Lokale og nasjonale tiltak

Nasjonale tiltak

Regjeringen har vedtatt en rekke tiltak for hele landet. Disse gjelder fra 25. mars 2021 og inntil videre.  Det skal gjøres en ny vurdering innen 14. april.

I tilfeller der det er vedtatt både lokale og nasjonale tiltak er det de strengeste tiltakene som gjelder, enten de er nasjonale eller lokale.  

Nasjonale tiltak fra 25. mars 2021

Lokale tiltak i Arendal

Arendal kommune følger nasjonale anbefalinger og retningslinjer. Det er ingen egne lokale tiltak i Arendal kommune nå.