Informasjon om koronaviruset

Status fra kriseledelsen

Kriseledelsen følger situasjonen og har jevnlige møter. På statussiden finner du også informasjon om smittetall i Arendal. 

Status fra kriseledelsen