Koronavaksine

Time på vaksinasjonssenteret på Maxis

Vaksinasjonssenteret er i 1. etasje på Maxis kjøpesenter, Vesterveien 44, 4839 Arendal (den gamle Lindex-butikken).

Hvem kan bestille time?

Du som skal ha dose 3 (oppfriskningsdose) kan bestille time. Du får en SMS når du har riktig doseintervall. Da kan du bestille time på c19.no.

Hvilken vaksine får jeg?

Alle under 30 år vil få Biontech/Pfizer. Andre vil nå få Moderna-vaksinen. 

Drop-in på vaksinasjonssenteret på Maxis

Vaksinasjonssenteret er i 1. etasje, Vesterveien 44, 4839 Arendal (den gamle Lindex-butikken).

Åpningstider

Mandag-torsdag: kl. 10:00-20:00. Siste innslipp er kl. 19.30.

Hvem kan bruke drop-in?

  • Barn som har fylt 12 år - dose 1 
  • Innbyggere over 18 år - dose 1, 2 og 3 (oppfriskningsdose) 

Dose 2 - det må ha gått minst 4 uker/28 dager siden dose 1.
Dose 3 - det må ha gått minst 20 uker siden dose 2.

Hvilken vaksine får jeg?

Alle under 30 år vil få Biontech/Pfizer. Andre vil nå få Moderna-vaksinen. 

Vaksinasjon på apotek

Du kan nå ta vaksine på tre apotek i Arendal. Apotekene tilbyr kun Moderna-vaksine. Her kan du ta dose 1, 2 og 3. Det anbefales at kvinner og menn under 30 år tar Pfizer-vaksine. Det betyr at vi anbefaler denne gruppene å ta Pfizer-vaksine på vaksinasjonssenteret på Maxis.

Apotek 1 Krøgenes
Bestill time

Boots Harebakken
Bestill time

Vitusapotek Arendal (Alti)  
Bestill time

Dose 1 - innbyggere over 18 år

Innbyggere over 18 år kan ta vaksinen på følgende steder: 

Dose 2 - innbyggere over 18 år

Det må ha gått minst 4 uker/28 dager siden dose 1. Innbyggere over 18 år kan ta dose 2 på følgende steder: 

Dose 3 - innbyggere over 18 år

Det må ha gått minst 20 uker siden dose 2. Innbyggere over 18 år kan ta dose 3 på følgende steder: 

Barn og unge under 18 år 

Barn 5-11 år

Barn fra 5-11 år kan få en dose koronavaksine. De vil ikke bli innkalt til vaksinering og kan ikke bruke drop-in. Foresatte kan ta kontakt på vaksinetelefonen eller sende oss epost til ak.vaksine@arendal.kommune.no

Barn over 12 år

Barn og unge over 12 år kan få dose 1 og dose 2 på drop-in.  Barn over 12 år får BioNTech/Pfizer-vaksinen. Det må ha gått minst 12 uker mellom hver dose. Barn som har vært smittet skal kun ha en dose. 

Husk at barn under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte før dere kommer på drop-in. 

Samtykke fra foresatte for barn under 16 år

Alle under 16 år må ha med samtykke fra begge foreldre for å få koronavaksinen. Dere må fylle ut samtykkeskjema for hver dose, og dette må registreres før dere kommer på drop-in. 

Registrer samtykke digitalt på c19.no
Registrering av samtykke - brukerveiledning (PDF, 211 kB) 
Du kan også ta med ferdig utfylt samtykkeskjema: Samtykkeskjema for vaksinering av barn og ungdom under 16 år

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge - fhi.no
Koronavaksine for ungdom 12-15 år - informasjonsark fra fhi.no

Barn 5 - 11 år med alvorlig grunnsykdom

Vi organiserer innkalling av aktuelle barn og vurderer ev. behov for tilrettelegging.
Vaksinasjon av denne gruppen vil starte i midten av januar 2022. 

Dette må du som foresatt gjøre: 

  1. Ta kontakt med fastlege eller barnelege i spesialisthelsetjenesten som gjør en vurdering av om barnet/barna oppfyller kriteriene for vaksinasjon. Se informasjonsbrev fra FHI. 
  2. Hvis barnet er kvalifisert får du dokumentasjon på dette fra fastlege eller spesialisthelsetjeneste.
  3. Ta kontakt med kommunen for å gi oss beskjed om at barnet er prioritert. Send oss en e-post til ak.vaksine@arendal.kommune.no. Ikke send dokumentasjon, denne leverer du på vaksinasjonsdagen,. 

Til deg som har gjennomgått koronasykdom

Hvis du har hatt korona regnes det som en vaksinedose. I FHI sin vaksineveileder står det forklart hva som gjelder for din aldersgruppe. 

Noen eksempler:

  • Hvis du er en voksen frisk person som har hatt korona og fått en vaksinedose, skal du ta en oppfriskningsdose etter 20 uker. 
  • Hvis du er en voksen frisk person som har fått to vaksinedoser og i tillegg hatt korona, skal du pr. 4 januar ikke ha booster/oppfriskningsdose. 

Les mer på fhi.no om og ev. når du skal ha en ny vaksinedose.

Vaksinetelefonen

Vi oppfordrer deg til å bestille time til vaksinasjon på c19.no, men hvis du ikke har mulighet til det, kan du bestille time på vaksinetelefonen i åpningstiden.
Åpningstid: mandag - fredag fra 09:00 - 11:00 og 12:00 - 17:00.
Tlf: 90 97 67 40 

På vaksinasjonsdagen

Klær

For å sikre god flyt i vaksineringen, ber vi at du har klær som lett kan tas av. Ha gjerne på en t-skjorte eller lignende. Vaksinen settes i overarmen.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Om vaksinen

Koronavaksinen er gratis. 
Vi vaksinerer nå både med fra Moderna og BioNTech/Pfizer. FHI har vurdert disse vaksinene som begge er mRNA vaksiner som likeverdige og at de kan kombineres. Dvs. har du fått dose 1 med vaksine fra Pfizer, kan du få dose 2 med Moderna og omvendt. 

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.
Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Vaksinen er frivillig

Vaksinen er frivillig, og du har mulighet til å takke nei til vaksinen. Ta kontakt med kommunen hvis du ombestemmer deg. Send en e-post til ak.vaksine@arendal.kommune.no.

Fordeling av vaksiner 

Fordeling av koronavaksine pr. kommune - oversikt på fhi.no

Spørsmål om oppfriskningsdose?