Informasjon om koronaviruset

Smittesituasjonen i Arendal

Smittesituasjonen i kommunen er nå uoversiktlig. Det innføres derfor flere tiltak for å begrense smitte. 
Les mer om smittesituasjonen.

The corona situation is now unclear. Several measures are therefore introduced to limit the spread of the virus.
Read more about the situation.
 

Testing 

Nå kan du bestille time på nett.