevene på 9. tinn forlenges fram til og med fredag 4. juni. Elevene må test seg på nytt tirsdag 1. juni. Test må bestilles mandag 31. mai mellom kl. 14:00 og 16:00.

Forlengelsen av karantenen påvirker ikke ventekarantenen for husstandsmedlemmer. Dersom eleven har tatt test fredag 28. mai eller senere som er negativ kan husstandsmedlemmene avslutte sin ventekarantene så lenge de ikke har symptomer. Eleven må uavhengig av negativt testsvar være i karantene til og med fredag 4. juni.  

Elever som ikke har vært på skolen tirsdag 25. mai, får ikke forlenget sin karantene på grunn av dette smittetilfellet.

Kommunelegen minner om at personer som viser symptomer bør teste seg. Du bestiller time for testing her

Torsdag 27. mai - smittetall

Det er meldt om 3 nye smittede i dag. To satt allerede i karantene. Alle tre har kjent smittevei. 

Onsdag 26. mai - smittetall

Det er meldt om 2 nye smittede i dag.  Begge satt allerede i karantene. 

Tirsdag 25. mai - smittetall

Det er meldt om 4 nye smittede i Arendal i dag.  
To av de smittede satt allerede i karantene og to har ukjent smittevei. Alle nærkontakter er informert.  

Karantene for 9. trinn på Stinta skole 

En elev på 9. trinn har fått positivt testsvar i dag. Kommunelegen har derfor bestemt at alle elever på 9. trinn ved Stinta skole er i karantene med umiddelbar virkning til og med mandag 31. mai. 

Kommunelegen ber alle elever på 9. trinn teste seg fredag 28. mai. Test må bestilles mellom kl. 14:00 og 16:00 på torsdag 27. mai. Hvis du har symptomer ber vi deg bestille test så snart som mulig.  Du bestiller time for testing her

Alle familiemedlemmer til elevene skal i ventekarantene med umiddelbar virkning. Familiemedlemmer behøver ikke teste seg med mindre man har symptomer. Familiemedlemmer kan avslutte sin ventekarantene hvis eleven tester negativt på test tatt fredag 28. mai eller senere. Dette gjelder ikke eleven, som må være i karantene uavhengig av negativt svar til og med mandag 31. mai.  

Til elever på Stinta som allerede var i karantene pga. tidligere smitte: hvis du har vært i karantene i perioden 19. - 21. mai, og derfor ikke til stede på skolen, gjelder den første karantene- og testdatoen du og din familie har fått. Karantenen blir ikke forlenget pga. dette smittetilfellet.  

Forlenget karantene for 10. trinn ved Asdal skole  

En ny elev ved 10. trinn har testet positivt i dag. Det medfører at kommunelegen må forlenge karantenen for alle elevene på 10. tinn til og med mandag 31. mai. 

Dette påvirker ikke testen som er planlagt i morgen 26. mai, og ventekarantenen for familiemedlemmer kan avsluttes ved negativt svar. Dette gjelder ikke eleven, som må være i karantene uavhengig av negativt svar til og med mandag 31. mai.  

Skolene har sendt ut informasjon til foresatte.  

Arendal misjonskirke  

Alle som deltok på FILTER-samling 20. mai settes i karantene til og med 30/5. Husstandsmedlemmer settes i ventekarantene.  

Kommunelegen ber alle teste seg torsdag 27. mai. Ved negativ test kan andre i husstanden avslutte karantenen. Du som var på FILTER må være i karantene uavhengig av negativt testsvar til og med 30. mai. Hvis du allerede har fått beskjed om lengre karantenetid (fra f.eks. skolen), er det den lengste karantenetiden du skal gjennomføre. 

Menigheten har sendt ut informasjon til de som var med på samlingen.  

Avsluttet forebyggende karantene for Springklev barnehage

På grunn av negativt testsvar kan barn og ansatte avslutte sin forebyggende karantene.

Mandag 24. mai - smittetall

Det er meldt om fem nye smittede i løpet av dagen. 4 satt allerede i karantene og en har ukjent smittevei. 3 av de smittede har tilknytning til arrangementet på EB-stranda 16. mai. Totalt er 70 nye nærkontakter satt i karantene. Hustandsmedlemmer til nærkontakter er satt i ventekarantene. 

 • En ansatt i Nyli barnehage er bekreftet smittet. Som følge av dette er Nyli barnehage stengt tom. 31. mai. Barn og ansatte er i karantene. Husstandsmedlemmer er i ventekarantene.
 • En ansatt i Springkleiv barnehage har vært i nærkontakt med en som er smittet. Alle barn og ansatte er satt i forebyggende karantene til den ansatte har fått svar på test. Husstandsmedlemmer trenger ikke å være i ventekarantene. 

Svært mange har avlagt test de siste dagene og det må derfor påventes noe lenger svartid på prøver enn det som er vanlig. 

Søndag 23. mai - ingen nye smittede

Det er ikke registrert nye smittede i Arendal i dag. 

Søndag 23. mai - oppfølging av russesamlinger i løpet av helgen 

Arendal kommune har via vårt vaktselskap registrert at russen i løpet av helgen har samlet seg i grupper som ikke følger reglene for maks antall som kan samles etter covid-19-forskriften.  

Kommunen har ved flere anledninger hatt direkte kontakt med russen de siste dagene. Vi har forklart dem at smittesituasjonen i Arendal og kommunene rundt oss er uoversiktlig og at alle må forholde seg til at det ikke er lov å samles i grupper på mer enn 20 personer utendørs. Vi har også vist til at vi kommer til å følge opp eventuelle brudd på dette.  

Til tross for en klar oppfordring, har russen samlet seg i store grupper denne helgen. Kommunen vil vurdere hvordan dette skal følges opp tirsdag 25. mai.  

Lørdag 22. mai - smittetall 

Det er meldt om 2 nye smittede i dag. En av de smittede har kjent smittevei og satt allerede i karantene. Den andre smittede har ukjent smittevei.  

Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter og flere er satt i karantene i løpet av dagen. 

Forebyggende karantene er avsluttet for disse klassene: 

 • Stuenes skole 10A, 10B og 10D 
  Elevene i 10A, 10B og 10D ved Stuenes skole som hadde vært i nærkontakt med bekreftet smittet person har testet negativt. Det betyr at kommunelegen opphever den forebyggende karantenen som elevene i disse klassene har vært satt i. 

  NB! Dette gjelder ikke elevene som har tatt test og fått egen beskjed fra smittesporingsteamet. For disse elevene og familiene er det beskjeden og karantenen fra smittesporingsteamet som gjelder.  

  Elever i 10 C er fortsatt i karantene tom. 28. mai.  

 • 5. trinn og 7. trinn Asdal skole 
  Eleven på 5. trinn ved Asdal skole som hadde vært i nærkontakt med bekreftet smittet person har testet negativt. Det betyr at kommunelegen opphever den forebyggende karantenen som elevene på 5. trinn har vært satt i. 

  Eleven på 7. trinn ved Asdal skole som hadde vært i nærkontakt med bekreftet smittet person har testet negativt. Det betyr at kommunelegen opphever den forebyggende karantenen som elevene på 7. trinn har vært satt i. 

  Dette gjelder ikke familier som er berørt av karantenen på 10. trinn. Der gjelder fremdeles de bestemmelsene og datoene som er sendt ut.  

Kommuneoverlegen minner om at vi må å være ekstra flinke til å begrense sosial kontakt i dagene framover. Akkurat nå er det veldig viktig at vi ikke samler oss i store grupper – hverken inne, ute eller på tvers av kommunegrenser. Hvis det oppstår smitte når mange samles er konsekvensen at store grupper og deres familier må i karantene. 

Takk for at dere bidrar til å stoppe smitten!.

Fredag 21. mai - smittetall

Det er meldt om 10 nye smittede i løpet av dagen. 9 var allerede i karantene og har kjent smittevei. 1 har ukjent smittevei. Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter og mange er satt i karantene i løpet av dagen.

Følgende grupper er satt i karantene og ventekarantene:

 • 10. trinn ved Asdal skole En av de smittede er elev på 10. trinn ved Asdal skole.  Alle elever på 10. trinn og ansatte som er nærkontakter er satt i karantene til og med lørdag 29. mai. Alle familiemedlemmer er satt i ventekarantene.
 • 5. og 7. trinn ved Asdal skole er satt i forebyggende karantene Noen er nærkontakt med smittet. Kommunelegen har derfor bestemt at alle elever ved 5. og 7. trinn settes i forebyggende karantene til testsvar for nærkontaktene foreligger. Familiemedlemmer behøver ikke i ventekarantene.

Følgende grupper er ute av forebyggende karantene:

 • Tussegruppa ved Læringsverkstedet avd.  Eydehavn
 • 10. trinn ved Nedenes skole

Fredag 21. mai - vi ber alle begrense sosial kontakt

Kjære alle sammen

Det er en krevende smittesituasjon i Arendal nå. Vi ber derfor alle – barn, ungdom, russ og voksne – om å være ekstra flinke til å begrense sosial kontakt i dagene framover. Akkurat nå er det veldig viktig at vi ikke samler oss i store grupper – hverken inne eller ute. Hvis det oppstår smitte når mange samles er konsekvensen at store grupper og deres familier må i karantene. 

Takk for at dere bidrar til å stoppe smitten!

Vennlig hilsen smittesporingsteamet i kommunen
 

Torsdag 20. mai kl. 22:20 - smittesituasjonen og smittetall 

Det er registrert 5 nye smittede i dag. Alle smittetilfellene er koblet til EB-stranda/Tangenområdet den 16. mai. De nye smittetilfellene har ført til flere nye grupper i karantene. Smitteoppsporingsteamet jobber fortsatt med å kartlegge nærkontakter. 

Følgende grupper er satt i karantene og ventekarantene:

 • Klasse 10 C ved Stuenes skole 
  En av de smittede er elev i 10C på Stuenes skole.  Alle elever i 10C og ansatte som er nærkontakter er satt i karantene til og med fredag 28. mai. Alle familiemedlemmer er satt i ventekarantene.
 • Klasse 8B på St. Franciskus skole 
  På grunn av smitte er klasse 8B ved St. Franciskus skole satt i karantene til og med fredag 28. mai. Alle familiemedlemmer er satt i ventekarantene
 • Klasser ved Sam Eyde videregående skole 
  På grunn av smitte hos en elev er klassene 2TLB og 2TLA ved Sam Eyde videregående skole satt i karantene til og med fredag 28. Mai. Alle familiemedlemmer er satt i ventekarantene.

Felles for alle klassene er at elevene og nærkontaktene er bedt om å teste seg tirsdag 25. mai. Familiemedlemmer behøver ikke teste seg med mindre man har symptomer. Familiemedlemmer kan avslutte sin ventekarantene hvis eleven tester negativt på test tatt tirsdag 25. mai eller senere. Dette gjelder ikke eleven som må være i karantene uavhengig av negativt svar til og med fredag 28. mai.  

Følgende grupper er satt i forebyggende karantene:

 •  10. trinn Nedenes skole 
  En elev på 10. trinn har nå vært i nærkontakt med smittet. Kommunelegen vurdere at eleven kan være smitteførende og har derfor bestemt at alle elever ved 10. trinn settes i forebyggende karantene til testsvar for eleven som er nærkontakt foreligger. Familiemedlemmer behøver ikke i ventekarantene.  
 • Klasse 10A, 10B og 10D ved Stuenes skole
  Flere elever har vært  i nærkontakt med bekreftet smittet. Kommunelegen vurdere at eleven kan være smitteførende har derfor bestemt at alle elever i 10A, 10B og 10D er i forebyggende karantene med umiddelbar virkning til testsvar for elever foreligger. 
  Familiemedlemmer behøver ikke i karantene.
 • Tussegruppa ved Læringsverkstedet avd.  Eydehavn.  
  Et barn har vært i nærkontakt med en smittet. Derfor er barn og ansatte ved Tussegruppa satt i forebyggende karantene til testsvar for barnet som er nærkontakt foreligger. Familiemedlemmer behøver ikke i ventekarantene. 

 

Smittesituasjonen - status torsdag 20. mai kl. 14:16

Kort oppsummert:

Situasjonen er uoversiktlig og smittesporingsteamet har ikke mulighet til å kontakte hver enkelt nærkontakt. Derfor ligger det nå et stort ansvar på innbyggerne våre:

 • Hvis du har vært i nærheten av en smittet må du gå i karantene. 
 • Husstandsmedlemmer må gå i ventekarantene.
 • Er du usikker, gå i karantene.
 • Har du symptomer, test deg. 
 • Ta vare på de fine ungdommene våre!

En utfordrende smittesituasjon i stadig endring

Det har vært mange sosiale samlinger og fester i perioden fra 13. mai til 17. mai. Dette gjelder særlig i aldersgruppen 15-25 år og de har vært samlet fra flere kommuner. 
Det er nå flere smittede fra disse samlingene både i Arendal og nabokommunene. Dette gjør situasjonen svært uoversiktlig.

Gå i karantene hvis du har vært nær en smittet

Smittesporingsteamet jobber iherdig med å kartlegge nærkontakter, men de har ikke mulighet til å få en fullstendig oversikt over alle som har vært i nærheten av en smittet. Derfor ligger det et stort ansvar på hver enkelt innbygger. Det er viktig at alle som vet at de har vært i nærheten av en smittet går i karantene og at husstandsmedlemmer går i ventekarantene. 

Les mer om karantene her.

Ny informasjon om karantene for Tangen-området 16. mai

Vi vet nå at det var minst 4 smittede personer til stede på EB-stranda og Tangeområdet kvelden 16. mai.  De smittede har beveget seg rundt på flere steder på området. Vi må derfor utvide området for hvem som skal i karantene og ventekarantene. Karantene gjelder nå for alle som var til stede på Tangen/EB-stranda, inkludert volleyballbanen og bryggene. Dette er en endring fra tidligere informasjon gitt onsdag 19. mai. 

Ingen av de smittede har hatt nærkontakt med russen som var på området 16. mai og russegruppen er derfor unntatt karantene. Unntaket gjelder kun russen, ikke andre ungdommer selv om de bare skal ha vært sammen med russ den kvelden. Vi forstår at dette kan virke urettferdig, men situasjonen krever at vi tar et valg her.

Testing

 • Vi ber alle i aldersgruppen 15-25 år om å ha lav terskel for å teste seg. NB: hvis du har fått beskjed om å teste deg på en gitt dato, så må du vente med å teste deg til den dagen. 
 • Hvis du har symptomer, må du teste deg med en gang. 
 • Alle som har fått beskjed fra smittesporingsteamet eller skolen sin om å teste seg på en gitt dato, må gjøre det på den datoen. 
 • Vi ber dere som har gått i karantene og ikke har fått en dato for testing, om å teste dere på dag 7 etter at dere har hatt kontakt med en smittet. 

Vi utvider testkapasiteten ved teststasjonen og utvider åpningstidene i pinsehelgen ut fra behov. Du bestiller time for testing her

Til ungdommen!

Det er ingen som har skyld for smitten i Arendal nå. Akkurat nå er det noen av dere som er smittet, tidligere har det vært andre grupper som har vært uheldige. Det er både viktig og riktig å teste seg og være ærlig om at man har vært på fest. 
Mange av dere tar kontakt med oss for å være sikre på at dere følger karantenereglene. Vi opplever at dere tar dette på alvor og gjør alt dere kan for å stoppe smitten. Vi er stolte av dere!
 

Onsdag 19. mai – smittetall  

Det er registrert 5 nye smittede i dag. Alle de smittede satt i karantene.  

Smittesporingsteamet jobber for å få oversikt over smittesituasjonen. Smitten har startet i forkant av festen ved EB-stranda. Noen av de som er registrert smittet i dag var også tilstede på festen ved EB-stranda 16. mai.  

Karantene 10. trinn ved Moltemyr skole 

En elev ved 10. trinn har fått positivt testsvar. Kommunelegen har derfor bestemt at alle elever ved 10. trinn på Moltemyr skole er i karantene med umiddelbar virkning til og med fredag 28. mai. 

Kommunelegen ber alle elever på 10. trinn teste seg tirsdag 25. mai. Test må bestilles etter 14:00 på mandag 24. mai. Ved symptomer bestill test snarest i tillegg.  Bestill time til test her.

Alle familiemedlemmer til elevene skal i ventekarantene med umiddelbar virkning. Familiemedlemmer behøver ikke teste seg med mindre man har symptomer. Familiemedlemmer kan avslutte sin ventekarantene hvis eleven tester negativt på test tatt tirsdag 25. mai eller senere. Dette gjelder ikke elevene som må være i karantene uavhengig av negativt svar til og med fredag 28. mai.  

Skolen har informert foresatte. 

Karantene for 8A og 10A ved St. Franciskus skole 

En elev i 8A og en elev i 10A  har fått positivt testsvar. Kommunelegen har derfor bestemt at alle elever i  8A ved St. Franciskus skole er i karantene med umiddelbar virkning til og med fredag 28. mai. 

Kommunelegen ber alle elever på 8A og 10A tester seg tirsdag 25. mai. Test må bestilles etter 14:00 på mandag 24. mai. Ved symptomer bestill test snarest i tillegg. Bestill time til test her.

Alle familiemedlemmer til elevene skal i ventekarantene med umiddelbar virkning. Familiemedlemmer behøver ikke teste seg med mindre man har symptomer. Familiemedlemmer kan avslutte sin ventekarantene hvis eleven tester negativt på test tatt tirsdag 25. mai eller sener. Dette gjelder ikke elevene som må være i karantene uavhengig av negativt svar til og med fredag 28. mai.  

Skolen har informert foresatte. 

Sam Eyde videregående skole 

En elev ved Sam Eyde vgs. er smittet, men har ikke vært på skolen. Derfor er ingen klasser som er satt i karantene her. Skolen har informert foresatte. 

Arendal videregående skole, avdeling Barbu 

En ved elev i 1SRBB har fått positivt testsvar. Det betyr at 16 elever i A og B-klassen og 3 ansatte som var til stede tirsdag 18. mai må i karantene med umiddelbar virkning, til og med fredag 28. mai. Familiemedlemmer til de berørte elevene og ansatte settes i ventekarantene. 
Skolen har informert foresatte. 

Spørsmål om karantene i forbindelse med festen på Tangen/EB-stranda 16. mai

Les spørsmål og svar her. (siden er avpublisert)

Onsdag 19. mai - forebyggende karantene

8A ved St. Franciskus skole i forebyggende karantene

En elev i 8A har vært i nærkontakt med person med påvist Covid19 og viser symptomer. Kommunelegen vurderer at eleven kan være smitteførende og har derfor bestemt at alle elever i 8A ved St. Franciskus skole er i forebyggende karantene med umiddelbar virkning og til testsvar for eleven foreligger. Familiemedlemmer behøver ikke i karantene, men foresatte med arbeid i helsevesenet må avklare med leder om de kan møte på jobb. 

Skolen har kontaktet foresatte og ny informasjon vil bli sendt ut når testsvaret er klart. Skolen sender ut informasjon om hjemmeundervisning onsdag 19. mai. 

10. trinn ved Moltemyr skole i forebyggende karantene

En elev på 10. trinn har vært i nærkontakt med person med påvist Covid19 og viser symptomer. Kommunelegen vurdere at eleven kan være smitteførende og har derfor bestemt at alle elever ved 10. trinn ved Moltemyr skole er i forebyggende karantene med umiddelbar virkning og til testsvar for eleven foreligger. Familiemedlemmer behøver ikke i karantene, men foresatte med arbeid i helsevesenet må avklare med leder om de kan møte på jobb. Det vil bli sendt ut ny melding så raskt testsvar foreligger. 
Videre informasjon om hjemmeundervisning vil komme fra skolen.

Kommunelegen minner om at personer som viser symptomer bør teste seg. Bestill time til test her.

Tirsdag 18. mai (smittetall) - Var du på Tangen/EB-stranda 16. mai mellom 19:30 og 23:00?

Det er to smittede i dag. Den ene personen deltok på en ungdomsfest på Tangen/EB-stranda 16. mai mellom 19:30 og 23:00. Smittesporingsteamet jobber med å få oversikt over de som var til stede, men har pr. nå ikke oversikt over alle. 

I løpet av kvelden har vi fått informasjon om at russen ikke har vært involvert i den aktuelle festen. Det betyr at russen som var på Tangen/EB-stranda ikke trenger å gå i karantene.

Vi ber derfor alle ungdom med unntak av russ som var til stede på Tangen/EB-stranda i det oppgitte tidsrommet om å gå i karantene umiddelbart. Husstandsmedlemmer til ungdommer som var til stede må gå i ventekarantene. Både de som har vært til stede og deres husstandsmedlemmer kan tidligst teste seg søndag 23/5. Test må bestilles mellom kl. 15 og 17 på lørdag 22/5. I dette tidsrommet på lørdag ønsker vi bare at de som har vært til stede på Tangen/EB-stranda bestiller test.

Dersom du var på Tangen/EB-stranda og har symptomer nå bør du bestille test så raskt som mulig, men du må likevel ta en ny test 23/5. 

Vi oppretter en egen mailadressen onsdag 19. mai der de som har spørsmål knyttet til denne situasjonen kan ta kontakt. Vi informerer om adressen på denne siden. 

Vi understreker at det er svært viktig at alle ungdommer som var til stede på arrangementet og deres husstandsmedlemmer går i karantene nå. I karantenetiden må du ikke være sammen med andre enn de du bor sammen med. 

Fullvaksinerte personer forholder seg til nasjonale retningslinjer vedrørende karantene. 

Tirsdag 11. mai

Det er registrert en ny smittet i dag. Den smittede satt allerede i karantene og det er ingen nye nærkontakter.

Lørdag 8. mai

Det er registrert en ny smittet i dag. Den smittede satt allerede i karantene og det er ingen nye nærkontakter.

Fredag 7. mai 

Det er ikke registrert smittede i dag. 

Elevene ved Nedenes skole som hadde vært i nærkontakt med bekreftet smittet person har testet negativt. Det betyr at kommunelegen opphever den forebyggende karantenen for elevene på 4. trinn og 10. trinn. 

Torsdag 6. mai - smittetall

Det er registrert 2 nye smittede i dag. Begge ble meldt inn i kveld og smittesporingsteamet jobber derfor med å få oversikt over nærkontakter. En har kjent og en har ukjent smittevei. Ingen av de smittede har tilknytning til Stuenes skole, men 4. og 10. trinn på Nedenes skole er i forebyggende karantene.

Forebyggende karantene betyr at elevene er i karantene til testresultat for en elev på hvert trinn er klart. Husstandsmedlemmer er ikke i ventekarantene. 

Onsdag 5. mai - smittetall

Det er registrert en ny smittet i dag. Den smittede er koblet til smitten ved Stuenes skole og satt allerede i karantene.

Tirsdag 4. mai - smittetall 

Det er registrert 2 smittede i Arendal i dag. Begge er koblet til smitten ved Stuenes skole, og satt allerede i karantene.  

Mandag 3. mai - smittetall

Det er registrert 4 smittede i Arendal i dag. To av de smittede er elever ved Stuenes skole og to er foresatte til elever ved skolen. Alle elever i 7. og 9. trinn og ansatte som er nærkontakter er i karantene tom. 7. mai. Alle hustandsmedlemmer er i ventekarantene til elevene har testet negativt. Elevene skal teste seg onsdag 5. mai. Elevene må være i karantene ut 7. mai uavhengig av testresultat.

Arendal voksenopplæring

En av de smittede er elev ved Arendal voksenopplæring. Alle elever i klasse GR3A er satt karantene med umiddelbar virkning til og med fredag 7. mai. Alle hustandsmedlemmer er i ventekarantene. Kommunelegen ber alle elever i karantene tester seg så raskt som mulig. Bestill time til test her.

Familiemedlemmer behøver ikke teste seg med mindre man har symptomer. Familiemedlemmer kan avslutte sin ventekarantene hvis eleven tester negativt på test tatt tirsdag 4. mai eller senere. Dette gjelder ikke elevene som må være i karantene uavhengig av negativt svar til og med fredag 7. mai.  

Lokal forskrift forlenget 

Lokal forskrift om ventekarantene er forlenget som følge av et hastevedtak fra kommuneoverlegen. Forskriften gjelder tom. torsdag 6. mai. Formannskapet vurderer ytterligere forlengelse i sitt møte torsdag 6. mai.  

Dette gjelder for Arendal kommune: 
Dersom medlem av en husstand har vært i nærkontakt med en person utenfor husstanden som er smittet med covid-19, skal hele husstanden settes i karantene i 7 dager.

Søndag 2. mai - smittetall

Det er registrert 4 smittede i Arendal i dag. Alle 4 satt i karantene.  

3 av de smittede er elever ved 3. trinn på Stuenes skole. Alle elever og ansatte som er nærkontakter ved trinnet har fått utvidet karantene tom. 7. mai. Alle elevene og nærkontaktene er bedt om å teste seg på nytt tirsdag 4. mai. Det gjelder selv om de har testet seg nylig. Familiemedlemmer har fått utvidet ventekarantene. Hvis eleven får negativt resultat på test tatt tirsdag 4. mai eller senere kan familiemedlemmer gå ut av ventekarantene. Eleven skal fortsatt være i karantene til og med 7. mai. 

Flere elever på 7. trinn og i klasse 9B på Stuenes skole er nærkontakter til en som er smittet. Alle elever ved 9B og på 7. trinn er satt i forebyggende karantene fram til testsvar for elevene som er nærkontakter foreligger. Familiemedlemmer behøver ikke i ventekarantene. 

Vi minner om at barn som er i karantene ikke kan leke med andre barn enn de som bor i samme hus. Det gjelder selv om vennene også er i karantene.  Dette er viktig for å begrense smitte. 

Smittevernteamet minner om at personer som viser symptomer bør teste seg. Bestill time til test her.

Fredag 30. april og lørdag 1. mai 

Ingen nye smittede.

Torsdag 29. april - smittetall

Det er registrert 8 nye smittede i dag. Alle de smittede har kjent smittevei og satt i karantene.  

Myraskogen barnehage 

To barn ved Myraskogen barnehage, avdeling Stemmekjenn og avdeling Smedplasskjenn, har vært i kontakt med en som har testet positivt.  

14 ansatte og 42 barn på avdeling Stemmekjenn og avdeling Smedplasskjenn er derfor satt i ventekarantene til endelig testsvar foreligger for disse to barna.  

Familiemedlemmer settes pr. nå ikke i ventekarantene, men må være veldig oppmerksomme på symptomer.  

Kommunelegen minner om at alle som har symptomer bør teste seg. Bestill test på c19.no

Onsdag 28. april - smittetall

Det er registrert 2 nye smittede i dag. Den ene er en ansatt på Asdal ungdomsskole som allerede satt i karantene. Den andre har ukjent smittevei og syv personer er satt i karantene. 

Tirsdag 27. april - smittetall

Det er registrert seks nye smittede i dag. Fem var allerede i karantene. 

En av de smittede er ansatt ved Stuenes skole. Alle elever på 3. trinn og ansatte som er nærkontakter er satt i karantene tom. 3. mai. Familiemedlemmer er satt i ventekarantene. Alle elever og nærkontakter er bedt om å teste seg fredag 30. april. Ved negativ testresultat etter 30. april kan familiemedlemmer gå ut av ventekarantene.

3 av de smittede er elever ved ungdomstrinnet på Asdal skole. Alle elever og to lærere på 9. trinn har fått utvidet karantene tom. 1. mai. Kommunelegen ber elever og lærere på 9. trinn teste seg onsdag 28. april, dette gjelder selv om elev/lærer har testet seg nylig. Familiene har fått utvidet ventekarantene. Ved negativ test tatt onsdag 28. april eller senere kan familiemedlemmer går ut av ventekarantene.

Mandag 26. april - smittetall

Det er registrert en ny smittet i dag.  Personen og nærkontakter satt allerede i karantene. 

Søndag 25. april - smittetall

Det er registrert en ny smittet i Arendal i dag. Et barn i Moltemyrskogen barnehage, avdeling Flua, har testet positivt. 20 barn og 10 ansatte er satt i karantene, og familiemedlemmer er satt i ventekarantene. Barnehagen har sendt ut informasjon. 

Lørdag 24. april – smittetall 

Det er registrert en ny smittet i Arendal i dag. Smittesporingsteamet jobber med å informere nærkontakter. 

Fredag 23. april – smittetall 

Det er registrert  5 nye smittede i Arendal i dag. Alle satt i karantene og det er ingen nye nærkontakter.

På grunn av negative testresultater er karantene til følgende grupper opphevet.

 • 8. trinn på Asdal skole
 • 5. trinn på Eydehavn skole
 • Gullfakse barnehage
 • Eydehavn speidergruppe
 • Arendal turn teamgym rekrutt
 • ViaNor på Stoa

Når det gjelder 8. trinn ved Asdal skole er 4 elever fortsatt i karantene fordi de har vært nærkontakt med en annen elev som er smittet. Deres familier er i ventekarantene.

Torsdag 22. april - smittetall og tiltak

Det er registrert 7 nye smittede i dag. Fem satt allerede i karantene og en person kom fra utlandet. Smittesporingsteamet har oversikt over den siste smittede, og alle nærkontakter blir kontaktet i løpet av kvelden.  

Asdal skole 

En elev i 9. trinn og elev i 10. trinn har testet positivt. Hele 9. trinn og 10. trinn ved Asdal skole er satt i karantene, og husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene. 8. trinn er fortsatt i ventekarantene. Skolen har sendt ut informasjon til foresatte.  

Sam Eyde videregående skole  

En elev i 1 TPE er smittet og klassen er satt i karantene. Klasse 1 HOE har fått forlenget sin karantene pga. ny smitte i klassen. Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene. Skolen har sendt ut informasjon.  

Gullfakse barnehage  

En ansatt ved Gullfakse barnehage er nærkontakt til en person som har testet positivt. Alle barn og ansatte i Gullfakse barnehage er satt i forebyggende karantene til testresultatet er klart. Husstandsmedlemmer er ikke i karantene. Barnehagen har sendt ut informasjon. 

Eydehavn skole 

En elev på 5. trinn har familiemedlem med påvist smitte. Alle elever ved 5. trinn ved Eydehavn skole er satt i forebyggende karantene til testsvar for eleven er klart. Husstandsmedlemmer må ikke i karantene. Skolen har sendt ut informasjon.  

Som følge av smittetilfellene er Eydehavn speidergruppe og Arendal turn teamgym rekrutt satt i forebyggende karantene. Begge gruppene har sendt ut informasjon. Alle ansatte ved ViaNor på Stoa er satt i midlertidig karantene og har stengt til testsvar er klart.  

Lokal forskrift om ventekarantene 

På grunn av pågående smittesituasjon med mutert virus innføres ventekarantene på 7 dager. 

Forskriften ble vedtatt av formannskapet 22. april og gjelder til 2. mai.  
Det vil gjøres vurderinger underveis av behovet for å opprettholde tiltaket.  

Les forskriften.

Onsdag 21. april – nye tiltak

Det er ikke meldt om smittede i Arendal onsdag 21. april. Smittenivået i Arendal er imidlertid høyt og det er mange barn og unge blant de som er smittet. Mange har testet seg i løpet av dagen og smittesporingsteamet jobber med å begrense muligheten for at smitten sprer seg.

Som følge av dette driftes de videregående skolene fortsatt på rødt nivå fremover. Tiltak på andre skoler vurderes av smittesporingsteamet i hvert enkelt tilfelle. 

Torsdag 22. april tar formannskapet stilling til om det skal innføres en lokal forskrift knyttet til ventekarantene. Mens det i dag er mulig å teste seg ut på dag 3 dersom man er i ventekarantene er det ønskelig at dette for en periode endres til at det først er mulig å teste seg ut på dag 7. 

Det anbefales også sterkt at idretts- og fritidsaktiviteter for elever på ungdomstrinnet (8.-10. klasse) og videregående skole, der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand, settes på vent tom. søndag 2. mai. Dette gjelder både aktiviteter i privat regi og i regi av idrettslag og foreninger. 

Onsdag 21. april – Ungdomstrinnet ved Asdal skole er foreløpig i karantene

Flere elever ved ungdomstrinnet er nærkontakter til bekreftede smittede. Som en konsekvens av dette er hele ungdomstrinnet ved Asdal skole foreløpig satt i karantene frem til de som har vært nærkontakter har fått svar på test. Dette gjelder også alle ansatte som har hatt undervisning mandag, tirsdag og onsdag på ungdomstrinnet.

Familiemedlemmer er ikke satt i ventekarantene, men oppfordres til å begrense sosiale kontakt så mye som mulig til nærkontakter til smittede har fått svar på test. 

Tirsdag 20. april – smittetall

Det er registrert 7 nye smittede i Arendal i dag.

3 personer var allerede i karantene og 1 person kom fra utlandet.

De siste 3 personene har tilknytning til Sam Eyde videregående skole og satt ikke i karantene. Pr. nå er til sammen 49 elever og ansatte ved skolen satt i karantene – dette gjelder klassene vg1 MK (media og kommunikasjon) og vg1 Helse- og oppvekstfag. Husstandsmedlemmene til elevene og lærerne må i ventekarantene. Alle er blitt informert om dette. Smitteoppsporingsteamet jobber videre utover kvelden med å kartlegge nærkontakter og vi oppdaterer status hvis nye klasser blir satt i karantene.

Håndballaget ØIF juniorjenter er også satt i karantene og familiemedlemmer er satt i ventekarantene. Alle har fått beskjed om dette fra smitteoppsporingsteamet.

Lørdag 17. april - smittetall

Det er registrert 3 nye smittede i Arendal i dag. Alle har kjent smittevei og satt allerede i karantene. 

Fredag 16. april - smittetall 

Det er 5 nye smittede i dag. Alle har kjent smittevei. 3 av de smittede var allerede i karantene. Smittesporingsteamet jobber med å få oversikt over nærkontakter for de siste 2 smittede. 

Til deg som har vært på Stall Siring etter fredag 9. april 

Vi ber om at personer som har vært på Stall Siring etter fredag 9. april går i karantene og bestiller test på mandag. Bestill test på c19.no. Har du allerede tatt en test i løpet av uken, anbefaler vi allikevel at du tar en ny test på mandag. Grunnen til det er at vi ser at det kan ta 5-7 dager etter smitte til man eventuelt tester positivt.
Familiemedlemmer til de som har vært på Stall Siring er ikke i ventekarantene, men vi oppfordrer til å begrense sosial kontakt fram til svar på testen er klar. 

Smitte i Lia barnehage 

En ansatt ved barnehagen testet positivt 15. april. 24 barn og 9 ansatte på avdeling Maurtua er satt i karantene til og med fredag 23. april. Familiemedlemmer er satt i ventekarantene. Alle barn og ansatte på avdeling Uglebo må gå i ventekarantene. Barnehagen har sendt ut informasjon til foresatte.  

Torsdag 15. april - smittetall

Det er 10 nye smittede i dag. Alle tilfellene har kjent smittevei og smittesporingsteamet jobber med å få oversikt over nærkontakter.

En elev ved Arendal videregående skole, avdeling Barbu er smittet. Elever som var til stede i psykologi1B1 og/eller kroppsøving i klasse 2STBB fredag 9. april er satt i karantene og oppfordret til å teste seg. 

En ansatt ved Stuenes skole er smittet. 2. trinn ved Stuenes skole er satt i karantene til og med fredag 23. april. Familiene til ansatte og elever ved trinnet settes i ventekarantene. 

Som følge av smitten ved skolen skal Stuenes skole driftes på rødt nivå så raskt det er praktisk mulig og til og med fredag 23. april. 

Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter til de 8 andre som er meldt smittet i dag. 

Vi jobber med å få oversikt. Vi ber om at innbyggere har lav terskel for å teste seg. Det er også viktig å huske at man ikke skal omgås andre utenfor egen hustand fra det tidspunktet man bestiller test. 

Torsdag 15. april - busspassasjerer bes om å teste seg

Kom du med buss fra Kristiansand til Arendal fredag kveld? Passasjerer som har tatt følgende ruter bes om å teste seg:

Linje 170 Bygland – Kristiansand fredag 9. april med avgang fra Bygland klokken 15.20.

Linje 100 Kristiansand – Arendal fredag 9. april med avgang klokka 17.15 fra Kristiansand sentrum.

Du bestiller test her: https://c19.no/

Onsdag 14. april - smittetall 

Det er registrert 6 nye smittede i dag. 

1 smittet er elev ved Stuenes skole. Det er derfor bestemt at alle elever ved 10. trinn ved Stuenes skole må forlenge karantenen til og med torsdag 22. april. Familiemedlemmer som er i ventekarantene utvides tilsvarende med 3 dager. 

1 barn og 1 foresatt ved Læringsverkstedet Naturbarnehage, Eydehavn avdeling Vetter er smittet. Alle barn og ansatte ved avdelingen er i satt i karantene tom. mandag 19. april. Familiemedlemmer er i ventekarantene. 

I tillegg er det 3 personer som er smittet. Alle var i karantene. 

Vi ber om at personer som har vært på Stall Siring etter fredag 9. april er oppmerksomme på symptomer og har lav terskel for å teste seg de neste dagene.  

Tirsdag 13. april - smittetall 

Det er registrert 5 nye smittede i dag. Alle var i karantene og har kjent smittevei. 6 nye nærkontakter er satt i smittekarantene. Husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene. 

Mandag 12. april - smittetall

Det er registrert tre nye smittede i dag. Alle var allerede i karantene og alle har tilknytning til smitteutbruddet ved Tvedestrand videregående skole. 

En av de smittede er elev ved 10. trinn på Stuenes skole. Alle elever på 10. trinn og 5 lærere er satt i karantene tom. mandag 19. april. Familiemedlemmer til elever og lærere er satt i ventekarantene med umiddelbar virkning. 

Vi gjør oppmerksom på at de som er satt i karantene ikke kan være sammen med andre utenfor egen husstand, som også er i karantene. Dette er viktig for å begrense smitte.  

Søndag 11. april - smittetall

Det er registrert en ny smittet i dag. Personen var allerede i karantene.

Lørdag 10. april - smittetall

Det er 3 nye smittetilfeller i Arendal i dag. Alle har tilknytning til smitteutbruddet ved Tvedestrand videregående skole, og de satt allerede i karantene. 

Som følge av dagens smitte er klasse 2STBB ved Arendal videregående, avd. Barbu er satt i karantene. Dette inkluderer 20 elever og 3 lærere. Førskolegruppa i Dalen barnehage er også satt i karantene. Dette inkluderer 9 barn og 4 ansatte. Skolen og barnehagen har sendt ut informasjon til foresatte og ansatte. 

Et negativt testresultat gjør at karantenen for klasse 8D ved Stuenes skole ble avsluttet i dag. 

Fredag 9. april – smittetall

Det er 8 nye smittetilfeller i Arendal i dag. Alle har tilknytning til smitteutbruddet ved Tvedestrand videregående skole. I tillegg er det en smittet person som er bosatt i Froland kommune, men som er elev ved Sam Eyde videregående skole. Totalt er 4 elever ved Sam Eyde videregående skole smittet. 2 klasser er satt i karantene. Dette gjelder 2. klasse elektro og 2. klasse MKA (medier og kommunikasjon). 

Alle de smittede var allerede i karantene. Totalt er ca. 50 elever og lærere ved Sam Eyde videregående skole satt i karantene. Antall personer som er satt i karantene er begrenset fordi skolen har drevet på rødt nivå. 

En elev ved Stuenes skole er nå bekreftet smittet. Alle elever ved 9. trinn er i karantene tom. 17. april. Hustandsmedlemmer er i ventekarantene. 

Smittesporingsteamet jobber fortsatt med å få oversikt. Eventuell videre karantene for klasse 8D ved Stuenes skole avklares lørdag 10. april. 

Vi understreker at alle hustandsmedlemmer til nærkontakter skal i ventekarantene. Vi anbefaler at alle som er i ventekarantene venter til dag 5 etter karantenen har startet før de tester seg. Dette gjør vi fordi vi ser at det i flere tilfeller tar flere dager etter smitte før man eventuelt tester positivt. I tillegg er det flere smittede som kun har vage symptomer som ligner på symptomer ved allergi.

Fredag 9. april – lokal forskrift er opphevet

Lokal forskrift om smittevern i Arendal kommune er opphevet. Det betyr at det ikke lenger er egne lokale smittevernregler for Arendal kommune. Arendal kommune følger nasjonale anbefalinger og retningslinjer som ble presentert 25. mars.

Torsdag 8. april – smittetall  

Det er registrert 7 nye smittede i dag. 2 personer var allerede i karantene og 1 person kom fra utlandet. De siste 4 personene har tilknytning til hverandre og 3 av disse går på Tvedestrand videregående skole.

Smitteoppsporingsteamet arbeider fortsatt med å kartlegge alle nærkontakter. Til sammen er rundt 150 personer satt i karantene og forebyggende karantene.  

En elev på 8. trinn ved Stuenes skole er nærkontakt med en bekreftet smittet og derfor er alle elevene i klasse 8D og 4 lærere satt i forebyggende karantene inntil testsvar for eleven er klart. 

Alle elevene ved 9. trinn ved Stuenes og 4 lærere fortsetter å være i forebyggende karantene. Eleven som var nærkontakt med en smittet i går, har testet negativt, men det er en ny elev ved 9. trinn som er nærkontakt av en ny smittet i dag. Derfor fortsetter karantenen til denne siste elevens prøvesvar er klart.  

Vi ser en økende smitte blant ungdom og det er flere smittede som kun har vage symptomer som ligner på symptomer ved allergi. Vi ber derfor om lav terskel for å teste seg og vi utvider testkapasiteten ved teststasjonen i morgen. Bestill test her.

Onsdag 7. april - smittetall

Det er meldt om 2 nye smittede i dag. Til sammen er 130 personer er satt i karantene og forebyggende karantene. 

En elev ved Stuenes skole er nærkontakt med en bekreftet smittet. Alle elever på 9. trinn ved skolen settes derfor i forebyggende karantene inntil prøvesvar er klart. Dette gjelder 89 elever og 4 ansatte. Skolen har sendt ut informasjon. Et håndballag fra Sørfjell IL er også satt i forebyggende karantene. 

Mandag 5. april - smittetall

Det er registrert 1 ny smittet i dag. Personen var allerede i karantene. 

Lørdag 3. april - smittetall

Det er registrert 1 ny smittet i dag. Personen var allerede i karantene. 

Torsdag 1. april - smittetall

Det er registrert 3 nye smittede i dag. To av dem er folkeregistrert i en annen kommune. Fire nye nærkontakter er satt i karantene. 

Tirsdag 30. mars - smittetall

Det er registrert 4 nye smittede i dag. 1 person var allerede i karantene, mens 3 har ukjent smittevei. Til sammen er rundt 40 nye nærkontakter og deres husstander satt i karantene. Smitteteamet jobber fortsatt med smitteoppsporing.

Lørdag 27. mars - smittetall

Det er registrert to nye smittede i dag.

Den ene har kjent smittevei og har kun en nærkontakt.

Den andre er elev på 8. trinn ved Moltemyr. Det betyr at de 9 lærerne og alle elevene ved 8. trinn som var satt i forebyggende karantene forblir i karantene fram til og med 4. april. Alle som bor sammen med elevene og lærerne settes også i husstandskarantene. Fotballaget Grane gutter 14, inkl. trenere forblir også i karantene og alle som bor sammen med dem settes i husstandskarantene.

Karantenen oppheves for fotballaget Grane jenter 17 og for alle barna og ansatte i barnehagene Eplehagen, Bråstad og Fabakken.

Fredag 26. mars 

Det er ikke meldt om nye smittede i dag. 

Torsdag 25. mars - smittetall

Det er registrert to ny smittet i Arendal i dag.  

Den ene personen satt allerede i karantene og hadde 2 nærkontakter som er satt i karantene.  

Den andre smittede er elev ved 9. trinn på Stinta skole. 6 lærere og alle elevene ved 9. trinn og deres husstander satt i karantene til og med fredag 2. april.   

En elev ved 8. trinn på Moltemyr skole er i husstand med en bekreftet smittet. Som følge av dette er 9 lærere og alle elever ved 8. trinn ved Moltemyr skole satt i forebyggende karantene til testsvar for eleven foreligger. To Grane fotballag er også satt i forebyggende karantene. 

Det er i dag bekreftet at personen med tilknytning til Big Bite og Trippel M ikke er smittet av korona, og kundene ved disse stedene behøver derfor ikke være ekstra bekymret for smitte. 

Onsdag 24. mars - smittetall

Det er to nye smittede i Arendal i dag. Fem nærkontakter er satt i karantene. Smittesporingsteamet jobber med å få full oversikt.

Som følge av smitte i en annen kommune er til sammen 100 barn og ansatte i 3 barnehager i Arendal satt i ventekarantene t.o.m. lørdag 27. mars. De tre barnehagene som er berørt er: Eplehagen, Bråstad og Fabakken. 

Vi ber dere som har vært på disse stedene om å være ekstra oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste dere: 

 • Big Bite, Alti Arendal
  • mandag 22. mars mellom kl. 09:00 og 16:00
  • onsdag 24. mars mellom kl. 15:30 og 20:00
 • Trippel M, Stoa
  • tirsdag 23. mars mellom 14:00 og 19:00

Vi oppfordrer også igjen til å holde god oversikt over alle nærkontakter. Dette for å unngå at store grupper blir satt i karantene. Smittesporingsteamet har taushetsplikt og oppgir ikke hvem som er smittet når de tar kontakt med nærkontakter. 

Tirsdag 23. mars - smittesituasjonen

Det er ingen nye smittede i Arendal i dag. Etter smittesporing i forbindelse med registrert smittet 22. mars ber vi innbyggere som har vært på Espressohouse Arendal fredag 19. mars i tidsrommet 14:00 – 15:30 om å være ekstra oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.  

Vi ber også innbyggere som har vært på disse stedene om å være ekstra oppmerksomme: 

 • IKEA lørdag 20. mars i tidsrommet 11:30 – 13:30 
 • Europris Lillesand lørdag 20. mars i tidsrommet 11:30 – 13:30 

Mandag 22. mars - kl. 21:45 - smittetall

Det er registrert en ny smittet i Arendal i dag. Smitteoppsporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter.  

Mandag 22. mars - kl. 08:50 smittetall

Det har ikke vært smittede i Arendal siden onsdag 17. mars. 

Fredag 19. mars – tiltak for perioden 19. - 25. mars

På bakgrunn av utvikling i smittesituasjonen har kommuneoverlegen justert den lokale forskriften som ble vedtatt 6. mars. Formannskapet gav tilslutning til at det kan gjøres endringer i sitt møte 11. mars. 

Det legges frem en sak for bystyret 25. mars for å vurdere videreføring eller endring av forskriften. 

Fra 19. mars gjelder følgende i Arendal kommune:

Private sammenkomster

 • Det er forbud mot mer enn 5 gjester i tillegg til egen husstand i privat bolig og fritidsbolig. Dette gjelder både innendørs og utendørs.  Barn i samme barnehage- eller grunnskolekohort er unntatt fra dette forbudet.
 • For private sammenkomster utenfor eget hjem er det tillatt med 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Husk at den som inviterer skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller kohort.
 • Husk også at regjeringen anbefaler å ha maks 10 sosiale kontakter pr. uke. 

Arrangementer

 • Det er kun tillatt med arrangementer der alle deltakerne sitter på faste, tilviste plasser. Ved slike arrangement skal arrangøren sørge for å opprettholde 2 meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand. Under disse forutsetningene er det tillatt med:
  • Maks 100 personer på innendørs arrangement
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs
 • Krav om faste tilviste plasser gjelder ikke for utøvere, støtteapparat og dommere på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som samler kun deltakere fra samme kommune. Det er maks tillatt med 50 personer på slike arrangementer

Stengte virksomheter
Følgende steder skal holde stengt: 

 • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
  Unntak gjelder:
  • Medisinsk nødvendig rehabilitering og opptrening etter henvisning fra helsepersonell med henvisningsmyndighet som tilbys individuelt eller i mindre grupper på maks 5 med arrangør. Virksomheten må sørge for å opprettholde 2 meters avstand mellom deltakerne.
  • Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for de under 20 år, samt for svømmere som driver toppidrett
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

Hjemmekontor
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra når det etter arbeidsgivers vurdering er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Serveringssteder
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal sørge for at alle gjester har forlatt lokalet og stengt dørene senest kl. 23.00. 

Skoler og barnehager

 • Skoler og barnehager skal driftes etter gult nivå i tråd med trafikklysmodell i smittevernveileder for henholdsvis skole og barnehage.
 • Arendal voksenopplæring driftes på gult nivå.
 • Videregående opplæring skal fortsatt drive på rødt nivå.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for voksne over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Toppidretten følger nasjonale regler.
 • Utendørs organisert trening for voksne over 20 år skal begrenses til maksimalt ti personer med til enhver tid minst to meters avstand.

Karantene og husstandskarantene

 • Dersom medlem av en husstand har vært i nærkontakt med en person utenfor husstanden som er smittet med covid-19, skal hele husstanden settes i karantene. Husstanden kan avslutte karantenen ved negativ test tatt på dag 7. Nærkontakten skal være i karantene i 10 dager.
 • Det frarådes at barn med delt omsorg bytter hjem i karantenetiden. Men dersom barn bytter hjem i karantenetiden vil også den nye husstanden omfattes av husstandskarantenen fra det tidspunkt barnet kommer inn i husstanden.

Onsdag 17. mars kl. 21:50 - smittetall

Det er registrert 1 nye smittet i dag. Den smittede var allerede i karantene. 

Tirsdag 16. mars kl. 21:40 - smittetall

Det er registrert 2 nye smittede i Arendal i dag. En av dem er folkeregistrert i annen kommune. Det er satt 1 ny person i karantene. 

Mandag 15. mars kl. 22:15 - smittetall

Det er registrert 2 nye smittede i dag. Begge har kjent smittevei og satt allerede i karantene. Tre nye personer er satt i karantene. 

Søndag 14. mars kl. 22:00 - smittetall

Det er registrert 1 ny smittet i dag. Den smittede var allerede i karantene. 

Lørdag 13. mars kl. 21:55 - smittetall

Det er registrert 5 nye smittede i dag. Alle har kjent smittevei og 4 av dem satt allerede i karantene. 

Fredag 12. mars kl. 23:00 - smittetall

Det er registrert 1 ny smittet i Arendal i dag. Personen var allerede i karantene. 

Fredag 12. mars – nye tiltak for perioden 12. - 25. mars

På bakgrunn av utvikling i smittesituasjonen har kommuneoverlegen justert den lokale forskriften som ble vedtatt 6. mars. Formannskapet gav tilslutning til at det kan gjøres endringer i sitt møte 11. mars. 

Kriseledelsen møtes igjen fredag 19. mars for å vurdere om det kan gjøres ytterligere justeringer.

Fra 12. mars gjelder følgende i Arendal kommune:

 • Forbud mot mer enn 5 gjester i tillegg til egen husstand i privat bolig og fritidsbolig. Dette gjelder både innendørs og utendørs.  Barn i samme barnehage- eller grunnskolekohort er unntatt fra dette forbudet. Husk også at regjeringen anbefaler å ha maks 10 sosiale kontakter pr. uke. 
 • Det er kun tillatt med arrangementer der alle deltakerne sitter på faste, tilviste plasser. Ved slike arrangement skal arrangøren sørge for å opprettholde 2 meters avstand mellom personer som ikke er i samme husstand. Under disse forutsetningene er det tillatt med:
  • Maks 100 personer på innendørs arrangement
  • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som samler kun deltakere fra samme kommune
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs
 • Følgende steder skal holde stengt: 
  • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende. Unntak: Medisinsk nødvendig rehabilitering, behandling og opptrening med maks 5 deltakere.
  • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 • Hjemmekontor: Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal sørge for at alle gjester har forlatt lokalet og stengt dørene senest kl. 23.00. 
 • Skoler og barnehager skal driftes etter gult nivå i tråd med trafikklysmodell i smittevernveileder for henholdsvis skole og barnehage. Dette kan iverksettes fra mandag 15. mars. Arendal kommunes skoler og barnehager vil av praktiske årsaker gå over til gult nivå onsdag 17. mars.
 • Organisering idretts- og fritidsaktiviteter
  • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter er tillatt for barn og unge til og med 16 år
  • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller ungdom over 16 år. Forbudet gjelder både utendørs og innendørs. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
  • For toppidretten gjelder nasjonale regler. 
 • Karantene og husstandskarantene 
  • Smittekarantenetiden skal være 10 dager. 
  • Dersom medlem av en husstand har vært i nærkontakt med en person utenfor husstanden som er smittet med covid-19, skal hele husstanden settes i karantene i 10 dager. 
  • Det frarådes at barn med delt omsorg bytter hjem i karantenetiden. Men dersom barn bytter hjem i karantenetiden vil både den opprinnelige og den nye husstanden omfattes av husstandskarantenen fra det tidspunkt barnet kommer inn i husstanden.

Status torsdag 11. mars kl. 22:00 - smittetall

Det er registrert 2 nye smittede i Arendal i dag. En av de smittede er elev ved Moltemyr skole. Eleven og familien var allerede i karantene.  

Smitte ved Færvik bo- og omsorgssenter 

En ansatt ved Færvik bo- og omsorgssenter er bekreftet smittet. Vi har god oversikt og alle nærkontakter er satt i karantene. Pårørende og ansatte blir informert i løpet av kvelden.  
 
Alle beboerne er vaksinert, men fordi de fleste besøkende og brukere av bygget ikke er vaksinert stenges bo- og omsorgssenteret til og med 16. mars. Dette gjør vi for å forhindre videre smitte. Det vil dessverre ikke være mulig å booke besøke eller gjennomføre planlagte permisjoner i denne perioden.   

10. mars - om bruk av munnbind

Kommuneoverlegen får en del spørsmål om hvorfor Arendal kommune ikke går ut med en generell anbefaling om å bruke munnbind.

Dette er kommuneoverlegens begrunnelse:

 1. Det aller viktigste når det kommer til smittevern er avstand. Dersom det ikke er mulig å holde en meter avstand på eksempelvis et kjøpesenter bør man ikke gå inn. Erfaringsmessig er folk mindre nøye med å holde avstand når det brukes munnbind. 
 2. Mange bruker munnbind feil. Dersom det tas opp og ned over haken blir håndhygiene ikke ivaretatt. Feil bruk kan øke risiko for smitte.
 3. Kvaliteten på ulike munnbind er veldig varierende.
 4. Holder du 1 meter avstand til andre reduseres sjansen for smitte med 80%. Holder du 2 meter avstand reduseres sjansen med 98%. Munnbind reduserer kun sjansen for å bli smittet med 40% hvis meteren ikke overholdes.
 5. Det er altså kun i helt spesielle situasjoner der man ikke kan overholde en meters avstand vi anbefaler munnbind.

Status tirsdag 9. mars kl. 22:00 - smittetall

Det er registrert 5 nye smittede i Arendal i dag. Alle fem og deres husstandsmedlemmer var allerede i karantene. 

Så langt er det bekreftet 32 tilfeller av mutert virus i Arendal. Vi ser at mange får positivt testresultat først flere dager ut i karanteneperioden. Derfor er det svært viktig at alle fullfører hele karanteneperioden på 10 dager. 

Status tirsdag 9. mars kl. 17:30 - butikkansatt på Stoa smittet

En person som jobber i butikken Holdbart på Stoa, er bekreftet smittet med mutert koronavirus. Den ansatte var på jobb i butikken fredag 5. mars kl. 16:00 - 20:00 og lørdag 6. mars kl. 10:00 - 16:00.

Dersom du var innom Holdbart i disse tidsrommene, bør du være ekstra oppmerksom på symptomer. Om du får symptomer, må du gå i karantene og bestille time for testing.

Status tirsdag 9. mars - smittetall fra mandag 8. mars

I går, 8. mars, ble det registrert 1 ny smittet. Den smittede var allerede i karantene.

Status søndag 7. mars - smittesituasjonen

Det er ikke meldt om nye smittede i dag.

En ansatt i hjemmesykepleien ved Nedenes/His fikk påvist smitte lørdag 6. mars. Alle ansatte, brukere og pårørende som er berørt er kontaktet og følges opp videre.

Hjemmesykepleien har gode smittevernrutiner og smittesporingsteamet vurderer ytterligere smitterisiko som begrenset. 

Status lørdag 6. mars - smittetall

Det er registrert 4 nye smittede i Arendal i dag. Alle var allerede i karantene. 

I løpet av dagen er klasse 6B ved Moltemyr skole satt foreløpig i karantene frem til og med tirsdag 9. mars. 

Lørdag 6. mars – nye tiltak for perioden 6. - 25. mars

Smittesituasjon i Arendal er alvorlig. Smitten øker og vi har flere tilfeller med mutert virus.

Formannskapet i Arendal kommune vedtok i dag Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset (SARS CoV-2) for Arendal kommune. Forskriften gjelder t.o.m 25. mars 2021. 

Følgende tiltak innføres (for detaljert beskrivelse se forskriften): 

 • Forbud mot mer enn 5 gjester i privat bolig og fritidsbolig. Dette gjelder både innendørs og utendørs.  
 • Forbud mot gjennomføring av arrangement. Det er likevel tillatt med: 
  • Begravelser og bisettelser med inntil 10 personer eller 100 personer dersom alle personene sitter på faste tilviste plasser.   

  • Vielser, dåp og lignende ritualer gjennomføres med inntil 5 personer til stede 

  • Digitale arrangementer (konserter og lignende) med inntil fem personer fysisk til stede i tillegg til nødvendig produksjonspersonell 

 • Følgende steder skal holde stengt: 
  • Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende. Unntak: Medisinsk nødvendig rehabilitering, behandling og opptrening med maks 5 deltakere

  • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter. 

  • Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. 

  • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.  

 • Påbud om hjemmekontor. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. 

 • Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal sørge for at alle gjester har forlatt lokalet og stengt dørene senest kl. 23.00. 

 • Barnehage, opplærings- og utdanningsinstitusjoner: Skoler og barnehager skal driftes etter rødt nivå i tråd med trafikklysmodell i smittevernveileder for henholdsvis skole og barnehage. Dette skal iverksettes så raskt det er driftsmessig mulig.

 • Stans av idretts- og fritidsaktiviteter. Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Forbudet gjelder både utendørs og innendørs. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. 

 • Karantene og husstandskarantene 
  • Smittekarantenetiden skal være 10 dager. 
  • Dersom medlem av en husstand har vært i nærkontakt med en person utenfor husstanden som er smittet med covid-19, skal hele husstanden settes i karantene i 10 dager.  

Fredag 5. mars - smittetall

Det er meldt om 11 nye smittede i dag. 5 av de smittede satt allerede i karantene. Alle smittede har kjent smittevei. 6 av de smittede har fått påvist mutert virus. Flere nærkontakter er kontaktet og satt i karantene. Smitteoppsporingsteamet jobber videre med å kartlegge nærkontakter.  

Ha lav terskel for å teste deg

Flere av de som har testet positivt den siste tiden har ikke hatt symptomer. Vi ber derfor alle om å ha lav terskel for å teste seg. Bestill test på c19.no.

Karantene for elever, lærere og elever ved Arendal videregående skole, avd. Barbu 

Karantenetiden blir utvidet for klasse 1STBC, faggruppene 1MAB2 (matematikk 1P) og 1TYIIB1 (tysk). Elever, lærere og deres husstandsmedlemmer må dermed bli i karantene til og med 13. mars grunnet påvist smitte.   

For øvrige klasser/berørte, inkludert deres husstandsmedlemmer, oppheves karantenen med umiddelbar virking. Dette gjøres på grunn av en negativ test.  
NB. Dette er forutsatt at ingen andre i elevens/lærerens husstand er satt i karantene. Da skal hele husstanden fortsatt være i karantene til og med 13. mars.   

Skolen har informert elever, foresatte og ansatte.  

Karantene for barn, ansatte og deres familier ved Espira Myraskogen barnehage 

Det er nå bekreftet smitte i barnehagen. Smitteteamet forlenger derfor karantenetiden for barn og ansatte på  avdelingene Stemmetjenn og Smedplasstjenn. Dette gjelder uavhengig av barnets/eget testsvar. 

Husstandsmedlemmer må også overholde familiekarantenen. Dette betyr at alle barn, ansatte og deres familier skal være i karantene til og med 8. mars. 

Barnehagen har informert foresatte og ansatte.  

Fredag 5. mars - tiltak knyttet til smittesituasjonen

Smittesporingsteamet er bekymret fordi vi når har fått påvist mutert virus i kommunen. De muterte virusene er mer smittsomme. Det er også flere barn og unge som er smittet i Arendal. Disse har ofte få eller ingen symptomer og det kan derfor være skjult smitte i kommunen vår. Derfor er det nødvendig å innføre ekstra tiltak i dagene fremover.  

Det er svært viktig at vi klarer å stoppe smitten nå for å unngå at mange blir syke og at vi må innføre enda strengere tiltak. Derfor innfører vi noen tiltak de neste dagene med håp om at dette vil bremse smitten og stabilisere situasjonen. 

I Arendal gjelder dette fra fredag 5. mars til og med onsdag 10. mars 

 • Alle idrettsarrangementer og kamper for barn, unge og voksne må avlyses. Dette gjelder både innendørs og utendørs, og også kamper mellom ulike klubber i Arendal kommune. Barn og unge under 20 år kan fortsatt trene i egen klubb.   
 • Vi anmoder på det sterkeste om at arrangementer som samler personer fra flere kommuner avlyses, med unntak av begravelser.  
 • Vi anmoder på det sterkeste om at arrangementer som samler mer enn 10 deltakere avlyses. Det gjelder selv om alle deltakere kommer fra Arendal kommune. 
 • Vi anmoder på det sterkeste om å utsette private sammenkomster. Det betyr: utsett festen, bursdagen eller middagsselskapet til en annen gang. 

Vi må alle bidra til å stoppe smitten nå

I dagene fremover er det ekstra viktig at alle i Arendal bidrar til å stoppe smitten. Slik gjør vi det:  

 • Begrense sosial kontakt.
 • Hold god avstand og hold oversikt over nærkontaktene dine. 
 • Ikke oppsøk plasser der mange mennesker samles. Dette gjelder både inn og ute.

Torsdag 4. mars - ingen nye smittede 

Det er ikke registrert nye smittede i dag. 

Status onsdag 3. mars - smittetall

Det er registrert 5 nye smittede i Arendal i dag. 2 var allerede i karantene. Så langt er det påvist mutert virus hos 3 av de smittede. De smittede har tilknytning til de som ble meldt smittet tirsdag 2. mars. 

Totalt er minst 250 personer satt i karantene i dag. Dette omfatter 11 ansatte og 43 barn i Espira Myraskogen barnehage og 2 klasser ved Arendal videregående skole avd. Barbu.

Nærkontakter testes og følges opp av smittesporingsteamet.

Kommuneoverlegen fattet i dag et hastevedtak om hustandskarantene (familiekarantene) i Arendal. Det betyr at hustandsmedlemmer til nærkontakter skal være i karantene. 

Vi understreker at det er svært viktig at alle som får påvist smitte samarbeider med smittesporingsteamet. Smittesporingsteamet har taushetsplikt og det er bedre at de får for mye informasjon enn for lite informasjon når de tar kontakt. 

Og husk: Begrens og hold oversikt over nærkontaktene dine. 

Status tirsdag 2. mars - smittetall

Det er registrert 11 nye smittede i Arendal i dag. Vi har fått bekreftet at 10 av de smittede har en mutert variant av koronaviruset. Prøvene er sendt til FHI for videre analyse. Vi forventer å få svar på hvilken mutasjon det er i løpet av uka.   

Alle de smittede har kjent smittevei og smittesporingsteamet har oversikt over situasjonen. Nærkontakter har blitt kontaktet og satt i karantene. Det er få nærkontakter fordi 10 av de smittede allerede var satt i forebyggende karantene. Dette viser hvor viktig det er at folk er flinke til å overholde karantene når smittesporingsteamet ringer.  

Vi ber alle våre innbyggere å være ekstra flinke til følge nasjonale retningslinjer og tiltak. De muterte virusene er mye mer smittsomme og det er nå ekstra viktig at vi holder avstand, vasker/spriter hendene og holder oss hjemme hvis vi er syke.   

Status mandag 1. mars - smittetall

I dag er det registrert 4 nye smittede i Arendal. Alle 4 har kjent smittevei og tre av dem var allerede i karantene. Smitteoppsporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter. 

Status lørdag 27. februar - smittetall

Det er registrert 4 nye smittede i dag. Tre av de smittede satt allerede i karantene. Smittesporingsteamet arbeider med kartlegging av nærkontakter. 

Status fredag 26. februar - smittetall

Det er registrert en ny smittet i dag. Den smittede er folkeregistrert i Arendal, men bosatt et annet sted. 

Status torsdag 25. februar - smittetall

Det er registrert 3 nye smittede i dag. Alle har kjent smittevei og satt allerede i karantene. 

Status onsdag 24. februar - smittetall

I dag er det registrert 3 nye smittede i Arendal. En av dem var allerede i karantene. Smitteoppsporingsteamet jobber med å kontakte nærkontakter til de to andre. 

Status tirsdag 23. februar - smittetall 

I dag er det registrert en ny smittet i Arendal. Personen har kjent smittevei og 12 nærkontakter er satt i karantene. 

Status søndag 21. februar - smittetall og smittesituasjon

I dag er det registrert en ny smittet i Arendal. Personen har kjent smittevei og 8 nærkontakter er satt i karantene. 

Vi ber gjester som har vært på Castelle fredag 19. februar i tidsrommet mellom kl. 14:00 og 17:30 om å være ekstra oppmerksomme på symptomer og teste seg dersom de får symptomer.

Myratunet stengt for besøkende t.o.m. 28. februar
En av personene som ble registrert smittet i går er medarbeider på Myratunet. Det medfører at totalt 27 personer tilknyttet Myratunet er satt i karantene til og med 28. februar. Alle blir fulgt tett opp av smittevernteamet og skal bli testet. Vi forventer svar på testene i løpet av kort tid.

Myratunet blir som følge av dette stengt for besøkende til og med søndag 28. februar.

Status lørdag 20. februar - smittetall 

Det er registrert 2 nye smittede i Arendal i dag. Smittesporingsteamet jobber med å få oversikt over nærkontakter. 

Alle barn og ansatte i oransje avdeling i Strømsbuåsen barnehage er satt i karantene t.o.m. søndag 28. februar. I tillegg er hustandsmedlemmer til barn og ansatte bedt om å være i karantene t.o.m. søndag 28. februar. Alle er bedt om å teste seg.

Status lørdag 20. februar - smittetall fra fredag 19. februar

I går, fredag 19. februar, ble det registrert 1 ny smittet i Arendal. 1 nærkontakter er satt i karantene som følge av dette. I tillegg er 3 nærkontakter fra smittede i andre kommuner satt i karantene.

Status torsdag 18. februar - smittetall 

Det er 3 nye smittede i dag. 2 av de smittede er barn i Tybakken barnehage. Barnehagen er stengt t.o.m. mandag 22. februar. 45 barn og 16 ansatte er satt i karantene. I tillegg er hustandsmedlemmer til barn og ansatte bedt om å være i karantene t.o.m. mandag 22. februar. Alle er bedt om å teste seg.

1 av de smittede er elev ved 1. klasse ved frisørlinjen på Sam Eyde videregående skole. Til sammen er 41 personer knyttet til skolen satt i karantene. 

Vi oppfordrer alle til å holde avstand og være oppmerksomme på symptomer i tiden fremover. Teststasjonen har utvidet testkapasitet.

Status tirsdag 16. februar - smittetall 

Det er 7 nye smittede i dag. Alle de smittede har tilknytning til tidligere kjente smittetilfeller. 3 er smittet av familiemedlemmer og 4 er smittet på samme arbeidsplass. Smitteteamet har kontroll på nærkontakter. 27 personer er satt i karantene. Selv om tallet på smittede er høyt vurderer smitteteamet situasjonen som oversiktelig. 

Status søndag 14. februar - smittetall fra lørdag 13. februar

I går, lørdag 13. februar, ble det registrert 1 ny smittet i Arendal. 2 nærkontakter er satt i karantene.

Status lørdag 13. februar - smittetall fra fredag 12. februar

I går, fredag 12. februar, ble det registrert 3 nye smittede i Arendal. Nærkontakter er satt i karantene.

Status torsdag 11. februar - smittetall fra onsdag 10. feb.

I går, onsdag 10. februar, ble det meldt om 2 ny smittede. Begge var i karantene og smittetilfellene kan føres tilbake til smitteutbruddet på Arendal internasjonale skole.

Status søndag 7. februar kl. 22:15 – smittetall 

Det er 2 nye smittede i dag og 80 personer er satt i karantene. Dette omfatter også storbarnsavdelingene ved Stemmehagen barnehage. Det betyr at alle de tre storbarnsavdelingene er i karantene t.o.m. 15. februar. Småbarnsavdelingene er i karantene t.o.m. 12 februar. 

Kommunen har nå fått svar på virusprøver sendt til Folkehelseinstituttet. Prøvene viser at smitten ved Arendal internasjonale skole ikke er det britiske muterte viruset. 

Vi er likevel fortsatt bekymret for smittesituasjonen og det oppfordres sterkt til at hustandsmedlemmer til personer som er i karantene holder seg hjemme til karantenen er over. Dette gjelder uavhengig av om man har testet negativt for covid-19. 

Status fredag 5. februar kl. 21:30 – smittetall 

Det er 4 nye smittede i dag. De smittede har tilknytning til smitteutbruddet på Arendal internasjonale skole. 

Alle ansatte og barn tilknyttet 2 småbarnsavdelinger i Stemmehagen barnehage er i karantene t.o.m. 12. februar. I tillegg er ansatte og barn tilknyttet 3 storbarnsavdelinger i Stemmehagen barnehage satt i forebyggende karantene t.o.m. 7. februar. 

Det oppfordres sterkt til at hustandsmedlemmer til personer som er i karantene holder seg hjemme til karantenen er over. Dette fordi det er større risiko for at hustandsmedlemmer blir smittet dersom den som er i karantene blir smittet. 

Det er også svært viktig at personer som er i karantene ikke bryter karantenen selv om de får negativt testresultat i karanteneperioden.

Status fredag 5. februar kl. 12:10 – smittetall fra torsdag 4. februar

I går torsdag 4. februar var det en ny smittet. Den smittede hadde ikke tilknytning til smitteutbruddet på Arendal internasjonale skole og Steinerskolen.

Status onsdag 3. februar kl. 21:50 – smittetall og tiltak knyttet til smittesituasjonen 

I dag er det registrert 5 nye smittede i Arendal. Alle har tilknytning til smittetilfellene ved Arendal internasjonale skole eller Steinerskolen. Smittesporingsteamet har kontroll på nærkontakter. 

Alle lærere og elever ved Arendal internasjonale skole er i karantene t.o.m mandag 8. februar. Steinerskolen har av driftsmessige årsaker hjemmeundervisning torsdag 4. og fredag 5. februar. Vi minner om at barn som er i karantene ikke skal være sammen med barn fra andre familier som er i karantene. 

Elever ved 3. og 7. trinn ved Birkenlund skole er tilbake etter forebyggende karantene. Det er ikke påvist smittetilfeller ved skolen.

I forbindelse med situasjonen blir alle nærkontakter til smittede bedt om å teste seg så fort som mulig. Vi ber altså også de som ikke har symptomer om å teste seg. Dette gjør vi fordi flere av de smittede har vært symptomfrie. I tillegg må alle nærkontakter være oppmerksomme på symptomer og bestille test hvis symptomer oppstår.

Vi oppfordrer også alle til å holde god oversikt over sine nærkontakter fremover. Med nærkontakter mener vi de man har vært fysisk nær eller nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter.

Status tirsdag 2. februar kl. 21:50 – smittetall og forebyggende karantene for klasser ved Birkenlund skole og barn i Stemmehagen barnehage

I dag er det totalt registrert 7 nye smittetilfeller i Arendal. 3 av de smittede er ansatt på AIS, 1 er ansatt på Steinerskolen, 1 har relasjon til Steinerskolen og 2 personer har andre smittekilder. 
Som følge av at smittesituasjonen er uoversiktlig, har smittevernteamet bestemt at følgende skoleklasser og barnehageavdelinger settes i forebyggende karantene:

 • 7. trinn ved Birkenlund skole settes i forebyggende karantene fram til prøvesvar for en elev ved trinnet foreligger.
 • Klasse 3A ved Birkenlund skole settes i forebyggende karantene fram til prøvesvar for en elev i klassen foreligger.
 • Alle barn og personale i begge småbarnsavdelingene Lillehavn og Lilleskjær i Stemmehagen barnehage settes i forebyggende karantene til og med søndag 7. februar. Det går barn i barnehagen som er berørt av smittesituasjonen, men ikke smittet.

Tirsdag 2. februar kl. 14:05 - smittesituasjonen ved AIS og smittetall

Det er registrert 3 nye smittede hittil i dag. I går, mandag 1. februar,  ble det også registrert en ny smittet. Alle de nye smittetilfellene er relatert til smitten ved AIS.

Smittevernteamet vurderer nå situasjonen som uoversiktlig. De nye tilfellene tyder på at viruset er mer smittsomt enn normalt og personer uten symptomer er også bekreftet smittet. Det er sendt prøver til Folkehelseinstituttet for å sjekke for muterte virus. Vi har ikke fått svar på disse ennå, men forventer svar mot slutten av uka.

Følgende tiltak iverksettes nå:

 • Alle elever og lærere ved AIS må teste seg så snart som mulig. Bestill time her.
 • Alle elever og lærere ved AIS er i karantene til og med fredag 5. februar. For de elevene som er blitt kontaktet direkte av smittevernteamet gjelder det egen karantenetid.
 • Vi oppfordrer sterkt at alle husstandsmedlemmer til elever og lærere ved AIS holder seg hjemme fram til eleven/læreren har fått prøvesvar.
 • Alle klasser ved AIS fortsetter med hjemmeskole ut uka, til og med fredag 5. februar.
 • Elever og lærere ved Steinerskolen må være ekstra oppmerksomme på symptomer. Hvis du får symptomer må du holde deg hjemme og teste deg.

Vi minner om at karantene innebærer at du må holde deg hjemme. Du kan ikke delta på fritidsaktiviteter eller oppholde deg på steder med andre mennesker. Dette gjelder også for alle personer i husstandene til elever/lærere ved AIS. Vi ber også om at barn som har delt bosted ikke bytter bolig i karantenetiden.

Teststasjonen vil ha utvidet testkapasitet i denne uken.

Mandag 1. februar kl. 16:00 – elever ved Arendal internasjonale skole (AIS) er i karantene

Alle elever på skolen er i karantene t.o.m. 3. februar, fordi det nå er en uoversiktlig smittesituasjon blant de ansatte på skolen. Karantene innebærer at en holder seg hjemme, og ikke deltar på fritidsaktiviteter. Man kan gå ut dersom man holder to meters avstand til andre mennesker. 

Smitteteamet oppfordrer til at barn med delt bosted ikke bytter bosted i karantenetiden. Bytte i karantenetid bør kun gjøres hvis det er helt nødvendig. 

Søndag 31. januar kl. 19:00 – smitte ved Arendal internasjonale skole (AIS) og Steinerskolen  

En ansatt ved AIS testet positivt torsdag 28. januar. To av nærkontaktene har nå testet positivt. Begge var allerede i karantene. Til sammen er to ansatte ved AIS smittet. Den andre nærkontakten som har testet positivt er ansatt ved Steinerskolen. Smittesporingsteamet har god oversikt over nærkontakter, og alle nærkontakter er satt i karantene. Skolene har sendt ut informasjon til foresatte og ansatte.  

Arendal internasjonale skole  

Kommuneoverlegen og AIS er enige om at skolen stenges mandag, tirsdag og onsdag. (1. februar – 3. februar). Stengingen av skolen er et forebyggende tiltak for å hindre videre smitte. Alle ansatte er satt i foreløpig karantene. Vi har bedt ansatte som ikke allerede har bestilt test om bestille en koronatest. Vi vil gjøre en ny vurdering når prøvesvarene er klare.  

Elever som ikke allerede er satt i karantene kan leve som normalt innenfor smittevernreglene. 

Steinerskolen 

Smittetilfellet på Steinerskolen er koblet til smitten ved AIS. Vi har god oversikt over smitten ved Steinerskolen. Den smittede har ikke undervisningsstilling på skolen, men har vært i kontakt med tre elever og 5 medarbeidere. Disse er nærkontakter, og er satt i karantene.  
Basert på kartlegging fra smittesporingsteamet er det trygt å holde skolen åpen.  
Alle elever skal møte som normalt på mandag.  

Testing og karantene  

Vi gjør oppmerksom på at smittesporingsteamet tar kontakt med alle nærkontakter. Det er viktig at du overholder karantenen. Du må holde deg hjemme til du får svar på prøven. Selv om du får en negativ test, forkorter dette ikke karantenetiden for nærkontakter. Nærkontakter skal i karantene i 10 dager fra den dagen de hadde kontakt med en smittet. 

Søndag 31. januar - smittetall

I går, lørdag 30. januar, ble det registrert en 3 nye smittede i Arendal. De smittede satt allerede i karantene, og nærkontakter er satt i karantene. 

Fredag 29. januar - smittetall 

I går, torsdag 28. januar, ble det registrert en ny smittet i Arendal. Personen som er smittet er ansatt ved Arendal internasjonale skole og 6 ansatte er satt i karantene som følge av dette. I tillegg er 4 andre satt i karantene. Foreløpig er ingen elever satt i karantene. 

I forbindelse med smitte på en arbeidsplass eller skole får vi gjerne spørsmål om hvem som skal i karantene. Vi minner om at det bare er personer som har vært i nær fysisk kontakt dvs. nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter som må i karantene. Smittevernteamet i Arendal kommune vurderer dette og tar kontakt med alle som skal i karantene. 

Torsdag 28. januar - smittetall 

I går, onsdag 27. januar, ble det registrert en ny smittet i Arendal. Nærkontakter er satt i karantene. 

Lørdag 23. januar - råd hvis du har vært i Oslo-regionen

Kommunen får en del spørsmål om hva man skal gjøre hvis man har vært i Oslo-regionen i løpet av den siste tiden. 

Vi oppfordrer alle som har vært i Oslo eller kommunene rundt i løpet av de siste 10 dagene til å begrense antall nærkontakter så mye som mulig. Vis hensyn ved å holde avstand og vær ekstra oppmerksomme på symptomer de neste 10 dagene. Dersom du får symptomer er det viktig at du tester deg. 

Teststasjonen i Arendal har god kapasitet og er åpen på ukedagene. Bestill time her

Vi ber om at innbyggerne nå forholder seg til den situasjonen som er i Oslo-regionen og lar være å reise dit hvis det ikke er helt nødvendig.

Torsdag 21. januar kl. 22:50 - smittet ansatt ved Plankemyra bo- og omsorgssenter

En ansatt ved Plankemyra bo- og omsorgssenter testet positiv i dag. Personen var på jobb på Plankemyra langtid 2 den 17. og 19. januar. Som følge av dette er 7 ansatte, 6 pasienter og 3 øvrige nærkontakter satt i karantene. 
De pårørende informeres fortløpende.

Pga. driftshensyn stenges hele Plankemyra for besøkende til om med 26. januar. Langtid 2 stenges til og med 29. januar. Dagtilbudet går som normalt da det er adskilt fra sykehjemmet. 

Onsdag 20. januar - smittetall 

I går, tirsdag 19. januar, ble det totalt registrert tre nye smittede i Arendal. De smittede var allerede i innreisekarantene.

Tirsdag 19. januar - smittetall 

I går, mandag 18. januar, ble det totalt registrert tre nye smittede i Arendal. De smittede var allerede i karantene.

Fredag 15. januar - smittetall 

I går, torsdag 14. januar, ble det totalt registrert to nye smittede i Arendal. En er elev ved Sam Eyde videregående skole og en var allerede i innreisekarantene. Det er god kontroll på nærkontakter. Ved Sam Eyde videregående skole er 23 elever og 3 lærere satt i karantene til 17. januar. 

Torsdag 14. januar - ny smittet 

I løpet av formiddagen torsdag 14. januar har vi fått melding om at en elev ved Sam Eyde videregående skole har testet positivt på korona. Lærere og medelever er satt i karantene. Personen jobbet på kafeen Unwrapped og vi ber derfor om at personer som har besøkt Unwrapped i et av tidsrommene nedenfor er ekstra oppmerksomme på symptomer og tester seg dersom de får symptomer.

 • Torsdag 7. januar fra kl. 16 - 17
 • Fredag 8. januar fra kl. 15 - 17
 • Lørdag 9. januar fra kl. 13 - 16 

Torsdag 14. januar - smittetall 

I går, onsdag 13. januar, ble det registrert en ny smittet i Arendal. Personen kom fra utlandet og oppholdt seg i Arendal på grunn av arbeid. 3 nærkontakter er satt i karantene.

Tirsdag 12. januar - smittetall 

I går, mandag 11. januar, ble det registrert to nye smittede i Arendal. De smittede var allerede i karantene. 

Mandag 11. januar - smittetall 

I går, søndag 10. januar, ble det registrert tre nye smittede i Arendal. De smittede var allerede i karantene. 

Fredag 8. januar - smittesituasjon

I går, torsdag 7. januar, ble det registrert en ny smittet i Arendal. Den smittede er bosatt og folkeregistrert i en annen kommune. Nærkontakter er satt i karantene. 

Torsdag 7. januar - smittetall

I går, onsdag 6. januar, ble det registrert en ny smittet i Arendal. Nærkontakter er satt i karantene. 

Onsdag 6. januar - smittetall

5. januar er det registrert 2 nye smittede i Arendal. Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter. 

Søndag 3. januar - smittesituasjon

Det er ikke registrert nye smittede i Arendal i dag.

Antall smittede i Arendal har vært lav de siste dagene og situasjonen er oversiktelig. Det er likevel viktig å følge nasjonale retningslinjer. Vi ønsker at så mange som mulig tester seg i tiden som kommer. Dette gjelder også hvis man har vage symptomer.

Regjeringen varslet i dag om at de innfører nye nasjonale tiltak for å få tilbake kontrollen på smittespredningen av koronaviruset i Norge. Tiltakene vil i først omgang gjelde i 14 dager fra og med 4. januar til og med 18. januar.

Arendal kommune følger de nasjonale anbefalingene.

Lørdag 2. januar - smittetall

Det er registrert 1 ny smittet i dag. Den smittede var allerede i karantene. 

Fredag 1. januar - ingen nye smittede 

Det er ikke registrert noen nye smittede i dag. 

Torsdag 31. desember kl. 18:45 - smittetall

Det er meldt om 2 nye smittede i dag. En av de smittede var allerede i innreisekarantene. 8 nærkontakter er satt i karantene. 

Onsdag 30. desember kl. 21:35 - smittetall

Det er registrert 2 nye smittede i dag. Begge var allerede i karantene. 

Tirsdag 29. desember kl. 21:30 

Det er registrert 2 nye smittede i dag. De er folkeregistrert i en annen kommune. Totalt 6 personer er satt i karantene. 

Mandag 28. desember kl. 22:00 – ingen nye smittede og gjenåpning av besøk på Saltrød bo- og omsorgssenter

Det er ikke registrert nye smittede i dag. 

Etter at en ansatt ved Saltrød bo- og omsorgssenter ble bekreftet smittet i forrige uke, har alle ansatte og pasienter som var nærkontakter testet negativt.
Vi er derfor glade for å kunne fortelle at vi åpner for at pårørende kan komme på besøk fra og med torsdag 31. desember.  
Les retningslinjene som gjelder for besøk (siden er avpublisert) og bestill tid via vår elektroniske bookingside
Fra mandag 4. januar er også dagtilbudene ved Saltrød bo- og omsorgssenter i vanlig drift igjen.

Søndag 27. desember kl. 21:30 - smittetall

Det er registrert 1 ny smittet i dag. Personen satt allerede i karantene. Totalt er 9 personer satt i karantene i løpet av dagen. 

Lørdag 26. desember kl. 21:30 - smittetall

Det er registrert 1 ny smittet i dag. Personen satt allerede i karantene. 

Torsdag 24. desember kl. 22:30 - smittetall

I dag er det registrert 6 nye smittetilfeller i Arendal. Fem av dem satt allerede i karantene. Så langt er 40 personer satt i karantene i dag. Smitteoppsporingsteamet  jobber med å kartlegge nærkontakter. 

Vi ber om at alle som har vært på følgende steder er ekstra oppmerksomme på symptomer og tester seg dersom de får symptomer:

 • Atletica (trenignsstudio på Sam Eyde videregående skole), søndag 20/12 mellom kl. 15: 30 - 17: 30
 • Deli de Luca, Stoa, mandag 21/12 mellom  kl. 18 - 02
 • Kolonialen Cafe på Bjorbekk mandag 21/12 mellom kl. 11 - 14

Viktig melding til alle dere som har testet dere

Det er viktig at dere som har testet dere ikke deltar i selskaper eller andre sosiale aktiviteter. Dere må holde dere hjemme og kun omgås personer i deres egen husstand helt fram til dere får svar på testen. Det gjelder selv om dere føler dere friske.

Onsdag 23. desember kl. 21:45 - smittetall 

Det er meldt om 2 nye smittede i dag. Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter og 13 personer er i karantene. 

Vi ber om at kunder som har vært på Bunnpris på Nedenes søndag 20. desember mellom kl. 08:00 og 16:00 er ekstra oppmerksomme på symptomer og tester seg dersom de får symptomer.

Tirsdag 22. desember kl. 22:15 - smittetall 

Det er meldt om 3 smittede i dag.  

En ansatt ved Saltrød bo- og omsorgssenter er bekreftet smittet. Den ansatte jobbet lørdag 19. og 20. desember. Vi har god oversikt over nærkontakter. 4 kollegaer og 5 pasienter er satt i karantene og vil bli testet.  
For å forhindre videre smitte blir Saltrød bo- og omsorgssenteret stengt til og med 30. desember. Det vil dessverre ikke være mulig å booke besøk eller gjennomføre planlagte permisjoner. Alle pårørende til pasienter på Saltrød vil få informasjon i løpet av kvelden.   
 
Den ansatte på Saltrød er også elev i3. klasse ved medielinja på Sam Eyde videregående skole. Her er 22 elever og 3 lærere satt i karantene.  
 
De to andre smittede var allerede i karantene. Totalt er 74 personer satt i karantene i dag.  
 
Vi gjør oppmerksom på at vi kun tester innbyggere i Arendal og Froland ved teststasjonen ved Moland park på Longum.  

Mandag 21. desember - ingen nye smittede 

Det er ikke registrert noen nye smittede i dag. 

Søndag 20. desember kl. 22:10 - ingen nye smittede

Det er ikke registrert noen nye smittede i Arendal i dag. Det er imidlertid stor pågang på teststasjonen de neste dagene og det forventes derfor flere positive prøvesvar utover uka. 

Som følge av at det er oppdaget en mer smittsom variant av viruset i Storbritannia oppfordres alle som ankommer eller har ankommet derfra de siste 14 dagene om å teste seg.

Lørdag 19. desember kl. 22:30 - smittetall

Det er registrert 6 nye smittede i dag. 4 av de smittede har tilknytning til Lille Andevinge. 5 av de smittede satt allerede i karantene. Smittesporingsteamet har god oversikt over nærkontakter og ca. 90 personer er satt i karantene i dag.  

Sam Eyde videregående skole

En av de smittede er elev i 3. klasse ved idrettslinja på Sam Eyde vgs. er smittet. Denne personen var ikke allerede i karantene. 30 elever og 3 lærere ved Sam Eyde vgs. er satt i karantene. Elever som skal i karantene får beskjed fra skolen. Eleven har kjørt buss fra Tinghuset til Sam Eyde vgs. mandag 14. desember rundt kl. 07:35 - 7:45. Vi vet dessverre ikke hvilken avgang eller hvilket bussnummer, men smittesporingsteamet ber reisende i dette tidsrommet om å være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.  

Nesheim skole 

En av de smittede er elev ved Nesheim skole. Alle elever i 1. og 2. trinn og 6 ansatte ved skolen er satt i karantene. Alle ved Nesheim skole som er satt i karantene har fått beskjed om dette.  

Dalen barnehage

En av de smittede har tilknytning til Dalen barnehage, og her er 24 barn og 6 ansatte er satt i karantene. Alle som skal i karantene blir kontaktet.  

Testkapasitet

Vi utvider testkapasiteten på mandag og tirsdag. Nærkontakter får beskjed om hvilken dag de bør teste seg.  

Hold karantenetiden på 10 dager

Vi minner om reglene for karantene og hvor viktig det er at alle følger disse: Hvis du har vært i nærkontakt med en smittet skal du i karantene i 10 dager fra den dagen du hadde nærkontakt. Selv om du får en negativ koronatest, må du fullføre karanteneperioden på 10 døgn. 

Fredag 18. desember kl. 22:15 - smittetall

Det er registrert 6 nye smittede i dag. Alle de nye smittede har tilknytning til Lille Andevinge fredag kveld 11. desember. De smittede tilhører forskjellige grupper besøkende. Alle 6 satt allerede i karantene og alle nærkontakter er informert. 

Smittesporingsteamet ber personer som var på Family Sports Club på Stoa mandag 14. desember mellom kl. 18:45 og 20:00 om å være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.  Dette gjelder bare de som var i området med treningsapparater, ikke på gruppetimer. 

Til dere som var på Lille Andevinge fredag kveld 

Vi ønsker å takke alle dere som har tatt kontakt med vårt smitteoppsporingsteam etter at dere har vært på Lille Andevinge fredag kveld. Vi opplever at dere har tatt situasjonen på alvor og vært i forkant med å gå i karantene og informere oss om nærkontakter. På den måten hjelper dere oss å hindre at smitten sprer seg videre. 

Vi ber om at dere som var på Lille Andevinge fredag kveld 11. desember lager en oversikt over deres nærkontakter fra lørdag til dere gikk i karantene (nærkontakt er en avstand på mindre 2 meter i 15 minutter).   

Åpen teststasjon lørdag 19. desember 

Teststasjonen holder åpent lørdag 19. desember fra kl. 10 - 12. Du bestiller time her. Hvis du har symptomer, må du holde deg hjemme og bestille time til test.  

Fredag 18. desember - koronavakter på serveringssteder

Kommunen innfører egne koronavakter på serveringssteder med skjenkebevilling fra og med fredag 18 desember til og med lørdag 2. januar. Det blir vakthold fra kl. 20:00 til kl. 00:30.

Koronavaktene skal kontrollere at utestedene overholder avstandsreglene både inne i lokalet og i køen utenfor. De skal også kontrollere at alle gjestene blir registrert og at serveringsstedene overholder kravet til servering og betaling ved bordene.

Torsdag 17. desember kl. 22:15 - smittetall

Det er registrert en ny smittet i dag. Den nye smittede er også ansatt ved Lille Andeunge. Den ansatte var på jobb lørdag 12. desember fra kl. 14 til 23:30. Smittesporingsteamet ber personer som var på Lille Andeunge lørdag 12. desember mellom 14 og 23:30 være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.  
 
53 personer er satt i karantene etter at vi i går gikk ut med informasjon om at en gjest som var på Lille Andevinge fredag 11. desember er bekreftet smittet. Vi ber fortsatt gjester som var på Lille Andevinge fredag 11. desember mellom kl. 20 og 24 om å gå i karantene og ta kontakt med kommunens sentralbord på telefon 37 01 30 00.  
 

Torsdag 17. desember - midlertidig forskrift om smitteverntiltak

Torsdag 17. desember vedtok Arendal bystyre forskrift om midlertidige smitteverntiltak i Arendal kommune. Forskriften presiserer at serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til alle gjestene. Forskriften trer umiddelbart i kraft og gjelder til 10. januar 2021.

Forskrift om smitteverntiltak (avpublisert)

Smitte på Lille Andevinge og Lille Andeunge - oppdatering pr. 17. desember 

En ansatt på Lille Andevinge og en ansatt på Lille Andeunge er bekreftet smittet. Vi ber personer som var på Lille Andeunge fredag 11. desember og Lille Andevinge lørdag 12. desember være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. 

En gjest som var på Lille Andevinge fredag 11. desember i tidsrommet fra kl. 20 –24 er også bekreftet smittet. Det var vanskelig å holde avstand på utestedet og smitteoppsporingsteamet melder at alle som var på Lille Andevinge i det tidsrommet må gå i karantene tom 21. desember. Hvis du var på Lille Andevinge fredag 11. desember mellom kl. 20 og 24 ber vi deg ta kontakt med kommunens sentralbord på telefon 37 01 30 00. Vi oppfordrer deg også til å ta en koronatest. 

Onsdag 16. desember kl 22:45 - smittetall 

Det er registrert to nye smittede i dag. En av de smittede var gjest på Lille Andevinge fredag 11. desember fra kl. 20 –24. Det var vanskelig å holde avstand på utestedet og smitteoppsporingsteamet melder at alle som var på Lille Andevinge i det tidsrommet må gå i karantene tom 21. desember. Hvis du var på Lille Andevinge fredag 11. desember mellom kl. 20 og 24 ber vi deg ta kontakt med kommunens sentralbord på telefon 37 01 30 00. Vi oppfordrer deg også til å ta en koronatest. 

Onsdag 16. desember kl 14:00 - ikke smitte på Røed bo- og omsorgssenter

Vi er glade for å kunne fortelle at vi nå har fått bekreftet at vi ikke har en smittet pasient ved Røed bo- og omsorgssenter. Det første prøvesvaret kom etter en hurtigtest, og det ble derfor tatt ny test som ble sendt til laboratoriet for å utelukke en falsk positiv test. Prøvesvaret bekrefter at vi ikke har smitte.

Vi valgte å være føre var og satt alle nærkontakter i foreløpig karantene. Besøksordningen på Røed ble også midlertidig stengt. Som en følge av det negative prøvesvaret vil besøksordningen starte opp som normalt fra torsdag 17. desember. 

Karantenen til øvrige nærkontakter blir avsluttet når deres prøvesvar foreligger. 

Onsdag 16. desember 

To ansatte på Lille Andevinge og Lille Andeunge har fått påvist smitte. Kommunen har god kontakt med serveringsstedet. Alle ansatte blir testet og nærkontakter er satt i karantene. 

Kommunens smittevernteam ber personer som var på Lille Andeunge fredag 11. desember og Lille Andevinge lørdag 12. desember være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.   

Tirsdag 15. desember kl. 21:45 - smittetall

I dag er det til sammen registrert to nye smittede personer. Den ene satt allerede  i karantene.

Den andre personen jobbet som tidligere nevnt ved Moltemyr skole og er praksiselev ved Sam Eyde videregående skole. Totalt er det nå 96 elever og 7 lærere i karantene ved Moltemyr skole og 8 elever og 2 lærere i karantene ved Sam Eyde videregående skole.

Tirsdag 15. desember kl. 19:45 - smittetall og elever i karantene

Det er registeret et nytt smittetilfelle i dag. Personen har jobbet på Moltemyr skole den 10. desember. Totalt 96 elever og 5 ansatte ved skolen er satt i karantene til og med søndag 20. desember. Dette er elever i klasse 8A, 8B, 7B og 20 elever ved 2. trinn som var på SFO denne dagen. Smitteoppsporingsteamet følger opp lærere og elever og jobber med videre smitteoppsporing.

Tirsdag 15. desember - smitte på Røed bo- og omsorgssenter

En pasient ved Røed bo- og omsorgssenter har fått påvist koronasmitte. Prøvesvaret kom etter en hurtigtest. Det er tatt en ny test som er sendt til laboratoriet for å utelukke en falsk positiv test. Vi har valgt å være føre var og setter alle nærkontakter i foreløpig karantene. Vi har god oversikt over nærkontakter blant de ansatte og besøkende til pasienten.

Røed er i første omgang stengt for besøkende til og med onsdag. Alle pårørende til pasienter på Røed vil få informasjon i løpet av dagen.  

Lørdag 12. desember - smittetall

Det er registrert 2 nye smittede. Begge var allerede i karantene. 

Onsdag 2. desember - smittetall 

Det er registrert 3 nye smittede. Alle smittede var allerede i karantene. 

Tirsdag 1. desember kl. 21:40 - smittetall

Det er registrert et nytt smittetilfelle i dag. Personen var allerede i karantene. 

Lørdag 28. november kl. 21:40 - smittetall 

Det er meldt om 2 nye smittede i dag. Begge var allerede i karantene. Smitteoppsporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter. 

En av de smittede var elev ved Sam Eyde videregående skole. To klasser som var i foreløpig karantene på fredag er satt i karantene. 

Fredag 27. november kl. 13:50 - klasser i foreløpig karantene

I dag er 2 klasser i Vg2 helsefag på Sam Eyde videregående skole satt i foreløpig karantene. 

Det er mistanke om at en av elevene kan være smittet. Som et forebyggende tiltak er klassene derfor satt i karantene til prøvesvaret er klart. Smitteoppsporingsteamet har tett samarbeid med skolen og jobber videre med å kartlegge nærkontakter. 
 
Uavhengig av dette, blir flere klasser ved Sam Eyde videregående i dag tilbudt å teste seg for korona, uten at det foreligger mistanke om smitte. Hensikten er å lære mer om "skjult smitte".

Torsdag 26. november kl. 21:50 - smittetall

Det er registrert 3 nye smittede i dag. Alle smittede var allerede i karantene. Smitteoppsporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter. 

Tirsdag 24. november kl. 22:10 - smittetall

Det er registrert 4 nye smittetilfeller i dag. En av dem var allerede i karantene og en har tilknytning til tidligere smittetilfelle. Fem personer er satt i karantene og smitteoppsporingsteamet jobber videre med å kartlegge nærkontakter.

Søndag 22. november kl. 21:45 - smittetall

Det er registrert en ny smittet i dag. 6 personer er satt i karantene. Smitteoppsporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter. 

Lørdag 21. november kl. 21:45 - smittetall

Det er registrert fire nye smittetilfeller i Arendal i dag. Noen av dem har tilknytning til Arendal internasjonale skole. For å forebygge smitte er hele barnetrinnet satt i karantene, ca. 120 elever og 20 ansatte. Alle nærkontakter har blitt kontaktet. 

Smittesporingsteamet ber personer som har tatt buss fra His (ved AIS / Rema 1000) til byen, avgang kl 14:30 og videre buss 110 fra byen kl 14:45 på datoene 17., 18., og 19. november være ekstra oppmerksomme på symptomer i tiden fremover. Dette er fordi det er usikkert om noen med smitte har reist på disse tidspunktene. 

Fredag 20. november kl. 21:30 - smittetall

Det er registrert to nye smittetilfeller i Arendal i dag. Personene var allerede i karantene. Smitteoppsporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter og 20 personer er nå i karantene i forbindelse med de 2 nye smittede. 

Torsdag 19. november kl. 21:30 - smittetall

Det er registrert to nye smittetilfeller i Arendal i dag. Smitteoppsporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter. Det er nå totalt ca. 140 personer i karantene. 

Torsdag 19. november kl. 17:50

En av elevene som er bekreftet smittet har reist med buss fra holdeplassen Sam Eyde vgs. mandag 16. november litt før kl. 15:30. Nærkontakter på bussen er allerede satt i karantene. Kommunens smittevernteam ber personer som reiste med buss på alle avganger i dette tidsrommet om å være oppmerksom på symptomer. Hvis du blir syk må du holde deg hjemme og bestille en koronatest. 

Onsdag 18. november kl. 23:15 - 4 nye smittede og ca. 120 personer i karantene

Det er registrert fire nye smittetilfeller i Arendal i dag. En av de smittede er elev ved Sam Eyde videregående skole. I tillegg er en elev ved skolen bosatt i Froland kommune smittet.

Totalt vil ca. 80 elever og lærere ved helselinjen (1. år) og idrettsfag (2. år) få melding om å være i karantene. Skolen kontakter elever og foresatte før skolestart 19.11. Elevene skal ikke møte på skolen.

En av elevene ved skolen har deltatt i danseundervisning på Bølgen dansestudio. Bølgen dansestudio kontakter alle berørte partier. 

En av de som er smittet er ansatt ved Brekke sport, Stoa. Vi ber derfor personer som har vært på Brekke sport, Stoa lørdag 14. november om å være ekstra oppmerksomme på symptomer de kommende dagene.

Mandag 16. november kl. 22:40 - smittetall

Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Arendal i dag. Smitteoppsporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter. 

Torsdag 12. november kl. 21:30 - smittetall

Det er registrert to nye smittede i dag. En av de smittede var allerede i karantene, den andre er elev ved Arendal videregående skole. Totalt er 82 ungdommer i karantene og de vil bli testet i løpet av morgendagen. 

Justert tall: Antall smittede 12. november er justert til tre. Den siste smittede er folkeregistrert i Arendal, men bosatt et annet sted. 

Torsdag 12. november kl. 14:25 - elever og ansatte i karantene 

En elev ved Arendal videregående skole er bekreftet smittet. 70 elever og tre ansatte er satt i karantene t.o.m mandag 16. november. 

Onsdag 11. november kl. 21:30

Det er registrert ett nytt smittetilfelle i dag. Personen var allerede i innreisekarantene. 

Tirsdag 10. november kl. 15.25 - ny teststasjon på Longum f.o.m. 12. november.

Fra og med 12. november kl. 10:00 flyttes teststasjonen fra Legevakten til Moland park på Longum. Adresse: Hans Thornesvei 68. 

Mandag 9. november kl. 14.30 - oppjusterte smittetall

Vi har oppjustert smittetallet fra 105 til 110. De 5 ekstra smittede er ikke bosatt i Arendal, men er folkeregistrert her. 

Søndag 8. november kl. 21:30 - elever og ansatte i karantene

Det er ikke registrert nye smittede i Arendal i dag. En elev ved Arendal videregående skole ble lørdag bekreftet smittet, og ca. 50 personer er satt i karantene. Smitteoppsporingsteamet følger opp lærere og elever. 

Lørdag 7. november kl. 21:20 - smittetall

Det er registrert ett nytt smittetilfelle i Arendal i dag. Smitteoppsporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter. 

Fredag 6. november kl. 20:55 - smittetall

Det er registrert ett nytt smittetilfelle i dag. Personen var allerede i innreisekarantene. 

Tirsdag 3. november kl. 10:15 - smittetall

Personen som er ansatt i Nyli barnehage har testet positivt på koronavirus. Det betyr at alle barn og ansatte i barnehagen forblir i karantene og barnehagen er stengt fram til og med søndag 8. november. 

Vi oppdaterer smittetallet daglig kl. 21:00 hvis det er nye smittede.

Mandag 2. november kl. 09:10 - om smittesituasjonen

Søndag ble det registrert en ny smittet person i Arendal. En annen person i husstanden har også symptomer og skal testes i dag. Denne personen jobber i Nyli barnehage. For å være føre var, er alle barna og ansatte i barnehagen, rundt 50 personer, satt i karantene. Smitteoppsporingsteamet har tett oppfølging av barnehagen.  Totalt er rundt 90 personer i karantene eller holder seg hjemme.  

Vi ser en økt smitte i landet og nå har vi fått en ny smittesituasjon i Arendal. Det er derfor svært viktig at alle våre innbyggere følger de nasjonale tiltakene. Vårt mål er at vi ikke behøver å innføre enda strengere tiltak i Arendal kommune i dagene og ukene som kommer. Vi gjør en fortløpende vurdering av situasjonen. Derfor ber vi nå alle som bor i Arendal om å være ekstra nøye med å begrense antall nærkontakter, holde god avstand til de dere møter og være hjemme når du er syk. 

Søndag 1. november kl. 21:05 - smittetall

Det er registrert en ny smittet i dag. Smitteoppsporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter. 

Lørdag 31. oktober kl. 17:05 - smittetall

Det er registret 1 nytt smittetilfelle i Arendal i dag. Personen kom fra utlandet og gikk direkte i karantene ved ankomst. 

Onsdag 21. oktober

Det er ikke meldt om nye smittetilfeller siden 13. oktober. I samråd med kommuneoverlegene, har kriseledelsen vurdert at situasjonen nå er under kontroll. Derfor går vi over i normal drift. Dette betyr at kriseledelsen ikke fortsetter med faste møter framover. Hvis situasjonen endrer seg, vil vi sette kriseledelse og smittesporingsteamet vil kunne etablere seg raskt.

Vi oppdaterer smittetallet når det er nye bekreftede smittede. Det vil si at vi ikke legger ut en daglig status hvis det ikke er nye smittede i Arendal. 

Fredag 16. oktober kl. 21:00 - smittetall

Det er ingen nye smittetilfeller i Arendal i dag.

Torsdag 15. oktober kl. 22:10 - smittetall

Det er ingen nye smittetilfeller i Arendal i dag.

Onsdag 14. oktober kl. 20:50 - smittetall

Det er ingen nye smittetilfeller i Arendal i dag.

Tirsdag 13. oktober kl. 20:45 - smittetall

Det er meldt om et smittetilfelle i Arendal i dag. Personen var allerede i karantene. 

Mandag 12 . oktober kl. 20:50 - smittetall

Det er ingen nye smittetilfeller i Arendal i dag.

Søndag 11 . oktober kl. 19:50 - smittetall

Det er ingen nye smittetilfeller i Arendal i dag.

Lørdag 10 . oktober kl. 20:35 - smittetall

Det er ingen nye smittetilfeller i Arendal i dag.

Fredag 9. oktober kl. 15:40 

Det er så langt ikke registrert nye smittede fredag 9. oktober. 

De siste dagene viser at smittesituasjonen i Arendal er mer oversiktelig. Kriseledelsen har derfor etter råd fra kommuneoverlegen kommet frem til at tiltakene i den midlertidige forskriften oppheves fra og med 13. oktober. Fra samme dag følger Arendal de nasjonale smittevernreglene. 

Vi må likevel forvente enkelttilfeller av smitte fremover og det oppfordres derfor fortsatt til å begrense og holde oversikt over nærkontakter. Det er fortsatt svært viktig å følge med på nasjonale råd og retningslinjer for å begrense nye smitteutbrudd.

Testklinikken på Filadelfia holder fortsatt åpent.  

Torsdag 8. oktober kl. 21:10 - ingen nye smittede

Det er ikke registrert nye smittede torsdag 8. oktober. 

Onsdag 7. oktober kl. 21:10 - smittetall

Det er meldt om en ny smittet onsdag kveld. 

Tirsdag 6. oktober kl. 21:10 - tre nye smittede

Det er meldt om tre nye smittede tirsdag kveld. 2 av de smittede var allerede i karantene. Smittesporingsteamet jobber med å kontakte alle nærkontakter. 

Mandag 5. oktober kl. 21:10 - ingen nye smittede

Det er ikke registrert nye smittede mandag 5. oktober.

Søndag 4. oktober kl. 20:30 - nye smittetall 

Det er meldt om to nye smittede søndag 4. oktober. Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter. 

Lørdag 3. oktober kl. 21:00 - nye smittetall 

Det er meldt om to nye smittede lørdag 3. oktober. De smittede har ikke tilknytning til de tidligere smitteutbruddene, men begge er isolert og smitteteamet har god oversikt over alle nærkontakter. 

Fredag 2. oktober kl. 21:00 - nye smittetall og oppdatering fra kriseledelsen

Nye smittede 2. oktober
Det er meldt om tre nye smittede. En av de smittede er elev i 9. klasse ved Stuenes skole. Personen har tilknytning til et av de tre selskapene som er kjent fra tidligere. Ca. 100 personer er satt i karantene tom. 5. oktober. 

Gode erfaringer med teststasjonene
Det testes samlet sett ca. 120 personer i Arendal hver dag. Den nye teststasjonen utenfor Filadelfia fungerer veldig godt, og har fortsatt god kapasitet.

Besøksordning på institusjoner
Smittesporingsteamet har etter hvert fått mer oversikt over smitteutbruddene i Arendal. Alle utbruddene kommer primært fra tre private fester og de smittede er i hovedsak i aldersgruppen 20-40 år.

Fra og med mandag 5. oktober åpnes det derfor opp for besøk på institusjoner. Hver beboer kan få besøk av inntil to pårørende, men bare en pårørende pr. besøk. 

Det blir ikke mulig å avtale besøk før mandag 5. oktober. 

Foreslår å videreføre forskrift om antall personer som kan møtes
Kriseledelsen foreslår å videreføre forskrift om antall personer som kan møtes tom. mandag 12. oktober. Saken legges frem i et ekstraordinært møte i formannskapet mandag 5. oktober. Videreføringen begrunnes med at smitten så langt har oppstått i private, sosiale sammenkomster der unge voksne har møttes. Mange i gruppen har barn og det er derfor ønskelig fortsatt å begrense antall nærkontakter for denne gruppen for å unngå større spredning av smitte.

Behov for å fortsette dugnaden
Smittesporingen i Arendal har så langt gitt resultater. Vi oppfordrer derfor til at alle fortsetter å begrense antall nærkontakter (nærmere en 2 meter i mer enn 15 minutter) den kommende uken. Dersom alle bidrar i dugnaden får vi raskere kontroll over situasjonen. 

Torsdag 1. oktober kl. 21:00 - nye smittetall

Det er registret 1 ny smittet i Arendal i dag. Den smittede var allerede i karantene. 

Til sammen er nå 47 personer smittet i forbindelse med smittesituasjonen som startet i september. Tallene er justert ned med 1 smittet som ble registrert dobbelt onsdag 30. september. Det korrekte smittetallet for 30. september var altså 4.
 

Onsdag 30. september kl. 21:00 - nye smittetall

Det er registret 5 nye smittede i Arendal i dag. Kommunens smitteoppsporingsteam fortsetter arbeidet med å kartlegge nærkontakter. 

Til sammen er nå 47 personer smittet i forbindelse med smittesituasjonen i september.

Onsdag 30. september kl. 10:00 - elever og ansatte i karantene

På kvelden tirsdag 29. september ble en ansatt ved 1. trinn på Nedenes skolen registrert smittet av koronavirus. Som følge av dette er alle elevene ved 1. trinn satt i karantene frem til og med mandag 5. oktober. 

Det er også totalt 14 ansatte på småtrinnet i karantene. Dette medfører at det trolig ikke blir fysisk undervisning ved 1.- 4. trinn mandag 5. oktober på grunn av mange ansatte i karantene på disse trinnene.

Tirsdag 29. september kl. 17:00 - korrigerte smittetall og økt testkapasitet

5 nye smittede i dag

Tidligere i ettermiddag ble det meldt om 4 nye smittede. I tillegg er det meldt om 1 ny positiv person kl. 17. Det betyr at det til sammen er 5 nye smittetilfeller i Arendal i dag. Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter.

Økt testkapasitet - ny teststasjon

Teststasjonen på Filadelfia åpner onsdag 30. september kl. 12. Da er det mulig å teste seg både på legevakten og på Filadelfia. Det er åpnet for bestilling via kommunens nettside.

Det er gratis å teste seg ved kommunens testsentre. Det tar nå ca. 24 timer fra koronatest til prøvesvaret er klart.  

Hold karantenetiden på 10 dager

Vi minner om reglene for karantene og hvor viktig det er at alle følger disse: Hvis du har vært i nærkontakt med en smittet skal du i karantene i 10 dager fra den dagen du hadde nærkontakt. Selv om du får en negativ koronatest, må du fullføre karanteneperioden på 10 døgn.

Mandag 28. september kl. 14:00 - nye smittetall og ny teststasjon fra onsdag

Det er meldt om 2 nye smittede i ettermiddag. Begge to var i karantene og kan knyttes til tidligere smitteutbrudd. Det er ca. 350 personer i karantene. 

Fra onsdag opprettes det en ny teststasjon utenfor Filadelfiakirken. Timebestilling må skje via kommunens nettside. Mer informasjon kommer når bestillingsløsningen er klar. 

Lørdag 26. september kl. 17:40 - nye smittetall

Det er meldt om 10 nye smittede i ettermiddag. Alle 10 var allerede i karantene. Noen av de 10 kan knyttes tilbake til festen på Hove, mens de resterende er knyttet til en fest med voksne i Froland 19. september. På denne festen var det tilstede en person som i ettertid viste seg å være smittet uten å vite det under festen. Denne personen er allerede registrert i tidligere smittetall.

Det er et godt tegn at alle de 10 personene er nærkontakter som kommunens smitteoppsporingsteam allerede kjente til. Det betyr at det er mindre risiko for at de har smittet andre. Dette viser at rask smitteoppsporing er viktig i jobben med å hindre videre spredning av viruset. 

Smitteoppsporingsteamet jobber nå med å kartlegge nærkontakter til de 10 nye smittede. 

Det er pr. nå over 300 personer i karantene.

Lørdag 26. september kl. 11:45 - begrenset testkapasitet

Legevakta opplever enorm pågang på telefon. Vi jobber med å øke testkapasiteten, men inntil videre vil de som har vært i kontakt med kommunens smitteoppsporingsteam og som har symptomer prioriteres.

Dersom du har symptomer uten å ha vært i nærkontakt med noen som er smittet ber vi deg om å holde deg hjemme og så langt det er mulig om å holde avstand til de rundt deg. 

Vi oppfordrer til å bestille time gjennom kommunens nettsider.

Fredag 25. september kl. 16:30 - nye smittede

I løpet av fredag er det registrert 9 nye smittede. Syv av de smittede kan så langt knyttes tilbake til arrangementene 13. og 19. september. Det jobbes med å kartlegge de to nyeste tilfellene. 

Kommunens smittevernteam jobber kontinuerlig med smittesporing. Nærkontakter til de smittede kontaktes. Pr. i dag er det ca. 220 personer i karantene i kommunen. Tallet er stigende.

Torsdag 24. september kl. 17:30 - nye smittede

I løpet av torsdag er det registrert 7 nye smittede. To personer kan knyttes tilbake til arrangement 13. september. Fire personer ble smittet på festen 19. september. En smittet er bosatt i en annen kommune og blir fulgt opp der. 

Kommunens smittevernteam ber personer som har vært på vinmonopolet i Arendal mellom kl. 10.00 til 18.00 onsdag 23. september om å følge med på symptomer de nærmeste dagene. Dersom de blir syke, må de teste seg. De kan også velge å teste seg selv om de ikke har symptomer. Bestill koronatest.

Torsdag 24. september kl. 15:45 - midlertidig forskrift om smitteverntiltak

For å få kontroll på smittesituasjonen i Arendal har bystyret vedtatt følgende tiltak f.o.m. torsdag 24. september t.o.m. mandag 5. oktober. Forskriften gjelder i Arendal kommune.

Begrensninger på private sammenkomster
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster der flere enn 10 personer er til stede samtidig. Som privat sammenkomst regnes blant annet fester, selskaper og andre tilstelninger, utendørs og innendørs.
Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten.
Arrangøren skal legge til rette for at smittevernrådene kan følges.

Begrensninger på offentlige arrangementer
Det er tillatt å arrangere og delta på offentlige arrangementer som faller inn under covid-19-forskriften § 13. Antallet deltakere på slike arrangementer begrenses til 50.

Skjenkesteder og restauranter
Serveringssteder skal registrere telefonnummer til gjestene og tidspunktet for besøket og slette disse listene etter 10 dager.

Onsdag 23. september kl. 21:30

I løpet av onsdagen er det registrert 3 nye smittede. Den ene personen er knyttet til arrangementet søndag 13. september. De to andre har vært deltakere på en fest på Hove lørdag 19. september. Festen ble arrangert på Flimra. En av dem kom fra Østlandet og var til stede på festen mens han var smittet. Smittesporing foregår nå. Et trettitalls personer i flere kommuner er i karantene.

De to smittede har også vært til stede på Egon og Sportsbaren lørdag kveld. Kommunens smittevernteam ber personer som var på Egon og Sportsbaren mellom klokka 21.30 - 24.00 den 19. september om å være oppmerksom på symptomer og eventuelt teste seg.

Smittesituasjonen i kommunen er nå uoversiktlig. Det innføres derfor flere tiltak for å beskytte beboerne på institusjonene (kort- og langtidsplasser) i en periode, foreløpig fram til 5. oktober:

 • Dagtilbudene stenger
 • Kaféene på institusjonene stenger
 • Servicetilbud som frisør, fotpleie med mer på institusjonene opphører
 • Besøksforbud innføres på institusjonene

Det vil legges til rette for besøk til pasienter i livets siste fase. Pårørende til beboere på bo- og omsorgsinstitusjonene blir kontaktet i løpet av onsdag 23. og torsdag 24. september med  mer informasjon. 

Bystyret vil i morgen vurdere ytterligere tiltak knyttet til private fester og offentlige arrangementer.

Onsdag 23. september kl. 12:30

Personen som ble bekreftet smittet av koronavirus tirsdag kveld 22. september har en ukjent smittekilde. Personen var til stede ved konfirmasjonsgudstjenesten i Austre Moland kirke søndag 13. september, der også noen av de andre smittede var til stede. Vi kan verken utelukke eller bekrefte at denne person har blitt smittet under gudstjenesten.  

Kommunens smittevernsteam vurdere det som lite sannsynlig at flere personer er smittet i forbindelse med gudstjenesten. Vi ønsker allikevel å informere om dette og vi ber dere som var til stede i kirken om å være ekstra oppmerksomme på symptomer. Hvis du har symptomer på koronasykdom, bør du teste deg. Du kan lese mer om symptomer og testing her.

Tirsdag 22. september kl. 18:00

Det er registrert nok en person som har testet positivt for koronavirus. Det vil si at det totalt er 7 personer som er registrert smittet siden fredag 18. september.

Tirsdag 22. september kl. 15:00

Det er registrert en ny person som har testet positivt for koronavirus i Arendal. Kommunen fortsetter arbeidet med smitteoppsporing. 

Mandag 21. september kl. 11:00

Antall personer i karantene i Arendal: 80 personer.
Alle personene er knyttet til smitteutbruddet 13. september. 

Søndag 20. september kl. 19:00

Søndag kveld ble det bekreftet at en ny person er smittet av koronavirus. Denne personen har også vært i karantene etter smitteutbruddet ved et privat arrangement i forrige uke. Totalt er det pr. nå bekreftet 5 smittede etter dette arrangementet.

Lørdag 19. september kl. 19:00

Lørdag kveld er det bekreftet en ny person som er smittet av koronavirus. Personen var allerede i karantene etter smitteutbruddet forrige onsdag. 

Totalt er nå 64 personer i karantene som følge av smitteutbruddet forrige uke.  

Fredag 18. september kl. 19:00

Det er registrert 3 nye personer som har testet positivt for koronavirus i Arendal. Smittebrudd er knyttet til et privat arrangement søndag 13. september.

En av de som er smittet er elev ved Nesheim skole. Som følge av dette er alle elever ved 1. og 2. klasse ved Nesheim skole satt i karantene til og med søndag 27. september. Det er også 4 lærere som er satt i karantene.

I tillegg har rundt 30 personer vært i nærkontakt med de 3 nye smittede og alle disse er satt i karantene. 

Onsdag 2. september

Det er ingen nye smittede i Arendal kommune.

Vi har justert informasjonen om antall smittede på kommunens nettside, slik at tallet nå inkluderer smittede som er folkeregistrerte i kommunen, men som ikke bor her. Totalt antall som er/har vært smittet er 36 personer. 


Smittetall

Fra mai 2022 oppdaterer vi ikke lenger smittetallene.

 • Uke 17 (25. april - 1. mai) 16 smittetilfeller
 • Uke 16 (18. april - 24. april) 14 smittetilfeller
 • Uke 15 (11. april - 17. april) 21 smittetilfeller
 • Uke 14 (4. april - 10. april) 24 smittetilfeller
 • Uke 13 (28. mars - 3. april) 72 smittetilfeller
 • Uke 12 (21. mars - 27. mars) 94 smittetilfeller
 • Uke 11 (14. mars - 20. mars) 128 smittetilfeller
 • Uke 10 (7. mars - 13. mars) 259 smittetilfeller
 • Uke 9 (28. februar - 6. mars) 407 smittetilfeller
 • Uke 8 (21. februar - 27. februar) 581 smittetilfeller
 • Uke 7 (14. februar - 20. februar) 476 smittetilfeller
 • Uke 6 (7. februar - 13. februar) 805 smittetilfeller
 • Uke 5 (31. januar - 6. februar) 805 smittetilfeller
 • Uke 4 (24. januar - 30. januar) 966 smittetilfeller
 • Uke 3 (17. januar - 23. januar) 727 smittetilfeller
 • Uke 2 (10. januar - 16. januar) 398 smittetilfeller
 • Uke 1 (3. januar - 9. januar) 302 smittetilfeller
 • Uke 52 (27. desember - 2. januar) 184 smittetilfeller
 • Uke 51 (20. desember - 26. desember) 218 smittetilfeller 
 • Uke 50 (13. desember - 19. desember) 353 smittetilfeller
 • Uke 49 (6. desember - 12. desember) 413 smittetilfeller
 • Uke 48 (29. november - 5. desember) 227 smittetilfeller
 • Uke 47 (22. november - 28. november) 126 smittetilfeller
 • Uke 46 (15. november - 21. november) 98 smittetilfeller
 • Uke 45 (8. november - 14. november) 87 smittetilfeller
 • Uke 44 (1. november - 7. november) 52 smittetilfeller
 • Uke 43 (25. oktober - 31. oktober) 19 smittetilfeller

Daglig statistikk fra FHI

Hvis du ønsker å se daglige tall finner du det på FHI.no.

Historiske smittetall

Historiske tall - smittetilfeller i Arendal pr. uke
 • Det ble ikke lagt ut smittetall i perioden 26. september - 24. oktober. 
 • Uke 37 (20. september - 26. september) 5 smittetilfeller
 • Uke 36 (13. september - 19. september) 4 smittetilfeller
 • Uke 36 (6. september - 12. september) 19 smittetilfeller
 • Uke 35 (30. august - 5. september) 10 smittetilfeller
 • Uke 34 (23. august - 29. august) 14 smittetilfeller
 • Uke 33 (16. august - 22. august) 20 smittetilfeller
 • Uke 32 (9. august - 15. august) 6 smittetilfeller
 • Uke 31 (2. august - 8. august) 9 smittetilfeller
 • Uke 30 (26. juli - 1. august) 19 smittetilfeller
 • Uke 29 (19.-25. juli) 15 smittetilfeller
 • Uke 28 (12. - 18. juli) 15 smittetilfeller
 • Uke 27 (5. - 11. juli) 16 smittetilfeller
 • Uke 26 (28. juni - 4. juli) 32 smittetilfeller
 • Uke 25 (20. - 27. juni) 16 smittetilfeller
 • Uke 24 (14. - 20. juni) 16 smittetilfeller
 • Uke 23 (7. - 13. juni) 17 smittetilfeller
 • Uke 22 (31. mai - 6. juni) 11 smittetilfeller
 • Uke 21 (24. - 30. mai) 24 smittetilfeller
 • Uke 20 (17. - 23. mai) 28 smittetilfeller
 • Uke 19 (10. -16. mai) 1 smittetilfelle
 • Uke 18 (3. - 9. mai) 9 smittetilfeller
 • Uke 17 (26. april - 2. mai) 21 smittetilfeller
 • Uke 16 (19. - 25. april) 21 smittetilfeller
 • Uke 15 (12. - 18. april) 32 smittetilfeller
 • Uke 14 (5. - 11. april) 21 smittetilfeller
 • Uke 13 (29. mars - 4. april) 8 smittetilfeller
 • Uke 12 (22. - 28. mars) 7 smittetilfeller
 • Uke 11 (15.  - 21. mars) 5 smittetilfeller
 • Uke 10 (8. - 14. mars) 15 smittetilfeller
 • Uke 9 (1. - 7. mars) 35 smittetilfeller
 • Uke 8 (22. - 28. februar) 12 smittetilfeller
 • Uke 7 (15. - 21. feb) 14 smittetilfeller
 • Uke 6 (8. - 14. feb) 6 smittetilfeller
 • Uke 5 (1. - 7. feb) 20 smittetilfeller
 • Uke 4 (25. jan - 31. jan) 5 smittetilfeller
 • Uke 3 (18. jan - 24. jan) 7 smittetilfeller
 • Uke 2 (11. - 17. jan): 5 smittetilfeller
 • Uke 1 (4. - 10. jan): 6 smittetilfeller
 • Uke 53 (28. des - 3. jan): 5 smittetilfeller
 • Uke 52 (21. - 27. des): 13 smittetilfeller
 • Uke 51 (14. - 20. des) 17 smittetilfeller
 • Uke 50 (7. - 13. des) 2 smittetilfeller
 • Uke 49 (30. nov - 6. des): 4 smittetilfeller
 • Uke 48 (23. - 29. nov): 9 smittetilfeller
 • Uke 47 (16. - 22. nov): 14 smittetilfeller
 • Uke 46 (9. - 15. nov): 4 smittetilfeller
 • Uke 45 (2. - 8. nov): 3 smittetilfeller
 • Uke 44 (26. okt - 1. nov): 2 smittetilfeller
 • Uke 43 (19. - 25. okt): 0 smittetilfeller
 • Uke 42 (12. - 18. okt): 1 smittetilfelle
 • Uke 41 (5. - 11. okt): 3 smittetilfeller
 • Uke 40 (28. sep - 4. okt): 19 smittetilfeller
 • Uke 39 (21. - 27. sep): 33 smittetilfeller
 • Uke 38 (14. - 20. sep): 6 smittetilfeller