Dette gjelder i Arendal

Det er ikke lokale tiltak i Arendal kommune. Vi følger de nasjonale reglene og anbefalingene.