Gult nivå på skoler og barnehager fram til sommerferien

På grunn av smittesituasjonen i Arendal og områdene rundt oss, vurderer kriseledelsen at alle barnehager og skoler skal fortsette på gult nivå fram til sommerferien. 

Grønt nivå på SFO og barnehager fra 23. juni

Skoleferien starter 23. juni og da vil det være langt færre barn i SFO og barnehager. Kriseledelsen vurderer det forsvarlig å gå over til grønt nivå fra og med 23. juni. 

Barnehager og skoler - koronatiltak

Smittevern i barnehager

Alle barnehager i Arendal kommune følger nasjonal smittevernveileder og lager rutiner tilpasset egen barnehage. Veilederen har en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehagene skal følge. 

Informasjon til barn og foreldre

Informasjon til barnehagen om koronasituasjonen

Oppdatert informasjon fra utdanningsdirektoratet.

Barnehageeiers ansvar

Barnehageeier er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, slik det framgår av veilederen.
Vi har et godt samarbeid med de private barnehagene som langt på vei følger det de kommunale barnehagene gjør, med mindre det er spesielle forhold som tilsier noe annet.

Smittevern i skolene

Alle skolene i Arendal kommune følger nasjonal smittevernveileder. Veilederen har en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. 

Informasjon til barn og foreldre

Informasjon til skolen om koronasituasjonen

Oppdatert informasjon fra utdanningsdirektoratet.

Munnbind i barnehage og skole

Arendal kommune følger de nasjonale anbefalingene om å ikke bruke munnbind i barnehage eller skole. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager. Les mer på folkehelseinstituttets nettside

Råd om når man må være hjemme ved sykdom

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen.

Flytskjema og råd om når barn må være hjemme

Er du fremdeles i tvil, kontakt barnehagen eller SFO direkte. Vi ber om at dere ikke kontakter kommunens smitteteam. De er opptatt med smittesporing og kan ikke brukes til å gi generelle råd eller veiledning slik situasjonen er nå. 

Hvis du er bekymret for barnet er det viktig å kontakte lege. 

Skoleskyss 

Skoleskyssen går som normalt for de barna som har rett på skoleskyss. AKT setter opp skyss til skolenes ordinære start- og sluttider. På AKTs nettside finner du oppdatert informasjon om skoleskyss og smitteverntiltak. 

Har du mulighet til å komme deg til skolen uten å bruke skoleskyss? Da oppfordrer vi deg til å gå, sykle eller bli kjørt til skolen. Dette vil gjøre det tryggere for de som er helt avhengig av skoleskyss. 

Spesialskyss går som normalt, men husk å gi beskjed hvis ditt barn ikke har behov for dette tilbudet nå.

Omsorgspenger - hjemme med barn

Perioden for omsorgspenger har blitt utvidet - les mer på NAVs side om omsorgspenger.
Se også NAVs svar på ofte stilte spørsmål om koronavirus og bruk av omsorgspenger, blant annet om omsorgspenger ved redusert åpningstid i barnehagen.