Helsetjenester - koronatiltak

Besøksregler på alle bo- og omsorgsinstitusjoner 

Vaksinasjonsstatus

Snart er alle pasienter på våre bo- og omsorgssenter vaksinert. De fleste har nå fått vaksine nr. 2, og er det vi kaller fullvaksinert. Det er fortsatt noen pasienter som ikke har fått dose 1 eller venter på dose 2. Vi har vaksinert ca. 20% av helsepersonell, det vil si at få ansatte er vaksinert pr. i dag. 

Det er viktig å fortsatt ha en god og forsvarlig drift av våre helsetjenester, derfor viderefører vi besøksordningen ved våre bo- og omsorgssenter. Vi vurderer besøksordningen fortløpende.

Besøk

Det er tillatt med inntil 2 besøkende samtidig, men maks 5 faste besøkende. Hovedpårørende må vurdere hvem som gjennomfører besøk. 

Avtal besøket på forhånd

 • Du må avtale alle besøk med institusjonen i forkant. Ring institusjonen for å avtale tid senest dagen før, og gjerne i god tid på forhånd. Alle institusjoner har mulighet for booking på nett. Informasjon om booking ligger på instiusjonens nettside. 
 • Hver institusjon har egne besøkstider. Vi vurderer antall besøk ut fra kapasitet på hver avdeling
 • Hver avdeling legger til rette for besøk i egnede arealer
 • Lengde på besøket avtales i hvert enkelt tilfelle og tilpasses avdelingens øvrige rutiner og mulighet for forsvarlig gjennomføring.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk med luftveissymptomer eller feber
 • er i karantene
 • har vært utenfor Norge de siste 10 dagene. Dette gjelder også land i «gule» områder
 • har personer i din husholdning som er i karantene på grunn av nærkontakt. Dette oppheves når nærkontakten er ferdig med sin karantenetid. 

Munnbind og hygiene

Munnbind og god håndhygiene er fortsatt påbudt for alle under hele besøket.

Under besøket

 • Du møter opp på avtalt sted. Ansvarlig for besøket vil vise deg hvor besøket skal foregå, og gi deg en rask orientering av smittevernreglene. 
 • Vi fører navn på alle besøkende. Dette gjør vi for å kunne følge opp et eventuelt smitteutbrudd og ha oversikt over personer som har vært i kontakt med oss.
 • Alle som kommer på besøk, må bruke munnbind under hele besøket. Du må selv ta med munnbind. Det er viktig å fortsatt holde 1 meters avstand, selv når du bruker munnbind. 
 • Alle som kommer på besøk må vaske hendene eller bruke desinfiseringsmiddel før dere kommer inn til besøksområdet og når dere går ut.
 • Alle besøkende må holde 2 meters avstand til ansatte. 
 • Besøkende som ikke er vaksinert må holde minst 1 meter avstand til pasienten. Hvis både den besøkende og pasienten er vaksinert kan dere ha fysisk kontakt. Vi ber om at du tar med bekreftelse på vaksinering fra helsenorge.no
 • Hvis du har avtale om besøk inne på rommet til en beboer, skal du gå direkte til og fra rommet.
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i ganger, fellesareal, cafeer/kantiner e.l. 
 • Du kan ha med gaver og blomster. Avklar med en ansatt om du kan gi det direkte til beboeren.

Etter besøket

 • Hvis du får luftveissymptomer/blir syk innen 48 timer etter besøket, ønsker vi at du varsler oss.

Spesielle situasjoner

 • For beboere og pasienter som får en akutt forverring i sin helsetilstand eller når spesielle behov melder seg, gjelder egne regler og avdelingen avtaler i disse tilfellene besøk som ivaretar den enkeltes situasjon.
 • Hvis smittesituasjonen endrer seg, vil kommunens smittevernteam vurdere besøksbegrensninger. Dette vil vi informere om på denne nettsiden. 

Hjemmetjenesten - smittevernsrutiner

Hjemmesykepleiens medarbeidere følger nasjonale retningslinjer for smittevernrutiner i møte med pasientene. Ved mistanke eller påvist smitte av covid-19 vil personalet følge retningslinjene som til enhver tid er gitt via Folkehelseinstituttet

Informasjon til alle pasienter og pårørende med hjemmetjenester og/eller trygghetsalarm

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 er det viktig for oss at pasienter og pårørende er trygge på tilbudet vi gir. Situasjonen krever at vi alle tar noen ekstra forholdsregler. Her er litt informasjon om hvordan vi kan sikre best mulig tjenester framover. 

Slik begrenser vi smittespredning
Det viktigste er å begrense smittespredningen så langt det er mulig. Vi ber derfor alle om å følge smittevernreglene nøye:

 • At alle utfører grundig håndvask 
 • Hoste og nyse i papirtørkle eller albuekroken 
 • Begrense besøk i hjemmet til den nærmeste familie
 • Ha såpe og papir tilgjengelig for hjemmesykepleiens medarbeidere

Hvordan sikrer vi gode tjenester under epidemien?
Hjemmesykepleien har helt siden Covid-19-utbruddet kom, forberedt oss på at det kan bli nødvendig å justere innholdet i tjenesten etter hvert som situasjonen utvikler seg. 
Vi har blant annet gjort grundige vurderinger av hver pasients behov for forsvarlige tjenester. 
Vi kan få en situasjon der ansatte er i karantene. Dette kan føre til at innholdet i tjenesten må endres i perioder. Hvis det skjer, vil du som pasient og eventuelle pårørende bli varslet. Vi skal alltid sikre at du får nødvendige tjenester som ivaretar liv og helse. 

Gi oss beskjed hvis du ikke føler deg helt frisk
Vi ber om at du som er pasient eller pårørende tar kontakt med hjemmesykepleien før avtalt besøk hvis du får luftveissymptomer, feber og nedsatt almenntilstand. Da kan vi vurdere om det er behov for økte smitteverntiltak og oppfølging. Dette gjelder også deg, som tar kontakt med oss på trygghetsalarm.

Retningslinjer for bruk av munnbind i helsetjenestene

Det gjelder retningslinjer for bruk av munnbind for helsepersonell innen kommunens helse - og levekårsenheter, blant annet ved direkte fysisk kontakt eller hvis det er under 2 meter avstand til pasient, andre ansatte eller pårørende.

Trenger du noen å snakke med?

Her har vi samlet en oversikt over ressurser og hjelpetelefoner som du kan kontakte.

Tilbud om digital hjemmeoppfølging 

Målet med oppfølgingen

Målet med tilbudet er å gi en god og sikker oppfølging av innbyggere som er smittet av covid-19. Digital oppfølging i hjemmet kan gjøre at vi unngår spredning av smitte, og at forverring av sykdommen kan identifiseres raskt.

Hvem kan få tilbudet?

Hvis du har fått påvist smitte eller har symptomer på smitte, kan du registrere deg for digital oppfølging. Tjenesten er gratis og er kun for innbyggere i Arendal som er over 18 år. 

Trenger du akutt hjelp?

Digital hjemmeoppfølging er ikke en akutt helsetjeneste. Er du syk og trenger legehjelp, kontakt din fastlege. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

Vi minner om at alle som har symptomer på smitte, bør teste seg. Les mer om testing og prøvesvar her. 

Hvordan fungerer det? 

Du registrerer svar på et digitalt skjema om din helsetilstand en gang pr. dag.
Svarene dine følges opp av helsepersonell som tar kontakt med deg hvis det er avvikende målinger/svar.
Du må ha smarttelefon/nettbrett/PC, mobildekning/Wifi og BankID. 

Slik kommer du i gang

 1. Registrer deg via denne nettsiden (Bruk Chrome nettleser)
 2. Vi anbefaler at du laster ned appen Digital Hands. Da kan du ha videosamtaler med Telemedisinsk sentral ved behov. Appen er tilgjengelig i App Store og Google Play.

Kontakt telemedisinsk sentral

Vi er bemannet med helsepersonell og er åpen alle hverdager fra kl. 09-15. Vi som jobber med digital hjemmeoppfølging kan ikke svare på spørsmål om testing. 
Tlf: 90 25 03 31