Næring, økonomi og NAV

Næringslivet i Arendal

Det er en krevende situasjon for næringsdrivende i Arendal kommune, som ellers i landet.

Vi i kommunens næringsavdeling vil holde oss oppdatert på aktuell informasjon til næringslivet fra NAV, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre, og formidle dette videre. Spesielt vil vi prøve å holde de små- og mellomstore bedriftene informert om de viktigste tiltakene.

Informasjon til gründere og små- og mellomstore bedrifter

Følg med på etablerersenterets nettside www.grunderweb.no

Nyttige lenker til næringsdrivende og arbeidsgivere

Smittevernstiltak

Vurder smittefaren blant dine ansatte – som arbeidsgiver skal du risikovurdere faren for smitte blant ansatte.
Se Arbeidstilsynets sider om risikovurdering
Helsedirektoratets råd til varehandelen

Trenger din bedrift utstyr?

Arendal Festival Supply AS er opprettet av bl.a. Arendal kommune, og kan tilby utleie av utstyr til bedrifter som kan være aktuelt i koronasituasjonen. De har lager på Hove Leirsenter og Havstad. De ordner med transport, vask  og septik service. Se mer på arendalfestivalsupply.no

Informasjon om permittering

For arbeidsgivere

Se NAV sin informasjonsside til arbeidsgivere om permitteringer 
Nav Agder sendte 17. mars ut et brev med råd og tips til arbeidsgivere vedrørende permitteringer/oppsigelser. Les brevet på nettsiden til Arendal næringsforening. 

Er du blitt permittert?

Da kan du ha rett på dagpenger. Du må registrere deg digitalt på nav.no. 
Her registrerer du deg som arbeidssøker og søker om dagpenger. Du får innvilget dagpenger tidligst fra den dagen du sender søknaden og registrerer deg som arbeidssøker. 

NAV Arendal

NAV Arendal har for tiden stor pågang fra folk som er berørt av koronaepidemien. 

Kontakt oss på nav.no

Du kommer enklest i kontakt med NAV via nettsiden: www.nav.no
Her finner du samlesiden Koronavirus - informasjon fra NAV . Denne siden viser spørsmål og svar om koronaviruset for deg som enkeltindivid, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere.

Bruk gjerne vår chat-tjeneste og skriv til oss. Her får du svar på mange spørsmål om hvilke rettigheter du kan ha,hvis du eller din familie blir berørt av koronasituasjonen.

Veiledningssenteret i Arendal - kun for nødsituasjoner

På grunn av koronasituasjonen behandler vi kun nødsituasjoner i vårt veiledningssenter. Dette gjelder:

  • Søknader om
    • nødhjelp (kan også søkes på nav.no)
    • økonomisk sosialhjelp (kan også søkes på nav.no)
    • midlertidig botilbud 
  • Manglende utbetaling
  • Permittering dersom du ikke kan benytte deg av digitale løsninger
  • Omsorgspenger/sykepenger/dagpenger dersom du ikke kan benytte deg av digitale løsninger

Telefon for nødssituasjoner: 90 53 96 26
Åpningstider: Mandag- Fredag kl. 12.00 - 15.00

NAV Arendal holder venterommet åpent i åpningstiden.