Informasjon om koronaviruset - Arendal kommune

Informasjon om koronaviruset

Nasjonale råd og anbefalinger 

Anbefalinger for deg som er smittet - helsenorge.no 
Reiser til og fra utlandet - helsenorge.no
 

Koronahåndtering i Arendal kommune

Arendal kommune har gjennom hele pandemien fulgt de statlige rådene og anbefaler å fortsette med dette. 
Rådene ved luftveissymptomer finnes på Helsenorge sin nettside.

Den offentlige strategien mot korona er ikke lenger å stoppe eller bremse epidemien, men å forebygge alvorlige sykdomstilfeller, i hovedsak gjennom gjentatt vaksinering av risikogrupper. Grunnen til dette er at det vil koste altfor mye, i penger og innskrenket frihet, å bremse viruset betydelig ettersom viruset er så veldig smittsomt nå. Derfor har vi ikke lenger pålagt isolering for smittede eller karantene for deres husstand. Samtidig er alvorligheten av koronasykdommen nå betydelig lavere enn ved starten av epidemien, kanskje bare 5-10 % så farlig.

Kommuneoverlege Jan Ståle Nilsen, Arendal kommune.