Helsetjenester - koronatiltak

Besøksregler på alle bo- og omsorgsinstitusjoner 

Vaksinasjonsstatus

De aller fleste som bor på våre bo- og omsorgssentre har nå fått vaksine nr. 2 og er fullvaksinert. Det er fortsatt noen beboere som ikke er vaksinert, enten fordi de nylig har kommet til avdelingen, eller fordi de har takket nei til vaksine. Dette gjelder spesielt i korttidsavdelingene. Mange ansatte er nå fullvaksinert, men det gjenstår fortsatt 15-20% av disse. Derfor er det fortsatt viktig at de generelle reglene om avstand, munnbind og håndhygiene følges nøye.

Besøk

Vi er glade for at situasjon nå er så god at vi endelig kan åpne opp for mer besøk. Dette er de viktigste endringene:

 • Alle som ønsker å besøke sine, er hjertelig velkommen. Det gjelder ikke en grense på maks 5 faste besøkende lenger.
 • Vi åpner i noen tilfeller for flere enn 2 besøkende samtidig, men på grunn av avstandsreglene, ønsker vi at dette begrenses mest mulig.
 • Vi utvider tidsrommet for når du kan komme på besøk.
 • Institusjonene vil ha åpne dører og du kan gå direkte inn i avdelingen og henvende deg til personalet som er på jobb.

Avtal besøket på forhånd

 • Du må avtale besøket med institusjonen i forkant.
 • Vi må fortsatt registrere alle besøkende. I Arendal har vi valgt å gjøre det i et digitalt system. Vi ønsker at alle som kan det, benytter seg av vår bookingløsning. Informasjon om booking ligger på instiusjonens nettside
 • Vi øker antall besøkstidspunkter slik at det skal blir lettere å velge et tidspunkt som passer for deg. Hvis du ikke finner et tidspunkt som passer, ta kontakt på besøkstelefonen. 
 • Har du ikke nettilgang eller trenger å avtale et besøk raskere enn 48 timer? 
  Da kan du ringe vår besøkstelefon og vi vil gi deg rask og god hjelp til å avtale en besøkstid.
 • Når du avtaler et besøk, vil du få et tidspunkt for oppmøte på den aktuelle avdelingen. Det er også angitt et tidspunkt for slutt på besøket, men det er viktig at du vet at i de fleste tilfeller er det helt i orden at besøket varer utover den avtalte tidsrammen.
 • Når du avtaler besøket er det et eget felt hvor du skriver opp hvem som kommer på besøk. På den måten har vi mulighet til raskt å vite hvem vi skal kontakte hvis vi på nytt får smitteutbrudd i sykehjem og må gi beskjed om testing og karantene.

Besøkstelefonen

Hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å avtale besøk, kan du ringe besøkstelefonen på tlf. 37 01 39 49 mellom kl. 11-14 mandag til fredag. Vi svarer raskt og ringer evt. opp igjen hvis vi trenger å avklare noe med deg.

Du kan også sende e-post til vår besøkskoordinator Angelica Elshaug når som helst, så vil hun ta kontakt med deg så fort hun er på kontoret.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk med luftveissymptomer eller feber
 • er i karantene
 • har personer i din husholdning som er i karantene på grunn av nærkontakt.

Regler for bruk av munnbind

 • Når du kommer til institusjonen, skal du ha på munnbind. 
 • Du som besøker må bruke munnbind fordi du kan smitte beboere. 
 • Under selve besøket kan du ta av munnbindet når alle som er til stede er fullvaksinert.
 • Du kan gi klem og være nær når alle som er til stede under besøket er fullvaksinert.
 • Ta på munnbindet igjen når du avslutter besøket og går ut.

Under besøket

 • Du møter opp på avtalt sted og henvender deg til personalet på avdelingen. Personalet vil vise deg til hvor besøket skal gjennomføres og gi deg en rask orientering av smittevernreglene. 
 • Besøkene blir gjennomført i arealer der avdelingene har lagt til rette for 1 meter avstand eller på beboerens rom. Hvis du skal være på rommet til en beboer, går du direkte inn og ut fra rommet. 
 • Alle som kommer på besøk må vaske hendene eller bruke desinfiseringsmiddel før man kommer inn på avdelingen/besøksområdet og når man reiser. 
 • Hvis du vil gi en av våre beboere gaver eller blomster er det hyggelig. Avklar med en ansatt om du kan gi direkte til beboer selv. 
 • Bo og omsorgssenter med kafe og matservering i fellesarealer åpner nå opp og beboere tilknyttet omsorgssenteret har mulighet til å benytte tilbudet som tidligere. Vi ønsker imidlertid ikke at besøk gjennomføres i fellesarealer.

Etter besøket

 • Hvis du får luftveissymptomer/blir syk innen 48 timer etter besøket, ønsker vi at du varsler oss.

Spesielle situasjoner

Vaksinen har primært vært for å beskytte våre beboere og ansatte mot alvorlig sykdom. Det muterte viruset er mer smittsomt og gir 60% mer sykdom hos den smittede. Der oppstår fortsatt smitteutbrudd blant annet på sykehjem selv om de fleste pasienter og ansatte er vaksinerte.

For beboere og pasienter som får en akutt forverring i sin helsetilstand eller når spesielle behov melder seg, gjelder egne regler og avdelingen avtaler i disse tilfellene besøk som ivaretar den enkeltes situasjon.

Retningslinjer for bruk av munnbind i helsetjenestene

Det gjelder retningslinjer for bruk av munnbind for helsepersonell innen kommunens helse - og levekårsenheter, blant annet ved direkte fysisk kontakt eller hvis det er under 2 meter avstand til pasient, andre ansatte eller pårørende.

Trenger du noen å snakke med?

Her har vi samlet en oversikt over ressurser og hjelpetelefoner som du kan kontakte.

Tilbud om digital hjemmeoppfølging 

Målet med oppfølgingen

Målet med tilbudet er å gi en god og sikker oppfølging av innbyggere som er smittet av covid-19. Digital oppfølging i hjemmet kan gjøre at vi unngår spredning av smitte, og at forverring av sykdommen kan identifiseres raskt.

Hvem kan få tilbudet?

Hvis du har fått påvist smitte eller har symptomer på smitte, kan du registrere deg for digital oppfølging. Tjenesten er gratis og er kun for innbyggere i Arendal som er over 18 år. 

Trenger du akutt hjelp?

Digital hjemmeoppfølging er ikke en akutt helsetjeneste. Er du syk og trenger legehjelp, kontakt din fastlege. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

Vi minner om at alle som har symptomer på smitte, bør teste seg. Les mer om testing og prøvesvar her. 

Hvordan fungerer det? 

Du registrerer svar på et digitalt skjema om din helsetilstand en gang pr. dag.
Svarene dine følges opp av helsepersonell som tar kontakt med deg hvis det er avvikende målinger/svar.
Du må ha smarttelefon/nettbrett/PC, mobildekning/Wifi og BankID. 

Slik kommer du i gang

 1. Registrer deg via denne nettsiden (Bruk Chrome nettleser)
 2. Vi anbefaler at du laster ned appen Digital Hands. Da kan du ha videosamtaler med Telemedisinsk sentral ved behov. Appen er tilgjengelig i App Store og Google Play.

Kontakt telemedisinsk sentral

Vi er bemannet med helsepersonell og er åpen alle hverdager fra kl. 09-15. Vi som jobber med digital hjemmeoppfølging kan ikke svare på spørsmål om testing. 
Tlf: 90 25 03 31