Koronavaksine

Disse vaksineres nå

Vi vaksinerer nå alle over 18 år. Vi tilbyr drop-in-vaksinering i sentrum.

Vaksinering av barn 12 - 15 år

Barn mellom 12-15 år får tilbud om vaksine på skolen. 
Les vårt informasjonsskriv om vaksinering 12-15 åringer. (PDF, 123 kB) 

Samtykke: Registrer digitalt på c19.no
Registrering av samtykke - brukerveiledning (PDF, 211 kB) (Barnet må ha med samtykke fra begge foreldre, der det er aktuelt.)

 • Vi har sendt ut sms om tidspunkt for oppmøte til de vi har fått digitalt samtykke fra for vaksineringer som gjennomføres til og med torsdag 23. september. Tidspunkt for uke 39 sendes ut i slutten av uken. 
 • Hvis du ikke har fått sms om tidspunkt for oppmøte innen dagen før vaksinasjon eller ikke får logget inn for å gi digitalt samtykke, så kan dere møte opp kl. 19 på den skolen du hører til. (gjelder alle dager). Ta med ferdig utfylt samtykkeskjema: Samtykkeskjema for vaksinering av barn og ungdom under 16 år
 • Barn som har vært smittet skal ikke ha vaksine, de regnes som godt beskyttet.

Barn født i 2009 vil inkluderes i vaksinasjonsprogrammet fra den dagen de fyller 12 år og innkalles av kommunen fortløpende avhengig av kapasitet. Vaksinasjon vil skje i kommunens vaksinasjonssenter på Kloa. 

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge - fhi.no
Koronavaksine for ungdom 12-15 år - informasjonsark fra fhi.no

Vaksinering av årskull 2004 og 2005

Hvis du er født i 2004 og 2005, og ikke valgte å vaksinere deg på Sør Amfi, kan du ta kontakt med oss på ak.vaksine@arendal.kommune.no. Da ordner vi en time til deg. 

Til deg som får tilbud om dose 3

Kommunen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og fastlegene, og får beskjed om hvem som skal ha tilbud om dose 3. Hvis du er usikker på om du er prioritert, ta kontakt med fastlegen din. 
Personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose - fhi.no

Du kan bruke vårt dropin-tilbud i Kloa for dose 3. Da vil du få tilbud om Spikevax fra Moderna. Hvis du ikke ønsker dette tilbudet vil du bli innkalt i løpet av høsten. Vær oppmerksom på at intervallet mellom dose 2 og dose 3 må være minst 4 uker. 

Hvis du er usikker på om du er prioritert for dose 3 kan du ta kontakt med din spesialisthelsetjeneste. Du vil også bli kontaktet når du får tilbud om dose 3. 

Se status for vaksinering.

Drop-in: vaksinering i Kloa

Vi tilbyr nå kun drop-in-vaksinering i sentrum. Kloa er det lille kontoret rett utenfor rådhuset. (Samme sted som turistkontoret er hver sommer.) 

Hvem kan komme innom?

Dette er det tilbud for alle over 18 år - både dose 1 og dose 2. Barn mellom 12-15 år får tilbud om vaksine på skolen. 

Åpningstider

Vi vaksinerer på disse datoene:

14. september
15. september
16. september
17. september
21. september
22. september
23. september
24. september

28. september
29. september
30. september
5. oktober
6. oktober
7. oktober
12. oktober
13. oktober

14. oktober
19. oktober
20. oktober
21. oktober
26. oktober
27. oktober
28. oktober

11:00 - 16:00 (siste innslipp er kl. 15:30)
Torsdager har vi langåpent fra 11:00 - 20:00 (siste innslipp er kl. 19:30)

Ofte stilte spørsmål

Hvordan skjer vaksinering av 12 - 15 åringer i Arendal?

Barn mellom 12-15 år får tilbud om vaksine på skolen. 
Les vårt informasjonsskriv om vaksinering 12-15 åringer. (PDF, 123 kB) 
Registrering av samtykke - brukerveiledning (PDF, 211 kB)

Barn født i 2009 vil inkluderes i vaksinasjonsprogrammet fra den dagen de fyller 12 år og innkalles av kommunen fortløpende avhengig av kapasitet. Vaksinasjon vil skje i kommunens vaksinasjonssenter på Kloa. 

Hvordan gjennomføres vaksinering av de som er under 18 år?

De som er født i 2004 og 2005 har nå fått tilbud om vaksine på Sør Amfi. 

Hvis du er født i 2004 og 2005, og ikke valgte å vaksinere deg på Sør Amfi, kan du ta kontakt med oss på ak.vaksine@arendal.kommune.no. Da ordner vi en time til deg.  

Hvis du ikke er fylt 16 år innen første vaksinasjonsdag må du ha samtykke fra dine foreldre. Fyll ut skjema og ta det med når du skal få første dose. 

Last ned samtykkeskjema. (PDF, 177 kB)

Vaksinasjon av barn ned til 12 år. Hvilke retningslinjer gjelder?

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.
Les mer om koronavaksinering og barn på helsenorge.no
Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge - fhi.no
Koronavaksine for ungdom 12-15 år - informasjonsark fra fhi.no

Barn i Arendal mellom 12-15 år får tilbud om vaksine på skolen. 

Er det trygt å få to ulike koronavaksiner?

I koronavaksinasjonsprogrammet i Norge benyttes de to mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna. Det trengs to doser for å få best mulig beskyttelse. Siden målet er å oppnå det for flest mulig raskest mulig, vil noen bli tilbudt en kombinasjon av de to koronavaksinene. 

Les mer om vaksinasjon med to ulike koronavaksiner på FHI.no

Jeg har hatt korona i utlandet - hva må jeg gjøre før jeg får vaksine?

Hvis du har hatt korona i utlandet skal du ta en antistofftest hos fastlegen, før du ber om vaksine i Norge. Dette er viktig for at koronapasset ditt skal være riktig.

Jeg har tatt en antistofftest. Hvem melder denne inn til helsenorge.no?

Antistofftester tatt i Norge rapporteres direkte inn via laboratoriene. Da vil offentlige registre automatisk oppdateres.

Hvordan finner jeg koronasertifikatet/vaksinepasset mitt?

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du må logge deg inn på helsenorge.no for å se sertifikatet ditt. 

Logg inn på helsenorge.no

Vanlige problemstillinger om koronasertifikat - fhi.no

Hva med de som ikke er digitale brukere. Hvordan får de koronasertifikat?

Fra torsdag 24. juni kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten. Les mer på helsenorge.no

Fullmakt

Du kan gi andre fullmakt til å bruke tjenester på helsenorge.no på dine vegne, og du kan få tilsvarende fullmakt fra andre.
Les mer om fullmakt på helsenorge.no.

 

 

Hvilke dager vaksinerer dere?

Fra 10. september vaksinerer vi bare i Kloa v/Arendal kultur- og rådhus. 
Se hvilke dager vi har åpent for drop-in.

Jeg er i en risikogruppe. Når får jeg vaksine?

Det er fastlegene som melder inn prioriterte innbyggere med underliggende sykdom/ tilstand til kommunen. Vi sender ut SMS når det er din til til å få vaksine. Ta kontakt med fastlegen din hvis du har spørsmål om vaksinering. 

Jeg har alvorlig svekket immunforsvar, når bør jeg få dose to?

Det er anbefalt å få 2. dose med Comirnaty etter 3 uker. Kontakt vaksinetelefonen på tlf 90 97 67 40 for å bytte time. Er du i tvil, ta kontakt med fastlegen din.

Hvilken type vaksine får jeg?

Vi vaksinerer nå både med fra Moderna og BioNTech/Pfizer. FHI har vurdert disse vaksinene som begge er mRNA vaksiner som likeverdige og at de kan kombineres. Dvs. har du fått dose 1 med vaksine fra Pfizer, kan du få dose 2 med Moderna og omvendt. Doseintervallet skal være minimum 28 dager med vaksinen fra Moderna og minimum 21 dager for vaksinen fra BioNTech/Pfizer. Du kan ikke selv velge hvilken av disse vaksinene du kan få.

Har vaksinene bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Les mer om bivirkninger eller symptomer etter koronavaksinasjon på fhi.no.

 

Jeg er i en risikogruppe pga. underliggende sykdom. Jeg har fastlege i en annen kommune enn den jeg bor i. Hva gjør jeg?

Alle som bor i Arendal skal vaksineres her. 
Hvis du er i denne gruppen og har fastlege i en annen kommune, må du ta kontakt med fastlegen din for å sikre at du blir registrert. Fastleger i andre kommuner må melde inn prioriterte pasienter til oss via ak.vaksine@arendal.kommune eller sikker digital post

Prioritering av innbyggere som for tiden ikke har fastlege ivaretas av oss. 

Andre innbyggere blir kontaktet direkte av Arendal kommune via sms. 

Jeg har fått dose 1 i utlandet. Når får jeg dose 2?

Gjestearbeidere eller personer som er vaksinert med dose 1 i utlandet kan ikke regne med å få dose 2 med Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech etter ordinært doseintervall. Hovedregelen er at gjestearbeidere skal få tilbud samtidig som sine ordinære prioritetsgrupper i Norge, selv om det betyr at dose 2 blir forsinket. 

Kan jeg få Moderna-vaksinen i Arendal?

Vi vaksinerer nå både med fra Moderna og BioNTech/Pfizer. Du kan ikke selv velge hvilken av disse vaksinene du kan få. FHI har vurdert disse vaksinene som begge er mRNA vaksiner som likeverdige og at de kan kombineres. Dvs. har du fått dose 1 med vaksine fra Pfizer, kan du få dose 2 med Moderna og omvendt.

Jeg har fått første dose av AstraZeneca. Hva skjer med dose to?

Du vil få tilbud om å motta dose 2 med Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. 

Informasjon om dose to til de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine (07.05.21)

Til deg som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen

Informasjonsskriv fra FHI: Til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen. (23.04.21)

 

 

Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt i vår FAQ kan du sende en e-post til ak.vaksine@arendal.kommune.no. Vi svarer ikke på e-poster med spørsmål som allerede er besvart her på nettsiden. 

Slik får du vaksinetime

Vi tilbyr nå kun drop-in-vaksinering i sentrum. Det er ikke lenger mulig å bestille time på nett eller på telefon. 

Vaksinasjonen skjer i Kloa ved Arendal kultur- og rådhus

Adressen er: Kloa, Sam Eydes plass

Møt opp til dose 2

Det er viktig at du møter opp til dose 2. Avbestilling kan bare skje i helt spesielle tilfeller, som f.eks. hvis du får akutt sykdom, skade eller andre hendelser som du ikke kunne forutse. Hvis du ikke møter opp til vaksinering med dose 2 vil det kunne gå lenger enn det anbefalte intervallet på 12 uker mellom dosene. 

Pris

Koronavaksinen er gratis. 

På vaksinasjonsdagen

Er du syk på vaksinasjonsdagen?

Da ber vi deg avbestille timen og bestille ny når du er frisk. Da vil noen andre kunne få time i stedet. Dette kan du gjøre på c19.no eller ved å ringe vaksinetelefonen.

Klær

For å sikre god flyt i vaksineringen, ber vi at du har klær som lett kan tas av. Ha gjerne på en t-skjorte eller lignende. Vaksinen settes i overarmen.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Vi vaksinerer deg i to omganger

Når du har fått første vaksine får du automatisk tidspunkt og dato for neste dose. Du vil få denne informasjonen på SMS etter første vaksinasjon. Det er viktig at du møter opp til tidspunktet du har fått, for at vaksinen skal virke.

Status for vaksinering i Arendal

Uke 37

Vi mottar ca 1000 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

Vaksinene i uke 37 er forbeholdt til de mellom 12-18 år. Voksne får Spikevax fra Moderna.

Uke 36

Vi får ingen nye vaksiner, men har det godt lager med vaksinedoser som vi bruker. 

80% er fullvaksinerte i Arendal kommune. Tall pr. uke 36.  

Uke 35

Vi mottar ingen nye vaksiner denne uken. Vi har nok vaksiner til å fortsette vaksineringen i samme tempo som tidligere uker. 

72% er fullvaksinerte i Arendal kommune. Tall pr. uke 35.   

 

Uke 34

Vi vil motta ca. 6500 doser med Moderna.

Vi vaksinerer nå både med fra Moderna og BioNTech/Pfizer. Du kan ikke selv velge hvilken av disse vaksinene du kan få. FHI har vurdert disse vaksinene som begge er mRNA vaksiner som likeverdige og at de kan kombineres. Dvs. har du fått dose 1 med vaksine fra Pfizer, kan du få dose 2 med Moderna og omvendt.

Vi vaksinere tirsdag, onsdag og torsdag. Vi forventer snart å være ferdig med massevaksineringen. Derfor er det viktig å bestille tid nå, hvis du fortsatt ikke har fått vaksine.

Uke 33

Vi vil motta ca. 2200 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

Vi vaksinerer nå både med fra Moderna og BioNTech/Pfizer. Du kan ikke selv velge hvilken av disse vaksinene du kan få. FHI har vurdert disse vaksinene som begge er mRNA vaksiner som likeverdige og at de kan kombineres. Dvs. har du fått dose 1 med vaksine fra Pfizer, kan du få dose 2 med Moderna og omvendt.

Vi vaksinere tirsdag, onsdag og torsdag. Vi forventer snart å være ferdig med massevaksineringen. Derfor er det viktig å bestille tid nå, om du fortsatt ikke har fått vaksine.

Uke 32

Vi vil motta ca. 2300 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Men vi vaksinere også med Moderna.

Plan for vaksinering:

 • Det er åpnet opp for alle aldersgrupper over 18 år. Dette betyr at alle kan logge seg inn i C19.no og bestille time, selv om de ikke har mottatt sms.
 • Dose 2 vaksinering for fullt. Mange innbyggere har fått flyttet deres 2. vaksinering frem. 
 • Vi vaksinerer både tirsdag, onsdag og torsdag. 

 63,2% er fullvaksinerte i Arendal kommune. Tall pr. uke 32.      

Uke 31

Vi vil motta ca. 1100 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech og ca 2700 vaksinedoser av Spikevax fra Moderna

Plan for vaksinering:

 • Det er åpnet opp for alle aldersgrupper over 18 år. Dette betyr at alle kan logge seg inn i C19.no og bestille time, selv om de ikke har mottatt sms.
 • Vi regner med å  være ferdige med å vaksinere de fleste dose 1 i uke 31.
Uke 21 - 30

Uke 30

Vi vil motta ca. 3900 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech og 230 Moderna, og vi tilbyr nå begge vaksiner. 

Plan for vaksinering:

 • Det er åpnet opp for alle aldersgrupper over 18 år. Dette betyr at alle kan logge seg inn i C19.no og bestille time, selv om de ikke har mottatt sms.
 • Vi regner med å  være ferdige med å vaksinere de fleste dose 1 i uke 31.

Uke 29

Vi vil motta ca. 3300 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

  

Uke 28

Vi vil motta ca.1900 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi fortsetter å vaksinere lærere og barnehagepersonell.
  Vi har har nå startet vaksinering av gruppe 10. Vi  legger ut årskullene 1977-1981 og 1997-2003 fortløpende.
 • Vi har denne uken også lagt ut gruppe 11, de som er mellom 25 og 39 år. 

Uke 27

Vi vil motta ca.1600 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi fortsetter å vaksinere lærere og barnehagepersonell.
  Vi har har nå startet vaksinering av gruppe 10. Vi  legger ut årskullene 1977-1981 og 1997-2003 fortløpende.

Uke 26

Vi vil motta ca. 2380 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi fortsetter å vaksinere helsepersonell.
 • Vi vaksinerer innbyggere som er født til og med 1973. 

Uke 25

Vi vil motta ca. 2700 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi fortsetter å vaksinere helsepersonell.
 • Vi vaksinerer innbyggere som er født til og med 1966. 

Uke 24

Vi vil motta ca. 1900 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi fortsetter å vaksinere helsepersonell.
 • Vi fortsetter med vaksinering av innbyggere som er født i 1959 til og med 1964.
 • Personer født til og med 1970 får i løpet av uken mulighet til å bestille vaksinering. Du får SMS når du kan bestille.  

Uke 23

Vi vil motta ca. 2300 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Prioriterte grupper med underliggende sykdommer til og med gruppe 7.
 • Vi fortsetter å vaksinere helsepersonell.
 • Innbyggere som er født i 1958 til og meg 1964 får i løpet av uken mulighet til å bestille vaksinering. Du får SMS når du kan bestille.   

Uke 22

Vi vil motta ca. 2800 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Prioriterte grupper med underliggende sykdommer til og med gruppe 7.
 • Helsepersonell.

Uke 21

Vi vil motta ca. 2240 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi gir dose 2 til innbyggere.
 • Vi fortsetter å vaksinere innbyggere med underliggende sykdom/tilstand i gruppe 4 - 7. Det er fastlegene som prioriterer i disse gruppene. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med fastlegen din.
 • Innbyggere og helsepersonell i Arendal kommune som fikk første dose av AstraZeneca fra uke 7-9 får nå tilbud om dose 2 med Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech.
Uke 11 - 20

Uke 20 

Vi vil motta ca. 1650 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi gir dose 2 til innbyggere.
 • Innbyggere og helsepersonell i Arendal kommune som fikk første dose av AstraZeneca i uke 8 får nå tilbud om dose 2 med Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

Uke 19

Vi vil motta ca. 1500 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi vaksinerer innbyggere med underliggende sykdom/tilstand i gruppe 4 - 7. Det er fastlegene som prioriterer i disse gruppene. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med fastlegen din.
 • Innbyggere som fikk første dose av AstraZeneca i uke 7 får nå tilbud om dose 2 med Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

Uke 18

Vi vil motta ca. 1500 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi fortsetter med vaksinering av innbyggere med underliggende sykdom/tilstand i gruppe 4, 5 og 6. Det er fastlegene som prioriterer i disse gruppene. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med fastlegen din.

Uke 17

Vi vil motta ca. 2200 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi fortsetter med vaksinering av gruppe 4. 
 • Vi starter med vaksinering av innbyggere med underliggende sykdom/ tilstand i gruppe 5 og 6.
  Det er fastlegene som prioriterer i disse gruppene. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med fastlegen din.

Uke 16

Vi vil motta 1300 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi fortsetter med vaksinering av gruppe 4. 
 • Vi har gitt tilbud til alle som er født i 1953 og tidligere. 
 • Vi har også gitt tilbud til personer i alderen 18-64 år med særlig høy risiko. 
 • Innbyggere født i 1955 og 1956 får tilbud om vaksine
 • Alle vaksineres på Sør Amfi. 

Uke 15

Vi vil motta 1700 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi fortsetter med vaksinering av gruppe 4. 
 • Innbyggere som er født i 1952 og 1953 får tilbud om bestille time. 

Uke 14

Vi vil motta 1300 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi fortsetter med vaksinering av gruppe 4. 
 • Innbyggere som er født i 1950 og 1951 får tilbud om bestille time. 

Uke 13

Vi vil motta 630 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi fortsetter vaksinering av de som er født i 1944, 1945 og 1946. 
 • Vi åpner for vaksinering av gruppe 4: innbyggere i alderen 65 til 74 år og personer i alderen 18-64 år med særlig høy risiko. De første som får tilbud om vaksine er innbyggere født i 1947. 
  Personer i risikogruppen 18-64 år vil bli kontaktet via c19 når det er deres tur. Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen. Les mer på FHI.no.

Uke 12

Vi vil motta 672 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. Det er pr. nå kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som brukes i Arendal. 

Plan for vaksinering:

 • Vi fortsetter vaksinering av de som er født i 1943 og tidligere.
 • Vi fortsetter vaksinering av de som er født i 1944 og 1945. 
 • Vi åpner for vaksinering av årskullene 1947, 1948 og 1949. 

Uke 11

Vi vil motta 546 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech. 

Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause torsdag 11. mars. Arendal kommune følger de nasjonale tiltakene.

Plan for vaksinering:

 • Vaksinering dose 1 og dose 2 av aldersgruppen født 1942 og tidligere. 
 • Vi åpner for vaksinering av de som er født i 1945 og tidligere.
Uke 1 - 10

Uke 10

Vi vil motta 504 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech og 200 vaksinedoser av AstraZeneca -vaksinen. 

Plan for vaksinering:

 • Vaksinering dose 2 av innbyggere.
 • AstraZeneca dosene skal gis til prioritert helsepersonell i Arendal kommune.
 • Vi åpner for vaksinering av de som er født i 1942. 

Uke 9

Vi vil motta 492 vaksinedoser. 

Plan for vaksinering:

 • Vaksinering dose 2 av innbyggere.

Uke 8

Vi vil motta 1078 vaksinedoser. 

Plan for vaksinering:

 • Vaksinering dose 2 av innbyggere.
 • Helsepersonell

Uke 7

Vi vil motta 648 vaksinedoser.

Plan for vaksinering:

 • Fortsette vaksinering av innbyggere født i 1940 eller tidligere.
 • Begynne vaksinering av innbyggere født i 1941
 • Fastlegene har fått noen få doser til vaksinasjon av personer mellom 18 - 64 år med underliggende sykdommer. Fastlegene vil ta kontakt med aktuelle innbyggere. 

Uke 6

Vi mottok 612 doser.

Disse fikk vaksine:

 • Beboere i omsorgsbolig med base får sin 2. dose. 
 • Fortsette vaksinering av innbyggere født i 1940 eller tidligere.

Uke 5

Vi mottok 894 vaksinedoser.

Disse fikk vaksine:

 • Beboere på sykehjem som ble vaksinert med dose 1 i uke 2 fikk sin 2. dose.
 • Vaksinasjon av innbyggere født i 1940 eller tidligere.
 • Helsepersonell fikk 20% av vaksinedosene. 

Uke 4

Vi mottok 385 vaksinedoser.

Disse fikk vaksine:

 • Beboere på sykehjem fikk dose 2.
 • Vi startet vaksinering av hjemmeboende innbyggere over 85 år.

Uke 3 

Vi mottok 120 vaksinedoser.

Disse fikk vaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger med base.
 • 20% av vaksinene gikk til helsepersonell. 

Uke 2

Vi mottok 180 vaksinedoser.

Disse fikk vaksine:

 • Vaksineringen av dose 1 til beboere på sykehjem ble fullført.

Uke 1

Arendal kommune mottok første leveranse med vaksiner.

Vi mottok 155 vaksinedoser.  

Disse fikk vaksine:

 • Vaksinene gikk i sin helhet til beboere på sykehjem.

 

Prioritering

Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen. Dette gjelder også for dose 2. Les mer på FHI.no om hvem som får vaksinen og når.

Om vaksinen

Koronavaksinen er gratis. 
Vi vaksinerer nå både med fra Moderna og BioNTech/Pfizer. FHI har vurdert disse vaksinene som begge er mRNA vaksiner som likeverdige og at de kan kombineres. Dvs. har du fått dose 1 med vaksine fra Pfizer, kan du få dose 2 med Moderna og omvendt. Du kan ikke selv velge hvilken av disse vaksinene du kan få.

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.
Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Vaksinen er frivillig

Vaksinen er frivillig, og du har mulighet til å takke nei til vaksinen. Dette vil føre til at du ikke lenger har mulighet til å få koronavaksine. Veiledning - hvordan takke nei til koronavaksine

Fordeling av vaksiner 

Fordeling av koronavaksine pr. kommune - oversikt på fhi.no

Hvordan godkjennes koronavaksiner?

Til deg som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen

Informasjonsskriv fra FHI: Til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen.