Arrangementer, idrett og kultur - koronatiltak

 

Arrangement på offentlig sted

Arendal kommune følger de nasjonale reglene for arrangementer på offentlig sted. 

Helsenorge.no gir god informasjon om reglene som gjelder for arrangementer på offentlig sted

Arrangement på privat sted

Arendal kommune følger de nasjonale rådene for arrangementer på privat sted. 

Helsenorge.no gir god informasjon om rådene som gjelder for arrangementer på privat sted

Barnebursdager og Halloween

Arendal kommune følger de nasjonale rådene for barnebursdager og Halloween.

Helsenorgen.no gir god informasjon om rådene som gjelder for barnebursdager og Halloween.

Utleie av kommunens lokaler til arrangementer og faste aktiviteter

Kommunen leier ut forskjellig lokaler, f.eks grendehus, møterom m.m. Når du leier gjelder smittevernreglene for arrangementer. Det er leietaker som er ansvarlig for å følge reglene. 

  • Enkeltstående aktiviteter regnes som arrangement. Her gjelder reglene for arrangement på offentlig sted for hvor mange som kan delta. 
       
  • Faste aktiviteter regnes ikke som arrangement. Det er en maks grense på 20 personer for faste aktiviteter i kommunens lokaler.  Gjeldende smittevernregler om avstand, hygiene osv. skal også følges her.

Treninger og idrettsaktiviteter

Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres i tråd med myndighetenes anbefalinger og idrettens retningslinjer. Les mer på helsedirektoratet.no.

Smittevernveileder for idretten

Det er det enkelte idrettslag og forening som er ansvarlige for at aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet har laget en smittevernveileder for idretten som alle lag og foreninger må følge. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med idrettsforbundet. 

Se mer informasjon om Norges idrettsforbunds anbefalinger: NIFs anbefalinger for utøvelse av idrettsaktivitet.

Leie idrettshaller og utendørsanlegg

Lag og foreninger kan ta i bruk sine treningstider for organisert idrett. Vi har åpnet for time- og sesongleie for privatpersoner. Dette gjelder alle idrettsanlegg, svømmehaller og gymsaler. Badstuer er fortsatt stengt. 

Varmtvannsbassenget på Bjorbekktunet er foreløpig stengt til og med 31.12.2020, grunnet korona-situasjonen. Ny vurdering om eventuell åpning av bassenget blir gjort tidlig i januar 2021. 

Smittevernregler for bruk av alle anlegg og garderober

  • minst 1 meter avstand
  • maks 20 personer i treningsgrupper. Færre hvis det ikke er mulig å følge smittevernreglene. 
  • leietagerne må selv utføre renhold av håndtak og andre kontaktflater, samt toaletter etter bruk. Ta med utstyr til renhold. 
  • husk å avslutte treningsøkten i god tid slik at du får vasket og tømt lokalet før neste gruppe har time. 
  • ikke kom for tidlig til timen, vent utenfor til forrige leietaker har gått ut. 

Les FHI sine råd til idrettsforeninger, svømmehaller m.m

Musikkøvelser og liknende

Den grunnleggende regelen om grupper på inntil 20 personer og minst 1 meters avstand gjelder. Norsk musikkråd har laget en veileder som kan brukes.

Se Kulturskolens nettside for oppdatert informasjon om gjenåpning av tilbud.

Serveringssteder

Les om smitteverntiltak for serveringsbransjen. 

Seremonier

Alle borgerlige vigsler holdes i Blåsalen i Arendal gamle rådhus og kan ha maks 10 personer til stede. 

Informasjon om kirkelige seremonier

Human-Etisk Forbunds nettside har informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier.

Jakta 2020

Jakta samler folk som ellers ikke samles, og dette kan gi økt risiko for smittespredning. Arendal følger samme regler som Froland kommune. Smittevernregler og praktisk gjennomføring av jakta under korona - froland.kommune.no