Kultur, idrett og fritid - koronatiltak

Gjenåpning av tilbud

Arendal kommune følger helsedirektoratets anbefalinger om å gradvis åpne opp tilbud. Følg med på den enkelte tjenestes nettside for oppdatert informasjon om tilbudet. 

Offentlige arrangementer 

Det er tillatt å ha arrangementer med opp til 200 mennesker på offentlig sted forutsatt at de følger smittevernreglene. Les mer om arrangementer og smittevern på fhi.no

Grupper

Grupper kan være maks 20 personer som må holde minst 1 meters avstand. Denne regelen gjelder også for uorganiserte samlinger i parker og andre friluftsområder. Helsenorge.no - råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer.

Utleie av kommunens lokaler til arrangementer og faste aktiviteter

Kommunen leier ut forskjellig lokaler, f.eks grendehus, møterom m.m. Når du leier gjelder smittevernreglene for arrangementer. Det er leietaker som er ansvarlig for å følge reglene. 

  • Enkeltstående aktiviteter regnes som arrangement, og her vil størrelsen på lokalet avgjøre hvor mange som kan delta – inntil 200 personer med mulighet for 1 m avstand. Her må du følge råd og veiledning for arrangement på offentlig sted.
       
  • Faste aktiviteter, som ikke er enkeltstående hendelser, regnes ikke som arrangement, og her er anbefalingen som ved private sammenkomster, 20 personer. Vi gi ikke dispensasjon fra nasjonale råd og retningslinjer. Gjeldende smittevernregler om avstand, hygiene osv skal også følges her. Se anbefalinger på helsedirektoratet.no 

Treninger og idrettsaktiviteter

Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst 1 meters avstand. Dette gjelder både ute og innendørs. På trening har barn og unge (t.o.m. 19 år) unntak fra 1-metersregelen. Les mer på helsedirektoratet.no.

Smittevernveileder for idretten

Det er det enkelte idrettslag og forening som er ansvarlige for at aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet har laget en smittevernveileder for idretten som alle lag og foreninger må følge. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med idrettsforbundet. 

Se mer informasjon om Norges idrettsforbunds anbefalinger: NIFs anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet.

Leie idrettshaller og utendørsanlegg

Lag og foreninger kan ta i bruk sine treningstider for organisert idrett. Vi har åpnet for time- og sesongleie for privatpersoner. Dette gjelder alle idrettanlegg, svømmehaller og gymsaler. Bastuer er fortsatt stengt. 

Bjorbekktunet varmtvannsbasseng er inntil videre stengt ut september.

Smittevernregler for bruk av alle anlegg og garderober

  • minst 1 meter avstand
  • maks 20 personer i treningsgrupper. Færre hvis det ikke er mulig å følge smittevernreglene. 
  • leietagerne må selv utføre renhold av håndtak og andre kontaktflater, samt toaletter etter bruk. Ta med utstyr til renhold. 
  • husk å avslutte treningsøkten i god tid slik at du får vasket og tømt lokalet før neste gruppe har time. 
  • ikke kom for tidlig til timen, vent utenfor til forrige leietaker har gått ut. 

Les FHI sine råd til idrettsforeninger, svømmehaller m.m

Musikkøvelser og liknende

Den grunnleggende regelen om grupper på inntil 20 personer og minst 1 meters avstand gjelder. Norsk musikkråd har laget en veileder som kan brukes.

Se Kulturskolens nettside for oppdatert informasjon om gjenåpning av tilbud.

Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Fra lørdag 8. august er det ikke tillatt å skjenke alkohol etter kl. 24:00. Kommunen har gitt retningslinjer for smittevern som serveringsstedene skal følge. Blant annet skal serveringsstedene sikre at besøkende og personell kan holde 1 meters avstand til personer i annen husstand, samt ha rutiner for god hygiene og godt renhold.

Vi ber alle besøkende om å følge retningslinjene og vise hensyn til hverandre.

Seremonier

Alle borgerlige vigsler holdes i Blåsalen i Arendal gamle rådhus og kan ha maks 10 personer til stede. 

Informasjon om kirkelige seremonier

Human-Etisk Forbunds nettside har informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier.