Smittesituasjonen i Arendal

Totalt antall smittede

 • Totalt antall som er eller har vært smittet: 100 personer 
 • Totalt antall som er eller har vært smittet forbindelse med smittesituasjonen i september og oktober: 59 personer

Tallet inkluderer de som er folkeregistrerte i Arendal, men bosatt et annet sted. Du finner også statistikk på Folkehelseinstituttets nettside.

Når oppdateres smittetallet?

Vi oppdaterer smittetallet når det er nye bekreftede smittede. Det vil si at vi ikke legger ut en daglig status hvis det ikke er nye smittede i Arendal. 

Siste oppdatering av smittetall: 13. oktober kl. 20:45

Ukentlige smittetall

Antall smittede i Arendal

Antall smittetilfeller i Arendal pr. uke

Vi oppdaterer smittetallene pr. uke hver mandag morgen.

 • Uke 43 (19. - 25. okt): 0 smittetilfeller
 • Uke 42 (12. - 18. okt): 1 smittetilfelle
 • Uke 41 (5. - 11. okt): 3 smittetilfeller
 • Uke 40 (28. sep - 4. okt): 19 smittetilfeller
 • Uke 39 (21. - 27. sep): 33 smittetilfeller
 • Uke 38 (14. - 20. sep): 6 smittetilfeller

 

Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen har jevnlige møter og gir en oppsummering av tema og tiltak som er diskutert i status fra kriseledelsen.

Onsdag 21. oktober

Det er ikke meldt om nye smittetilfeller siden 13. oktober. I samråd  med kommuneoverlegene, har kriseledelsen vurdert at situasjonen nå er under kontroll. Derfor går vi over i normal drift. Dette betyr at kriseledelsen ikke fortsetter med faste møter framover. Hvis situasjonen endrer seg, vil vi sette kriseledelse og smittesporingsteamet vil kunne etablere seg raskt.

Vi oppdaterer smittetallet når det er nye bekreftede smittede. Det vil si at vi ikke legger ut en daglig status hvis det ikke er nye smittede i Arendal. 

Fredag 16. oktober kl. 21:00 - smittetall

Det er ingen nye smittetilfeller i Arendal i dag.

Torsdag 15. oktober kl. 22:10 - smittetall

Det er ingen nye smittetilfeller i Arendal i dag.

Onsdag 14. oktober kl. 20:50 - smittetall

Det er ingen nye smittetilfeller i Arendal i dag.

Tirsdag 13. oktober kl. 20:45 - smittetall

Det er meldt om et smittetilfelle i Arendal i dag. Personen var allerede i karantene. 

Mandag 12 . oktober kl. 20:50 - smittetall

Det er ingen nye smittetilfeller i Arendal i dag.

Søndag 11 . oktober kl. 19:50 - smittetall

Det er ingen nye smittetilfeller i Arendal i dag.

Lørdag 10 . oktober kl. 20:35 - smittetall

Det er ingen nye smittetilfeller i Arendal i dag.

Fredag 9. oktober kl. 15:40 

Det er så langt ikke registrert nye smittede fredag 9. oktober. 

De siste dagene viser at smittesituasjonen i Arendal er mer oversiktelig. Kriseledelsen har derfor etter råd fra kommuneoverlegen kommet frem til at tiltakene i den midlertidige forskriften oppheves fra og med 13. oktober. Fra samme dag følger Arendal de nasjonale smittevernreglene. 

Vi må likevel forvente enkelttilfeller av smitte fremover og det oppfordres derfor fortsatt til å begrense og holde oversikt over nærkontakter. Det er fortsatt svært viktig å følge med på nasjonale råd og retningslinjer for å begrense nye smitteutbrudd.

Testklinikken på Filadelfia holder fortsatt åpent.  

Torsdag 8. oktober kl. 21:10 - ingen nye smittede

Det er ikke registrert nye smittede torsdag 8. oktober. 

Onsdag 7. oktober kl. 21:10 - smittetall

Det er meldt om en ny smittet onsdag kveld. 

Tirsdag 6. oktober kl. 21:10 - tre nye smittede

Det er meldt om tre nye smittede tirsdag kveld. 2 av de smittede var allerede i karantene. Smittesporingsteamet jobber med å kontakte alle nærkontakter. 

Mandag 5. oktober kl. 21:10 - ingen nye smittede

Det er ikke registrert nye smittede mandag 5. oktober.

Søndag 4. oktober kl. 20:30 - nye smittetall 

Det er meldt om to nye smittede søndag 4. oktober. Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter. 

Lørdag 3. oktober kl. 21:00 - nye smittetall 

Det er meldt om to nye smittede lørdag 3. oktober. De smittede har ikke tilknytning til de tidligere smitteutbruddene, men begge er isolert og smitteteamet har god oversikt over alle nærkontakter. 

Fredag 2. oktober kl. 21:00 - nye smittetall og oppdatering fra kriseledelsen

Nye smittede 2. oktober
Det er meldt om tre nye smittede. En av de smittede er elev i 9. klasse ved Stuenes skole. Personen har tilknytning til et av de tre selskapene som er kjent fra tidligere. Ca. 100 personer er satt i karantene tom. 5. oktober. 

Gode erfaringer med teststasjonene
Det testes samlet sett ca. 120 personer i Arendal hver dag. Den nye teststasjonen utenfor Filadelfia fungerer veldig godt, og har fortsatt god kapasitet.

Besøksordning på institusjoner
Smittesporingsteamet har etter hvert fått mer oversikt over smitteutbruddene i Arendal. Alle utbruddene kommer primært fra tre private fester og de smittede er i hovedsak i aldersgruppen 20-40 år.

Fra og med mandag 5. oktober åpnes det derfor opp for besøk på institusjoner. Hver beboer kan få besøk av inntil to pårørende, men bare en pårørende pr. besøk. Mer informasjon om besøksordningen.

Det blir ikke mulig å avtale besøk før mandag 5. oktober. 

Foreslår å videreføre forskrift om antall personer som kan møtes
Kriseledelsen foreslår å videreføre forskrift om antall personer som kan møtes tom. mandag 12. oktober. Saken legges frem i et ekstraordinært møte i formannskapet mandag 5. oktober. Videreføringen begrunnes med at smitten så langt har oppstått i private, sosiale sammenkomster der unge voksne har møttes. Mange i gruppen har barn og det er derfor ønskelig fortsatt å begrense antall nærkontakter for denne gruppen for å unngå større spredning av smitte.

Behov for å fortsette dugnaden
Smittesporingen i Arendal har så langt gitt resultater. Vi oppfordrer derfor til at alle fortsetter å begrense antall nærkontakter (nærmere en 2 meter i mer enn 15 minutter) den kommende uken. Dersom alle bidrar i dugnaden får vi raskere kontroll over situasjonen. 

Torsdag 1. oktober kl. 21:00 - nye smittetall

Det er registret 1 ny smittet i Arendal i dag. Den smittede var allerede i karantene. 

Til sammen er nå 47 personer smittet i forbindelse med smittesituasjonen som startet i september. Tallene er justert ned med 1 smittet som ble registrert dobbelt onsdag 30. september. Det korrekte smittetallet for 30. september var altså 4.
 

Onsdag 30. september kl. 21:00 - nye smittetall

Det er registret 5 nye smittede i Arendal i dag. Kommunens smitteoppsporingsteam fortsetter arbeidet med å kartlegge nærkontakter. 

Til sammen er nå 47 personer smittet i forbindelse med smittesituasjonen i september.

Onsdag 30. september kl. 10:00 - elever og ansatte i karantene

På kvelden tirsdag 29. september ble en ansatt ved 1. trinn på Nedenes skolen registrert smittet av koronavirus. Som følge av dette er alle elevene ved 1. trinn satt i karantene frem til og med mandag 5. oktober. 

Det er også totalt 14 ansatte på småtrinnet i karantene. Dette medfører at det trolig ikke blir fysisk undervisning ved 1.- 4. trinn mandag 5. oktober på grunn av mange ansatte i karantene på disse trinnene.

Tirsdag 29. september kl. 17:00 - korrigerte smittetall og økt testkapasitet

5 nye smittede i dag

Tidligere i ettermiddag ble det meldt om 4 nye smittede. I tillegg er det meldt om 1 ny positiv person kl. 17. Det betyr at det til sammen er 5 nye smittetilfeller i Arendal i dag. Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge nærkontakter.

Økt testkapasitet - ny teststasjon

Teststasjonen på Filadelfia åpner onsdag 30. september kl. 12. Da er det mulig å teste seg både på legevakten og på Filadelfia. Det er åpnet for bestilling via kommunens nettside.

Det er gratis å teste seg ved kommunens testsentre. Det tar nå ca. 24 timer fra koronatest til prøvesvaret er klart.  

Hold karantenetiden på 10 dager

Vi minner om reglene for karantene og hvor viktig det er at alle følger disse: Hvis du har vært i nærkontakt med en smittet skal du i karantene i 10 dager fra den dagen du hadde nærkontakt. Selv om du får en negativ koronatest, må du fullføre karanteneperioden på 10 døgn.

Mandag 28. september kl. 14:00 - nye smittetall og ny teststasjon fra onsdag

Det er meldt om 2 nye smittede i ettermiddag. Begge to var i karantene og kan knyttes til tidligere smitteutbrudd. Det er ca. 350 personer i karantene. 

Fra onsdag opprettes det en ny teststasjon utenfor Filadelfiakirken. Timebestilling må skje via kommunens nettside. Mer informasjon kommer når bestillingsløsningen er klar. 

Lørdag 26. september kl. 17:40 - nye smittetall

Det er meldt om 10 nye smittede i ettermiddag. Alle 10 var allerede i karantene. Noen av de 10 kan knyttes tilbake til festen på Hove, mens de resterende er knyttet til en fest med voksne i Froland 19. september. På denne festen var det tilstede en person som i ettertid viste seg å være smittet uten å vite det under festen. Denne personen er allerede registrert i tidligere smittetall.

Det er et godt tegn at alle de 10 personene er nærkontakter som kommunens smitteoppsporingsteam allerede kjente til. Det betyr at det er mindre risiko for at de har smittet andre. Dette viser at rask smitteoppsporing er viktig i jobben med å hindre videre spredning av viruset. 

Smitteoppsporingsteamet jobber nå med å kartlegge nærkontakter til de 10 nye smittede. 

Det er pr. nå over 300 personer i karantene.

Lørdag 26. september kl. 11:45 - begrenset testkapasitet

Legevakta opplever enorm pågang på telefon. Vi jobber med å øke testkapasiteten, men inntil videre vil de som har vært i kontakt med kommunens smitteoppsporingsteam og som har symptomer prioriteres.

Dersom du har symptomer uten å ha vært i nærkontakt med noen som er smittet ber vi deg om å holde deg hjemme og så langt det er mulig om å holde avstand til de rundt deg. 

Vi oppfordrer til å bestille time gjennom kommunens nettsider.

Fredag 25. september kl. 16:30 - nye smittede

I løpet av fredag er det registrert 9 nye smittede. Syv av de smittede kan så langt knyttes tilbake til arrangementene 13. og 19. september. Det jobbes med å kartlegge de to nyeste tilfellene. 

Kommunens smittevernteam jobber kontinuerlig med smittesporing. Nærkontakter til de smittede kontaktes. Pr. i dag er det ca. 220 personer i karantene i kommunen. Tallet er stigende.

Torsdag 24. september kl. 17:30 - nye smittede

I løpet av torsdag er det registrert 7 nye smittede. To personer kan knyttes tilbake til arrangement 13. september. Fire personer ble smittet på festen 19. september. En smittet er bosatt i en annen kommune og blir fulgt opp der. 

Kommunens smittevernteam ber personer som har vært på vinmonopolet i Arendal mellom kl. 10.00 til 18.00 onsdag 23. september om å følge med på symptomer de nærmeste dagene. Dersom de blir syke, må de teste seg. De kan også velge å teste seg selv om de ikke har symptomer. Bestill koronatest.

Torsdag 24. september kl. 15:45 - midlertidig forskrift om smitteverntiltak

For å få kontroll på smittesituasjonen i Arendal har bystyret vedtatt følgende tiltak f.o.m. torsdag 24. september t.o.m. mandag 5. oktober. Forskriften gjelder i Arendal kommune.

Begrensninger på private sammenkomster
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster der flere enn 10 personer er til stede samtidig. Som privat sammenkomst regnes blant annet fester, selskaper og andre tilstelninger, utendørs og innendørs.
Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten.
Arrangøren skal legge til rette for at smittevernrådene kan følges.

Begrensninger på offentlige arrangementer
Det er tillatt å arrangere og delta på offentlige arrangementer som faller inn under covid-19-forskriften § 13. Antallet deltakere på slike arrangementer begrenses til 50.

Skjenkesteder og restauranter
Serveringssteder skal registrere telefonnummer til gjestene og tidspunktet for besøket og slette disse listene etter 10 dager.

Onsdag 23. september kl. 21:30

I løpet av onsdagen er det registrert 3 nye smittede. Den ene personen er knyttet til arrangementet søndag 13. september. De to andre har vært deltakere på en fest på Hove lørdag 19. september. Festen ble arrangert på Flimra. En av dem kom fra Østlandet og var til stede på festen mens han var smittet. Smittesporing foregår nå. Et trettitalls personer i flere kommuner er i karantene.

De to smittede har også vært til stede på Egon og Sportsbaren lørdag kveld. Kommunens smittevernteam ber personer som var på Egon og Sportsbaren mellom klokka 21.30 - 24.00 den 19. september om å være oppmerksom på symptomer og eventuelt teste seg.

Smittesituasjonen i kommunen er nå uoversiktlig. Det innføres derfor flere tiltak for å beskytte beboerne på institusjonene (kort- og langtidsplasser) i en periode, foreløpig fram til 5. oktober:

 • Dagtilbudene stenger
 • Kaféene på institusjonene stenger
 • Servicetilbud som frisør, fotpleie med mer på institusjonene opphører
 • Besøksforbud innføres på institusjonene

Det vil legges til rette for besøk til pasienter i livets siste fase. Pårørende til beboere på bo- og omsorgsinstitusjonene blir kontaktet i løpet av onsdag 23. og torsdag 24. september med  mer informasjon. 

Bystyret vil i morgen vurdere ytterligere tiltak knyttet til private fester og offentlige arrangementer.

Onsdag 23. september kl. 12:30

Personen som ble bekreftet smittet av koronavirus tirsdag kveld 22. september har en ukjent smittekilde. Personen var til stede ved konfirmasjonsgudstjenesten i Austre Moland kirke søndag 13. september, der også noen av de andre smittede var til stede. Vi kan verken utelukke eller bekrefte at denne person har blitt smittet under gudstjenesten.  

Kommunens smittevernsteam vurdere det som lite sannsynlig at flere personer er smittet i forbindelse med gudstjenesten. Vi ønsker allikevel å informere om dette og vi ber dere som var til stede i kirken om å være ekstra oppmerksomme på symptomer. Hvis du har symptomer på koronasykdom, bør du teste deg. Du kan lese mer om symptomer og testing her.

Tirsdag 22. september kl. 18:00

Det er registrert nok en person som har testet positivt for koronavirus. Det vil si at det totalt er 7 personer som er registrert smittet siden fredag 18. september.

Tirsdag 22. september kl. 15:00

Det er registrert en ny person som har testet positivt for koronavirus i Arendal. Kommunen fortsetter arbeidet med smitteoppsporing. 

Mandag 21. september kl. 11:00

Antall personer i karantene i Arendal: 80 personer.
Alle personene er knyttet til smitteutbruddet 13. september. 

Søndag 20. september kl. 19:00

Søndag kveld ble det bekreftet at en ny person er smittet av koronavirus. Denne personen har også vært i karantene etter smitteutbruddet ved et privat arrangement i forrige uke. Totalt er det pr. nå bekreftet 5 smittede etter dette arrangementet.

Lørdag 19. september kl. 19:00

Lørdag kveld er det bekreftet en ny person som er smittet av koronavirus. Personen var allerede i karantene etter smitteutbruddet forrige onsdag. 

Totalt er nå 64 personer i karantene som følge av smitteutbruddet forrige uke.  

Fredag 18. september kl. 19:00

Det er registrert 3 nye personer som har testet positivt for koronavirus i Arendal. Smittebrudd er knyttet til et privat arrangement søndag 13. september.

En av de som er smittet er elev ved Nesheim skole. Som følge av dette er alle elever ved 1. og 2. klasse ved Nesheim skole satt i karantene til og med søndag 27. september. Det er også 4 lærere som er satt i karantene.

I tillegg har rundt 30 personer vært i nærkontakt med de 3 nye smittede og alle disse er satt i karantene. 

Onsdag 2. september

Det er ingen nye smittede i Arendal kommune.

Vi har justert informasjonen om antall smittede på kommunens nettside, slik at tallet nå inkluderer smittede som er folkeregistrerte i kommunen, men som ikke bor her. Totalt antall som er/har vært smittet er 36 personer.