Barnehager og skoler

Til barn og unge - trenger du noen å snakke med?

I møte med den nye virkeligheten med koronaviruset vil vi reagere forskjellig. Hvis du føler deg redd og alene, eller hvis du strever med vonde tanker: Det beste rådet er alltid å snakke med andre. Men hvem kan du snakke med? Her er våre råd til deg.  

Til foreldre med barn i skolen

Kjære foresatt i Arendalsskolen

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. Skolene må fortsatt gi elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. Alle skolene skal fremdeles også gi et omsorgstilbud etter de retningslinjene som gjelder for dette. 
Denne situasjonen er ny og krevende for alle parter, og vi har stor forståelse for at hverdagen nå kan virke uoversiktlig.
Vi håper alle opplever at lærere og andre ansatte er tett på og i god dialog med dere foresatte og elevene. Vi oppfordrer til å ta kontakt med deres lærere og skolen om dere lurer på noe eller ønsker å gi noen tilbakemeldinger.
Jeg oppfordrer til at dere er med på å legge til rette for at deres barn kan ha digital kontakt med sine venner på telefon eller sosiale medier. Det er lett å føle seg ensom i en tid som dette, så en kort samtale kan gjøre en stor forskjell for noen. Følg samtidig med på hva barna gjør og vær med på å forebygge mobbing og krenkelser.
Vi ønsker å takke dere alle og ikke minst elevene som viser god innsats og høyt engasjement for skolen og skolearbeid selv i en helt uvanlig tid. Ta vare på hverandre og vis omsorg for hverandre og de rundt dere som trenger det.
Til slutt vil jeg oppfordre til å følge med på informasjon på kommunens hjemmeside. Her er alt om koronaviruset i Arendal kommune samlet. www.arendal.kommune.no/koronavirus

Med vennlig hilsen
Øystein Neegaard
Skolesjef

Alle barnehager og skoler blir stengt

Alle barnehager og skoler i Arendal kommune stenges fra og med fredag 13. mars til og med mandag 13. april. Tiltakene kan bli forlenget.

Disse barna kan få omsorgstilbud

Barn av foreldre som har samfunnskritiske oppgaver

Barnehagebarn og skoleelever under 12 år som har foreldre med samfunnskritiske oppgaver og ikke kan være hjemme skal få et omsorgstilbud i sin barnehage og skole. For barn som bor med to foresatte gjelder det at begge foreldrene skal ha samfunnskritiske oppgaver. Omsorgstilbudet gjelder kun når det ikke finnes andre muligheter for barnepass. 

Justis- og beredskapsdepartementet har laget nye retningslinjer for personell som skal defineres å ha samfunnskritiske funksjoner og som har rett til tilsyn for sine barn enten i barnehage eller skole. Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester

Dette gjelder både kommunale og private barnehager og skoler i Arendal kommune. Omsorgstilbudet gjelder vanlig åpningstid for barnehagene og for SFO og skole (kl. 07:30 -16:30). 

Barn med særskilte behov

Barn med særlige behov skal få et omsorgstilbud i den barnehagen og skolen de tilhører hvis det er behov for det. Disse er det ekstra viktig å ta vare på.

Den enkelte skole og barnehage skal derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Bufdir kommer med nærmere informasjon 16. mars om øvrige barn og unge som også kan ha særskilte omsorgsbehov.

Påmelding til omsorgstilbud

Du må melde deg på for å få dette tilbudet. Ta kontakt med med din skole eller barnehage. 

Omsorgstilbud i påsken

Barn til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn kan også få et omsorgstilbud i påsken. Dette gjelder også i helligdagene. 

Ta kontakt med med din barnehage eller skole. 

Refusjon av betaling for SFO og barnehageplass

Dere har allerede fått tilsendt faktura for mars. Denne betaler dere på vanlig måte. Alle vil få refundert utgiftene fra og med 13. mars og så lenge barnehagene og SFO er stengt. Fra og med april blir det ikke sendt ut faktura til dere som har plass i kommunale barnehager og SFO. Det varierer hvordan dette gjøres i private barnehager og friskoleSFOene. 

Omsorgspenger - hjemme med barn

Praktiske problemer med barnepass som oppstår som følge av stengte barnehager og skoler, gir ikke grunnlag for sykemelding. Vi ber deg derfor ikke ringe fastlegen om dette. Husk at fastlegene må bruke sine ressurser på syke pasienter, og det er viktig at de ikke belastes med forespørsler om sykemelding fra friske personer som er hjemme på grunn av stengte barnehager og skoler.

Perioden for omsorgspenger har blitt utvidet - les mer på NAVs side om omsorgspenger.

Skoleskyss

Skoleskyssen går som normalt for de barna som har behov for omsorgstilbud og skal være i barnehage eller på skole og har rett på skoleskyss.

Henting av lærebøker, PCer og klær

Foresatte/elever kan hente utstyr i barnehager og skoler mellom kl 9 og 14 fredag 13. mars, eller etter avtale. Husk at elever som skal bruke PCen må logge seg på før PCen tas med hjem. 

Skolebibliotekene

Skolebibliotekene vil også være stengt så lenge skolene er stengt. Les mer om Arendal bibliotek som har "takeaway-bibliotek

Skriftlig eksamen er avlyst

Alle eksamener for på 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst
Les mer på udir.no