Serveringsbransjen - koronatiltak

Regler for alkoholservering

Se covid-19-forskriften for regelverket for de det gjelder.

Retningslinjer til serveringssteder

Serveringssteder og utesteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Det er fortsatt svært viktig at alle følger smittevernreglene som gjelder for å hindre spredning av koronaviruset. Les mer om hva som menes med smittevernfaglig forsvarlig drift på helsedirektoratet.no.

Sikre at gjester kan holde 1 meters avstand til personer i annen husstand

  • Plasser bordene og stolene slik at det blir avstand på 1 meter
  • Husstandsmedlemmer kan sitte nærmere hverandre
  • Unngå at gjester samler seg ved inngangen eller disken
  • La all bestilling og betaling skje ved bordene.

Bordservering

  • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. 

Rutiner for god hygiene og godt renhold må overholdes

  • Håndsprit og lett synlig informasjon om smittevern skal være tilgjengelig ved inngangen og ved betalingsautomater
  • Håndsprit bør finnes ved hvert bord
  • Sørg for ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater.
  • Unngå å ha salt-/pepperbøsser, ketsjup-/sennepflasker, kurver og lignende som går videre fra gjest til gjest.
  • Bruk kortbetaling. Forsøk å unngå kontant betaling.

Arrangementer på serveringssteder

Se hva som gjelder for arrangementer som skal gjennomføres på serveringssteder på helsedirektoratet.no. 

Retningslinjene er utarbeidet av kommunens smittevernoverlege og følger de viktigste retningslinjene i forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet covid-19-forskriftens § 14a.

Veileder fra Mattilsynet

Mattilsynet har gitt råd til praktisering av reglene.

Tilsyn

Etter smittevernloven § 7-1 fjerde ledd skal kommunen føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt, herunder at serveringssteder driver smittevernmessig forsvarlig.

Kommunen vil følge med på om serveringsbransjen overholder reglene. Både varslede og uvarslede tilsyn kan bli aktuelt og vi vil benytte de muligheter som ligger i folkehelseloven §§ 14-16 (pålegg om retting, tvangsmulkt, stenging) til å sørge for at serveringsstedene overholder regelverket.

Etter smittevernloven § 4-10 første ledd skal politiet bistå med gjennomføringen og overholdelsen av bestemmelsene.

Plakater