Koronavaksine

Hvem kan bestille time til vaksinasjon?

Det er de som er født i 1941 og tidligere som får tilbud om vaksine nå. Det er kun denne aldersgruppen som kan bestille time.

Du mottar SMS fra kommunen
Vi sender deg en SMS eller ringer når du kan bestille time til vaksinasjon. Hvis du er født i 1941 eller tidligere, og ikke har hørt fra oss, ber vi deg ta kontakt med oss via vaksinetelefonen eller bestille time på nett. 

Når du mottar SMS fra kommunen vil avsenderen være "c19". Dette er navnet på vår bestillingsløsning for vaksinasjon. I enkelte tilfeller vil kommunen sende deg SMS fra avsenderen "arendalkom" eller ringe deg fra vår vaksinetelefon 90 97 67 40. 

I meldingen vil du få beskjed om å bestille time og informasjon om vår vaksinetelefon. All vaksinasjon vil skje på Sør Amfi eller hos din fastlege. Det er gratis å ta vaksinen og du vil aldri få krav om noen form for betaling for å få vaksinen.

Slik fordeler vi vaksinetimer

Vi får et begrenset antall vaksiner hver uke. Når du får en SMS, ber vi deg om å bestille time så fort som mulig. Vi får nye vaksineleveranser hver uke. Hvis du ikke får time første gang du prøver, må vi be deg om å bestille igjen uken etter.

 

Jeg har fått SMS fra kommunen - hva gjør jeg?

Du bestiller time ved å klikke på knappen under. Tidspunktet du får tildelt kan ikke endres. 
Veiledning - slik bestiller du koronavaksine

Bestill time på nett 
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Vi oppfordrer alle til å bestille via nettløsningen. Hvis du ikke får til å bestille time via knappen, kan du  bestille ved å ringe vaksinetelefonen.
Tlf: 90 97 67 40 (Husk at du må ha fått SMS for å bestille time.)
Åpningstid: Mandag - fredag fra 09:00 - 14:00

På vaksinasjonsdagen

Vaksinasjonen skjer i hovedsak på Sør Amfi

På Sør Amfi vil det være flere innganger. Du vil motta informasjon om hvilken inngang du skal bruke når du bestiller time.

Møt opp presis

For å bidra til godt smittevern, ber vi om at du ikke møter opp for tidlig til timen.

Ta med ferdig utfylt egenerklæringsskjema

Du må fylle ut egenerklæringsskjema for koronavaksinering, og levere dette inn til oss i vaksinasjonslokalet den dagen du skal få vaksinen.

Transport

Av smittevernhensyn skal du møte opp alene, eller sammen med en ledsager hvis du har behov for det. Du må selv sørge for transport til vaksinasjonslokalet. 

Klær

For å sikre god flyt i vaksineringen, ber vi at du har klær som lett kan tas av. Ha gjerne på en t-skjorte eller lignende. Vaksinen settes i overarmen.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Vi vaksinerer deg i to omganger

Når du har fått første vaksine får du automatisk tidspunkt og dato for neste dose. Du vil få denne informasjonen på SMS innen 24 timer etter første vaksinasjon. Det er viktig at du møter opp til tidspunktet du har fått, for at vaksinen skal virke.

Status for vaksinering i Arendal

Vaksineringsstatus

Uke 10

Vi vil motta 504 vaksinedoser av Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech og 400 vaksinedoser av AstraZeneca -vaksinen. 

Plan for vaksinering:

 • Vaksinering dose 2 av innbyggere.
 • AstraZeneca dosene skal gis til prioritert helsepersonell i Arendal kommune.
Uke 9

Vi vil motta 492 vaksinedoser. 

Plan for vaksinering:

 • Vaksinering dose 2 av innbyggere.
Uke 8

Vi vil motta 1078 vaksinedoser. 

Plan for vaksinering:

 • Vaksinering dose 2 av innbyggere.
 • Helsepersonell
Uke 7

Vi vil motta 648 vaksinedoser.

Plan for vaksinering:

 • Fortsette vaksinering av innbyggere født i 1940 eller tidligere.
 • Begynne vaksinering av innbyggere født i 1941
 • Fastlegene har fått noen få doser til vaksinasjon av personer mellom 18 - 64 år med underliggende sykdommer. Fastlegene vil ta kontakt med aktuelle innbyggere. 
Uke 6 

Vi mottok 612 doser.

Disse fikk vaksine:

 • Beboere i omsorgsbolig med base får sin 2. dose. 
 • Fortsette vaksinering av innbyggere født i 1940 eller tidligere.
Uke 5

Vi mottok 894 vaksinedoser.

Disse fikk vaksine:

 • Beboere på sykehjem som ble vaksinert med dose 1 i uke 2 fikk sin 2. dose.
 • Vaksinasjon av innbyggere født i 1940 eller tidligere.
 • Helsepersonell fikk 20% av vaksinedosene. 
Uke 4

Vi mottok 385 vaksinedoser.

Disse fikk vaksine:

 • Beboere på sykehjem fikk dose 2.
 • Vi startet vaksinering av hjemmeboende innbyggere over 85 år.
Uke 3

Vi mottok 120 vaksinedoser.

Disse fikk vaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger med base.
 • 20% av vaksinene gikk til helsepersonell. 
Uke 2

Vi mottok 180 vaksinedoser.

Disse fikk vaksine:

 • Vaksineringen av dose 1 til beboere på sykehjem ble fullført.
Uke 1

Arendal kommune mottok første leveranse med vaksiner.

Vi mottok 155 vaksinedoser.  

Disse fikk vaksine:

 • Vaksinene gikk i sin helhet til beboere på sykehjem.

 

Prioritering

Vi følger den nasjonale prioriteringsrekkefølgen:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år eller eldre
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
 5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Generell befolkning 18-64 år.

Helsepersonell vil bli prioritert hvis smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg. Les mer på FHI.no om hvem som får vaksinen.

Om vaksinen

Koronavaksinen er gratis. 
Det er foreløpig kun Comirnaty-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som gis til innbyggere i Arendal. Vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom. 

Informasjon om koronavaksine fra Folkehelseinstituttet

Koronavaksiner anbefales først og fremst for å beskytte enkeltindivider som risikerer alvorlig forløp av covid-19 (risikogrupper). Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

Forsiktighetshensyn koronavaksine:

 • Allergisk reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
 • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

Vaksinen er frivillig

Vaksinen er frivillig, og du har mulighet til å takke nei til vaksinen. Dette vil føre til at du ikke lenger har mulighet til å få koronavaksine. Veiledning - hvordan takke nei til koronavaksine

Koronavaksineprogrammet

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet