Arrangementer, idrett og kultur - koronatiltak

Private sammenkomster  

Arendal kommune følger de nasjonale anbefalingene for private sammenkomster.

Ramadan

Husk at nasjonale regler og anbefalinger også må følges under ramadan. Vi ønsker alle en trygg og god feiring. 

Råd om ramadan og helse

Arrangement på offentlig sted

Arendal kommune følger de nasjonale reglene for arrangementer på offentlig sted.

  Treninger og idrettsaktiviteter

  Arendal kommune følger de nasjonale reglene for organisert idrett og fritidsaktiviteter

  Smittevernveiledere for idretten

  Det enkelte idrettslag og forening har ansvar for å følge gjeldende smittevernsregler. 

  Leie idrettshaller og utendørsanlegg 

  Arendal kommune følger de nasjonale reglene for organisert idrett og fritidsaktiviteter

  Utleie av kommunens lokaler til arrangementer og faste aktiviteter 

  Kommunen leier ut forskjellig lokaler, f.eks grendehus, møterom m.m. Når du leier gjelder smittevernreglene for arrangementer. Det er leietaker som er ansvarlig for å følge reglene. 

  • Enkeltstående aktiviteter regnes som arrangement. Her gjelder reglene for arrangement på offentlig sted for hvor mange som kan delta.   
  • Faste aktiviteter regnes ikke som arrangement. Det er en maks grense på 20 personer for faste aktiviteter i kommunens lokaler. Gjeldende smittevernregler om avstand, hygiene osv. skal også følges her. 

  Musikkøvelser og organiserte fritidsaktiviteter 

  Se Norsk musikkråds smittevernveileder for musikkøvelser.

  Se Folkehelseinstituttets råd for fritidsaktiviteter som for eksempel musikkøvelser, kulturaktiviteter, speider, fritidsklubber, leksehjelp o.l. 

  Reiseråd

  Det gjelder nasjonale føringer for innenlands- og utenlandsreiser.

  Serveringssteder 

  Les om smitteverntiltak for serveringsbransjen. 

  Seremonier 

  Alle borgerlige vigsler holdes i Blåsalen i Arendal gamle rådhus og kan ha maks 10 personer til stede. 

  Informasjon om kirkelige seremonier

  Human-Etisk Forbunds nettside har informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier.