Kultur, fritid og hytte

Gjenåpning av tilbud

Arendal kommune følger helsedirektoratets anbefalinger om å åpne ulike tilbud gradvis opp. Følg med på den enkelte tjenestes nettside for oppdatert informasjon om tilbudet. 

Offentlige arrangementer

Fra 15. juni er det tillatt med arrangementer med opp til 200 mennesker på offentlig sted forutsatt at de følger smittevernsreglene. 

Forbudet mot å gjennomføre arrangementer med flere enn 500 mennesker er forlenget til å gjelde perioden 15. juni til 1. september 2020. 

Se Helsedirektoratets nettside for mer informasjon.

Private grupper

Private grupper kan ha maksimalt 20 personer som må holde minst 1 meters avstand. Denne regelen gjelder også for uorganiserte samlinger i parker og andre friluftsområder.

Helsenorge.no - råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer.

Treninger og idrettsaktiviteter

Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst 1 meters avstand. Dette gjelder både ute og innendørs. På trening har barn og unge (t.o.m. 19 år) unntak fra 1-metersregelen. Les mer på helsedirektoratet.no.

Smittevernveileder for idretten

Det er det enkelte idrettslag og forening som er ansvarlige for at aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet har laget en smittevernveileder for idretten som alle lag og foreninger må følge. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med idrettsforbundet. 

Se mer informasjon om Norges idrettsforbunds anbefalinger: NIFs anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet.

Idrettshallene åpner for lag og foreninger

Kommunen åpner idrettshallene for at lag og foreninger kan ta i bruk sine treningstider for organisert idrett, men det er dessverre ikke mulighet for timeleie i tennishallen i Sparebanken Sør Amfi ennå. Skolenes gymsaler er også stengt inntil videre.

Det er en forutsetning at foreningene selv utfører renhold av håndtak og andre kontaktflater, samt toaletter etter bruk. Foreningen må selv holde antibac og annet rengjøringsmiddel. Garderobene holdes fortsatt stengt. 
Svømmebasseng er også steng fordi vi ikke kan bruke garderobene

Utendørs idrettsanlegg

Kommunens utendørs idrettsanlegg er åpne for aktivitet så lenge man følger smittevernsreglene og er maksimalt 20 personer som holder minst 1 meters avstand.

Musikkøvelser og liknende

Den grunnleggende regelen om grupper på inntil 20 personer og minst 1 meters avstand gjelder. Norsk musikkråd har laget en veileder som kan brukes.

Alle kommunens gymsaler og klasserom er inntil videre fortsatt stengt og kan derfor ikke brukes til musikkøvelser eller annen aktivitet. Gymsalene er stengt fordi disse brukes som klasserom. Klasserommene er stengt for annen bruk enn skole for å sikre smittevern for våre elever. 

Se Kulturskolens nettside for oppdatert informasjon om gjenåpning av tilbud.

Serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Kommunen har gitt retningslinjer for smittevern som serveringsstedene skal følge. Blant annet skal serveringsstedene sikre at besøkende og personell kan holde 1 meters avstand til personer i annen husstand, samt ha rutiner for god hygiene og godt renhold.

Vi ber alle besøkende om å følge retningslinjene og vise hensyn til hverandre.

Hytter og fritidsreiser

Det er tillatt å overnatte på hytta.

For reiser i Norge og utlandet, se oppdatert informasjon på helsenorge.no.

Seremonier

Alle borgerlige vigsler holdes i Blåsalen i Arendal gamle rådhus og kan ha maks 10 personer til stede. 

Informasjon om kirkelige seremonier

Human-Etisk Forbunds nettside har informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier.