Karantene og nærkontakt

Karantene

Du skal være i karantene i 10 døgn dersom du ankommer Norge fra et rødt land eller har vært nærkontakt til en bekreftet smittet person. Les mer om karantenereglene på helsenorge.no.

Reisekarantene og karantenehotell

Les mer om reisekarantene her. 

Reisende til Norge skal bo på karantenehotell i karanteneperioden. Det er noen unntak for denne bestemmelsen. Se informasjon fra helsedirektoratet til reisende som kommer til Norge. Det er politiet på grenseoverganger og ankomstpunkter til Norge som gir informasjon om karantenehotell. 

Hvis du kommer til Kristiansand havn og Kristiansand lufthavn Kjevik skal du bo på karantenehotell i Kristiansand og vil få nærmere beskjed om dette ved ankomst. Les mer om karantenehotell på Kristiansand kommune sin nettside.

Testing i karantene

Vi anbefaler alle som er i karantene om å teste seg. Det bør gå 5 dager etter at du blitt eksponert for smitte før du tar en test. Grunnen til dette er at det er det mindre sjanse for at testen viser riktig resultat før dag 5.

Selv om du har fått en negativ koronatest, må du fullføre karanteneperioden på 10 døgn.

Hva er en nærkontakt?

Du er nærkontakt hvis du har hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter eller direkte fysisk kontakt, for eksempel håndhilsning eller klemming, med en som er bekreftet smittet av korona. 

Nærkontakter skal i karantene i 10 dager fra den dagen de hadde kontakt med en smittet. Vi minner om at når du er i karantene skal du heller ikke oppsøke andre personer som er i karantene. Les mer om karantenereglene på helsenorge.no.

I noen spesielle tilfeller blir hustandsmedlemmer av en nærkontakt oppfordret til å holde seg i karantene. Dette gjøres i tilfeller der det vurderes at risikoen for at nærkontakter er smittet er høy. 

Hvorfor skal barnet mitt i karantene og ikke vi som er foreldre?

Det er bare den personen som har vært i nærkontakt med en smittet som skal i karantene. Med andre ord, hvis ditt barn har vært i nærkontakt med en som er smittet, skal barnet ditt være i karantene, men du som foreldre skal ikke være i karantene så lenge du ikke har vært i nærkontakt med den smittede og barnet ditt ikke har symptomer på korona. 

I noen spesielle tilfeller blir hustandsmedlemmer av en nærkontakt oppfordret til å holde seg i karantene av smitteteamet. Dette gjøres tilfeller der det vurderes at risikoen for at nærkontakter er smittet er høy. 

Følg med på hvem du er i nærkontakt med 

Arbeidet med smitteoppsporing er viktig og krevende. Det kan være vanskelig å huske hvem man har vært i nærkontakt med. For å hjelpe smittevernteamet oppfordrer vi alle til å notere ned hvem dere har vært i nærkontakt (mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter) med i løpet av dagen.  

Smittestopp

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Appen har 16-års aldersgrense.

Vi anbefaler alle å laste ned appen og på den måten bidra til å begrense smitten.