Hvem får boosterdose?

Du som er 65 år eller eldre vil få SMS når det er din tur til å få boosterdose.  Vi sender ut SMS til de eldste først. Du må vente til du får SMS før du bestiller time eller kontakter oss. Les mer om boosterdose. 

Vi fortsetter vaksinering av personer som er prioritert av lege eller spesialisthelsetjenesten. Bruk drop-in. 
Les mer om vaksinering av denne gruppen her.

Koronavaksine

Innbyggere over 18 år (dose 1 og dose 2)

Bruk vår drop-in-vaksinering på Maxis
Du vil få vaksinen fra Biontech/Pfizer.

Prioriterte grupper (dose 3) 

Foreløpig er det kun personer som er prioritert av lege eller spesialisthelsetjeneste som får tilbud om 3. dose koronavaksine. Du blir kontaktet av kommunen når du får tilbudet. Når du har fått beskjed om at det er din tur, får du vaksinen ved å bruke vår drop-in-vaksinering på Maxis. Vær oppmerksom på at intervallet mellom dose 2 og dose 3 må være minst 4 uker for deg som er i en prioritert gruppe. 

Kommunen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og fastlegene, og får beskjed om hvem som skal ha tilbud om dose 3. Hvis du er usikker på om du er prioritert, ta kontakt med fastlegen din. 
Personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose - fhi.no

Du vil få vaksinen fra Biontech/Pfizer.

Innbyggere over 65 år (boosterdose)

Du får SMS når det er din tur til å få boosterdose.  Vi sender ut SMS til de eldste først. Du må vente til du får SMS før du bestiller time eller kontakter oss.

Når du har fått SMS kan du logge deg inn på c19.no for å bestille tid, eller bruke drop-in. Vi anbefaler at du bestiller time på nett hvis du kan, da unngår du ventetid. 

Vaksineringen skjer på vårt vaksinesenter på Maxis. Det må ha gått minst 5 måneder siden du fikk dose 2. Du får altså ikke innkalling før det har gått 5 måneder etter dose 2. 

Hvis du har fått influensavaksine skal det gå minst 1 uke mellom influensavaksine og koronavaksine, eller motsatt. Les mer om influensavaksinen her.

Du vil få vaksinen fra Biontech/Pfizer.

Barn og ungdom

Barn 12 - 15 år 

Barn mellom 12-15 år har fått tilbud om vaksine på skolen. Disse barna skal ha en dose av BioNTech/Pfizer. Barn som har vært smittet skal ikke ha vaksine, de regnes som godt beskyttet.

Mange elever har nå fått vaksine, men hvis det ikke passet for deg å møte under skolevaksinasjon eller du var syk, kan du bruke drop-in på Maxis. Dette gjelder barn og unge i gruppen 2009 (må ha fylt 12 år pr. dato), 2008 og 2007. 

Når barnet ditt har fylt 12 år kan foresatte gå inn på c19.no og registrere at dere ønsker vaksine. Slik registrerer du samtykke. Når dere har gjort det kan dere møte på drop-in på Maxis når barnet har fylt 12 år.

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge - fhi.no
Koronavaksine for ungdom 12-15 år - informasjonsark fra fhi.no

Årskull 2004 og 2005 (16 og 17 år)

Hvis du er født i 2004 og 2005 skal du ha vaksinen fra BioNTech/Pfizer. Du skal ha to doser med 12 uker mellom hver dose. Du kan bruke drop-in-vaksinering på Maxis for dose 1. Du får innkalling til dose 2. 

Hvis du ikke har fylt 16 år må du ha samtykke fra begge foresatte. Slik registrerer du samtykke.

Registrering av samtykke 

Barn under 16 må ha med samtykke fra begge foreldre, der det er aktuelt.

Registrer digitalt på c19.no
Registrering av samtykke - brukerveiledning (PDF, 211 kB) 

Du kan også ta med ferdig utfylt samtykkeskjema: Samtykkeskjema for vaksinering av barn og ungdom under 16 år

Vaksinasjonssenter på Maxis kjøpesenter

Vi vaksinerer nå kun på Maxis kjøpesenter, Vesterveien 44, 4839 Arendal

Vaksinasjonssenteret er i 1. etasje (den gamle Lindex-butikken) Her tilbyr vi vaksine til deg som har fått time og drop-in. For deg som har bestilt time skjer vaksinering mellom kl. 10 og 15 (20).

Hvem kan bruke drop-in?

Åpningstider drop-in

Mandag: drop-in Biontech/Pfizer fra 19:00 - 19:30
Tirsdag: drop-in Biontech/Pfizer fra 19:00 - 19:30
Onsdag: drop-in Biontech/Pfizer fra 19:00 - 19:30
Torsdag drop-in Biontech/Pfizer fra 19:00 - 19:30

 

Ofte stilte spørsmål

Får helsepersonell tilbud om dose 3?

Prioritert helsepersonell har fått tilbud om boosterdose med Moderna. Vaksineringen skjer på arbeidsstedet. Kontakt din leder hvis du har spørsmål.

Formålet med å tilby en oppfriskningsdose til helsepersonell er å bedre beskyttelsen mot å bli smittet med koronaviruset, og hensikten er først og fremst å redusere risiko for å smitte videre til sårbare pasienter.

Oppfriskningsvaksinering av helsepersonell skal ikke gå på bekostning av oppfriskningsvaksinering av de eldste eller influensavaksineringen av de eldste og risikogruppene. Restdoser som er til overs etter oppfriskingsvaksinering kan nå gis til helsepersonell så sant de er omfattet av tilbudet. Oppfriskningsdose til helsepersonell er et tilbud, og all vaksinasjon er frivillig. Oppfriskningsdose skal gis med et intervall på minst 6 måneder siden dose 2.

Les hele informasjonsbrev nr. 34 fra FHI.

Vaksinasjon av barn ned til 12 år. Hvilke retningslinjer gjelder?

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.
Les mer om koronavaksinering og barn på helsenorge.no
Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge - fhi.no
Koronavaksine for ungdom 12-15 år - informasjonsark fra fhi.no

Barn i Arendal mellom 12-15 har fått tilbud om vaksinering på skolen. Barn som er født i 2009 vil få tilbud om vaksine etter hvert som de fyller 12 år. Når barnet ditt har fylt 12 år kan foresatte gå inn på c19.no og registrere at dere ønsker vaksine. Her registrerer du også samtykke. 

Kan jeg velge hvilken vaksine jeg ønsker?

FHI har i en pressemelding sagt at innbyggere skal kunne velge hvilken vaksine de vil ha, og at kommunene skal legge til rette for dette. 

Ønsker du å få Moderna-vaksinen, ta kontakt med oss på epost  ak.vaksine@arendal.kommune.no 

Er det trygt å få to ulike koronavaksiner?

I koronavaksinasjonsprogrammet i Norge benyttes de to mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna. Det trengs to doser for å få best mulig beskyttelse. Siden målet er å oppnå det for flest mulig raskest mulig, vil noen bli tilbudt en kombinasjon av de to koronavaksinene. 

Les mer om vaksinasjon med to ulike koronavaksiner på FHI.no

Jeg har hatt korona i utlandet - hva må jeg gjøre før jeg får vaksine?

Hvis du har hatt korona i utlandet skal du ta en antistofftest hos fastlegen, før du ber om vaksine i Norge. Dette er viktig for at koronapasset ditt skal være riktig.

Hvordan finner jeg koronasertifikatet/vaksinepasset mitt?

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du må logge deg inn på helsenorge.no for å se sertifikatet ditt. 

Logg inn på helsenorge.no

Vanlige problemstillinger om koronasertifikat - fhi.no

Hva med de som ikke er digitale brukere. Hvordan får de koronasertifikat?

Hvis du ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett kan du få tilsendt koronasertifikatet i posten. Les mer på helsenorge.no

Fullmakt

Du kan gi andre fullmakt til å bruke tjenester på helsenorge.no på dine vegne, og du kan få tilsvarende fullmakt fra andre.
Les mer om fullmakt på helsenorge.no.

Hvilke dager vaksinerer dere?

Vi tilbyr nå kun drop-in-vaksinering på Maxis kjøpesenter. 
Se hvilke dager vi har åpent for drop-in.

Jeg er i en risikogruppe. Når får jeg vaksine?

Det er spesialisthelsetjenesten som tar kontakt med prioriterte innbyggere med underliggende sykdom/ tilstand. Du kan bruke drop-in. 

Ta kontakt med spesialisthelsetjenesten hvis du har spørsmål om vaksinering. 

Har vaksinene bivirkninger?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger.

Les mer om bivirkninger eller symptomer etter koronavaksinasjon på fhi.no.

 

 

Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt i vår FAQ kan du sende en e-post til ak.vaksine@arendal.kommune.no. Vi svarer ikke på e-poster med spørsmål som allerede er besvart her på nettsiden. 

Vaksinetelefonen

Vi oppfordrer deg til å bestille time til vaksinasjon på c19.no, men hvis du ikke har mulighet til det, kan du bestille time på vaksinetelefonen i åpningstiden.
Åpningstid: tirsdag, onsdag og torsdag fra 09:00 - 11:00 og 12:30 - 15:00.
Tlf: 90 97 67 40 

På vaksinasjonsdagen

Klær

For å sikre god flyt i vaksineringen, ber vi at du har klær som lett kan tas av. Ha gjerne på en t-skjorte eller lignende. Vaksinen settes i overarmen.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Om vaksinen

Koronavaksinen er gratis. 
Vi vaksinerer nå både med fra Moderna og BioNTech/Pfizer. FHI har vurdert disse vaksinene som begge er mRNA vaksiner som likeverdige og at de kan kombineres. Dvs. har du fått dose 1 med vaksine fra Pfizer, kan du få dose 2 med Moderna og omvendt. Du kan ikke selv velge hvilken av disse vaksinene du kan få.

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.
Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Vaksinen er frivillig

Vaksinen er frivillig, og du har mulighet til å takke nei til vaksinen. Dette vil føre til at du ikke lenger har mulighet til å få koronavaksine. 

Fordeling av vaksiner 

Fordeling av koronavaksine pr. kommune - oversikt på fhi.no