Barnehager og skoler - koronatiltak

Gult tiltaksnivå fra 20. januar 2021

Fra 20. januar blir nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjustert fra rødt til gult nivå.

Arendal kommune følger nasjonal anbefaling. Det er ikke høyt smittenivå i kommunen vår akkurat nå og det er derfor besluttet at ungdomsskolene nedjusteres til gult nivå fra 20. januar. Det gjelder også fortsatt gult nivå for barnehager og barneskoler.

Smittevern i barnehager

Alle barnehager i Arendal kommune følger nasjonal smittevernveileder og lager rutiner tilpasset egen barnehage. Veilederen har en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehagene skal følge. 

Informasjon til barn og foreldre

Informasjon til barnehagen om koronasituasjonen

Oppdatert informasjon fra utdanningsdirektoratet.

Barnehageeiers ansvar

Barnehageeier er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, slik det framgår av veilederen.
Vi har et godt samarbeid med de private barnehagene som langt på vei følger det de kommunale barnehagene gjør, med mindre det er spesielle forhold som tilsier noe annet.

Smittevern i skolene

Alle skolene i Arendal kommune følger nasjonal smittevernveileder. Veilederen har en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. 

Informasjon til barn og foreldre

Informasjon til skolen om koronasituasjonen

Oppdatert informasjon fra utdanningsdirektoratet.

Munnbind i barnehage og skole

Arendal kommune følger de nasjonale anbefalingene om å ikke bruke munnbind i barnehage eller skole. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager. Les mer på folkehelseinstituttets nettside

Hvis en foreldre/foresatt, et barn eller en ansatt blir smittet

Det er økt koronasmitte i Arendal og vi får en del spørsmål om hvordan dette påvirker barnehagen og SFO. Her er informasjon om hva som gjelder hvis en foreldre/foresatt, et barn eller en ansatt blir smittet.

Hvis en foreldre er smittet

Hvis en foreldre er smittet, er alle i familien i karantene. Det betyr at de skal være hjemme i 10 dager. Dette gjelder selv om de ikke har symptomer og selv om de får en negativ koronatest.

De andre barna og ansatte i barnehagen og SFO behøver ikke i karantene. Grunnen til dette er de ikke har vært i nærkontakt med personen som er smittet. Les  om hva som regnes som nærkontakt. 

Det betyr at barnehagen og SFO kan holde åpent som vanlig, men vi ber ansatte og foreldre om å være ekstra oppmerksom på symptomer. 

Hvis et barn eller en ansatt er smittet

Hvis et barn eller en ansatt i barnehagen eller på SFO er smittet, vil alle nærkontakter bli oppringt av smitteoppsporingsteamet. Det er kun de som regnes som nærkontakter som skal i karantene.

De andre barna og ansatte kan fortsatt være i barnehagen eller på SFO.

Hvis en ansatt eller et barn får symptomer

Hvis et barn eller en ansatt har symptomer, skal denne dra hjem og holde avstand til andre. Hvis symptomene forverres bør man vurdere å teste seg

Hvis en foresatt eller annen i husstanden er i karantene

Hvis en eller flere i husstanden er i karantene, kan barn som ikke er i karantene gå på barnehage eller SFO som vanlig. I disse tilfellene ber vi dere om å være ekstra oppmerksomme på symptomer og er dere i tvil, hold barnet hjemme!

Hvis jeg lurer på om jeg kan sende barnet i barnehagen eller SFO

Hvis du lurer på om ditt barn kan i barnehagen eller SFO, se informasjon fra fhi.no.

Er du fremdeles i tvil, kontakt barnehagen eller SFO direkte. Vi ber om at dere ikke kontakter kommunens smitteteam. De er opptatt med smittesporing og kan ikke brukes til å gi generelle råd eller veiledning slik situasjonen er nå. 

Råd om når man må være hjemme ved sykdom

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen. Hvis du er bekymret for barnet er det viktig å kontakte lege.

Flytskjema og råd om når barn må være hjemme

Skoleskyss 

Skoleskyssen går som normalt for de barna som har rett på skoleskyss. AKT setter opp skyss til skolenes ordinære start- og sluttider. På AKTs nettside finner du oppdatert informasjon om skoleskyss og smitteverntiltak. 

Har du mulighet til å komme deg til skolen uten å bruke skoleskyss? Da oppfordrer vi deg til å gå, sykle eller bli kjørt til skolen. Dette vil gjøre det tryggere for de som er helt avhengig av skoleskyss. 

Spesialskyss går som normalt, men husk å gi beskjed hvis ditt barn ikke har behov for dette tilbudet nå.

Omsorgspenger - hjemme med barn

Perioden for omsorgspenger har blitt utvidet - les mer på NAVs side om omsorgspenger.
Se også NAVs svar på ofte stilte spørsmål om koronavirus og bruk av omsorgspenger, blant annet om omsorgspenger ved redusert åpningstid i barnehagen.