Arrangementer, idrett og kultur - koronatiltak

Private sammenkomster  

Arendal kommune følger de nasjonale anbefalingene for private sammenkomster.

Les anbefalingene for private sammenkomster - helsenorge.no

Arrangement på offentlig sted

Arendal kommune følger de nasjonale reglene for arrangementer på offentlig sted. 

Les reglene for arrangement på offentlig sted - helsenorge.no

Arrangementer i kommunale byrom - smittevernsplan

Nasjonale myndigheter har gitt uttrykk for at de ønsker at arrangører skal komme i gang igjen, og legger til rette for dette med gjenåpningsplaner og støtteordninger. Vi ønsker og ser fram til arrangementer i sommer. 

Kommuneoverlegen presiserer at alle arrangører må gå gjennom sjekkliste for arrangementer (PDF, 152 kB). Listen skal gjøre det trygt og forhåpentligvis litt enklere å finne ut av hva man må planlegge når man er arrangør denne sommeren.

Alle aktører som planlegger et offentlig arrangement i kommunens byrom skal sende inn en smittevernplan minst én uke før arrangementet. Planen skal inneholde en liste over hvilke tiltak som iverksettes for å sikre at arrangementet oppfyller krav etter covid-19 forskriften kap 5 §13a til §14a.

Planen sendes til kultur@arendal.kommune senest en uke før arrangementet. Kommuneoverlegen blir da holdt løpende orientert. 

Arrangementer og koronasertifikat

Arrangementer som bruker koronasertifikatet får ha flere deltakere enn arrangement som ikke bruker koronasertifikatet. Helsedirektoratet har informasjon om dette på sine nettsider. 

Arrangementer med koronasertifikat
Arrangementer uten koronasertifikat

Treninger og idrettsaktiviteter

Arendal kommune følger de nasjonale reglene for organisert idrett og fritidsaktiviteter. 

Les reglene for organisert idrett og fritidsaktiviteter - helsenorge.no

Smittevernveiledere for idretten

Det enkelte idrettslag og forening har ansvar for å følge gjeldende smittevernsregler. 

Leie idrettshaller og utendørsanlegg 

Arendal kommune følger de nasjonale reglene for organisert idrett og fritidsaktiviteter

Utleie av kommunens lokaler til arrangementer og faste aktiviteter 

Kommunen leier ut forskjellig lokaler, f.eks grendehus, møterom m.m. Når du leier gjelder smittevernreglene for arrangementer. Det er leietaker som er ansvarlig for å følge reglene. 

  • Enkeltstående aktiviteter regnes som arrangement. Her gjelder reglene for arrangement på offentlig sted for hvor mange som kan delta.   
  • Faste aktiviteter regnes ikke som arrangement. Det er en maks grense på 20 personer for faste aktiviteter i kommunens lokaler. Gjeldende smittevernregler om avstand, hygiene osv. skal også følges her. 

Musikkøvelser og organiserte fritidsaktiviteter 

Se Norsk musikkråds smittevernveileder for musikkøvelser.

Se Folkehelseinstituttets råd for fritidsaktiviteter som for eksempel musikkøvelser, kulturaktiviteter, speider, fritidsklubber, leksehjelp o.l. 

Reiseråd

Det gjelder nasjonale føringer for innenlands- og utenlandsreiser.

Serveringssteder 

Les om smitteverntiltak for serveringsbransjen. 

Seremonier