Servering og smittevern

Informasjon til serveringssteder i Arendal

Serveringssteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.

Kommunen ønsker å minne om at målet fortsatt er å hindre smitte av koronaviruset. Det er derfor viktig at alle følger smittevernsreglene. 

Retningslinjer til serveringsbransjen

Sikre at besøkende og personell kan holde 1 meters avstand

  • Plasser bordene og stolene slik at det blir avstand på 1 meter - det skal være minst 1 meter mellom hver person
  • Unngå at gjester samler seg ved inngangen eller disken.
  • La all bestilling og betaling skje ved bordene.

Rutiner for god hygiene og godt renhold må overholdes

  • Bruk kortbetaling. Forsøk å unngå kontant betaling.
  • Sørg for ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater.
  • Unngå å ha salt-/pepperbøsser, ketsjup-/sennepflasker, kurver e.l. som går videre fra gjest til gjest.
  • Ikke server mat som buffet.

Retningslinjene er utarbeidet av kommunens smittevernoverlege og følger de viktigste retningslinjene i forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Veileder og bransjenorm

NHO har utgitt en bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske serveringsbedrifter. Vi anbefaler aller serveringssteder i Arendal å følge denne. 

Mattilsynet har også gitt råd til praktisering av reglene.

Lovverk og tilsyn

Covid-19-forskriften § 14a bestemmer at:

"Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal ikke skje som buffet.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, skal servering skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1."

Tilsyn

Etter smittevernloven § 7-1 fjerde ledd skal kommunen føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt, herunder at serveringssteder driver smittevernmessig forsvarlig.

Kommunen vil følge med på om serveringsbransjen overholder reglene. Både varslede og uvarslede tilsyn kan bli aktuelt og vi vil benytte de muligheter som ligger i folkehelseloven §§ 14-16 (pålegg om retting, tvangsmulkt, stenging) til å sørge for at serveringsstedene overholder regelverket.

Etter smittevernloven § 4-10 første ledd skal politiet bistå med gjennomføringen og overholdelsen av bestemmelsene.